Đặt trước dịch vụ

Nếu quý khách bị khiếm thính hoặc bị suy giảm thính giác, vui lòng cho chúng tôi biết khi quý khách đặt chỗ để chúng tôi có thể trợ giúp khi quý khách yêu cầu.

Nếu quý khách muốn đặt chỗ hoặc có thắc mắc, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua phần trò chuyện trực tuyến trên trang web của chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi qua Dịch vụ Chuyển tiếp Quốc gia (National Relay Service, NRS) tại Úc:

  • Người dùng TTY (Text Telephone), vui lòng gọi số 133 677, sau đó yêu cầu 131 538
  • Người dùng Speak and Listen (chuyển tiếp lời nói), vui lòng gọi số 1300 555 727, sau đó yêu cầu 131 538
  • Người dùng chuyển tiếp internet kết nối với NRS và sau đó yêu cầu 131 538

Chuẩn bị cho chuyến đi của quý khách

Bay cùng Chó phục vụ? Tất cả Chó phục vụ cần được Jetstar chấp thuận để được đưa lên khoang máy bay. Quý khách hãy chắc chắn cho chúng tôi biết và chuẩn bị cho chuyến đi bằng cách tìm hiểu thêm về các yêu cầu để đi cùng Chó phục vụ của quý khách.

Tại sân bay

Thông tin chuyến bay sẽ có trên màn hình tại sân bay và có hệ thống trợ thính tại một số nhà ga ở sân bay.

Vui lòng thông báo cho nhân viên của chúng tôi khi quý khách làm thủ tục và cho chúng tôi biết nếu quý khách muốn được hỗ trợ từ quầy làm thủ tục đến cửa lên máy bay hoặc ghế ngồi trên máy bay.

Trên chuyến bay

Thông thường, quý khách sẽ là một trong những người đầu tiên được mời lên máy bay, nơi đội ngũ tiếp viên của chúng tôi sẽ tóm lược cho quý khách thông tin về an toàn cá nhân.

Tại điểm đến của quý khách

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách từ máy bay đến khu vực nhận hành lý.

Nếu quý khách cần hỗ trợ cho chuyến đi tiếp theo - bao gồm các chuyến bay nối chuyến - vui lòng đảm bảo quý khách sắp xếp để ai đó gặp quý khách vì chúng tôi không thể hỗ trợ ngoài khu vực nhận hành lý.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ chuyển tiếp hành lý đến điểm đến cuối cùng trong trường hợp quý khách có nhiều chuyến bay trong một đặt chỗ với Jetstar. Tìm hiểu thêm về chuyển tiếp hành lý.