ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชายหาดงดงาม และภูเขาไฟที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลัง ล้วนทำให้เกาะสุมาตรานั้นน่าจดจำ

เกาะสุมาตราเป็นเกาะใหญ่อันดับหกของโลก และตั้งอยู่ใกล้กับช่องแคบมะละกามากที่สุด ซึ่งเป็นช่องแคบที่แยกเกาะสุมาตราออกจากคาบสมุทรมลายู เพื่อให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ ยิ่งกว่านั้นทั้ง 10 จังหวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาทิ สุมาตราเหนือ (North Sumatra) โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมบาตัก (Batak) ที่สืบทอดมาจากทางพ่อ ส่วนสุมาตราตะวันตก (West Sumatra) จะมีวัฒนธรรมปาดัง (Padang) ที่สืบทอดทางแม่ นอกเหนือจากนี้ เกาะสุมาตรายังเป็นที่ตั้งของซาบัง (Sabang) ซึ่งเป็นจุดเหนือสุดของอินโดนีเซียและเมืองด้านตะวันตกที่สุด และด้วยความหลากหลายนี้ เกาะสุมาตราพร้อมเปิดโอกาสให้สัมผัสวัฒนธรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจมากมาย แม้จะเป็นเพียงการไปเที่ยวชมในระยะสั้นๆ ก็ตาม