Các đặt chỗ đã thực hiện trước ngày 12/10/2017

Các đặt chỗ đã thực hiện vào hoặc sau ngày 12/10/2017

 • Việc hoàn tiền khi hủy vé được thực hiện trong Hạn Thay Đổi sẽ dưới dạng Voucher mua vé máy bay Jetstar mà không phải là tiền mặt. Vui lòng xem phần Voucher mua vé máy bay Jetstar bên dưới để biết quy định về voucher.
 • Voucher mua vé máy bay Jetstar không được áp dụng nếu quý khách đã chuyển sang vé Phổ Thông với gói ưu đãi Tối ưu sau khi tạo đặt chỗ ban đầu, hoặc nếu quý khách đề nghị cấp voucher sau Hạn Thay Đổi.
 • Các đặt chỗ không có số vé được thực hiện qua kênh GDS (Hệ thống phân phối toàn cầu) sẽ nhận lại khoản hoàn do hủy vé bằng tiền mặt với mức phí hoàn tính trên từng hành khách, từng đặt chỗ và phải được yêu cầu qua Jetstar. Để biết phí hiện hành, xem Phí và lệ phí.
 • Các đặt chỗ GDS đã xuất vé trên đầu vé của hãng hàng không đối tác sẽ do hãng hàng không đó xử lý hoàn. Các đặt chỗ GDS xuất trên đầu vé Hahn có thể yêu cầu hoàn qua BSP link.
 • Các tiện ích bổ sung (trừ Khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe ô tô) chỉ có thể được hoàn khi đề nghị hoàn cùng với chuyến bay áp dụng. Đối với các đặt chỗ khách sạn, hoạt động và thuê xe ô tô Kỳ nghỉ Jetstar tại Úc, New Zealand, Singapore hoặc Nhật Bản, xem Điều khoản và Điều kiện Kỳ nghỉ.
 • Đối với việc hủy các đặt chỗ Vé thưởng bằng điểm kết hợp tiền mặt được khởi tạo trên Quatas.com khi ô kiểm Điểm Qantas (Vé thưởng bằng điểm kết hợp tiền mặt của Jetstar) được chọn, theo quy định giá vé Max, thì phần được hoàn Điểm Qantas sẽ được hoàn lại vào tài khoản Hội viên và phần được hoàn của bất kỳ khoản thanh toán bằng tiền nào theo hình thức thanh toán ban đầu đã sử dụng, trừ đi phí hoàn.
 • Để hủy toàn bộ các đặt chỗ Vé thưởng bằng điểm kết hợp tiền mặt, theo quy định giá vé Max, giá trị của đặt chỗ đó bao gồm bất kỳ Tiện ích bổ sung nào sẽ được hoàn lại vào Voucher của Jetstar.

Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định

 • Các thay đổi được phép hoặc hoàn vé có thể thực hiện nếu yêu cầu trong ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách và sau khi thanh toán bất kỳ Khoản chênh lệch giá vé hoặc phí áp dụng nào.

Thay đổi ngày giờ chuyến bay

 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng trong Thời hạn Thay đổi.

Thay đổi Nơi khởi hành/ Nơi đến

 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng trong Thời hạn Thay đổi.

Thay đổi tên hành khách

 • Miễn phí trong Thời hạn thay đổi.
 • Có thể thay đổi tên cho từng hành khách trong hồ sơ đặt chỗ, nhưng phải áp dụng cho cả hành trình trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên trên các đặt chỗ chuyến bay thanh toán một phần bằng điểm thưởng dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas trên các đặt chỗ của Jetstar hoặc JAL Mileage.

