Hoàn giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar

 • Không thể hoàn lại.

Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định

 • Không được hoàn lại/mất tiền vé. Kiểm tra tờ xác nhận hành trình của Quý khách để biết thông tin về thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên tàu bay.

Thay đổi ngày giờ chuyến bay

 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng trong Thời hạn Thay đổi.

Thay đổi Nơi khởi hành/ Nơi đến

 • Không được phép.
 • Thay đổi điểm đi/điểm đến là sự thay đổi điểm xuất phát hoặc điểm đến trên đặt chỗ. Điều này bao gồm cả thay đổi ngày chuyến bay đi thành ngày khởi hành sau cả chuyến bay về

Thay đổi tên hành khách

 • Được phép khi thanh toán Chênh lệch giá vé áp dụng trong Hạn thay đổi.
 • Có thể thay đổi tên đối với một khách riêng lẻ trên đặt chỗ nhưng phải áp dụng cho tất cả các chuyến bay của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên đối với các đặt chỗ kết hợp giữa Điểm Khách hàng Thường xuyên Qantas và tiền của Jetstar hoặc đặt chỗ bằng JAL Mileage.
 • Đối với đặt chỗ sử dụng giá dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar, khi hội viên Câu lạc bộ Jetstar là hành khách có thay đổi tên thì những hành khách khác trong đặt chỗ đó (nếu có) sẽ không còn hội đủ điều kiện được hưởng giá vé dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar. Hội viên Câu lạc bộ Jetstar sẽ phải trả Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé còn các hành khách khác trong đặt chỗ đó sẽ phải trả chênh lệch giá vé.

Thời hạn thay đổi và điểm liên hệ

 • Các thay đổi được phép phải thực hiện trước giờ mở quầy làm thủ tục dự kiến ban đầu của chuyến bay. Thời gian mở cửa làm thủ tục lên máy bay hiển thị trên tờ xác nhận hành trình của quý khách.
 • Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jetstar. Tất cả thay đổi có thể được thực hiện thông qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jetstar hoặc Phòng vé tại sân bay và các phí dịch vụ bổ sung áp dụng nếu bạn đã không đặt vé thông qua Trung tâm Jetstar hoặc Phòng vé tại sân bay.
 • Các khoản phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi. Để biết các khoản phí hiện hành, xem Đối với các khoản chi phí hiện tại vui lòng xem phí và lệ phí.

Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé

 • Không thu Phí thay đổi đối với những thay đổi được phép trên vé Phổ Thông có gói ưu đãi Tiện lợi.
 • Có thu Chênh lệch giá vé đối với từng hành khách, từng chuyến bay. Giá vé mới sẽ ít nhất là bằng hoặc cao hơn khoản tiền vé mà quý khách đã trả ban đầu. Quý khách không thể thay đổi sang vé rẻ hơn. Không áp dụng hoàn tiền nếu có giá vé rẻ hơn.
 • Chênh lệch giá vé đối với các thay đổi được phép trên các đặt chỗ sử dụng giá dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar là khoản tiền chênh lệch giữa giá vé dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar hoặc vé có gói ưu đãi đã thanh toán ban đầu và giá vé hiện có dành cho những người không phải hội viên hoặc giá vé dành cho những người không phải hội viên có gói ưu đãi vào ngày thay đổi. Giá mới ít nhất phải bằng hoặc cao hơn giá ban đầu. Chênh lệch giá vé có thể rất đáng kể.
 • Chênh lệch giá vé khi thay đổi các đặt chỗ khác là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có gói ưu đãi đã trả ban đầu và giá vé hiện có hoặc giá vé có gói ưu đãi vào ngày thay đổi. Giá mới ít nhất phải bằng hoặc cao hơn giá vé ban đầu. Chênh lệch giá vé có thể rất đáng kể.

Thay đổi giá vé/gói ưu đãi được phép

 • Căn cứ vào khoản thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé áp dụng vào thời điểm thay đổi, có thể đổi vé Phổ thông sang các loại vé Phổ thông khác, vé Phổ thông có gói ưu đãi Tiện lợi, vé Phổ Thông có gói ưu đãi Linh hoạt, vé Phổ Thông có gói ưu đãi Tối ưu, vé hạng Thương gia hoặc vé hạng Thương gia có gói ưu đãi Max hiện có.
 • Không thể đổi vé Phổ Thông có gói ưu đãi thành vé Phổ thông không có Gói ưu đãi.
 • Vé Phổ thông dành riêng cho hội viên Câu lạc bộ Jetstar chỉ có thể đổi thành loại vé Phổ thông không phải hội viên, vé Phổ thông có gói ưu đãi Tiện lợi, vé Phổ thông có gói ưu đãi Tối ưu, vé hạng Thương gia hoặc vé hạng Thương gia có gói ưu đãi Tối ưu hiện có.

Đặt lại chỗ

 • Hành khách phải đặt lại chỗ trên chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.

Đồng tiền

 • Tất cả số tiền sẽ được tính theo đơn vị tiền tệ bạn đặt vé ban đầu.

Tích lũy Điểm Qantas và Status Credits, JAL Mileage và Dặm thưởng Emirates Skywards

 • Cộng điểm thưởng Qantas và Điểm xét Hạng hội viên
  • Các hành khách sử dụng loại vé Tiện lợi (Starter Plus) có đủ điều kiện để tích lũy điểm thưởng Qantas và Điểm xét Hạng hội viên tùy thuộc vào điều kiện và điều khoản Chương trình khách hàng thường xuyên của Qantas.
  • Điểm Qantas và Điểm xét Hạng hội viên được tích lũy theo Tỷ lệ Hạng phổ thông Qantas.
 • JAL Mileage
  • Hành khách đi trên các chuyến bay Jetstar Nhật Bản có thể lựa chọn tích điểm JAL Mileage với tỉ lệ tích luỹ 30%, tùy thuộc vào điều khoản và điều kiện của JAL Mileage
  • Tích điểm JAL Mileage chỉ có khi đi trên các chuyến bay Jetstar Nhật bản.
 • Emirates Skywards Miles
  • Hành khách đi trên các chuyến bay Jetstar (chỉ chuyến bay quốc tế), Jetstar Asia và Jetstar Nhật bản có thể lựa chọn để kiếm Skywards Miles ở mức Emirates Economy, tuỳ theo Các điều khoản và Điều kiện của Emirates Skywards.
  • Tích lũy Emirates Skywards không áp dụng cho các chuyến bay nội địa hoạt động tại Úc hoặc New Zealand.

  Thưởng nâng hạng Truyền thống dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas

  • Loại vé Tiện lợi (Starter Plus) không có điều kiện để được Thưởng nâng hạng Truyền thống dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas

  Vé mua bằng điểm thưởng của hội viên theo chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas - Các chuyến bay trên Jetstar và Ngân hàng JAL Mileage – Các khoản thanh toán Thêm

  • Mọi thay đổi hoặc bổ sung vào đặt chỗ của quý khách phải được thanh toán bằng tiền và không được thanh toán bằng điểm.
  • Các khoản tiền phải trả cho các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được Jestar tính theo giá trị tiền tệ và đồng tiền của giá vé gốc (theo quyết định của Jetstar) và theo các điều kiện liệt kê tại mục Phí Thay đổi và chênh lệch Giá vé của điều kiện giá vé này.