Quy định về giá vé này áp dụng cho các gói Plus đã mua hoặc thêm vào giá vé vào hoặc sau ngày 4 tháng 6 năm 2024.

Đối với các gói Plus đã mua trước ngày 4 tháng 6 năm 2024, vui lòng tham khảo Quy định về giá vé.

Tóm tắt gói Plus

 • 7 kg hành lý xách tay
 • 20 kg hành lý ký gửi
 • Lựa chọn ghế thường
 • Bữa ăn, đồ ăn nhẹ hoặc phiếu mua hàng trên chuyến bay

Các chuyến bay của Jetstar đều phải tuân theo Điều lệ vận chuyển. Vui lòng đọc kỹ các điều lệ này.

Hoàn tiền vé và các dịch vụ bổ sung của Jetstar

 • Không hoàn tiền, ngoại trừ một số trường hợp cụ thể bao gồm theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển.
 • Nếu quý khách đã mua FareCredit, các điều khoản và điều kiện liên quan sẽ được áp dụng và có trên Jetstar.com tại thời điểm mua.

Không kịp thời hạn làm thủ tục chuyến bay hoặc không lên máy bay trong thời gian yêu cầu

 • Không hoàn vé/tiền vé, ngoại trừ một số trường hợp cụ thể bao gồm theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển. Kiểm tra hành trình của quý khách và Jetstar.com để theo sát thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên máy bay.

Thay đổi ngày/giờ

 • Được phép khi thanh toán khoản Chênh lệch giá vé tương ứng trong Thời hạn thay đổi.
 • Quý khách không phải trả phí khi được quyền yêu cầu chuyến bay thay thế theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển.

Thay đổi điểm khởi hành/điểm đến

 • Không được phép.
 • Thay đổi điểm khởi hành/điểm đến là thay đổi địa điểm khởi hành hoặc địa điểm đến của đặt chỗ. Bao gồm thay đổi ngày của chuyến bay chiều đi để khởi hành sau ngày của chuyến bay chiều về khứ hồi.

Thay đổi tên hành khách

 • Được phép khi thanh toán khoản Chênh lệch giá vé tương ứng trong Thời hạn thay đổi thông qua Trung tâm Liên hệ của Jetstar.
 • Có thể thay đổi tên trong đặt chỗ cho từng hành khách, nhưng phải áp dụng cho tất cả chuyến bay của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên đối với các đặt chỗ thanh toán bằng Points Plus Pay (điểm dành cho khách hàng thường xuyên) của Qantas, đặt chỗ chuyến bay trên Jetstar hoặc các đặt chỗ bằng JAL Mileage.

Thay đổi thời hạn và điểm liên hệ

 • Quý khách phải thực hiện các thay đổi được phép trước khi chuyến bay theo lịch ban đầu mở quầy làm thủ tục tại sân bay. Quý khách có thể xem thời gian mở quầy làm thủ tục tại sân bay trên hành trình Jetstar của mình hoặc tại Jetstar.com.
 • Thay đổi ngày và giờ có thể được thực hiện qua Jetstar.com nếu đặt chỗ ban đầu được thực hiện qua Jetstar.com, Ứng dụng Jetstar hoặc Trung tâm Liên hệ của Jetstar.
 • Tất cả các thay đổi có thể được thực hiện thông qua Trung tâm Liên hệ hoặc Quầy Dịch vụ của Jetstar tại sân bay và có áp dụng phí đặt chỗ bổ sung (xem mục Phí và lệ phí) nếu ban đầu quý khách không đặt chỗ qua Trung tâm Liên hệ hoặc Quầy Dịch vụ của Jetstar tại sân bay. Phí đặt chỗ được áp dụng theo mức phí được công bố vào ngày tiến hành thay đổi (ngoại trừ phí thay đổi). Phí đặt chỗ có thể thay đổi và Jetstar sẽ thông báo trước tối thiểu một tháng về việc thay đổi bằng cách cập nhật trang web Phí và lệ phí. Quý khách có thể tránh các khoản phí đặt chỗ bổ sung bằng cách thực hiện thay đổi thông qua Jetstar.com hoặc trên Ứng dụng Jetstar.