Thay đổi Thời Hạn và Đầu mối liên hệ

Các đặt chỗ đã thực hiện trước ngày 12/10/2017

Các đặt chỗ đã thực hiện vào hoặc sau ngày 12/10/2017

 • Thay đổi Thời Hạn: Các thay đổi được phép đều phải được thực hiện trước khi chuyến bay dự kiến ban đầu mở cửa làm thủ tục tại sân bay. Thời gian mở cửa làm thủ tục tại sân bay có ghi trên lịch trình Jetstar hoặc xem Làm thủ tục để biết chi tiết.
 • Quý khách có thể thực hiện thay đổi ngày và giờ chuyến bay của mình qua trang Jetstar.com trước khi quầy làm thủ tục tại sân bay mở nếu đặt chỗ chuyến bay theo lịch ban đầu được thực hiện qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Jetstar. Mọi thay đổi có thể được thực hiện qua Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar hoặc quầy Jetstar tại sân bay và có thu phí dịch vụ bổ sung, (xem Phí và lệ phí để biết chi tiết) nếu đặt chỗ của quý khách không được thực hiện từ đầu qua Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar hoặc quầy Jetstar tại sân bay.
 • Phí có thể thay đổi và áp dụng theo tỷ giá hiện hành tại thời điểm thay đổi. Để biết phí hiện hành, xem Phí và lệ phí.
 • Yêu cầu Voucher Điểm thưởng phải được thực hiện qua Jetstar.com, ứng dụng Jetstar App hoặc Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar trước thời hạn Thay đổi.

Voucher mua vé máy bay Jetstar

 • Voucher hiện có sẵn cho từng hành khách, từng chuyến bay với điều kiện khách hàng hủy chuyến bay bị ảnh hưởng trước Hạn Thay Đổi. Các voucher sẽ được gửi qua email trong vòng 24 giờ.
 • Voucher này chỉ có thể được dùng cho đặt chỗ mới bao gồm hành khách bay từ ban đầu. Voucher này cũng sẵn sàng để sử dụng trong giao dịch đơn lẻ tối đa tới giá trị voucher.
 • Phiếu ưu đãi này có thể được đổi để thanh toán cho nhiều đặt chỗ chuyến bay của Jetstar cho đến khi hết giá trị của Phiếu ưu đãi cho đến Ngày hết hạn của phiếu. Lưu ý. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2023, phiếu ưu đãi sử dụng một lần hiện tại của quý khách sẽ đổi thành sử dụng nhiều lần.
 • Xem Điều khoản & Điều kiện đầy đủ của Voucher.

Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé

 • Phí Thay đổi không áp dụng đối với các thay đổi được cho loại giá vé Tối ưu (Starter Max).
 • Chênh lệch Giá vé áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay. Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng giá vé hành khách đã đặt mua ban đầu và có thể lớn hơn. Hành khách không được đổi thành giá vé thấp hơn. Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại tiền.
 • Chênh lệch Giá vé là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) được mua ban đầu và giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) đang bán vào ngày thay đổi. Nếu mức giá vé đồng hạng không còn chỗ, mức giá vé cao hơn sẽ áp dụng. Chênh lệch Giá vé có thể tương đối lớn.

Thay đổi loại giá vé/Dịch vụ kèm theo

 • Vé Phổ thông gói ưu đãi Max không được đổi sang vé Phổ Thông gói ưu đãi Tiện lợi hoặc vé Phổ Thông gói ưu đãi Linh hoạt

Đặt lại chỗ

 • Hành khách phải đặt lại chỗ trên chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.

Đồng tiền

 • Tất cả số tiền sẽ được tính theo đơn vị tiền tệ bạn đặt vé ban đầu.

Cộng điểm Khách hàng thường xuyên và Điểm xếp hạng, JAL Mileage và Emirates Skywards Miles

 • Cộng điểm thưởng Qantas và Điểm xét Hạng hội viên
  • Hành khách sử dụng loại vé Starter Max bundle có đủ điều kiện để tích lũy điểm thưởng Qantas và Điểm xét Hạng hội viên,tùy thuộc vào điều kiện và điều khoản Chương trình khách hàng thường xuyên của Qantas.
  • Điểm Qantas và Điểm xét Hạng hội viên được tính theo tỷ lệ hạng phổ thông Tiện lợi Qantas
 • JAL Mileage
  • Hành khách đi trên các chuyến bay Jetstar Nhật Bản có thể lựa chọn tích JAL Mileage với tỉ lệ tích luỹ 30%, tuỳ theo điều khoản và điều kiện của JAL Mileage
  • Tích điểm JAL Mileage chỉ áp dụng trên các chuyến bay Jetstar Nhật bản.
 • Emirates Skywards Miles
  • Hành khách đi trên các chuyến bay Jetstar (chỉ chuyến bay quốc tế), Jetstar Asia và Jetstar Nhật bản có thể lựa chọn để tích lúy dặm thưởng của Skywards Miles ở mức Emirates Economy, tuỳ theo Các điều khoản và Điều kiện của Emirates Skywards.

