Các chuyến bay của Jetstar đều phải tuân theo Điều lệ vận chuyển. Vui lòng đọc kỹ các điều lệ này.

Hoàn tiền/phiếu ưu đãi giá vé và các dịch vụ bổ sung của Jetstar

 • Quý khách sẽ được nhận phiếu ưu đãi nếu thực hiện yêu cầu hủy trước Thời hạn thay đổi (xem phần Phiếu ưu đãi của Jetstar bên dưới)
 • Quý khách sẽ không được nhận Phiếu ưu đãi nếu đổi sang gói giá vé Tiết kiệm Flex sau khi thực hiện đặt chỗ ban đầu (trừ khi quý khách đã mua FareCredit với đặt chỗ ban đầu) hoặc nếu quý khách yêu cầu phiếu ưu đãi sau Thời hạn thay đổi, ngoại trừ một số trường hợp cụ thể bao gồm theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển.
 • Nếu quý khách đã mua FareCredit, các điều khoản và điều kiện liên quan sẽ được áp dụng và có trên Jetstar.com tại thời điểm mua.
 • Các đại lý du lịch có đặt chỗ không xuất vé được thực hiện qua kênh Hệ thống phân phối toàn cầu (GDS) phải yêu cầu phiếu ưu đãi qua Jetstar.
 • Các đại lý du lịch có đặt chỗ xuất vé qua GDS có thể giữ giá vé bằng tín dụng bằng cách hủy chặng trước Thời hạn thay đổi và giữ phiếu giảm giá vé ở trạng thái ‘O’ mở.
 • Các dịch vụ bổ sung (không bao gồm khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe) chỉ được hoàn tiền dưới dạng Phiếu ưu đãi khi được yêu cầu trong quy trình hủy chuyến bay tương ứng.
 • Đối với các đặt chỗ chuyến bay thực hiện qua đại lý du lịch có dịch vụ bổ sung (không bao gồm khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe) được mua trực tiếp từ Jetstar, yêu cầu hoàn tiền bằng phiếu ưu đãi cho các dịch vụ bổ sung đó phải được thực hiện trực tiếp với Jetstar sau khi yêu cầu hoàn tiền bằng phiếu ưu đãi cho đặt chỗ chuyến bay qua đại lý du lịch.
 • Đối với quy trình hủy Points Plus Pay – Đặt chỗ chuyến bay được thực hiện theo quy định về gói giá vé Tiết kiệm Flex, giá trị đặt chỗ bao gồm các Dịch vụ bổ sung (không bao gồm khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe) sẽ được ghi có vào Phiếu ưu đãi.
 • Các điều khoản và điều kiện khác của Jetstar hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách cần kiểm tra các điều khoản và điều kiện này cẩn thận trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết về các điều khoản và điều kiện khác của Jetstar và bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.
 • Quý khách có thể được quyền yêu cầu hoàn tiền hoặc chuyến bay thay thế theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển.

Không kịp thời hạn làm thủ tục chuyến bay hoặc không lên máy bay trong thời gian yêu cầu

 • Không hoàn vé/tiền vé, ngoại trừ một số trường hợp cụ thể bao gồm theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển. Kiểm tra hành trình của quý khách và Jetstar.com để theo sát thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên máy bay.

Thay đổi ngày/giờ

 • Thay đổi cùng ngày – đối với các thay đổi được thực hiện vào ngày khởi hành chuyến bay theo lịch của quý khách và đến Thời hạn thay đổi, quý khách có thể tự do chuyển sang chuyến bay còn ghế trống khác khởi hành cùng ngày.
 • Trước ngày khởi hành chuyến bay theo lịch, quý khách được phép thay đổi thời gian khi thanh toán các khoản Chênh lệch giá vé tương ứng trong Thời hạn thay đổi.
 • Quý khách không phải trả phí khi được quyền yêu cầu chuyến bay thay thế theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển.

Thay đổi điểm khởi hành/điểm đến

 • Không được phép.
 • Thay đổi điểm khởi hành/điểm đến là thay đổi địa điểm khởi hành hoặc địa điểm đến của đặt chỗ. Bao gồm thay đổi ngày của chuyến bay chiều đi để khởi hành sau ngày của chuyến bay chiều về khứ hồi

Thay đổi tên hành khách

 • Được phép khi thanh toán khoản Chênh lệch giá vé tương ứng trong Thời hạn thay đổi thông qua Trung tâm Liên hệ của Jetstar.
 • Có thể thay đổi tên trong đặt chỗ cho từng hành khách, nhưng phải áp dụng cho tất cả chuyến bay của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên đối với các đặt chỗ thanh toán bằng Points·Plus·Pay·(điểm dành cho khách hàng thường xuyên) của·Qantas hoặc JAL Mileage.

