Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị quý khách không nên mang theo những mặt hàng sau trong hành lý ký gửi:

  • Các mặt hàng dễ vỡ
  • Máy vi tính
  • Tiền
  • Các giấy tờ có giá trị
  • Các tài liệu kinh doanh
  • Thiết bị điện tử
  • Hộ chiếu
  • Dược phẩm
  • Kim loại và đá quý

Trong khi chúng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc hành lý ký gửi của quý khách, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp bảo vệ có thể để tránh bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại, hư hại hoặc bị mất nếu điều này đáng tiếc xảy ra. Xem Hành lý bị mất, hư hại và bị trì hoãn.

Xem thêm thông tin về hành lý ký gửi.

Xin lưu ý rằng có những vật dụng bị cấm mang trong hành lý ký gửi, xem phần Hàng hóa Nguy hiểm để biết chi tiết.