Chúng tôi khuyên Quý khách nên đóng gói những dược phẩm thiết yếu trong hành lý xách tay, hoặc ít nhất là số thuốc đủ dùng trong một tuần để để phòng trường hợp quý khách không thể tiếp cận hành lý ký gửi của mình tại bất kỳ điểm nào trong chuyến đi.

Dược phẩm cần phải có nhãn in chuyên nghiệp chỉ rõ loại thuốc, hoặc tên nhà sản xuất hoặc nhãn dược phẩm. Nhân viên an ninh hoặc hải quan có thể yêu cầu xuất trình bằng chứng về nhu cầu sử dụng dược phẩm.

Nếu cần dùng kim tiêm dưới da trên khoang hành khách, quý khách vui lòng khai báo y cụ này tại điểm soi chiếu và nếu có thể, hãy cung cấp giấy tờ chứng minh hoặc giấy tờ tùy thân để xác nhận tình trạng bệnh lý của quý khách.

Xem thêm thông tin về Hành lý xách tay