Nếu quý khách là phụ huynh hoặc người giám hộ của một hành khách là trẻ em đi một mình trên một chuyến bay của Jetstar Asia (3K), quý khách phải:

 1. Tải về mẫu tờ khai dành cho hành khách là trẻ em và hoàn tất nội dung yêu cầu trong tờ khai;
 2. Đi cùng hành khách là trẻ em đó đến sân bay vào ngày khởi hành chuyến bay; và
 3. Nộp tờ khai có chữ ký và xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh (hộ chiếu còn hạn, bằng lái xe hoặc NRIC) cho nhân viên Jetstar

Nếu quý khách không hoàn thành 3 bước nêu trên, hành khách là trẻ em sẽ không thể làm thủ tục chuyến bay và có thể mất toàn bộ số tiền vé.

Tải xuống mẫu khai báo hành khách nhỏ tuổi (bằng tiếng Anh, PDF 0,1 MB) opens in new window

Thông tin quan trọng

 • Quy trình này là bắt buộc đối với tất cả các hành khách độc lập là trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tính đến thời điểm khởi hành của chuyến bay đầu tiên trong đặt chỗ.
 • Bắt buộc đối với tất cả các chuyến bay của Jetstar Asia (3K) và tất cả các chuyến bay Jetstar nối chuyến với một chuyến bay của Jetstar Asia (3K).
 • Do sự thay đổi này, nay hành khách phải trên 18 tuổi mới được phép đi kèm trẻ em và trẻ sơ sinh trên các chuyến bay của Jetstar Asia (3K). Vui lòng xem mục Hành khách độc lập và hành khách đi cùng.

Thông tin thêm dành cho phụ huynh và người giám hộ

Tai sao tôi phải ký vào tờ khai và mang đến sân bay?
Các chính sách của Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) về việc vận chuyển hành khách là trẻ em có sự thay đổi, và Jetstar Asia (3K) yêu cầu tờ khai có chữ ký để tuân thủ theo chính sách cập nhật của CAAS.

Jetstar Asia (3K) không có dịch vụ dành cho hành khách là trẻ em không có người đi kèm, do đó tờ khai phải thể hiện rằng phụ huynh hoặc người giám hộ đồng ý cho phép trẻ đi một mình.

Các các thay đổi chính trong chính sách CAAS là:

 • Hiện tại CAAS xác định tất cả các hành khách đi máy bay dưới 18 tuổi đều được coi là "trẻ em".
 • Các chính sách của CAAS quy định rằng trẻ em không được phép bay một mình, mà phải đi cùng một hành khách khác đủ 18 tuổi trở lên.
 • Tuy nhiên, các chính sách này cho phép trẻ em trên 12 và dưới 18 tuổi (còn được gọi là "Hành khách là trẻ em” đối với Jetstar Asia) bay một mình nếu phụ huynh hoặc người giám hộ ký một tờ khai theo mẫu trình bày rằng họ cho phép trẻ đó đi một mình.

Tôi có phải đích thân mang tờ khai đến sân bay không?
Có. Quý khách phải đích thân gửi tờ khai cho quầy làm thủ tục chuyến bay liên quan của Jetstar khi quầy làm thủ tục tại sân bay mở cửa đối với chuyến bay mà hành khách là trẻ em đó đi. Khi gửi tờ khai, quý khách cũng phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh (hộ chiếu, bằng lái xe hoặc NRIC). Nếu quý khách không đích thân đến sân bay hoặc không thể xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực, hành khách trẻ em đó sẽ không được bay và có thể mất toàn bộ tiền vé.

Tôi có thể mang tờ khai đến sân bay trước ngày khởi hành chuyến bay đầu tiên của con tôi không?
Nếu chuyến bay đầu tiên khởi hành từ Singapore, quý khách và hành khách là trẻ em đi một mình có thể mang tờ khai đã điền hoàn chỉnh cùng giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đến quầy dịch vụ của Jetstar tại Sân bay Changi sớm nhất là 14 ngày trước ngày khởi hành.

Nếu hành khách là trẻ em đi cùng một người trên 18 tuổi thì sao?
Nếu quý khách hoặc một người khác trên 18 tuổi đi cùng hành khách là trẻ em đó thì quý khách không cần làm tờ khai theo mẫu.

Tôi có thể làm gì để đảm bảo an toàn cho con tôi?
Nếu quý khách là phụ huynh hoặc người giám hộ của một hành khách là trẻ em đi một mình, cách tốt nhất để giữ an toàn cho trẻ là đảm bảo rằng trẻ đủ trưởng thành và chịu trách nhiệm để tự đi lại một mình.