Thay đổi thời hạn và điểm liên hệ

 • Đối với những thay đổi được thực hiện trong cùng ngày khởi hành chuyến bay theo lịch của quý khách, có thể thực hiện thay đổi:
  • tại Jetstar.com hoặc trên Ứng dụng Jetstar trước khi chuyến bay theo lịch ban đầu mở quầy làm thủ tục tại sân bay nếu đặt chỗ ban đầu được thực hiện qua Jetstar.com, Ứng dụng Jetstar hoặc Trung tâm Liên hệ của Jetstar.
  • tại Trung tâm Liên hệ trước khi chuyến bay theo lịch ban đầu mở quầy làm thủ tục tại sân bay và không áp dụng phí dịch vụ bổ sung.
  • tại Quầy Dịch vụ của Jetstar tại sân bay trước khi chuyến bay theo lịch ban đầu đóng quầy làm thủ tục chuyến bay tại sân bay và không áp dụng phí dịch vụ bổ sung.
 • Tất cả những thay đổi được phép khác phải được thực hiện trước khi chuyến bay theo lịch ban đầu mở quầy làm thủ tục tại sân bay.
 • Quý khách có thể xem thời gian mở quầy làm thủ tục tại sân bay trên hành trình Jetstar của mình và tại Jetstar.com.
 • Thay đổi ngày và giờ có thể được thực hiện qua Jetstar.com hoặc trên Ứng dụng Jetstar nếu đặt chỗ ban đầu được thực hiện qua Jetstar.com, Ứng dụng Jetstar hoặc Trung tâm Liên hệ của Jetstar.
 • Tất cả các thay đổi có thể được thực hiện thông qua Trung tâm Liên hệ hoặc Quầy Dịch vụ của Jetstar tại sân bay và có áp dụng phí đặt chỗ bổ sung (xem mục Phí và lệ phí) nếu ban đầu quý khách không đặt chỗ qua Trung tâm Liên hệ hoặc Quầy Dịch vụ của Jetstar tại sân bay. Phí đặt chỗ được áp dụng theo mức phí được công bố vào ngày tiến hành thay đổi (ngoại trừ phí thay đổi). Phí đặt chỗ có thể thay đổi và Jetstar sẽ thông báo trước tối thiểu một tháng về việc thay đổi bằng cách cập nhật trang web Phí và lệ phí webpage. Quý khách có thể tránh các khoản phí đặt chỗ bổ sung bằng cách thực hiện thay đổi thông qua Jetstar.com hoặc trên Ứng dụng Jetstar.
 • Quý khách cho thể yêu cầu phiếu ưu đãi qua Jetstar.com, Ứng dụng Jetstar hoặc Trung tâm Liên hệ của Jetstar trước khi làm thủ tục chuyến bay tại sân bay.

Phiếu ưu đãi

 • Mỗi hành khách trên mỗi chuyến bay có thể nhận phiếu ưu đãi với điều kiện quý khách hủy chuyến bay bị ảnh hưởng trước Thời hạn thay đổi.
 • Phiếu ưu đãi sẽ được gửi qua email trong vòng 72 giờ.
 • Phiếu ưu đãi chỉ có thể được sử dụng cho đặt chỗ mới bao gồm hành khách sẽ đi trên chuyến bay ban đầu.
 • Phiếu ưu đãi có thể được sử dụng để thanh toán cho nhiều đặt chỗ chuyến bay của Jetstar cho đến khi hết giá trị và cho đến Ngày hết hạn của phiếu.
 • Phiếu ưu đãi sẽ được phát hành cho số tiền đã thanh toán, bao gồm mọi khoản Chênh lệch giá vé hoặc các dịch vụ bổ sung (không bao gồm khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe) được thanh toán sau khi quý khách đặt chỗ bằng gói giá vé Tiết kiệm Flex ban đầu
 • Xem toàn bộ Điều khoản & điều kiện.
 • Các điều khoản và điều kiện khác của Jetstar hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách cần kiểm tra các điều khoản và điều kiện này cẩn thận trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết về các điều khoản và điều kiện khác của Jetstar và bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.

