Dưới đây là phí và lệ phí phổ biến có thể áp dụng cho các chuyến bay của Jetstar. Để tìm hiểu xem lệ phí áp dụng cho các chuyến bay của Quý khách, xin vui lòng tham khảo Điều kiện giá vé của chúng tôi.

Đối với phí hành lý, xin vui lòng xem: Phí hành lý quá cước tại sân bay.

Lưu ý rằng các loại phí phải được thanh toán với loại tiền tệ cùng loại với đồng tiền mà Quý khách đã thanh toán cho đặt chỗ ban đầu (hoặc Jetstar ghi nhận) Số tiền phải trả có thể khác nhau do tỷ giá.

Các khoản phí khác nhau tùy thuộc vào chuyến bay của Quý khách, khi kiểm tra bảng dưới đây lưu ý rằng chuyến bay quốc tế đường ngắn được khai thác bởi máy bay A320 hoặc A321. Các chuyến bay quốc tế đường dài được khai thác bởi máy bay Boeing 787.

Phí hoàn vé

Áp dụng đối với từng hành khách và từng đặt chỗ

Loại chuyến bay Lệ phí
Các chuyến bay nội địa Úc và New Zealand AUD / NZD $50
Các chuyến bay nội địa Việt Nam VND 400,000₫ / USD $18
Các chuyến bay nội địa Nhật Bản JPY ¥3090
Các chuyến bay quốc tế đường ngắn / Các chuyến bay giữa Úc và New Zealand AUD / NZD $50
Các chuyến bay quốc tế đường dài do Jetstar Airways khai thác AUD / NZD $50
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Asia khai thác SGD $50
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Nhật Bản khai thác JPY ¥4,150
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Pacific khai thác VND 900,000₫ / SGD $50 / USD $40

Phí thay đổi - thực hiện thông qua Jetstar.com

Áp dụng cho mỗi hành khách ở mỗi chặng bay

Loại chuyến bay Lệ phí
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Asia khai thác AUD / NZD $55
Các chuyến bay nội địa Việt Nam VND 360,000₫ / USD $17
Các chuyến bay nội địa Nhật bản JPY ¥3,240
Các chuyến bay quốc tế đường ngắn / Các chuyến bay giữa Úc và New Zealand AUD / NZD $75
Các chuyến bay quốc tế đường dài do Jetstar Airways khai thác AUD / NZD $75
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Asia khai thác SGD $60 / IDR 565,000 Rp
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Nhật Bản khai thác JPY ¥4,150
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Pacific khai thác VND 1,000,000₫ / USD $40

Phí thay đổi - thực hiện thông qua Trung tâm đặt giữ chỗ, các Tổng Đại lý của Jetstar hay qua Phòng vé Jetstar tại sân bay

Áp dụng cho mỗi hành khách ở mỗi chặng bay

Loại chuyến bay Lệ phí
Các chuyến bay nội địa Úc và New Zealand AUD / NZD $85
Các chuyến bay nội địa Việt Nam VND 360,000₫ / USD $17
Các chuyến bay nội địa Nhật Bản JPY ¥4,320
Các chuyến bay quốc tế đường ngắn / Các chuyến bay giữa Úc và New Zealand AUD / NZD $100
Các chuyến bay quốc tế đường dài do Jetstar Airways khai thác AUD / NZD $100
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Asia khai thác SGD $80 / IDR 750,000 Rp
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Nhật Bản khai thác JPY ¥6,500
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Pacific khai thác VND 1,400,000₫ / USD $55

Hệ thống phân phối toàn cầu (GDS)

Áp dụng cho mỗi hành khách ở mỗi chặng bay

Loại chuyến bay Lệ phí
Các chuyến bay nội địa Úc AUD $85
Các chuyến bay nội địa New Zealand NZD $55
Các chuyến bay nội địa Việt Nam VND 360,000₫ / USD $17
Các chuyến bay nội địa Nhật Bản JPY ¥4,320
Các chuyến bay quốc tế đường ngắn / Các chuyến bay giữa Úc và New Zealand AUD / NZD $100
Các chuyến bay quốc tế đường dài do Jetstar Airways khai thác AUD / NZD $100
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Asia khai thác SGD $80 / IDR 750,000 Rp
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Nhật Bản khai thác JPY ¥6,500
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Pacific khai thác VND 1,400,000₫ / USD $55

Phí đặt chỗ tại Trung tâm Phục vụ khách hàng

Áp dụng cho mỗi hành khách trên mỗi chuyến bay

Các chuyến bay nội địa Nhật Bản
Loại chuyến bay Lệ phí
Các chuyến bay nội địa Úc và New Zealand AUD / NZD $35
Các chuyến bay nội địa Việt Nam VND 645,000₫ / USD $32
Các chuyến bay nội địa Nhật Bản JPY ¥2,780
Các chuyến bay quốc tế đường ngắn / Các chuyến bay giữa Úc và New Zealand AUD / NZD $40
Các chuyến bay quốc tế đường dài do Jetstar Airways khai thác AUD / NZD $45
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Asia khai thác SGD $25 / IDR 235,000 Rp
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Nhật Bản khai thác JPY ¥3,000
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Pacific khai thác ngoại trừ các chuyến bay giữa Tp. Hồ Chí Minh và Singapore VND 110,000₫ / USD $5
Các chuyến bay giữa Tp. Hồ Chí Minh và Singapore với Jetstar Pacific VND 440,000₫ / USD $20

Phí Bổ Sung áp dụng tại Bộ phận phục vụ khách hàng

Phí sẽ được áp dụng khi bổ sung (hành lý, ghế, gói tiện ích, giải trí trên chuyến bay) vào đặt chỗ qua Bộ phận phục vụ khách hàng.

