Jetstar có các quy định đối với hành khách độc lập áp dụng cho tất cả các hành khách. Nếu quý khách không đáp ứng các yêu cầu áp dụng với hành khách độc lập, quý khách sẽ phải đi cùng một hành khách khác để được trợ giúp.

Chúng tôi có các yêu cầu bổ sung đối với hành khách độc lập áp dụng cho trẻ em đi một mình. Để biết thông tin chi tiết, quý khách vui lòng xem mục Hành khách là trẻ em đi một mình.

Yêu cầu đối với hành khách độc lập

Nếu quý khách bay cùng chúng tôi, điều quan trọng là quý khách có thể bay một mình, có nghĩa là quý khách phải có thể làm những việc dưới đây mà không cần trợ giúp:

 • tự đi vệ sinh trong chuyến bay nếu quý khách có nhu cầu (ví dụ: sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay nếu có*, ống thông tiểu, túi hậu môn nhân tạo hoặc phương pháp khác);
 • ăn uống; và
 • sử dụng thuốc hoặc thực hiện các thủ thuật y tế cần thiết trong suốt chuyến bay.

Quý khách cũng phải có khả năng:

 • thông báo rằng quý khách hiểu các hướng dẫn về an toàn và hướng dẫn về trường hợp khẩn cấp của phi hành đoàn; và
 • nếu quý khách cần chuyển từ xe lăn này sang xe lăn khác hoặc từ xe lăn sang ghế ngồi máy bay:
  • tự di chuyển được; hoặc
  • dùng ván trượt để chuyển ghế và với nhân viên của chúng tôi chứ không cần sự trợ giúp của một hành khách đi cùng hay người chăm sóc.

Nếu quý khách không đáp ứng các yêu cầu này, hoặc cần giúp đỡ để làm bất cứ việc nào trong các việc trên, quý khách sẽ cần đi cùng một hành khách khác để hỗ trợ.

*Vui lòng lưu ý: Không có nhà vệ sinh dành cho xe lăn hoặc lối đi dành cho xe lăn trên các chuyến bay của Jetstar (JQ) hoặc Jetstar Asia (3K) trên máy bay A320, A321 hoặc A321neo. Trên những máy bay này, phi hành đoàn sẽ không thể hỗ trợ quý khách di chuyển từ chỗ ngồi đến cửa nhà vệ sinh trên máy bay.

Khi đặt chỗ, quý khách có thể tìm loại máy bay quý khách sẽ bay trên trang Chọn chuyến bay – chỉ cần mở liên kết thông tin chi tiết trong mục danh sách chuyến bay. Loại máy bay cũng được ghi rõ trong hành trình của quý khách.

Hành khách đi cùng đối với người lớn

Nếu không đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với hành khách độc lập, quý khách sẽ phải đi với một hành khách khác là người đáp ứng yêu cầu.

Hành khách đó sẽ phải mua vé riêng và đủ thể lực để chăm sóc các nhu cầu của quý khách. Hành khách đi cùng phải có thể giúp quý khách làm các việc sau (khi cần thiết):

 • sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay và tại sân bay;
 • ứng phó với các trường hợp khẩn cấp trên chuyến bay và tại sân bay;
 • vận chuyển hành lý xách tay và thiết bị;
 • dùng thuốc và thực hiện các thủ thuật y tế;
 • ăn uống;
 • thực hiện các thủ tục hành chính như điền mẫu khai báo xuất nhập cảnh;
 • lên xuống máy bay, bao gồm việc trợ giúp lên xuống xe lăn và chỗ ngồi nếu cần thiết; và
 • lắp và dỡ xe lăn.

Một hành khách đi cùng có thể trợ giúp tối đa bốn hành khách là người trưởng thành không đáp ứng các yêu cầu đối với hành khách độc lập. Hành khách đi cùng hành khách là người lớn phải ít nhất đủ 15 tuổi.

Xin lưu ý rằng, một hành khách đi cùng phải là người trưởng thành, đủ tự tin và có thể chăm sóc và giám sát những người mà họ chăm sóc trong suốt thời gian chuyến bay.

Hành khách đi cùng trẻ em và trẻ sơ sinh

Hành khách đi cùng trẻ em phải đáp ứng các yêu cầu nêu trên đối với mỗi trẻ em và trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi) mà họ chăm sóc.

Một hành khách đi cùng có thể đi với tối đa bốn trẻ em trên một chuyến bay của Jetstar. Số trẻ em đi cùng có thể gồm tối đa hai trẻ sơ sinh, nhưng một trong hai trẻ đó phải đặt chỗ có ghế riêng. Xem Những điều cần biết khi đi cùng trẻ sơ sinh.

Trên tất cả các chuyến bay của Jetstar, trẻ sơ sinh dưới ba tháng tuổi phải có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đi cùng.

Chúng tôi có các yêu cầu bổ sung đối với hành khách độc lập áp dụng cho hành khách là trẻ em đi một mình.

Hành khách đi cùng đối với trẻ em và trẻ sơ sinh – Jetstar Airways (JQ) và Jetstar Japan (GK)

Trên tất cả các chuyến bay của Jetstar Airways (JQ) và các chuyến bay quốc tế của Jetstar Japan (GK):

 • đối với trẻ em và trẻ sơ sinh từ 2-11 tuổi, phải có hành khách đi cùng ít nhất là 15 tuổi (trừ khi cha mẹ của trẻ dưới 15 tuổi).

Trên các chuyến bay nội địa của Jetstar Japan (GK):

 • hành khách đi cùng trẻ em 2-11 tuổi phải từ 12 tuổi trở lên - hành khách đi cùng trẻ sơ sinh trên chuyến bay nội địa của GK phải từ 15 tuổi trở lên.

Hành khách đi cùng trẻ em và trẻ sơ sinh trên các chuyến bay của Jetstar Asia (3K)

Trên các chuyến bay của Jetstar Asia (3K) và tất cả các chuyến bay nối chuyến đến một chuyến bay của 3K:

 • Hành khách là trẻ em dưới 18 tuổi phải đi cùng với một hành khách 18 tuổi trở lên (trừ khi cha mẹ của trẻ đó chưa đến 18 tuổi).
 • Nếu có hai hành khách trở lên ở độ tuổi 12 đến dưới 18 tuổi đi cùng nhau, mỗi hành khách đều phải làm thủ tục riêng theo quy định nêu trên.

Xin lưu ý rằng tất cả các hành khách là trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi bay một mình trên các chuyến bay của Jetstar Asia (3K) hoặc nối chuyến đến một chuyến bay của Jetstar Asia (3K) đều phải đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu trên trang Hành khách là trẻ em đi một mình trên chuyến bay của Jetstar Asia (3K).