Những điều quý khách cần biết

 • Jetstar không cung cấp khí oxy khi bay cho hành khách – quý khách phải tự mang theo theo bình oxy nếu cần
 • Trên một số chuyến bay, quý khách có thể mang bình oxy nén xách tay hoặc bình oxy lên máy bay - vui lòng xem bảng bên dưới.
  • Jetstar Airways (JQ) Airbus A320/A321 - bình oxy nén xách tay hoặc bình oxy được phép mang lên máy bay
  • Jetstar Airways (JQ) Boeing 787 - quý khách có thể mang theo bình oxy nén xách tay lên máy bay. Tuy nhiên, bình oxy không được phép mang lên máy bay
  • Jetstar Asia (3K) Airbus A320 - quý khách có thể mang máy tạo oxy di động hoặc bình oxy lên máy bay
  • Jetstar Nhật bản (GK) Airbus A320/A321 - quý khách có thể mang máy tạo oxy di động hoặc bình oxy lên máy bay

  Oxy nén và bình oxy phải được phê duyệt. Xem thông tin bên dưới về máy tạo khí oxy di động.

 • Quý khách phải hoàn thành và gửi Tờ khai Y tế Jetstartheo hướng dẫn được cung cấp.
 • Nếu quý khách dự định sử dụng bình thở oxy trên chuyến bay của Jetstar Japan (GK), quý khách phải hoàn thành Bản Thông tin về bình oxy opens in new window cùng Mẫu Chứng nhận sức khỏe và gửi qua email cho Jetstar ít nhất là 5 ngày làm việc trước ngày khởi hành.

Nếu quý khách cần xác nhận loại máy bay đối với chuyến bay của mình hoặc nếu quý khách thay đổi thông tin chi tiết chuyến bay, quý khách cần phải liên hệ với chúng tôi trước khi khởi hành.

Bình oxy nén xách tay

Jetstar Airways (JQ) và Jetstar Asia (3K) chấp nhận vận chuyển và sử dụng bình oxy nén xách tay trên máy bay, máy này phải là loại được cấp phép bởi Federal Aviation Administration (FAA).

Việc vận chuyển các máy tạo khí oxy, máy tạo khí oxy di động và thiết bị y tế di động chạy pin lithium đòi hỏi phải tuân thủ các yêu cầu về hàng hóa nguy hiểm.

Bình khí oxy

Các chuyến bay vận hành bởi máy bay A320/321 của Jetstar Airways (JQ) và Jetstar Asia (3K) chỉ có thể chấp nhận bình oxy do BOC, Air Liquide, Supagas hoặc Coregas cung cấp.

Để liên hệ các nhà cung cấp tại Úc, vui lòng gọi:

 • BOC 1800 050 999
 • Air Liquide 1300 360 202
 • Supagas 13 77 72
 • Coregas 1800 807 203 (chỉ do bệnh viện cung cấp)

Bình thở kích thước ‘C’ là loại kích thước tối đa được cho phép và tất cả bình thở phải được mang và giữ trong một hộp bảo vệ cứng hoặc mềm. Có thể vận chuyển nhiều bình nếu được chấp thuận. Bình oxy bổ sung có thể được đặt dưới ghế ngồi phía trước hoặc trong ngăn để hành lý phía trên đầu. Nếu cần thêm chỗ ngồi để mang theo bình oxy bổ sung cho chuyến đi của quý khách, quý khách sẽ cần phải mua ghế này.

Trách nhiệm và tài liệu chứng minh

 • Quý khách sẽ chịu trách nhiệm trả lại trực tiếp tất cả các thiết bị cho BOC, Air Liquide, Supagas hoặc Coregas
 • Quý khách sẽ phải cung cấp chứng nhận nhu cầu sử dụng bình oxy của bác sỹ. Chứng nhận này phải có thông tin chi tiết về tốc độ dòng khí oxy theo yêu cầu của quý khách. Chứng nhận này cũng phải chỉ rõ liệu quý khách có khả năng sử dụng khí oxy mà không cần sự hỗ trợ hay không.
 • Mọi thiết bị khác (ví dụ như khí oxy, bộ điều chỉnh, mặt nạ hoặc ống xông) phải do quý khách mang theo.
 • Quý khách hoặc người chăm sóc chịu trách nhiệm về việc kiểm soát khí oxy trên máy bay
 • Oxy dùng trên chuyến bay phải chứa trong bình hoặc thiết bị được sự chấp thuận của nhà vận chuyển.
 • Quý khách chịu trách nhiệm đảm bảo có đủ khí oxy (kể cả dự trữ) trong cả hành trình và bất kỳ chuyến bay đi tiếp nào, có tính đến cả khả năng chậm chuyến (bao gồm cả khả năng đi đường vòng).
 • Quý khách sẽ phải trình Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe Jetstar được hoàn tất và phê duyệt khi làm thủ tục lên máy bay
 • Quý khách phải tuân thủ Yêu Cầu áp dụng cho hành khách có khả năng bay độc lập.
 • Nếu có chuyến bay nối chuyến do hãng hàng không khác khai thác, quý khách phải liên hệ với hãng đó để thực hiện xác nhận tình trạng sức khỏe.

Máy áp lực dương liên tục (CPAP)

Máy áp lực dương liên tục thường chạy điện hoặc pin.

 • Không được dùng các máy CPAP chạy điện trên các chuyến bay của Jetstar.
 • Quý khách có thể dùng các máy CPAP chạy pin trên máy bay miễn là quý khách thực hiện khai báo y tế từ đầu.

Quý khách có thể mang máy CPAP chạy pin hoặc điện trong hành lý xách tay mà không cần khai báo y tế miễn là: quý khách không dùng nó trên khoang hành khách, nó nằm trong hạn mức kích thước và trọng lượng và tuân thủ các yêu cầu về hàng hóa nguy hiểm.