Thưởng nâng hạng Truyền thống dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas

 • Giá vé Starter với Gói Max không đủ điều kiện được Thưởng nâng hạng Truyền thống.

Các chuyến bay thanh toán một phần bằng điểm thưởng Khách hàng thường xuyên của Qantas trên Jetstar và JAL Mileage - Thanh toán thêm

 • Tất cả các thay đổi hoặc bổ sung đối với đặt chỗ của quý khách phải được thanh toán bằng tiền và không được phép thanh toán bằng điểm.
  Số tiền thanh toán cho các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được tính trên cơ sở giá trị bằng tiền ban đầu của giá vé (do Jetstar xác định) và theo các điều kiện được nêu trong mục Phí Đổi và Chênh lệch giá của điều kiện giá này.

Các đặt chỗ đã thực hiện vào hoặc sau ngày 12/10/2017

 • Hoàn tiền đầy đủ, có thu phí với từng hành khách, trên mỗi đặt chỗ nếu đặt chỗ ban đầu của quý khách là Vé Phổ Thông Gói ưu đãi Tối ưu.
 • Phí có thể thay đổi và áp dụng theo tỷ giá hiện hành tại thời điểm thay đổi. Để biết phí hiện hành, xem Phí và lệ phí.
 • Việc hoàn vé phải được thực hiện trước khi kết thúc ngày khởi hành trong lịch trình dự kiến ban đầu.
 • Vé của quý khách sẽ không được hoàn tiền nếu quý khách đã đổi sang Vé Phổ Thông Gói ưu đãi Tối ưu sau khi tạo đặt chỗ ban đầu hoặc nếu yêu cầu hoàn tiền sau khi kết thúc ngày khởi hành theo lịch trình dự kiến.
 • Các tiện ích bổ sung (trừ Khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe ô tô) có thể được hoàn tiền nếu yêu cầu cùng với chuyến bay áp dụng. Đối với các đặt chỗ khách sạn, hoạt động và thuê xe ô tô Kỳ nghỉ Jetstar tại Úc, New Zealand, Singapore hoặc Nhật Bản, xem Điều khoản và Điều kiện Kỳ nghỉ.
 • Đối với việc hủy các đặt chỗ Vé thưởng bằng điểm kết hợp tiền mặt được thực hiện theo quy định giá vé Tối ưu thì phần được hoàn Điểm Qantas sẽ được hoàn lại vào tài khoản Hội viên và phần được hoàn của bất kỳ khoản thanh toán bằng tiền nào theo hình thức thanh toán ban đầu đã sử dụng, trừ đi phí hoàn.

Các đặt chỗ đã thực hiện trước ngày 12/10/2017

Thay đổi Thời Hạn và Đầu mối liên hệ

 • Thay đổi Thời Hạn: Những thay đổi được phép phải được thực hiện trước khi kết thúc ngày khởi hành dự kiến ban đầu.
 • Việc thay đổi thời gian và ngày bay có thể được thực hiện qua Jetstar.com trước khi đóng quầy làm thủ tục nếu đã đặt chỗ từ đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar. Mọi thay đổi có thể được thực hiện qua Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar hoặc quầy Jetstar tại sân bay và có thu phí dịch vụ bổ sung nếu đặt chỗ của quý khách không được thực hiện từ đầu qua Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar hoặc quầy Jetstar tại sân bay.
 • Phí có thể thay đổi và áp dụng theo tỷ giá hiện hành tại thời điểm thay đổi. Để biết phí hiện hành, xem Phí và lệ phí.