Jetstar có các quy định đối với hành khách độc lập áp dụng cho tất cả các hành khách. Nếu quý khách không đáp ứng các yêu cầu áp dụng với hành khách độc lập, quý khách sẽ phải đi cùng một hành khách khác để được trợ giúp.

Chúng tôi có các yêu cầu bổ sung đối với hành khách độc lập áp dụng cho trẻ em đi một mình. Để biết thông tin chi tiết, quý khách vui lòng xem mục Hành khách là trẻ em đi một mình.

Yêu cầu đối với hành khách độc lập

Nếu quý khách bay cùng chúng tôi, điều quan trọng là quý khách có thể bay một mình, có nghĩa là quý khách phải có thể làm những việc dưới đây mà không cần trợ giúp:

 • tự đi vệ sinh trong suốt chuyến bay, nếu cần;
 • ăn uống; và
 • sử dụng thuốc hoặc thực hiện các thủ thuật y tế cần thiết trong suốt chuyến bay.

Quý khách cũng phải có khả năng:

 • thông báo rằng quý khách hiểu các hướng dẫn về an toàn và hướng dẫn về trường hợp khẩn cấp của phi hành đoàn; và
 • nếu quý khách cần chuyển từ xe lăn này sang xe lăn khác hoặc từ xe lăn sang ghế ngồi máy bay:
  • tự di chuyển được; hoặc
  • dùng ván trượt để chuyển ghế và với nhân viên của chúng tôi chứ không cần sự trợ giúp của một hành khách đi cùng hay người chăm sóc.

Nếu quý khách không đáp ứng các yêu cầu này, hoặc cần giúp đỡ để làm bất cứ việc nào trong các việc trên, quý khách sẽ cần đi cùng một hành khách khác để hỗ trợ.

Hành khách đi cùng

Nếu không đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với hành khách độc lập, quý khách sẽ phải đi cùng một hành khách khác là người đáp ứng yêu cầu. Hành khách đi cùng của quý khách ít nhất phải 15 tuổi.

Hành khách đó sẽ phải mua vé riêng và đủ thể lực để chăm sóc các nhu cầu của quý khách. Hành khách đi cùng phải có thể giúp quý khách làm các việc sau (khi cần thiết):

 • sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay và tại sân bay;
 • ứng phó với các trường hợp khẩn cấp trên chuyến bay và tại sân bay;
 • vận chuyển hành lý xách tay và thiết bị;
 • dùng thuốc và thực hiện các thủ thuật y tế;
 • ăn uống;
 • thực hiện các thủ tục hành chính như điền mẫu khai báo xuất nhập cảnh;
 • lên xuống máy bay, bao gồm việc trợ giúp lên xuống xe lăn và chỗ ngồi nếu cần thiết; và
 • lắp và dỡ xe lăn.

Một hành khách đi cùng có thể trợ giúp tối đa bốn hành khách là người trưởng thành không đáp ứng các yêu cầu đối với hành khách độc lập.

Hành khách đi cùng trẻ em và trẻ sơ sinh

Hành khách đi cùng trẻ em phải đáp ứng các yêu cầu nêu trên đối với mỗi trẻ em và trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi) mà họ chăm sóc.

 • Trên tất cả Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K), Jetstar Pacific (BL), và Jetstar Japan (GK) international , ), hành khách đi cùng trẻ em và trẻ sơ sinh phải từ 15 tuổi trở lên (trừ những trường hợp cha mẹ của trẻ em hoặc trẻ sơ sinh dưới 15 tuổi).
 • Trên các chuyến bay nội địa của Jetstar Japan (GK), hành khách đi cùng trẻ em 2-11 tuổi phải từ 12 tuổi trở lên - hành khách đi cùng trẻ sơ sinh trên chuyến bay nội địa của GK phải từ 15 tuổi trở lên.

Trên tất cả các chuyến bay của Jetstar, trẻ sơ sinh dưới ba tháng tuổi phải có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đi cùng.

Một hành khách đi cùng có thể đi với tối đa bốn trẻ em trên bất kỳ chuyến bay nào của Jetstar. Số trẻ em đi cùng có thể gồm tối đa hai trẻ sơ sinh, nhưng một trong hai trẻ đó phải đặt chỗ có ghế riêng.
Xem Những điều cần biết khi đi cùng trẻ sơ sinh.

Xin lưu ý rằng, một hành khách đi cùng phải là người trưởng thành, đủ tự tin và có thể chăm sóc và giám sát những người mà họ chăm sóc trong suốt thời gian chuyến bay.

Chúng tôi có các yêu cầu đối với hành khách độc lập áp dụng cho hành khách là trẻ em đi một mình.