Để bay cùng Jetstar, quý khách cần lưu ý là mình có thể đi lại một cách độc lập. Chúng tôi yêu cầu:

 • khách hàng có thể tự đi vệ sinh, nếu cần thiết, trong suốt chuyến bay; và
 • khách hàng có thể ăn hoặc uống trong suốt chuyến bay mà không cần trợ giúp; và
 • khách hàng có thể tự dùng thuốc trong suốt chuyến bay; nếu cần thiết; và
 • khách hàng có khả năng giao tiếp theo cách nhất định để có thể hiểu các hướng dẫn an toàn và hướng dẫn khẩn cấp của phi hành đoàn; và
 • nếu việc chuyển tiếp giữa các phương tiện trợ giúp đi lại hoặc từ một phương tiện trợ giúp đi lại tới ghế máy bay là cần thiết thì:
  • hành khách có thể tự di chuyển mà không cần trợ giúp; hoặc
  • hành khách có thể di chuyển khi nhân viên của chúng tôi cung cấp tấm trượt và quần áo trượt mà không cần sự trợ giúp của trợ lý/người chăm sóc đồng hành.

Nếu khách hàng không đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu này thì khách hàng sẽ phải bay cùng Khách hàng Đồng hành/người chăm sóc đồng hành. Nếu quý khách cần trợ giúp để thực hiện các công việc này, quý khách phải bay cùng Khách hàng Đồng hành.

Khách hàng Đồng hành là hành khách độc lập, có vé, theo quan điểm của Jetstar, đây là người có thể và sẽ cung cấp sự trợ giúp, giám sát hoặc cả hai đối với người đồng hành của mình. Họ có nhiệm vụ trợ giúp người đồng hành:

 • Sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay và trên mặt đất
 • Giải quyết các tình huống khẩn cấp trên máy bay và trên mặt đất
 • Di chuyển hành lý xách tay và thiết bị
 • Dùng thuốc và các thủ thuật y tế
 • Ăn và uống
 • Các quy trình quản lý như hoàn tất giấy tờ nhập cảnh
 • Lên và xuống máy bay gồm cả trợ giúp di chuyển tới và ra khỏi thiết bị đi lại và ghế khi cần thiết
 • Lắp và tháo xe lăn

Jetstar quy định Hành Khách Đi Cùng với trẻ em phải từ 15 tuổi trở lên, trừ các chuyến bay nội địa Nhật Bản do Jetstar Japan khai thác, người đi cùng trẻ em (2-11 tuổi) trên chuyến bay này chỉ cần từ 12 tuổi trở lên.

Một Khách hàng Đồng hành có thể trợ giúp tối đa bốn khách hàng không đáp ứng được các yêu cầu hành khách độc lập của Jestar.

Khách hàng bị khuyết tật về trí tuệ sẽ phải đi cùng một Khách hàng Đồng hành.

Xem các yêu cầu hành khách độc lập của Jetstar đối với Trẻ em đi một mình.