Hoàn tiền/voucher trên vé và các lợi ích bổ sung của Jetstar

 • Hoàn tiền/voucher trên vé và các lợi ích bổ sung của Jetstar
 • Những khoản hoàn tiền khác hiện không có.
 • Để hủy các đặt chỗ Vé thưởng bằng điểm kết hợp tiền mặt được thực hiện theo quy định giá vé FlexiBiz, giá trị của đặt chỗ đó bao gồm bất kỳ Tiện ích bổ sung nào sẽ được hoàn lại vào Voucher của Jetstar.

Lỡ hạn làm thủ tục hoặc không thể lên máy bay trong thời gian yêu cầu

 • Không thể hoàn tiền vé/mất vé. Kiểm tra hành trình để tuân thủ việc làm thủ tục và lên máy bay đúng giờ.

Thay đổi Thời gian/Ngày

 • Đối với những thay đổi trong cùng ngày khởi hành chuyến bay dự kiến và trong Hạn thay đổi thì được chuyển miễn phí tới chuyến bay còn chỗ khác trong cùng ngày .
 • Được phép đổi thành ngày bay trước ngày bay dự kiến trên vé nhưng phải thanh toán Chênh lệch giá vé (nếu có) trong Hạn thay đổi.

Thay đổi điểm Đi/Đến

 • Không được phép
 • Thay đổi điểm đi/điểm đến là sự thay đổi điểm xuất phát hoặc điểm đến trên đặt chỗ. Điều này bao gồm cả thay đổi ngày chuyến bay đi thành ngày khởi hành sau cả chuyến bay về

Thay đổi Tên hành khách

 • Được phép khi thanh toán Chênh lệch giá vé (nếu có) trong Hạn thay đổi.
 • Có thể thay đổi tên đối với khách lẻ trên đặt chỗ nhưng phải áp dụng cho mọi chuyến bay của hành khách đó.

Thay đổi thời hạn thanh toán và Đầu mối liên hệ

 • Đối với những thay đổi trong cùng ngày khởi hành chuyến bay dự kiến thì có thể thay đổi:
  • tại Jetstar.com, Jetstar App hoặc Trung tâm phục vụ khách hàng trước khi chuyến bay dự kiến ban đầu mở cửa làm thủ tục tại sân bay.
  • tại quầy làm thủ tục của Jetstar ở sân bay trước khi chuyến bay dự kiến ban đầu đóng cửa làm thủ tục tại sân bay.
 • Mọi thay đổi được phép khác đều phải được thực hiện trước khi chuyến bay dự kiến ban đầu mở cửa làm thủ tục tại sân bay.
 • Thời gian mở cửa làm thủ tục tại sân bay có ghi trên lịch trình Jetstar hoặc xem: Khi nào tôi cần có mặt tại sân bay?
 • Có thể thay đổi Thời gian và Ngày qua Jetstar.com nếu đặt chỗ ban đầu được thực hiện qua Jetstar.com hoặc Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar. Mọi thay đổi có thể được thực hiện qua Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar hoặc quầy Jetstar tại sân bay và có thu phí dịch vụ bổ sung nếu đặt chỗ ban đầu của quý khách không được thực hiện qua Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar. Những thay đổi thời gian bay trong cùng ngày không làm phát sinh phụ phí qua nếu thực hiện qua trung tâm phục vụ khách hàng hoặc quầy làm thủ tục tại sân bay.
 • Phí có thể thay đổi và áp dụng theo tỷ giá hiện hành tại thời điểm thay đổi. Để biết phí hiện hành, xem Phí và lệ phí.
 • Yêu cầu voucher phải được thực hiện qua Jetstar.com, ứng dụng Jetstar App hoặc Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar trước khi quầy làm thủ tục mở tại sân bay.

