Để tìm hiểu những thay đổi được phép đối với việc đặt chỗ của quý khách, xem Các điều kiện giá vé. Xin lưu ý rằng Phí và Lệ phí có thể áp dụng khi Quý khách thay đổi đặt chỗ.

Nếu đặt chỗ ban đầu đã được thực hiện trên trang web của Jetstar hoặc qua điện thoại với Jetstar, Quý khách có thể thực hiện những thay đổi được phép tại quản lý đặt chỗ. Quý khách chỉ cần nhập mã xác nhận đặt chỗ và địa chỉ email trong hồ sơ đặt chỗ của Quý khách.

Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi.

Nếu quý khách đã đặt chỗ ban đầu thông qua một đại lý du lịch, xin vui lòng liên hệ với đại lý du lịch để tiến hành thay đổi.

Nếu quý khách đã đặt chỗ ban đầu thông qua một đại lý du lịch, xin vui lòng liên hệ với đại lý du lịch để tiến hành thay đổi.

Các thay đổi được phép có thể được thực hiện đến trước giờ mở quầy làm thủ tục chuyến bay của Quý khách -thời gian mở quầy thủ tục hiển thị trên tờ xác nhận hành trình của Quý khách hoặc xem trang: Khi nào tôi cần đến sân bay?

Quý khách bay bằng đặt chỗJetstar Connect?
Tìm hiểu cách thay đổi đặt chỗ Jetstar Connect của quý khách.