ác chuyến bay của Jetstar đều phải tuân theo Điều lệ vận chuyển.Vui lòng đọc kỹ các điều lệ này.

Hoàn tiền/phiếu ưu đãi giá vé và các dịch vụ bổ sung của Jetstar (không bao gồm khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe)

 • Quý khách sẽ được nhận phiếu ưu đãi nếu thực hiện yêu cầu hủy đặt chỗ trước Thời hạn thay đổi (xem phần Phiếu ưu đãi bên dưới).
 • Quý khách sẽ không được nhận Phiếu ưu đãi nếu đổi sang gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu sau khi thực hiện đặt chỗ ban đầu, trừ khi quý khách đã mua FareCredit với đặt chỗ ban đầu hoặc nếu quý khách yêu cầu phiếu ưu đãi sau Thời hạn thay đổi
 • Nếu quý khách đã mua FareCredit, các điều khoản và điều kiện liên quan sẽ được áp dụng và có trên Jetstar.com tại thời điểm mua.
 • Các đặt chỗ không xuất vé được thực hiện qua Hệ thống phân phối toàn cầu (GDS) sẽ nhận hoàn tiền khi hủy đặt chỗ theo mức Phí hoàn vé cho mỗi hành khách trên mỗi chuyến bay và phải được yêu cầu qua Jetstar. Phí hoàn vé được ghi rõ trên trang Phí và lệ phí tại thời điểm đặt chỗ sẽ được áp dụng.
 • Các đặt chỗ qua GDS được xuất trên vé của đối tác hãng hàng không hoặc Hahn Air cần đề cập đến đại lý du lịch xuất vé hoặc hãng hàng không đối tác để xử lý hoàn tiền. Đối với vé Hahn Air, đại lý du lịch xuất vé có thể yêu cầu hoàn tiền qua liên kết BSP.
 • Các dịch vụ bổ sung (không bao gồm khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe) chỉ được hoàn tiền khi được yêu cầu cùng với yêu cầu hoàn tiền cho chuyến bay tương ứng.
 • Đối với các đặt chỗ chuyến bay thực hiện qua đại lý du lịch có dịch vụ bổ sung (không bao gồm khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe) được mua trực tiếp từ Jetstar, yêu cầu hoàn tiền bằng phiếu ưu đãi cho các dịch vụ bổ sung đó phải được thực hiện trực tiếp với Jetstar sau khi yêu cầu hoàn tiền bằng phiếu ưu đãi cho đặt chỗ chuyến bay qua đại lý du lịch.
 • Đối với quy trình hủy Points Plus Pay – Đặt chỗ chuyến bay được khởi tạo trên Qantas.com và có chọn hộp kiểm sử dụng Điểm Qantas (Jetstar Points Plus Pay) theo quy định về gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu, phần hoàn lại của Điểm Qantas sẽ được ghi có lại vào tài khoản của Hội viên và phần hoàn lại của các khoản thanh toán bằng tiền sẽ được hoàn trả theo phương thức thanh toán ban đầu trừ đi Phí hoàn vé. Phí hoàn vé được ghi rõ trên trang Phí và lệ phí tại thời điểm đặt chỗ sẽ được áp dụng.
 • Đối với quy trình hủy tất cả Points Plus Pay khác – Đặt chỗ chuyến bay theo gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu, giá trị đặt chỗ chuyến bay bao gồm Dịch vụ bổ sung bất kỳ (không bao gồm khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe) sẽ được ghi có vào Phiếu ưu đãi.
 • Các điều khoản và điều kiện khác của Jetstar hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách cần kiểm tra các điều khoản và điều kiện này cẩn thận trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết về các điều khoản và điều kiện khác của Jetstar và bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.
 • Quý khách có thể được quyền hoàn tiền hoặc có chuyến bay thay thế theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuy mà không phải trả phí.

Không kịp thời hạn làm thủ tục chuyến bay hoặc không lên máy bay trong thời gian yêu cầu

 • Không hoàn vé/tiền vé, ngoại trừ một số trường hợp cụ thể bao gồm theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển. Kiểm tra hành trình của quý khách và Jetstar.com để theo sát thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên máy bay.

Thay đổi ngày/giờ

 • Được phép khi thanh toán khoản Chênh lệch giá vé tương ứng trong Thời hạn thay đổi.
 • Quý khách không phải trả phí khi được quyền yêu cầu chuyến bay thay thế theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển.

