Hoàn giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar

 • Không thể hoàn vé.

Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định

 • Không được hoàn trả tiền vé. Kiểm tra tờ xác nhận hành trình của Quý khách để nắm được quy định về thời gian làm thủ tục và lên tàu bay.

Thay đổi ngày giờ chuyến bay

 • Được phép thay đổi nhưng hành khách phải thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé trong thời hạn thay đổi.

Thay đổi Nơi khởi hành/ Nơi đến

 • Không được phép.
 • Thay đổi điểm đi/điểm đến là sự thay đổi điểm xuất phát hoặc điểm đến trên đặt chỗ. Điều này bao gồm cả thay đổi ngày chuyến bay đi thành ngày khởi hành sau cả chuyến bay về

Thay đổi tên hành khách

 • Được phép khi thanh toán phí Thay đổi và Chênh lệch giá vé áp dụng trong Thời Hạn Thay Đổi.
 • Có thể thay đổi tên cho một hành khách riêng lẻ trên trên đặt chỗ nhưng phải áp dụng trên mọi chuyến bay của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên đối với các đặt chỗ Chuyến bay bằng Điểm khách hàng thường xuyên kết hợp với tiền trên Jetstar hoặc các đặt chỗ bằng JAL Mileage.
 • Đối với đặt chỗ sử dụng giá dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar, khi hội viên Câu lạc bộ Jetstar là hành khách có thay đổi tên thì những hành khách khác trong đặt chỗ đó (nếu có) sẽ không còn hội đủ điều kiện được hưởng giá vé dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar. Hội viên Câu lạc bộ Jetstar sẽ phải trả Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé còn các hành khách khác trong đặt chỗ đó sẽ phải trả chênh lệch giá vé.

Thời hạn thay đổi và điểm liên hệ

 • Các thay đổi được phép phải thực hiện trước giờ mở quầy làm thủ tục dự kiến ban đầu của chuyến bay. Thời gian mở quầy làm thủ tục chuyến bay hiển thị trên tờ xác nhận hành trình Jetstar của quý khách.
 • Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể được thực hiện thông qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc Phòng vé tại sân bay nếu ban đầu quý khách không đặt vé thông qua Trung tâm Jetstar hoặc Phòng vé tại sân bay.
 • Lệ phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi. Đối với lệ phí hiện hành xem  Phí và Lệ phí.

Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé

 • Phí thay đổi thu theo từng hành khách, trên mỗi chuyến bay. Phí có thể thay đổi và áp dụng theo tỷ giá hiện hành tại thời điểm thay đổi. Để biết phí hiện hành, xem phí và lệ phí.
 • Chênh lệch giá vé áp dụng đối với từng hành khách, trên từng chuyến bay. Giá vé mới sẽ bằng ít nhất là khoản tiền vé mà quý khách đã đặt ban đầu và có thể nhiều hơn. Quý khách không thể thay đổi sang vé rẻ hơn. Không áp dụng hoàn tiền nếu có giá vé rẻ hơn.
 • Chênh lệch giá vé đối với các thay đổi được phép trên các đặt chỗ sử dụng giá dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar là khoản tiền chênh lệch giữa giá vé dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar hoặc vé có gói ưu đãi đã thanh toán ban đầu và giá vé hiện có dành cho những người không phải hội viên hoặc giá vé dành cho những người không phải hội viên có gói ưu đãi vào ngày thay đổi. Giá mới ít nhất phải bằng hoặc cao hơn giá ban đầu. Chênh lệch giá vé có thể rất đáng kể.
 • Chênh lệch giá vé khi thay đổi các đặt chỗ khác là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có gói ưu đãi đã trả ban đầu và giá vé hoặc giá vé có gói ưu đãi hiện có vào ngày thay đổi. Giá mới ít nhất phải bằng hoặc cao hơn giá vé đã thanh toán. Chênh lệch giá vé có thể rất đáng kể.

Thay đổi giá vé/gói ưu đãi được phép

 • Căn cứ vào khoản thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé áp dụng vào thời điểm thay đổi, có thể đổi vé Phổ thông sang loại Phổ thông, vé Phổ thông có gói ưu đãi Tiện lợi, vé Phổ thông có gói ưu đãi Tối ưu, vé hạng Thương gia hoặc vé hạng Thương gia có gói ưu đãi Tối ưu hiện có.
 • Vé Phổ thông dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar chỉ có thể đổi thành loại vé Phổ thông không phải hội viên, vé Phổ thông có gói ưu đãi Tiện lợi, vé Phổ thông có gói ưu đãi Tối ưu, vé hạng Thương gia hoặc vé hạng Thương gia có gói ưu đãi Tối ưu hiện có.

Đặt lại chỗ

 • Hành khách phải đặt lại chỗ trên chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.

Đồng tiền

 • Tất cả các khoản tiền được tính theo đơn vị tiền tệ quý khách đặt vé ban đầu.

Cộng điểm Khách hàng thường xuyên và Điểm xếp hạng, JAL Mileage Bank Miles, Emirates Skywards Miles và Dặm thưởng Bông sen vàng

 • Điểm và điểm Xếp hạng Qantas không được cộng trên giá vé Phổ thông – ngoại trừ đối với giá vé Phổ thông trên các chuyến bay nội địa của Jetstar New Zealand. Những đặt chỗ này sẽ cộng Điểm Quantas với giá vé hạng Phổ thông có chiết khấu. Không thể cộng điểm Xếp hạng đối với giá vé Phổ thông. Nếu quý khách đang bay trên chuyến bay nội địa New Zealand của Jetstar nối chuyến với chuyến bay quốc tế của Jetstar, quý khách sẽ không thể cộng được Điểm và Điểm xếp hạng Qantas trừ khi quý khách mua gói ưu đãi Tiện lợi, Phổ Thông có gói ưu đãi Tối ưu hoặc vé hạng Thương gia có gói ưu đãi Tối ưu.
 • Giá vé Phổ thông không đủ điều kiện để cộng dặm thưởng JAL Mileage Bank Miles hoặc Emirates Skywards Miles hoặc dặm thưởng Bông sen vàng.

Thưởng nâng hạng Truyền thống dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas

 • Loại vé Phổ thông không đủ điều kiện để được Phần thưởng nâng hạng truyền thống dành cho khách hàng thường xuyên của Qantas.

Các chuyến bay thanh toán một phần bằng điểm thưởng Khách hàng thường xuyên của Qantas trên Jetstar và JAL Mileage - Thanh toán thêm

 • Mọi thay đổi hoặc bổ sung vào đặt chỗ của quý khách đều phải được thanh toán bằng tiền và không được thanh toán bằng điểm.
 • Số tiền thanh toán cho Các Thay Đổi hoặc bổ sung sẽ được tính trên cơ sở giá trị bằng tiền ban đầu của giá vé (do Jetstar xác định) và theo các điều kiện được nêu trong mục phí đổi và chênh lệch giá của điều kiện giá này.