1.   Điều khoản sử dụng Ứng dụng Jetstar

1.1   Điều khoản và điều kiện sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản”) quy định việc quý khách sử dụng Ứng dụng Jetstar và Ứng dụng Jetstar Trips (sau đây gọi là “ứng dụng của chúng tôi”). Sử dụng ứng dụng của chúng tôi đồng nghĩa rằng quý khách chấp nhận các Điều khoản này.

1.2   Khi truy cập các ứng dụng của chúng tôi, quý khách chấp nhận các Điều khoản này. Nếu không đồng ý với các Điều khoản này, quý khách sẽ không được phép truy cập các ứng dụng của chúng tôi và phải xóa hoặc gỡ cài đặt các ứng dụng này khỏi thiết bị di động.

1.3   Chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào. Khi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ công bố các Điều khoản được cập nhật trên ứng dụng của chúng tôi. Khi tiếp tục sử dụng ứng dụng của chúng tôi, quý khách xác nhận rằng quý khách đồng ý với các Điều khoản đã cập nhật.

1.4   Ứng dụng của chúng tôi không phải là dịch vụ được đảm bảo. Không phải toàn bộ chức năng có sẵn trên ứng dụng của chúng tôi đều khả dụng đối với các chuyến bay từ tất cả sân bay. Jetstar không đảm bảo hay tuyên bố sẽ thông báo cho khách hàng toàn bộ thông tin cập nhật về dịch vụ đi lại có trên ứng dụng của chúng tôi.

1.5   Chức năng trên ứng dụng của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng do nhiều yếu tố bao gồm thiết bị được sử dụng, các vấn đề kỹ thuật, phạm vi phủ sóng và khả năng đáp ứng dịch vụ của mạng viễn thông. Người dùng có thể không nhận được thông báo từ ứng dụng của chúng tôi nếu điện thoại thông minh hết dung lượng bộ nhớ. Hành khách nên kiểm tra thông tin chuyến bay của mình và đến sân bay vào thời gian được thông báo trước lịch trình khởi hành, trừ khi Jetstar có thông báo khác.

1.6   Ứng dụng của chúng tôi sẽ chỉ dành cho khách hàng có đặt chỗ đã được xác nhận hợp lệ trên các chuyến bay do Jetstar khai thác.

1.7   Ứng dụng của chúng tôi có thể không khả dụng cho các chuyến bay được đặt chỗ qua hãng hàng không khác, ngay cả đối với chuyến bay do Jetstar khai thác (ví dụ: các dịch vụ liên danh) hoặc khi Jetstar chuyển quý khách sang hãng hàng không khác.

2.   Thông báo

2.1   Khi truy xuất thông tin đặt chỗ qua ứng dụng của chúng tôi, quý khách xác nhận và đồng ý rằng quý khách có thể nhận thông báo đẩy về hoạt động từ Jetstar liên quan đến thông tin đặt chỗ đó bất cứ lúc nào. Quý khách có thể tùy ý tắt thông báo này trong phần cài đặt quyền thông báo trên điện thoại của mình.

2.2   Quý khách có thể nhận được thông báo khác nhau tuỳ theo thiết bị đang sử dụng.

    (a)   Ứng dụng iOS - Quý khách có thể nhận được các thông báo sau:

 • Hoãn chuyến bay
 • Hủy chuyến bay
 • Thông báo làm thủ tục – thông báo cho quý khách thời điểm mở quầy làm thủ tục chuyến bay
 • Thông báo về cửa lên máy bay – thông báo số cửa cho chuyến bay của quý khách.

    (b)   Ứng dụng Android - Quý khách có thể nhận được các thông báo sau:

 • Hoãn chuyến bay
 • Hủy chuyến bay
 • Thông báo làm thủ tục – thông báo cho quý khách thời điểm mở quầy làm thủ tục chuyến bay
 • Thông báo về cửa lên máy bay – thông báo số cửa cho chuyến bay của quý khách.

2.3   Để nhận được thông báo từ ứng dụng của chúng tôi, quý khách cần đảm bảo đã bật nguồn điện thoại, kết nối internet và bật quyền thông báo.