Thay đổi điểm khởi hành/điểm đến

 • Được phép khi thanh toán khoản Chênh lệch giá vé tương ứng trong Thời hạn thay đổi. Quý khách phải liên hệ với Trung tâm Liên hệ hoặc Quầy Dịch vụ của Jetstar để thay đổi điểm khởi hành hoặc điểm đến.

Thay đổi tên hành khách

 • Miễn phí trong Thời hạn thay đổi thông qua Trung tâm Liên hệ của Jetstar.
 • Có thể thay đổi tên trong đặt chỗ cho từng hành khách, nhưng phải áp dụng cho tất cả chuyến bay của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên đối với các đặt chỗ thanh toán bằng Points·Plus·Pay·(điểm dành cho khách hàng thường xuyên) của·Qantas hoặc JAL Mileage.

Thay đổi thời hạn và điểm liên hệ

 • Quý khách phải thực hiện các thay đổi được phép trước khi chuyến bay theo lịch ban đầu mở quầy làm thủ tục tại sân bay. Quý khách có thể xem thời gian mở quầy làm thủ tục tại sân bay trên hành trình Jetstar của mình hoặc tại Jetstar.com.
 • Quý khách có thể thực hiện thay đổi thời gian và ngày qua Jetstar.com hoặc trên Ứng dụng Jetstar nếu đặt chỗ ban đầu được thực hiện qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Liên hệ của Jetstar.
 • Tất cả các thay đổi có thể được thực hiện thông qua Trung tâm Liên hệ hoặc Quầy Dịch vụ của Jetstar tại sân bay và có áp dụng phí dịch vụ bổ sung (xem mục Phí và lệ phí) nếu ban đầu quý khách không đặt chỗ qua Trung tâm Liên hệ hoặc Quầy Dịch vụ của Jetstar tại sân bay. Phí được áp dụng theo mức phí được công bố vào ngày tiến hành thay đổi (ngoại trừ phí thay đổi). Phí có thể thay đổi và Jetstar sẽ thông báo trước tối thiểu một tháng về việc thay đổi bằng cách cập nhật trang web Phí và lệ phí
 • Phiếu ưu đãi phải được yêu cầu thông qua Jetstar.com, Ứng dụng Jetstar hoặc Trung tâm Liên hệ của Jetstar trước Thời hạn thay đổi.

Phiếu ưu đãi

 • Mỗi hành khách trên mỗi chuyến bay có thể nhận phiếu ưu đãi với điều kiện quý khách hủy chuyến bay bị ảnh hưởng trước Thời hạn thay đổi.
 • Phiếu ưu đãi sẽ được gửi qua email trong vòng 72 giờ.
 • Phiếu ưu đãi chỉ có thể được sử dụng cho đặt chỗ mới bao gồm hành khách sẽ đi trên chuyến bay ban đầu.
 • Phiếu ưu đãi có thể được sử dụng để thanh toán cho nhiều đặt chỗ chuyến bay của Jetstar cho đến khi hết giá trị và cho đến Ngày hết hạn của phiếu.
 • Phiếu ưu đãi sẽ được phát hành cho số tiền đã thanh toán, bao gồm mọi khoản Chênh lệch giá vé hoặc các dịch vụ bổ sung (không bao gồm khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe) được thanh toán sau khi quý khách đặt chỗ với gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu ban đầu.
 • Xem toàn bộ Điều khoản & điều kiện về Phiếu ưu đãi để biết thông tin chi tiết và thời gian hiệu lực của Phiếu ưu đãi.
 • Các điều khoản và điều kiện khác của Jetstar hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách cần kiểm tra các điều khoản và điều kiện này cẩn thận trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết về các điều khoản và điều kiện khác của Jetstar và bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.

