Hoàn tiền vé và các dịch vụ bổ sung của Jetstar

 • Không hoàn tiền, ngoại trừ một số trường hợp cụ thể bao gồm theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển.
 • Nếu quý khách đã mua FareCredit, các điều khoản và điều kiện liên quan sẽ được áp dụng và có trên Jetstar.com tại thời điểm mua.

Không kịp thời hạn làm thủ tục chuyến bay hoặc không lên máy bay trong thời gian yêu cầu

 • Không hoàn vé/tiền vé, ngoại trừ một số trường hợp cụ thể bao gồm theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển. Kiểm tra hành trình của quý khách và Jetstar.com để theo sát thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên máy bay.

Thay đổi ngày/giờ

 • Được phép khi thanh toán khoản Chênh lệch giá vé tương ứng trong Thời hạn thay đổi.
 • Quý khách không phải trả phí khi được quyền yêu cầu chuyến bay thay thế theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển.

Thay đổi điểm khởi hành/điểm đến

 • Không được phép.
 • Thay đổi điểm khởi hành/điểm đến là thay đổi địa điểm khởi hành hoặc địa điểm đến của đặt chỗ. Bao gồm thay đổi ngày của chuyến bay chiều đi để khởi hành sau ngày của chuyến bay chiều về khứ hồi.

Thay đổi tên hành khách

 • Được phép khi thanh toán khoản Chênh lệch giá vé tương ứng trong Thời hạn thay đổi thông qua Trung tâm Liên hệ của Jetstar.
 • Có thể thay đổi tên trong đặt chỗ cho từng hành khách, nhưng phải áp dụng cho tất cả chuyến bay của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên đối với các đặt chỗ thanh toán bằng Points Plus Pay (điểm dành cho khách hàng thường xuyên) của Qantas, đặt chỗ chuyến bay trên Jetstar hoặc các đặt chỗ bằng JAL Mileage.

Thay đổi thời hạn và điểm liên hệ

 • Quý khách phải thực hiện các thay đổi được phép trước khi chuyến bay theo lịch ban đầu mở quầy làm thủ tục tại sân bay. Quý khách có thể xem thời gian mở quầy làm thủ tục tại sân bay trên hành trình Jetstar của mình hoặc tại Jetstar.com.
 • Thay đổi ngày và giờ có thể được thực hiện qua Jetstar.com nếu đặt chỗ ban đầu được thực hiện qua Jetstar.com, Ứng dụng Jetstar hoặc Trung tâm Liên hệ của Jetstar.
 • Tất cả các thay đổi có thể được thực hiện thông qua Trung tâm Liên hệ hoặc Quầy Dịch vụ của Jetstar tại sân bay và có áp dụng phí đặt chỗ bổ sung (xem mục Phí và lệ phí) nếu ban đầu quý khách không đặt chỗ qua Trung tâm Liên hệ hoặc Quầy Dịch vụ của Jetstar tại sân bay. Phí đặt chỗ được áp dụng theo mức phí được công bố vào ngày tiến hành thay đổi (ngoại trừ phí thay đổi). Phí đặt chỗ có thể thay đổi và Jetstar sẽ thông báo trước tối thiểu một tháng về việc thay đổi bằng cách cập nhật trang web Phí và lệ phí. Quý khách có thể tránh các khoản phí đặt chỗ bổ sung bằng cách thực hiện thay đổi thông qua Jetstar.com hoặc trên Ứng dụng Jetstar.

Phí thay đổi và chênh lệch giá vé

 • Phí thay đổi không áp dụng cho những thay đổi được phép đối với gói giá vé Tiết kiệm Plus.
 • Chênh lệch giá vé áp dụng cho mỗi hành khách trên mỗi chuyến bay. Giá vé mới của quý khách tối thiểu sẽ bằng giá vé hoặc gói giá vé ban đầu và có thể nhiều hơn. Quý khách không thể đổi sang giá vé hoặc gói giá vé thấp hơn. Không áp dụng hoàn tiền nếu có giá vé hoặc gói giá vé thấp hơn. Tuy nhiên, nếu giá gói mới thấp hơn thì giá này sẽ được bù vào các khoản chênh lệch giá vé. Chênh lệch giá vé có thể khá lớn.
 • Chênh lệch giá vé của những thay đổi được phép đối với đặt chỗ bằng giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar ban đầu của quý khách với giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar được áp dụng vào ngày thay đổi, ít nhất bằng với giá vé hoặc gói giá vé ban đầu. Quý khách phải thực hiện những thay đổi này qua Trung tâm Liên hệ của Jetstar và không phải trả thêm phí dịch vụ.
 • Nếu không có giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar hoặc với những thay đổi được phép đối với đặt chỗ bằng giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar được thực hiện trên Jetstar.com hoặc Ứng dụng Jetstar, Chênh lệch giá vé sẽ là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé dành cho hành khách không phải hội viên được áp dụng vào ngày thay đổi, ít nhất bằng với giá vé hoặc gói giá vé ban đầu. Nếu không có giá vé hoặc gói giá vé tương đương, Chênh lệch giá vé sẽ là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé cao hơn có sẵn tiếp theo.
 • Chênh lệch giá vé đối với các thay đổi về đặt chỗ khác là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc gói giá vé ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé được áp dụng vào ngày thay đổi, ít nhất bằng giá vé hoặc gói giá vé ban đầu. Nếu không có giá vé hoặc gói giá vé tương đương, Chênh lệch giá vé sẽ là chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé cao hơn có sẵn tiếp theo.