Phí thay đổi và chênh lệch giá vé

 • Phí thay đổi áp dụng cho những thay đổi được phép đối với gói giá vé Tiết kiệm Plus.
 • Phí thay đổi áp dụng cho mỗi hành khách trên mỗi chuyến bay. Phí thay đổi được ghi rõ trên trang Phí và lệ phí tại thời điểm đặt chỗ sẽ được áp dụng. Nếu quý khách thực hiện thêm thay đổi và Phí thay đổi đã được cập nhật thì Phí thay đổi cập nhật sẽ được áp dụng.
 • Chênh lệch giá vé áp dụng cho mỗi hành khách trên mỗi chuyến bay. Giá vé mới của quý khách tối thiểu sẽ bằng giá vé hoặc gói giá vé ban đầu và có thể nhiều hơn. Quý khách không thể đổi sang giá vé hoặc gói giá vé thấp hơn. Không áp dụng hoàn tiền nếu có giá vé hoặc gói giá vé thấp hơn. Tuy nhiên, nếu giá gói mới thấp hơn thì giá này sẽ được bù vào các khoản chênh lệch giá vé. Chênh lệch giá vé có thể khá lớn.
 • Chênh lệch giá vé của những thay đổi được phép đối với đặt chỗ bằng giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar ban đầu của quý khách với giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar được áp dụng vào ngày thay đổi, ít nhất bằng với giá vé hoặc gói giá vé ban đầu. Quý khách phải thực hiện những thay đổi này qua Trung tâm Liên hệ của Jetstar và không phải trả thêm phí dịch vụ.
 • Nếu không có giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar hoặc với những thay đổi được phép đối với đặt chỗ bằng giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar được thực hiện trên Jetstar.com hoặc Ứng dụng Jetstar, Chênh lệch giá vé sẽ là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé dành cho hành khách không phải hội viên được áp dụng vào ngày thay đổi, ít nhất bằng với giá vé hoặc gói giá vé ban đầu. Nếu không có giá vé hoặc gói giá vé tương đương, Chênh lệch giá vé sẽ là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé cao hơn có sẵn tiếp theo.
 • Chênh lệch giá vé đối với các thay đổi về đặt chỗ khác là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc gói giá vé ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé được áp dụng vào ngày thay đổi, ít nhất bằng giá vé hoặc gói giá vé ban đầu. Nếu không có giá vé hoặc gói giá vé tương đương, Chênh lệch giá vé sẽ là chênh lệch giữa giá vé hoặc gói giá vé ban đầu với giá vé hoặc gói giá vé cao hơn tiếp theo.