Loại chuyến bay Lệ phí
Các chuyến bay nội địa Úc và New Zealand AUD $5 / NZD $5
Các chuyến bay nội địa Việt Nam N/A
Các chuyến bay nội địa Nhật Bản JPY ¥450
Các chuyến bay quốc tế đường ngắn / Các chuyến bay giữa Úc và New Zealand AUD $5 / NZD $5
Các chuyến bay quốc tế đường dài do Jetstar Airways khai thác AUD $5 / NZD $5
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Asia khai thác SGD $5 / IDR 50,000 Rp
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Nhật Bản khai thác JPY ¥450
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Pacific khai thác N/A

Phí đặt chỗ tại sân bay và phí đặt chỗ tại Jetstar Travel Shop

Phí đặt chỗ tại sân bay áp dụng cho từng hành khách từng chặng bay và Phí đặt chỗ tại Jetstar Travel shop áp dụng cho từng hành khách từng đặt chỗ.

Loại chuyến bay Lệ phí
Các chuyến bay nội địa Úc và New Zealand AUD / NZD $32
Các chuyến bay nội địa Việt Nam VND 400,000₫ / USD $2
Các chuyến bay nội địa Nhật Bản JPY ¥2,780
Các chuyến bay quốc tế đường ngắn / Các chuyến bay giữa Úc và New Zealand AUD / NZD $37
Các chuyến bay quốc tế đường dài do Jetstar Airways khai thác AUD / NZD $42
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Asia khai thác SGD $30 / IDR 300,000 Rp
Các chuyến bay quốc tế do Jetstar Nhật Bản khai thác JPY ¥3,000
Các chuyến bay giữa Tp. Hồ Chí Minh và Singapore với Jetstar Pacific VND 440,000₫ / USD $22

Khoản phí này áp dụng cho những đặt chỗ thực hiện tại các cửa hàng Jetstar Travel Shop của Jestar tại Jakarta, Surabaya, Medan và Haikou.

Phí đặt chỗ xe lăn

Jetstar cung cấp xe lăn và trợ giúp đi lại cho những hành khách có yêu cầu. Các khoản phí sẽ được áp dụng cho yêu cầu cung cấp xe lăn (tùy thuộc vào khả năng cung ứng), trên các chuyến bay quốc tế của Jetstar Asia (3K) từ ngày 28/3/2018.

Phí áp dụng cho từng hành khách trên mỗi chuyến bay (có áp dụng ngoại lệ*)

Loại chuyến bay: Phí trên các Chuyến bay Quốc tế (cho mỗi hành khách trên mỗi chuyến bay) của Jetstar Asia (3K)
Khách hàng mang theo xe lăn của chính họ Miễn phí
Đã đặt trước qua trang web của Jetstar và/hoặc trung tâm phục vụ khách hàng SGD $35 / CNY 170 / HKD $190 / TWD $700 / THB 650 / VND 570.000₫ / USD $25 / MYR 90 / IDR250.000 Rp / JPY ¥2.750
Tại sân bay SGD $50 / CNY 240 / HKD $270 / TWD $1,000 / THB 950 / VND 800.000₫ / USD $35 / MYR 120 / IDR320.000 Rp / JPY ¥3.900
Trên chuyến bay SGD $50

*Các trường hợp miễn phí:

  • Hành khách của 3K sử dụng xe lăn của chính họ
  • Hành khách trên các chuyến bay của Jetstar Asia (3K) đến/đi từ Darwin và Philippines.
  • Hành khách bay theo chuyến liên danh và liên tuyến
  • Các chuyến bay nối chuyến giữa Jetstar Airways (JQ) và Jetstar Asia (3K); Jetstar Japan (GK) và Jetstar Asia (3K); và Jetstar Pacific (BL) và Jetstar Asia (3K)
  • Các chuyến bay do Jetstar Airways (JQ), Jetstar Japan (GK) và Jetstar Pacific (BL) khai thác
  • Các chuyến bay giữa nhiều thành phố bao gồm chuyến bay được miễn phí này và các chuyến bay của Jetstar Asia (3K) trong hành trình

Lưu ý: Chúng tôi không thể đáp ứng được một số yêu cầu trợ giúp đặc biệt trên các/chuyến bay mà quý khách lựa chọn. Trong những trường hợp như vậy, vui lòng chọn chuyến bay khác, hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.