Thay đổi giá vé/gói giá vé được phép

 • Tùy thuộc vào khoản thanh toán Chênh lệch giá vé được áp dụng tại thời điểm thay đổi, gói giá vé Tiết kiệm Plus có thể được đổi thành gói giá vé Tiết kiệm Plus, gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu, giá vé hạng Thương gia hoặc giá vé hạng Thương gia với gói Tối ưu có sẵn.
 • Các đặt chỗ gói giá vé Tiết kiệm Plus bằng giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar chỉ có thể được thay đổi thành gói giá vé Tiết kiệm Plus, gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu, giá vé hạng Thương gia hoặc giá vé hạng Thương gia với gói Tối ưu có sẵn cho hội viên hoặc hành khách không phải hội viên.
 • Không thể thay đổi gói giá vé Tiết kiệm Plus thành gói giá vé Tiết kiệm hoặc gói giá vé Tiết kiệm Flex.
 • Trừ·khi quý khách·đã·mua·FareCredit·với·đặt·chỗ·gói·giá·vé·Tiết·kiệm·Plus ban·đầu,·nếu·không,·khi quý khách thay đổi từ gói giá vé Tiết kiệm Plus sang gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu và sau đó hủy đặt chỗ, quý khách sẽ không đủ điều kiện nhận Phiếu ưu đãi, trừ trường hợp quý khách được quyền áp dụng biện pháp khắc phục theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển.
 • Quý khách sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền nếu đổi từ gói giá vé Tiết kiệm Plus sang giá vé hạng Thương gia với gói Tối ưu và hủy đặt chỗ sau đó, trừ khi quý khách đã mua FareCredit với đặt chỗ gói giá vé Tiết kiệm hoặc hạng Thương gia ban đầu (trong trường hợp đó, các điều khoản và điều kiện của FareCredit sẽ được áp dụng nếu quý khách chọn hủy và nhận phiếu ưu đãi) hoặc khi quý khách được quyền áp dụng biện pháp khắc phục theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển.
 • Nếu quý khách đã mua FareCredit, các điều khoản và điều kiện liên quan sẽ được áp dụng và có trên Jetstar.com tại thời điểm mua.

Đặt chỗ lại

 • Quý khách phải đặt chỗ lại trên chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.

Tiền tệ

 • Tất cả các khoản tiền được tính theo đơn vị tiền tệ quý khách đặt chỗ ban đầu.

Tích lũy Điểm Qantas và Status Credits, JAL Mileage và Dặm thưởng Emirates Skywards

 • Điểm Qantas và Status Credits
  • Hành khách có gói giá vé Tiết kiệm Plus có đủ điều kiện để tích lũy Điểm Qantas và Status Credits theo các Điều khoản và điều kiện dành cho khách hàng thường xuyên của Qantas.
  • Điểm Qantas và Status Credits được tích lũy theo Mức giá phổ thông của Qantas.
 • JAL Mileage
  • Hành khách bay trên các chuyến bay của Jetstar Japan (GK) có thể chọn tích lũy dặm JAL Mileage với tỷ lệ tích lũy 30%.
  • Tích lũy JAL Mileage Bank chỉ áp dụng trên các chuyến bay của Jetstar Japan (GK).
 • Dặm thưởng Emirates Skywards
  • Hành khách bay trên các chuyến bay của Jetstar (chỉ dành cho các chuyến bay quốc tế), Jetstar Asia (3K) và Jetstar Japan (GK) có thể chọn tích lũy Dặm thưởng Skywards theo mức giá Phổ thông của Emirates.
  • Tích lũy Emirates Skywards không áp dụng cho các chuyến bay nội địa hoạt động tại Úc hoặc New Zealand.
 • Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết của bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.

Phần thưởng nâng hạng tiêu chuẩn dành cho khách hàng thường xuyên của Qantas

 • Gói giá vé tiết kiệm Plus không đủ điều kiện để nhận Phần thưởng nâng hạng tiêu chuẩn.
 • Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết của bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.

Điểm dành cho khách hàng thường xuyên Qantas Points Plus Pay – Chuyến bay trên Jetstar và JAL Mileage – Khoản thanh toán bổ sung

 • Tất cả các thay đổi hoặc bổ sung đối với đặt chỗ của quý khách phải được thanh toán bằng tiền và không thể thanh toán bằng điểm.
 • Các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được tính bằng giá bán ban đầu và loại tiền tệ dùng để trả tiền vé (do Jetstar xác định) và tuân theo các điều kiện được ghi rõ trong mục Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé của quy định về giá vé này.
 • Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết của bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.