Dụng cụ hỗ trợ là bất kỳ thiết bị nào được dùng để hỗ trợ hành khách khuyết tật chăm sóc bản thân, đi lại, nhìn, nghe, nói, thở hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động hàng ngày nào khác.

Các dụng cụ hỗ trợ bao gồm gậy hoặc khung chống hỗ trợ đi bộ, nạng, xe lăn hỗ trợ đi bộ, các loại máy hỗ trợ thở (như CPAP hoặc BiPAP), các thiết bị y tế (như mặt nạ thở và máy thở), tời, ghế tắm, ghế vệ sinh, đệm hơi và thuốc men.

Hành khách chỉ được phép mang một số loại dụng cụ hỗ trợ nhất định lên cabin máy bay, ví dụ như gậy chống hoặc nạng.

Có một số loại dụng cụ hỗ trợ mà hành khách không được phép mang lên cabin máy bay, bao gồm xe lăn, khung/xe lăn hỗ trợ đi bộ và gậy đi bộ đường dài không gấp gọn lại được.

Hành khách phải gửi các dụng cụ này trong hành lý ký gửi. Nếu sử dụng gậy đi bộ đường dài làm dụng cụ hỗ trợ và cần đem theo dụng cụ hỗ trợ lên khoang máy bay, quý khách sẽ cần mang thêm một dụng cụ hỗ trợ bổ sung hoặc thay thế có thể sử dụng trên khoang máy bay, chẳng hạn như gậy chống

Nếu quý khách mang theo bình ôxy, vui lòng truy cập trang dùng bình ôxy trong thời gian bay của chúng tôi.

Đặt chỗ và lập kế hoạch

Cho dù thiết bị hỗ trợ của quý khách được ký gửi hay mang lên máy bay, quý khách có thể cần được phê duyệt trước khi bay. Để biết chi tiết và yêu cầu, hãy xem phần Hàng hóa nguy hiểm.

Ký gửi thiết bị hỗ trợ của quý khách

Quý khách có thể làm thủ tục ký gửi miễn phí bất kỳ thiết bị hỗ trợ sử dụng cho mục đích cá nhân nào.

Quý khách sẽ không bị tính phí hành lý quá cước (bao gồm phí vật dụng quá khổ) khi ký gửi thiết bị hỗ trợ nếu thiết bị hỗ trợ là dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Các thiết bị phải phù hợp với các kích thước được nêu trong quy định hạn chế về hành lý ký gửi.

Quý khách có thể nhận lại các thiết bị hỗ trợ đã ký gửi tại khu vực lấy hành lý tại điểm đến của quý khách.

Mang dụng cụ hỗ trợ lên máy bay

Có nhiều sắp xếp khác nhau tùy thuộc vào việc quý khách có cần sử dụng thiết bị hỗ trợ của mình trên chuyến bay hay không. Vui lòng tham khảo các thông tin chi tiết tương ứng dưới đây.

Những vật dụng không đáp ứng các yêu cầu về kích thước sẽ không được phép mang lên khoang máy bay. Quý khách có thể phải di chuyển với một thiết bị hỗ trợ bổ sung hoặc thay thế có thể được mang lên khoang máy bay nếu thiết bị chính của quý khách không đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi. Nếu quý khách có câu hỏi về một dụng cụ hỗ trợ cụ thể của mình, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Nếu quý khách mang theo thuốc, vui lòng gói tất cả các loại thuốc cần thiết trong hành lý xách tay, ít nhất là đủ cho một tuần để có đủ thuốc dùng trong trường hợp thất lạc hành lý ký gửi tại một điểm bất kỳ.

Mang theo thiết bị hỗ trợ - không sử dụng trên máy bay

Ngoài trọng lượng hành lý xách tay miễn cước, quý khách có thể mang theo thiết bị hỗ trợ trong hành lý xách tay ngay cả khi quý khách không cần sử dụng thiết bị này trong suốt chuyến bay, nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • thiết bị hỗ trợ dành cho cá nhân quý khách
 • quý khách chỉ có tổng cộng hai túi hành lý xách tay hoặc vật dụng (bao gồm thiết bị hỗ trợ)
 • quý khách hoặc hành khách đi cùng có thể mang theo thiết bị hỗ trợ và để trong ngăn để hành lý xách tay (hoặc theo hướng dẫn của phi hành đoàn)
 • mỗi kiện hành lý xách tay không quá 10 kg (bao gồm cả thiết bị hỗ trợ)
 • tổng trọng lượng của hành lý xách tay (bao gồm thiết bị hỗ trợ) không được quá 20 kg
 • hành lý xách tay của quý khách đáp ứng tất cả các yêu cầu khác về hành lý xách tay (bao gồm cả giới hạn về kích thước, trọng lượng và số kiện).