Thay đổi giá vé/gói giá vé được phép

 • Tùy thuộc vào khoản thanh toán Phí thay đổi áp dụng tại thời điểm đặt chỗ và Chênh lệch giá vé được áp dụng tại thời điểm thay đổi, gói giá vé Tiết kiệm Plus có thể được đổi thành gói giá vé Tiết kiệm, giá vé hạng Thương gia hoặc gói giá vé hạng Thương gia hiện có.
 • Các đặt chỗ gói giá vé Tiết kiệm Plus bằng giá vé dành riêng cho hội viên Club Jetstar có thể được đổi thành gói giá vé Tiết kiệm, giá vé hạng Thương gia hoặc gói giá vé hạng Thương gia hiện có cho hội viên hoặc hành khách không phải hội viên.
 • Nếu thay đổi gói giá vé Tiết kiệm Plus ban đầu thành giá vé hoặc gói giá vé bao gồm phiếu ưu đãi tín dụng hoặc hình thức hoàn tiền thanh toán ban đầu và sau đó hủy đặt chỗ, quý khách sẽ không nhận được phiếu ưu đãi hoặc hoàn tiền, trừ trường hợp quý khách được hưởng biện pháp khắc phục theo luật địa phương hoặc Điều lệ vận chuyển hoặc quý khách đã thêm FareCredit vào đặt chỗ ban đầu.
 • Nếu giá vé ban đầu của quý khách bao gồm hoàn tiền bằng phiếu ưu đãi tín dụng và quý khách đổi sang gói Tiết kiệm Plus, quý khách sẽ đủ điều kiện được hoàn tiền bằng Phiếu ưu đãi. Nếu giá vé hoặc gói giá vé thuộc chuyến bay Miễn phí chặng về (Return for Free), Miễn phí cho bạn cùng bay (Fly a Friend for Free) hoặc chuyến bay khuyến mãi miễn phí khác, và quý khách đủ điều kiện và chọn hủy chuyến bay đã thanh toán trong đặt chỗ với hoàn tiền bằng phiếu ưu đãi tín dụng thì quý khách sẽ không còn đủ điều kiện nhận chuyến bay miễn phí và chuyến bay miễn phí đó cũng sẽ bị hủy. Giá trị của bất kỳ gói hoặc dịch vụ bổ sung nào trên chuyến bay, chẳng hạn như hành lý, chỗ ngồi hoặc suất ăn, được thêm vào chuyến bay miễn phí trong đặt chỗ của quý khách sẽ được bao gồm trong hoàn tiền bằng phiếu ưu đãi tín dụng.
 • Quý khách không thể đổi gói giá vé Tiết kiệm Plus thành gói giá vé Tiết kiệm.
 • Nếu quý khách đã mua FareCredit, các điều khoản và điều kiện liên quan sẽ được áp dụng và có trên Jetstar.com tại thời điểm mua.

Đặt chỗ lại

 • Quý khách phải đặt chỗ lại trên chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.

Tiền tệ

 • Tất cả các khoản tiền được tính theo đơn vị tiền tệ quý khách đặt chỗ ban đầu.

Tích lũy Điểm Qantas và Status Credits, JAL Mileage và Dặm thưởng Emirates Skywards

 • Quý khách không thể tích lũy Điểm Qantas và Status Credits đối với gói giá vé Tiết kiệm Plus – ngoại trừ hành khách bay trên các chuyến bay nội địa New Zealand. Những đặt chỗ này sẽ tích lũy Điểm Qantas theo mức giá Phổ thông chiết khấu.
 • Nếu quý khách bay trên chuyến bay nội địa trong New Zealand nối chuyến với chuyến bay quốc tế của Jetstar, quý khách sẽ phải mua gói giá vé Tiết kiệm có bao gồm Điểm Qantas và Status Credits để tích lũy Điểm Qantas và Status Credits.
 • Gói giá vé Tiết kiệm Plus không đủ điều kiện để tích lũy Dặm thưởng JAL Mileage Bank hoặc Dặm thưởng Emirates Skywards.
 • Điểm thưởng Hạng Thương gia của Qantas không được tích lũy với gói giá vé Tiết kiệm Plus.
 • Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết của bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.
 • Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết của bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.

Phần thưởng nâng hạng tiêu chuẩn dành cho khách hàng thường xuyên của Qantas

 • Gói giá vé tiết kiệm Plus không đủ điều kiện để nhận Phần thưởng nâng hạng tiêu chuẩn.
 • Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết của bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.

Điểm dành cho khách hàng thường xuyên Qantas Points Plus Pay – Chuyến bay trên Jetstar và JAL Mileage – Khoản thanh toán bổ sung

 • Tất cả các thay đổi hoặc bổ sung đối với đặt chỗ của quý khách phải được thanh toán bằng tiền và không thể thanh toán bằng điểm.
 • Các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được tính bằng giá bán ban đầu và loại tiền tệ dùng để trả tiền vé (do Jetstar xác định) và tuân theo các điều kiện được ghi rõ trong mục Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé của quy định về giá vé này.
 • Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết của bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com tại thời điểm đặt chỗ.