ภาคกลางของไทย สถานที่ที่ผู้หลงใหลในประวัติศาสตร์จะต้องรักเมื่อได้ไปเยี่ยมเยือน

ตั้งแต่พระราชวังโบราณในสมัยราชอาณาจักรแห่งอยุธยา ที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกของยูเนสโก้ในปี 1991 ไปจนถึงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง พระปฐมเจดีย์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของไทยนั้น ล้วนทำให้ภาคกลางของไทยเต็มไปด้วยโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางศาสนาที่น่าสนใจ ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีคือ ที่ตั้งของสะพานชื่อดังที่ใช้ข้ามแม่น้ำแคว อีกทั้งพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม นอกจากนี้ หัวหิน เมืองตากอากาศริมทะเลที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ก็พร้อมให้ความเพลิดเพลินด้วยเกลียวคลื่นริมหาดที่ปรับปรุงใหม่ และที่จังหวัดสมุทรสาครคือ ที่ตั้งของตลาดแม่กลองและตลาดน้ำอื่นๆ ซึ่งเป็นถิ่นค้าขายผักผลไม้สดของชาวบ้านมาแต่ครั้งอดีต และที่เมืองศูนย์กลางอย่างกรุงเทพฯ นั้น ก็เต็มไปด้วยวิถีชีวิตริมคลองที่พร้อมให้เที่ยวสำรวจ