Nếu quý khách bay với Jetstar Asia (3K) và cần chúng tôi cung cấp cho quý khách dịch vụ hỗ trợ xe lăn và/hoặc xe lăn để đến cửa lên máy bay, quý khách sẽ phải trả phí, trừ khi quý khách:

  • đi và mang theo xe lăn cá nhân của quý khách
  • trên các chuyến bay của Jetstar Asia (3K) đến/đi từ Philippines
  • trên các chuyến bay của Jetstar Asia (3K) từ Malaysia và xuất trình thẻ OKU hợp lệ khi làm thủ tục chuyến bay
  • hành khách của chuyến bay liên danh và liên tuyến
  • trên các chuyến bay nối chuyến giữa Jetstar Airways (JQ) và Jetstar Asia (3K); Jetstar Japan (GK) và Jetstar Asia (3K)
  • trên chuyến bay do Jetstar Airways (JQ) và Jetstar Japan (GK) khai thác
  • trên các chuyến bay đến nhiều thành phố bao gồm bất kỳ chuyến bay nào được ghi ở trên.

Để biết thêm thông tin, bao gồm các khoản phí hiện tại, vui lòng xem phần phí và lệ phí.

< Trở lại

View more FAQs