Chỉ đối với đặt chỗ của Jetstar Pacific (BL)

Từ ngày 29 tháng 7 năm 2020, tất cả các đặt chỗ với Jetstar Pacific (BL) sẽ được tự động chuyển sang hệ thống đặt chỗ của Pacific Airlines (BL). Sau hoạt động di chuyển này, các đặt chỗ này không thể được thay đổi hoặc cập nhật thông qua Jetstar.

Nếu quý khách đã nhận được email xác nhận đặt chỗ của mình đã chuyển đến Pacific Airlines, hãy liên hệ với hãng để được trợ giúp theo số 19001550 hoặc truy cập www.pacificairlines.com.vn.

Nếu quý khách cần liên hệ với chúng tôi, hãy xem các tùy chọn bên dưới.