Hoàn giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar (ngoại trừ khách sạn, sinh hoạt, bảo hiểm và thuê xe)

 • Mỗi hành khách được hoàn lại giá vé và phí cho mỗi hồ sơ đặt chỗ nếu hồ sơ đặt chỗ ban đầu của hành khách là Giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Gói ưu đãi Tối ưu) và hành khách phải nộp một khoản phí.
 • Các khoản phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi. Để biết các khoản phí hiện hành, xem Lệ phí và các khoản phí.
 • Phải yêu cầu hoàn vé trước khi kết thúc ngày khởi hành dự kiến ban đầu
 • Giá vé của hành khách không được hoàn lại nếu hành khách đã đổi thành Giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Gói ưu đãi Tối ưu) sau khi thực hiện đặt chỗ ban đầu hoặc nếu hành khách yêu cầu hoàn lại sau ngày khởi hành dự kiến. Phí cho các dịch vụ (ngoại trừ khách sạn, các hoạt động, bảo hiểm và thuê xe) chỉ có thể được hoàn lại khi được yêu cầu như là một phần khoản hoàn lại của chuyến bay liên quan. Đối với các khách sạn Jetstar Holidays, các hoạt động và đặt chỗ thuê xe con, xem Holidays Terms and Conditions.
 • Đối với việc hủy các đặt chỗ Vé thưởng bằng điểm kết hợp tiền mặt được thực hiện theo quy định giá vé Max thì phần được hoàn Điểm Qantas sẽ được hoàn lại vào tài khoản Hội viên và phần được hoàn của bất kỳ khoản thanh toán bằng tiền nào theo hình thức thanh toán ban đầu đã sử dụng, trừ đi phí hoàn.

Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định

 • Các thay đổi được phép hoặc hoàn tiền vé có thể thực hiện nếu có yêu cầu trước khi kết thúc ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách và sau khi thanh toán bất kỳ Khoản chênh lệch giá hoặc phí áp dụng nào.

Thay đổi ngày giờ chuyến bay

 • Được phép thay đổi sau khi thanh toán khoản chênh lệch giá vé (nếu có) trong thời hạn thay đổi.

Thay đổi Nơi khởi hành/ Nơi đến

 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (nếu có) trong thời hạn thay đổi

Thay đổi tên hành khách

 • Miễn phí trong thời hạn thay đổi.
 • Có thể thay đổi tên cho từng hành khách trong hồ sơ đặt chỗ, nhưng phải áp dụng cho cả hành trình trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên đối với các đặt chỗ chuyến bay thanh toán bằng điểm thưởng đối với Khách hàng thường xuyên của Qantas – Đổi điểm lấy chuyến bay.

Thời hạn thay đổi và điểm liên hệ

 • Được phép thay đổi trước khi kết thúc ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách
 • Mọi thay đổi có thể thực hiện qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc tại quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay và các khoản phí dịch vụ bổ sung được áp dụng nếu hành khách không đặt chỗ ban đầu qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay.
 • Các khoản phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi. Để biết các khoản phí hiện hành, vui lòng xem Lệ phí và Các khoản phí.

Phí thay đổi và chênh lệch giá

 • Phí Thay đổi không áp dụng đối với các thay đổi được phép cho giá vé Max hạng Thương gia.
 • Chênh lệch giá áp dụng cho từng hành khách, từng chuyến bay.
 • Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng số tiền giá vé hành khách đã đặt chỗ ban đầu và có thể lớn hơn. Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại khoản chênh lệch giá.
 • Khoản chênh lệch Giá là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc giá vé có thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi (bundle) được mua ban đầu và giá vé hoặc giá vé có thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi (bundle) đang bán vào ngày thay đổi, giá vé đó ít nhất là cùng giá vé hoặc giá vé cao hơn tiếp theo đang bán nếu không còn giá vé như vậy. Chênh lệch Giá có thể tương đối lớn.

Thay đổi loại giá vé/Dịch vụ kèm theo

 • Sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá, giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Gói ưu đãi Tối ưu) có thể đổi thành Giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Gói ưu đãi Tối ưu) đang bán.
 • Không thể đổi vé Hạng thương gia thuộc gói ưu đãi Max sang vé Starter phổ thông, vé Phổ thông có gói ưu đãi Tiện lợi vé Phổ thông có gói ưu đãi Linh hoạt hoặc vé Phổ thông có gói ưu đãi Tối ưu, hoặc vé Hạng thương gia.

Đặt lại chỗ

 • Hành khách phải đặt lại chỗ trên chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.

Đồng tiền

 • Tất cả số tiền sẽ được tính theo đơn vị tiền tệ hành khách đặt vé ban đầu.

Cộng điểm Khách hàng thường xuyên và Điểm xếp hạng, JAL Mileage và Emirates Skywards Miles

 • Cộng điểm thưởng Qantas và Điểm xét Hạng hội viên
  • Hành khách mua vé hạng Thương gia kèm gói ưu đãi Max sẽ được nhận Điểm Qantas và Điểm xếp hạng, tùy theo Điều khoản và Điều kiện Khách hàng thường xuyên Qantas.
  • Điểm Qantas và Điểm xét Hạng hội viên có được tại Tỷ lệ Hạng phổ thông Qantas
 • JAL Mileage
  • JAL Mileage earn is only available on Jetstar Japan (GK) flights.
  • Giá vé Hạng Thương gia với gói tối ưu không áp dụng cho Jetstar Japan (GK).
 • Emirates Skywards Miles
  • Hành khách đi trên Jetstar (chỉ các chuyến bay quốc tế), Jetstar Asia và Jetstar Japan có thể chọn cộng điểm Skywards Miles theo tỷ lệ Hạng phổ thông Emirates, căn cứ vào các Điều khoản và Điều kiện của Emirates Skywards (chỉ áp dụng với các chuyến bay được đặt từ ngày 31 tháng 7, 2014).

Phần thưởng Chuyến bay được Nâng hạng cho hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas

 • Loại vé Business Max bundle không đủ điều kiện để được Phần thưởng Chuyến bay được Nâng hạng.

Vé mua bằng điểm thưởng của hội viên theo chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas - Chuyến bay trên Jetstar – Các khoản thanh toán bổ sung

 • Mọi thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ vào hồ sơ đặt chỗ của hành khách phải được thanh toán bằng tiền và không được thanh toán bằng điểm.
 • Số tiền thanh toán cho các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được tính trên cơ sở giá trị bằng tiền ban đầu của giá vé (do Jetstar xác định) và theo các điều kiện được nêu trong mục Phí Đổi và Chênh lệch giá của điều kiện giá này.