Đặt trước dịch vụ

Nếu quý khách bị khiếm thị hoặc bị suy giảm thị lực, vui lòng cho chúng tôi biết khi quý khách đặt chỗ để chúng tôi có thể trợ giúp khi quý khách yêu cầu.

Chuẩn bị cho chuyến đi của quý khách

Bay cùng Chó phục vụ? Tất cả Chó phục vụ cần được Jetstar chấp thuận để được đưa lên khoang máy bay. Quý khách hãy chắc chắn cho chúng tôi biết và chuẩn bị cho chuyến đi bằng cách tìm hiểu thêm về các yêu cầu để đi cùng Chó phục vụ của quý khách.

Tại sân bay khởi hành

Vui lòng thông báo cho nhân viên của chúng tôi khi quý khách làm thủ tục và cho chúng tôi biết nếu quý khách muốn được hỗ trợ từ quầy làm thủ tục đến cửa lên máy bay hoặc ghế ngồi trên máy bay.

Trên chuyến bay

Thông thường, quý khách sẽ là một trong những người đầu tiên được mời lên máy bay, nơi đội ngũ tiếp viên của chúng tôi sẽ tóm lược cho quý khách thông tin về an toàn cá nhân trên chuyến bay.

Theo yêu cầu của quý khách và nếu thời gian cho phép, đội ngũ tiếp viên của chúng tôi có thể đọc thực đơn trên chuyến bay cho quý khách trước khi sử dụng dịch vụ. Vui lòng cho tiếp viên biết nếu quý khách muốn chúng tôi giải thích vị trí đặt suất ăn trên khay của quý khách.

Tại điểm đến của quý khách

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách từ máy bay đến khu vực nhận hành lý.

Nếu quý khách cần hỗ trợ cho chuyến đi tiếp theo - bao gồm các chuyến bay nối chuyến - vui lòng đảm bảo quý khách sắp xếp để ai đó gặp quý khách vì chúng tôi không thể hỗ trợ ngoài khu vực nhận hành lý.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ chuyển tiếp hành lý đến điểm đến cuối cùng trong trường hợp quý khách có nhiều chuyến bay trong một đặt chỗ với Jetstar. Tìm hiểu thêm về chuyển tiếp hành lý.