Hành khách là trẻ em đi một mình cũng cần mang theo điện thoại di động để quý khách có thể liên lạc với trẻ nếu có sự gián đoạn chuyến bay, và để trẻ có thể thông báo cho quý khách khi đến nơi một cách an toàn. Đây cũng là cách tốt để theo dõi chuyến bay của con quý khách, để quý khách biết chính xác giờ khởi hành và giờ đến.

Nếu tôi là cha/mẹ của hành khách là trẻ đi một mình và yêu cầu sự đồng ý của mẹ/cha hoặc người giám hộ của trẻ để trẻ được bay một mình thì sao?
Nếu tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền đã quy định rằng hành khách là trẻ em đó chỉ được phép rời khỏi quốc gia cư trú khi được sự đồng ý của cả cha và mẹ hoặc những người giam hộ thì tờ khai cũng phải tuân thủ việc đó.

Nếu hành khách là trẻ em đi nối chuyến với một chuyến bay Jetstar Asia (3K) thì sao?
Nếu quý khách là phụ huynh hoặc người giám hộ của một hành khách là trẻ em bay nối chuyến tới một chuyến bay của Jetstar Asia (3K) từ một chuyến bay của Jetstar Airways (JQ), Jetstar Japan (GK) hoặc Jetstar Pacific (BL), quý khách cũng phải hoàn thành và ký vào tờ khai theo mẫu, sau đó xuất trình cho một nhân viên Jetstar khi làm thủ tục lên máy bay tại sân bay khởi hành cho chuyến bay đầu tiên trong đặt chỗ.

Nếu con tôi đi theo nhóm thì sao?
Nếu có từ hai hành khách là trẻ em tuổi từ 12 đến dưới 18 đi cùng nhau trên một chuyến bay của Jetstar Asia (3K), phụ huynh hoặc người giám hộ của mỗi trẻ sẽ cần hoàn thành tờ khai và xuất trình cho nhân viên Jetstar khi làm thủ tục chuyến bay. Quy định này áp dụng cả trong trường hợp trẻ là anh chị em ruột hoặc có cùng người giám hộ.

Tờ khai đối với hành khách là trẻ em đi một mình

Bằng cách hoàn thành và ký vào mẫu tờ khai (sau đây được gọi là “Tờ khai”), người khai (“Quý khách”) khẳng định các nội dung sau:

 • Quý khách là phụ huynh hoặc người giám hộ có đăng ký hợp pháp của Hành khách là trẻ em đó;
 • Hành khách là trẻ em đó đang ở độ tuổi trên 12 và dưới 18 tại thời điểm chuyến bay đầu tiên trong hành trình đã đặt chỗ;
 • Quý khách đã đọc và hiểu Điều lệ vận chuyển, Điều kiện giá vé và các chính sách của Jetstar Asia đăng tải trên trang www.jetstar.com về việc vận chuyển Hành khách là trẻ em đi một mình trên chuyến bay của Jetstar Asia;
 • Quý khách khẳng định Hành khách là trẻ em đó đáp ứng các Yêu cầu đối với Hành khách độc lập, và quý khách đã đánh giá và chấp nhận sự phù hợp để đi một mình của trẻ đó;
 • Quý khách hiểu rằng Jetstar Asia không cung cấp việc giám sát Hành khách là trẻ em trong dịch vụ dành cho trẻ em không có người đi kèm và quý khách chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc cho phép Hành khách là trẻ em đi một mình trên chuyến bay của Jetstar Asia;
 • Các thông tin mà quý khách cung cấp trong Tờ khai này là đúng và chính xác, và quý khách đồng ý bồi thường đầy đủ cho Jetstar Asia mọi chi phí hợp lý phát sinh nếu các thông tin đã cấp không đúng hoặc không chính xác; và
 • Quý khách biết và đồng ý cho Jetstar Asia xử lý, lưu trữ và chia sẻ với các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định của pháp luật các thông tin nêu trong Tờ khai này theo Chính sách bảo mật của Jetstar Asia - https://www.jetstar.com/sg/en/privacy-policy - và để phục vụ mục đích cho phép Hành khách là trẻ em đi một mình trên chuyến bay của Jetstar Asia.

Để chấp thuận cho Hành khách là trẻ em đi một một mình trên chuyến bay của Jetstar Asia, Tờ khai phải:

 • được điền đầy đủ theo mẫu và có chữ ký của quý khách với tư cách là phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ; và
 • được quý khách xuất trình (cùng với hộ chiếu, bằng lái xe hoặc NRIC còn hạn của quý khách) cho nhân viên Jetstar Asia tại sân bay.