Phí thay đổi và chênh lệch giá vé

 • Phí thay đổi không áp dụng cho những thay đổi được phép đối với gói giá vé Tiết kiệm Flex.
 • Chênh lệch giá vé áp dụng cho mỗi hành khách trên mỗi chuyến bay. Giá vé mới của quý khách tối thiểu sẽ bằng giá vé hoặc gói giá vé ban đầu và có thể nhiều hơn. Quý khách không thể đổi sang giá vé hoặc gói giá vé thấp hơn. Không áp dụng hoàn tiền nếu có giá vé hoặc gói giá vé thấp hơn. Tuy nhiên, nếu giá gói mới thấp hơn thì giá này sẽ được bù vào các khoản chênh lệch giá vé. Chênh lệch giá vé có thể khá lớn.
 • Chênh lệch giá vé của những thay đổi được phép đối với đặt chỗ bằng giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar ban đầu của quý khách với giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar được áp dụng vào ngày thay đổi, ít nhất bằng với giá vé hoặc gói giá vé ban đầu. Quý khách phải thực hiện những thay đổi này qua Trung tâm Liên hệ của Jetstar và không phải trả thêm phí dịch vụ.
 • Nếu không có giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar hoặc với những thay đổi được phép đối với đặt chỗ bằng giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar được thực hiện trên Jetstar.com hoặc Ứng dụng Jetstar, Chênh lệch giá vé sẽ là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé dành cho hành khách không phải hội viên được áp dụng vào ngày thay đổi, ít nhất bằng với giá vé hoặc gói giá vé ban đầu. Nếu không có giá vé hoặc gói giá vé tương đương, Chênh lệch giá vé sẽ là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé cao hơn có sẵn tiếp theo.
 • Chênh lệch giá vé đối với các thay đổi về đặt chỗ khác là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc gói giá vé ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé được áp dụng vào ngày thay đổi, ít nhất bằng giá vé hoặc gói giá vé ban đầu. Nếu không có giá vé tương đương, Chênh lệch giá vé sẽ là chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé cao hơn có sẵn tiếp theo.

Thay đổi giá vé/gói giá vé được phép

 • Tùy thuộc vào khoản thanh toán Chênh lệch giá vé được áp dụng tại thời điểm thay đổi, gói giá vé Tiết kiệm Flex có thể được đổi thành gói giá vé Tiết kiệm Flex, gói giá vé Tiết kiệm Plus, gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu, giá vé hạng Thương gia hoặc giá vé hạng Thương gia với gói Tối ưu có sẵn.
 • Các đặt chỗ gói giá vé Tiết kiệm Flex bằng giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar chỉ có thể được thay đổi thành gói giá vé Tiết kiệm Flex, gói giá vé Tiết kiệm Plus, gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu, giá vé hạng Thương gia hoặc giá vé hạng Thương gia với gói Tối ưu có sẵn cho hội viên hoặc hành khách không phải hội viên.
 • Nếu quý khách thay đổi từ gói giá vé Tiết kiệm Flex sang gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu và hủy đặt chỗ sau đó, quý khách sẽ không đủ điều kiện nhận Phiếu ưu đãi, trừ khi quý khách được quyền áp dụng biện pháp khắc phục theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển
 • Nếu quý khách thay đổi từ gói giá vé Tiết kiệm Flex sang giá vé hạng Thương gia với gói Tối ưu và hủy đặt chỗ sau đó, quý khách sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền, trừ khi quý khách được quyền áp dụng biện pháp khắc phục theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển.
 • Gói giá vé Tết kiệm Flex không thể hạ cấp thành gói giá vé Tiết kiệm.

Đặt chỗ lại

 • Quý khách phải đặt chỗ lại trên chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.

Tiền tệ

 • Tất cả các khoản tiền được tính theo đơn vị tiền tệ quý khách đặt chỗ ban đầu.

Tích lũy Điểm Qantas và Status Credits, Dặm JAL Mileage Bank và Dặm thưởng Emirates Skywards

 • Quý khách không thể tích lũy Điểm Qantas và Status Credits đối với gói giá vé Tiết kiệm Flex, ngoại trừ hành khách bay trên các chuyến bay nội địa trong New Zealand. Những đặt chỗ này sẽ tích lũy Điểm Qantas theo mức giá Phổ thông chiết khấu.
 • Nếu quý khách bay trên chuyến bay nội địa trong New Zealand nối chuyến với chuyến bay quốc tế của Jetstar, quý khách sẽ phải mua gói giá vé Tiết kiệm Plus, gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu hoặc giá vé hạng Thương gia với gói Tối đa với Jetstar để nhận Điểm Qantas và Status Credits.
 • Gói giá vé Tiết kiệm Flex không đủ điều kiện để nhận được Dặm JAL Mileage Bank hoặc Dặm thưởng Emirates Skywards.
 • Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết của bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.

Phần thưởng nâng hạng tiêu chuẩn dành cho khách hàng thường xuyên của Qantas

 • Gói giá vé Tiết kiệm Flex không đủ điều kiện để nhận Phần thưởng nâng hạng tiêu chuẩn.
 • Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết của bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.

Điểm dành cho khách hàng thường xuyên Qantas Points Plus Pay – Chuyến bay trên Jetstar và JAL Mileage – Khoản thanh toán bổ sung

 • Tất cả các thay đổi hoặc bổ sung đối với đặt chỗ của quý khách phải được thanh toán bằng tiền và không thể thanh toán bằng Điểm Qantas.
 • Các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được tính bằng giá bán ban đầu và loại tiền tệ dùng để trả tiền vé (do Jetstar xác định) và tuân theo các điều kiện được ghi rõ trong mục Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé của quy định về giá vé này.
 • Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết của bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.

Gói giá vé Tiết kiệm Flex có sẵn trên một số tuyến bay do Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia Airways (3K) và Jetstar Japan (GK) khai thác.