Vui lòng liên hệ với chúng tôi ít nhất 48 giờ trước chuyến bay để chúng tôi có thể ghi chú về thiết bị hỗ trợ của quý khách trong đặt chỗ

Bất kỳ hành lý quá cước nào không phải là thiết bị hỗ trợ sẽ bị tính phí hành lý quá cước được áp dụng.

Mang theo thiết bị hỗ trợ của quý khách để sử dụng trên máy bay

Nếu quý khách cần sử dụng thiết bị hỗ trợ trong suốt chuyến bay, quý khách có thể mang theo thiết bị này ngoài trọng lượng hành lý xách tay miễn cước nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 • quý khách chỉ có tổng cộng hai túi hành lý xách tay hoặc vật dụng (bao gồm thiết bị hỗ trợ)
 • mỗi kiện hành lý xách tay không quá 10 kg (bao gồm cả thiết bị hỗ trợ)
 • tổng trọng lượng của hành lý xách tay (bao gồm thiết bị hỗ trợ) không được quá 20 kg
 • hành lý xách tay đáp ứng tất cả các yêu cầu khác về hành lý xách tay (bao gồm cả giới hạn về kích thước, trọng lượng và số kiện)
 • quý khách hoặc hành khách đi cùng có thể mang theo thiết bị hỗ trợ và để trong ngăn để hành lý xách tay (hoặc theo hướng dẫn của phi hành đoàn)
 • quý khách nhận được chứng nhận sức khỏe nếu cần
 • không thể sử dụng các thiết bị hỗ trợ điện cần cắm trên chuyến bay của quý khách, có thể sử dụng các thiết bị hỗ trợ chạy pin.

Máy trợ thở (chẳng hạn như CPAP hoặc BiPAP)

Nếu cần sử dụng máy CPAP trong chuyến bay, quý khách sẽ cần hoàn thành và gửi mẫu tờ khai CPAP. Quý khách không cần phải nộp biểu mẫu Chứng nhận sức khỏe trừ khi quý khách gặp các tình trạng sức khỏe như được liệt kê trên biểu mẫu. Xin lưu ý rằng các dịch vụ của Jetstar không cung cấp nguồn điện.

Trên chuyến bay

Quý khách có thể sử dụng nạng và gậy đi bộ trên chuyến bay sau khi biểu tượng dây an toàn đã tắt.

Nếu quý khách đã có phê duyệt chứng nhận sức khỏe từ Jetstar để sử dụng thiết bị hỗ trợ chạy pin trên chuyến bay thì quý khách có thể sử dụng thiết bị đó.

Nếu chưa được Jetstar chấp thuận cho sử dụng dụng cụ hỗ trợ chạy pin, quý khách cần để dụng cụ trong ngăn để hành lý xách tay hoặc dưới ghế ngồi phía trước trong suốt chuyến bay.

Bay trên các chuyến bay đến hoặc đi từ Hoa Kỳ

Đối với các chuyến bay đến hoặc đi từ Hoa Kỳ, không có giới hạn về số lượng dụng cụ hỗ trợ mà hành khách là người khuyết tật được phép mang lên máy bay và dụng cụ hỗ trợ sẽ không được cộng vào trọng lượng hành lý xách tay hoặc ký gửi miễn cước.

Yêu cầu chứng nhận sức khỏed

Quý khách sẽ cần hoàn thành mẫu chứng nhận sức khỏe nếu bất kỳ điều nào sau đây áp dụng cho quý khách:

 • quý khách cần mang theo bình ôxy bổ sung để sử dụng trong chuyến bay của mình
 • quý khách mắc một tình trạng bệnh lý được liệt kê trong mẫu chứng nhận sức khỏe.

Chứng nhận sức khỏe của quý khách phải được phê duyệt trước thời hạn nêu trong mẫu chứng nhận:

Quý khách phải có thể tự sử dụng dụng cụ hỗ trợ hoặc đi cùng một hành khách đi cùng có thể trợ giúp quý khách.

Bảo hiểm

Chúng tôi sẽ áp dụng sự cẩn trọng một cách hợp lý đối với các dụng cụ hỗ trợ và thiết bị trợ giúp đi lại, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ có trách nhiệm giới hạn đối với các thiệt hại xảy ra trong thời gian trung chuyển. Quý khách sẽ cần đảm báo có bảo hiểm thích hợp cho dụng cụ của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem điều lệ vận chuyển của chúng tôi.