Nếu quý khách mang thuốc theo, vui lòng gói tất cả các loại thuốc cần thiết trong hành lý xách tay, ít nhất là đủ cho 1 tuần để có thể dùng trong trường hợp thất lạc hành lý ký gửi vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình bay.

Thuốc phải có nhãn in chuyên ngành, ghi rõ tên thuốc hoặc tên nhà sản xuất hoặc nhãn dược phẩm. Nhân viên an ninh hoặc nhân viên hải quan có thể yêu cầu bằng chứng về việc cần phải mang thuốc.

Nếu quý khách cần mang theo kim tiêm dưới da, vui lòng đảm bảo quý khách khai báo điều này tại điểm soi chiếu và, nếu có thể, cung cấp tài liệu hoặc giấy tờ tùy thân để xác nhận bệnh trạng của mình.

Để biết thêm thông tin về cách mang thuốc trong hành lý xách tay, vui lòng tham khảo Trang thiết bị hỗ trợ của chúng tôi.