Chúng tôi chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành lý nào mà quý khách bỏ quên trên máy bay của Jetstar hoặc ở nhà ga. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Liên hệ với chúng tôi – Hành lý .