Hoàn giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar

 • Không thể hoàn lại

Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định

 • Được phép thay đổi chỉ khi có yêu cầu trước cuối ngày khởi hành dự kiến ban đầu của bạn và sau khi thanh toán bất kỳ khoản chênh lệch giá vé áp dụng nào.

Thay đổi ngày giờ chuyến bay

 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (nếu có) trong thời hạn thay đổi

Thay đổi Nơi khởi hành/ Nơi đến

 • Được phép thay đổi sau khi thanh toán khoản chênh lệch giá vé áp dụng trong thời hạn thay đổi.

Thay đổi tên Hành khách

 • Miễn phí trong Thời hạn thay đổi.
 • Có thể thay đổi tên cho từng hành khách trong hồ sơ đặt chỗ, nhưng phải áp dụng cho cả hành trình trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên đối với các vé được mua bằng điểm thưởng của hội viên theo Chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas - Đặt chỗ chuyến bay trên Jetstar.

Thời hạn thay đổi và điểm liên hệ

 • Các thay đổi được phép phải thực hiện khi kết thúc ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách.
 • Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com trước thời điểm chuyến bay được đóng lại để làm thủ tục hành khách nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể thực hiện qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc tại quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay và các khoản phí dịch vụ bổ sung được áp dụng nếu hành khách không đặt chỗ ban đầu qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay.
 • Các khoản phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi. Để biết các khoản phí hiện hành, xem Phí và Lệ phí.

Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé

 • Phí thay đổi không áp dụng đối với những thay đổi về vé Business Starter đã được phép.
 • Chênh lệch giá vé áp dụng cho từng hành khách, từng chuyến bay.
 • Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng giá vé hành khách đã đặt mua ban đầu và có thể lớn hơn. Hành khách không được đổi thành giá vé thấp hơn. Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại tiền.
 • Chênh lệch giá vé là sự chênh lệch (nếu có) giữa giá vé được đặt mua ban đầu và giá vé có sẵn vào ngày có sự thay đổi mà ít nhất là cùng giá vé hoặc, nếu không có, thì là giá vé cao hơn tiếp theo hiện còn. Chênh lệch giá vé có thể tương đối lớn

Thay đổi loại giá vé/ Gói dịch vụ kèm

 • Sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng tại thời điểm thay đổi, giá vé hạng Thương gia có thể đổi thành Giá vé hạng Thương gia hoặc Giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) đang bán.
 • Không thể đổi vé Hạng thương gia sang vé Starter phổ thông, vé Starter thuộc gói ưu đãi Plus vé Starter thuộc gói ưu đãi Flexibiz hoặc vé Starter thuộc gói ưu đãi Max.

Đặt lại chỗ

 • Hành khách phải đặt lại chỗ trên chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.

Đồng tiền

 • Tất cả số tiền sẽ được tính theo đơn vị tiền tệ bạn đặt vé ban đầu.

Tích lũy Điểm Qantas và Status Credits, JAL Mileage và Dặm Emirates Skywards

 • Giá vé Hạng Thương gia không đủ điều kiện để nhận điểm dành cho khách hàng thường xuyên và Status Credits của Qantas, JAL Mileage hoặc Dặm thưởng Emirates Skywards.

Phần Thưởng Nâng Hạng Chuyến Bay cho hội viên chương trình Khách Hàng Thường Xuyên của Qantas

 • Loại vé Thương gia không đủ điều kiện được thưởng nâng hạng truyền thống.

Vé mua bằng điểm thưởng của hội viên theo chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas - Chuyến bay trên Jetstar – Các khoản thanh toán Bổ sung

 • Tất cả các thay đổi hoặc bổ sung đối với đặt chỗ của quý khách phải được thanh toán bằng tiền và không được phép thanh toán bằng điểm.
 • Số tiền thanh toán cho các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được tính trên cơ sở giá trị bằng tiền ban đầu của giá vé (do Jetstar xác định) và theo các điều kiện được nêu trong mục Phí Đổi và Chênh lệch giá của điều kiện giá này.