Phí thay đổi và chênh lệch giá vé

 • Phí thay đổi không áp dụng cho những thay đổi được phép đối với gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu.
 • Chênh lệch giá vé áp dụng cho mỗi hành khách trên mỗi chuyến bay. Giá vé mới của quý khách tối thiểu sẽ bằng giá vé hoặc gói giá vé ban đầu và có thể nhiều hơn. Quý khách không thể đổi sang giá vé hoặc gói giá vé thấp hơn. Không áp dụng hoàn tiền nếu có giá vé hoặc gói giá vé thấp hơn. Tuy nhiên, nếu giá gói mới thấp hơn thì giá này sẽ được bù vào các khoản chênh lệch giá vé. Chênh lệch giá vé có thể khá lớn.
 • Chênh lệch giá vé của những thay đổi được phép đối với đặt chỗ bằng giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar ban đầu của quý khách với giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar được áp dụng vào ngày thay đổi, ít nhất bằng với giá vé hoặc gói giá vé ban đầu. Quý khách phải thực hiện những thay đổi này qua Trung tâm Liên hệ của Jetstar và không phải trả thêm phí dịch vụ.
 • Nếu không có giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar hoặc với những thay đổi được phép đối với đặt chỗ bằng giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar được thực hiện trên Jetstar.com hoặc Ứng dụng Jetstar, Chênh lệch giá vé sẽ là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé dành cho hành khách không phải hội viên được áp dụng vào ngày thay đổi, ít nhất bằng với giá vé hoặc gói giá vé ban đầu. Nếu không có giá vé hoặc gói giá vé tương đương, Chênh lệch giá vé sẽ là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé cao hơn có sẵn tiếp theo.
 • Chênh lệch giá vé đối với các thay đổi về đặt chỗ khác là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc gói giá vé ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé được áp dụng vào ngày thay đổi. Nếu không có giá vé hoặc gói giá vé tương đương, Chênh lệch giá vé sẽ là chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé cao hơn có sẵn tiếp theo.

Thay đổi giá vé/gói giá vé được phép

 • Tùy thuộc vào khoản thanh toán Chênh lệch giá vé được áp dụng tại thời điểm thay đổi, gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu có thể được đổi thành gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu, giá vé hạng Thương gia hoặc giá vé hạng Thương gia với gói Tối ưu có sẵn.
 • Các đặt chỗ gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu bằng giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar chỉ có thể được thay đổi thành gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu, giá vé hạng Thương gia hoặc giá vé hạng Thương gia với gói Tối ưu có sẵn cho hội viên hoặc hành khách không phải hội viên.
 • Nếu quý khách thay đổi từ gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu sang giá vé hạng Thương gia với gói Tối ưu và hủy đặt chỗ sau đó, quý khách sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền, trừ khi quý khách được quyền áp dụng biện pháp khắc phục theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển.
 • Không thể hạ cấp gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu xuống gói giá vé Tiết kiệm, gói giá vé Tiết kiệm Plus hoặc gói giá vé Tiết kiệm Flex.

Đặt chỗ lại

 • Quý khách phải đặt chỗ lại trên chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.

Tiền tệ

 • Tất cả các khoản tiền được tính theo đơn vị tiền tệ quý khách đặt chỗ ban đầu.

Tích lũy Điểm Qantas và Status Credits, JAL Mileage và Dặm thưởng Emirates Skywards

 • Điểm Qantas và Status Credits
  • Hành khách có gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu có đủ điều kiện để tích lũy Điểm Qantas và Status Credits.
  • Điểm Qantas và Status Credits được tích lũy theo Mức giá phổ thông linh hoạt của Qantas.
 • JAL Mileage
  • Hành khách bay trên các chuyến bay của Jetstar Japan (GK) có thể chọn tích lũy dặm JAL Mileage với tỷ lệ tích lũy 30%.
  • Tích lũy JAL Mileage chỉ áp dụng trên các chuyến bay của Jetstar Japan (GK).
 • Dặm thưởng Emirates Skywards
  • Hành khách bay trên các chuyến bay của Jetstar (chỉ dành cho các chuyến bay quốc tế), Jetstar Asia (3K) và Jetstar Japan (GK) có thể chọn tích lũy Dặm thưởng Skywards theo mức giá Phổ thông của Emirates.
  • Tích lũy Emirates Skywards không áp dụng cho các chuyến bay nội địa hoạt động tại Úc hoặc New Zealand.
 • Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết của bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.

Phần thưởng nâng hạng tiêu chuẩn dành cho khách hàng thường xuyên của Qantas

 • Gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu không đủ điều kiện để nhận Phần thưởng nâng hạng tiêu chuẩn.
 • Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết của bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.

Điểm dành cho khách hàng thường xuyên Qantas Points Plus Pay – Chuyến bay trên Jetstar và JAL Mileage – Khoản thanh toán bổ sung

 • Tất cả các thay đổi hoặc bổ sung đối với đặt chỗ của quý khách phải được thanh toán bằng tiền và không thể thanh toán bằng Điểm Qantas. Các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được tính bằng giá bán ban đầu và loại tiền tệ dùng để trả tiền vé (do Jetstar xác định) và tuân theo các điều kiện được ghi rõ trong mục Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé của quy định về giá vé này.
 • Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết của bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.