Quy định hạn chế về hỗ trợ xe lăn

Chúng tôi chỉ có thể nhận hai khách hàng yêu cầu hỗ trợ xe lăn trên các chuyến bay Airbus A320/A321 và các chuyến bay Boeing 787 trong nước. Điều quan trọng là quý khách yêu cầu hỗ trợ xe lăn ở giai đoạn đặt chỗ để chúng tôi có thể cho quý khách biết nếu chúng tôi đã nhận đủ yêu cầu trên chuyến bay quý khách mong muốn.

Khi đã có hai hành khách yêu cầu hỗ trợ xe lăn trên chuyến bay mà quý khách muốn đặt chỗ, Jetstar có thể cung cấp các lựa chọn thay thế sau đây theo yêu cầu:

  • chuyển quý khách sang một chuyến bay sớm hơn hoặc muộn hơn chưa đạt đến giới hạn yêu cầu mà không phải trả thêm phí;
  • đổi tuyến bay đến điểm đến dự kiến của quý khách mà không phải trả thêm phí; hoặc
  • hủy đặt chỗ và hoàn tiền toàn bộ

Chúng tôi có thể nhận tối đa bốn chiếc xe lăn chạy bằng pin trên chuyến bay quốc tế Boeing 787, mặc dù chúng tôi có quyền hạ thấp giới hạn nếu có trường hợp đặc biệt.

Quý khách có thể xem loại máy bay trong hành trình của quý khách hoặc quản lý đặt chỗ.

Quy định giới hạn đối với làm thủ tục gửi xe lăn và thiết bị hỗ trợ di chuyển

Các thiết bị hỗ trợ di chuyển bao gồm, nhưng không giới hạn ở các thiết bị như xe lăn vận hành bằng tay, xe lăn chạy bằng pin và xe máy điện.

Quý khách có thể mang theo hai thiết bị hỗ trợ di chuyển miễn phí dưới dạng hành lý ký gửi mỗi khách hàng, ngoài hành lý ký gửi miễn cước. Các điều kiện sau đây được áp dụng:

  • chỉ một thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy bằng pin (bao gồm xe lăn chạy bằng pin) có thể được vận chuyển miễn phí dưới dạng hành lý ký gửi do giới hạn về trọng tải. Quý khách sẽ cần phải xin chấp thuận từ bộ phận hàng nguy hiểm của Qantas trước khi quý khách có thể làm thủ tục gửi thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy bằng pin
  • thiết bị phải được sử dụng cho mục đích cá nhân của quý khách
  • thiết bị phải nằm trong giới hạn kích thước và trọng lượng được nêu dưới đây
  • Phí hành lý quá khổ và phí hành lý quá cước không áp dụng cho các phương tiện di chuyển và xe lăn đáp ứng các điều kiện trên.

Chỉ đối với chuyến bay Hoa Kỳ: trên các chuyến bay đến và đi từ Hoa Kỳ, nếu quý khách cần một thiết bị hỗ trợ di chuyển hoặc thiết bị hỗ trợ, quý khách có thể mang theo số lượng không giới hạn các thiết bị này dưới dạng hành lý ký gửi và số thiết bị này không được tính vào hành lý ký gửi miễn cước.

Kích thước tối đa đối với thiết bị hỗ trợ di chuyển và xe lăn dưới dạng hành lý ký gửi

Thiết bị hỗ trợ di chuyển và xe lăn phải có kích thước sau hoặc nhỏ hơn:

  • các chuyến bay bằng Boeing 787 - 1,5m (chiều rộng) x 1,6m (chiều cao) x 1,5m (chiều dài)
  • các chuyến bay bằng Airbus A320, A321 - 1,4m (chiều rộng) x 1,0m (chiều cao) x 1,4m (chiều dài)

Quý khách có thể xem loại máy bay trong hành trình của quý khách hoặc quản lý đặt chỗ.

Trọng lượng tối đa của các thiết bị hỗ trợ di chuyển và xe lăn dưới dạng hành lý ký gửi

Mỗi hành lý phải từ 32 kg trở xuống, ngoại trừ xe lăn hoặc thiết bị hỗ trợ di chuyển có thể để ở vị trí thẳng đứng ở chế độ bánh xe tự do (có thể vượt quá 32 kg).

Hành lý trên 32 kg không thể mang ở vị trí thẳng đứng ở chế độ bánh xe tự do phải được vận chuyển là hàng hóa với giá cước tiêu chuẩn.

Thiết bị hỗ trợ di chuyển và xe lăn (bao gồm xe lăn vận hành bằng tay, xe lăn chạy bằng pin và xe máy chạy bằng pin) không thể được mang vào khoang máy bay dưới dạng hành lý xách tay. Tất cả pin xe lăn dự phòng sẽ cần phải được vận chuyển theo yêu cầu hàng nguy hiểm opens in new window của Qantas.

Hành khách chỉ được phép mang các dụng cụ hỗ trợ ví dụ như gậy chống, ba toong và nạng lên cabin máy bay dưới dạng hành lý xách tay. Tìm thêm về thiết bị hỗ trợ trong hành lý xách tay của quý khách.

Thiết bị hỗ trợ di chuyển và thiết bị hỗ trợ chỉ đối với các chuyến bay Hoa Kỳ

Nếu quý khách cần một thiết bị hỗ trợ di chuyển hoặc thiết bị hỗ trợ trên các chuyến bay đến và đi từ Hoa Kỳ, quý khách có thể mang theo số lượng không giới hạn các thiết bị này dưới dạng hành lý ký gửi và số thiết bị này không được tính vào hành lý ký gửi miễn cước.

Quý khách đi máy bay và mang theo dụng cụ hỗ trợ? Quý khách có thể tìm hiểu thêm trong trang thiết bị trợ giúp của chúng tôi.

< Trở lại