Voucher của Jetstar

 • Voucher hiện có sẵn cho từng hành khách, từng chuyến bay miễn là khách hàng hủy chuyến bay bị ảnh hưởng trước Hạn thay đổi.
 • Voucher sẽ được gửi tới địa chỉ email công ty trên đặt chỗ trong vòng 24 giờ và cũng sẽ có trên Jetstar Business Hub.
 • Voucher này chỉ có thể được dùng cho đặt chỗ mới bao gồm hành khách bay từ ban đầu. Voucher này chỉ được sử dụng trong một giao dịch tối đa bằng giá trị voucher.
 • Biên lai sẽ được phát hành cho số tiền đã thanh toán, bao gồm mọi khoản Chênh lệch Giá vé hoặc các dịch vụ bổ sung (không bao gồm khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe) được thanh toán sau khi quý khách đặt vé Flex ban đầu
 • Xem toàn bộ các Điều khoản & Điều kiện của Phiếu ưu đãi

Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé

 • Không thu Phí thay đổi đối với những thay đổi được phép cho vé Starter có gói ưu đãi FlexiBiz.
 • Có thu Chênh lệch giá vé đối với từng hành khách, từng chuyến bay. Giá vé mới ít nhất sẽ bằnggiá vé mà quý khách đã đặt ban đầu và có thể cao hơn. Quý khách không thể thay đổi sang vé rẻ hơn. Không áp dụng hoàn tiền nếu có giá vé rẻ hơn.
 • Chênh lệch giá vé là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có gói ưu đãi đã đặt ban đầu và giá vé hiện có hoặc giá vé có gói ưu đãi vào ngày thay đổi mà ít nhất bằng giá vé ban đầu hoặc nếu không thì là mức giá cao hơn hiện có tiếp theo. Chênh lệch giá vé có thể lớn.

Thay đổi giá vé/gói ưu đãi được phép

 • Tùy theo việc thanh toán Chênh lệch giá vé áp dụng khi thay đổi, có thể đổi vé Starter có gói ưu đãi FlexiBiz sang vé Starter hiện có với gói ưu đãi FlexiBiz qua Jetstar.com hoặc Jetstar App. Có thể đổi vé Starter có gói ưu đãi FlexiBiz sang vé Starter với gói ưu đãi Plus, vé Starter có gói ưu đãi Max, vé hạng Thương gia hoặc vé hạng Thương gia có gói ưu đãi Max qua trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar và tại sân bay.
 • Không thể xuống hạng vé Starter có gói ưu đãi FlexiBiz về vé Starter.

Đặt chỗ lại

 • Quý khách phải đặt chỗ lại trên chuyến bay Jetstar hiện có. Jetstar không giữ các đặt chỗ chưa có ngày xác định.

Loại tiền

 • Mọi khoản thanh toán sẽ được tính bằng loại tiền mà quý khách đã dùng trong đặt chỗ ban đầu.

Cộng Điểm và điểm Xếp hạng Quantas, Dặm bay JAL Mileage Bank Miles và Emirates Skywards Miles

 • Không tích lũy được Điểm Qantas và Status Credits đối với giá vé Starter hạng Phổ thông với gói Flex – ngoại trừ hành trình chỉ trong New Zealand. Những đặt chỗ này sẽ tích lũy Điểm Qantas theo mức giá Phổ thông chiết khấu. Không tích lũy được Status Credits trên giá vé Starter với gói Flex. Nếu quý khách bay trên chuyến bay nội địa trong New Zealand nối chuyến với chuyến bay quốc tế của Jetstar, thì quý khách phải mua gói vé Phổ thông Linh hoạt (Economy Starter Plus), vé Phổ thông Tối ưu (Economy Starter Max) hoặc gói Thương gia Tối ưu (Business Max) với Jetstar để nhận Điểm Qantas và Status Credits.
 • Giá vé Starter với gói Flex không đủ điều kiện để nhận được Dặm JAL Mileage Bank hoặc Dặm thưởng Emirates Skywards.

Thưởng nâng hạng Truyền thống Khách hàng thường xuyên của Qantas

 • Giá vé Starter với gói ưu đãi Plus không đủ điều kiện được Thưởng nâng hạng Truyền thống.

Giá vé Starter với gói ưu đãi FlexiBiz chỉ có trên một số hành trình chọn lọc do Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia Airways (3K) và Jetstar Japan (GK) khai thác.