3.   Tài khoản của tôi

3.1   Khi tải xuống ứng dụng của chúng tôi, quý khách sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng thông tin Tài khoản của tôi trên Jetstar. Nếu không có tài khoản, quý khách có thể tạo tài khoản bằng cách truy cập trang Tài khoản của tôi trên trang web Jetstar hoặc tiếp tục với tư cách người dùng khách.

3.2   Quý khách phải đăng nhập vào ứng dụng của chúng tôi để truy cập tất cả tính năng vì ứng dụng truy cập thông tin đặt chỗ chuyến bay từ Tài khoản của tôi. Quý khách có thể đăng xuất bất cứ lúc nào; tuy nhiên, quý khách có thể sẽ không nhận được thông báo về chuyến bay hoặc truy cập thông tin chuyến bay (trong ứng dụng của chúng tôi) cho đến khi đăng nhập lại.

3.3   Vui lòng đọc Điều khoản và điều kiện sử dụng Tài khoản của tôi.

4.   Quyền sở hữu trí tuệ

4.1   Ứng dụng của chúng tôi được bảo vệ bản quyền.

4.2   Quý khách có thể sử dụng ứng dụng của chúng tôi cho các mục đích cá nhân và phi thương mại.

4.3   Ngoại trừ phạm vi cho phép của luật bản quyền có liên quan, quý khách không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, truyền, lưu trữ, đăng tải hoặc phân phối tài liệu hay tạo bất kỳ tài liệu nào khác bằng tài liệu từ ứng dụng của chúng tôi khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Jetstar.

4.4   Không được phép sử dụng hoặc sửa đổi các nhãn hiệu thương mại (bất kể đã đăng ký hay chưa) và logo dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Jetstar.

4.5   Tài liệu, sản phẩm, công nghệ và quy trình trong ứng dụng của chúng tôi cũng có thể là đối tượng của các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của Jetstar hoặc của bên thứ ba.

4.6   Giấy phép không được cấp đối với các quyền sở hữu trí tuệ đó ngoài các quyền được quy định trong Điều khoản sử dụng này.

5.   Trang web bên ngoài

5.1   Ứng dụng của chúng tôi có thể chứa liên kết hoặc chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba (sau đây gọi là “trang web bên ngoài”). Quyền truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài của quý khách phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của trang web bên ngoài đó.

5.2   Liên kết đến các trang web bên ngoài chỉ được cung cấp vì mục đích thuận tiện cho quý khách và Jetstar không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đăng tải hoặc cung cấp tại bất kỳ trang web bên ngoài nào trong số này. Các liên kết hoặc chuyển hướng đến trang web bên ngoài không được hiểu là sự chứng thực, phê duyệt, khuyến nghị hoặc ưu tiên của Jetstar đối với chủ sở hữu hoặc đơn vị điều hành trang web bên ngoài đó hoặc đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trên các trang web bên ngoài trừ khi được nêu rõ ràng trên trang web này. Jetstar không bảo đảm và không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến tài liệu có trên bất kỳ trang web bên ngoài nào.

6.   Bảo mật

6.1   Khi quý khách đặt chỗ chuyến bay hoặc truy cập thông tin về tư cách hội viên của mình trong các chương trình của chúng tôi, một máy chủ an toàn sẽ được sử dụng. Bảo mật tầng giao vận (TLS) mã hóa thông tin quý khách gửi qua trang web này.

6.2   Việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc trang web không thể đảm bảo an toàn khỏi sự xâm nhập. Tuy nhiên, chúng tôi duy trì các biện pháp vật lý, điện tử và quy trình để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách theo yêu cầu pháp lý về bảo vệ dữ liệu và tiêu chuẩn ngành.

7.   Thông tin vị trí

7.1   Nếu ngay từ đầu quý khách đã cho phép thông qua thiết bị của mình, Jetstar có thể thu thập và lưu trữ thông tin vị trí thực được xác định chính xác từ các công nghệ như GPS, Wi-Fi hoặc vị trí tháp di động. Quý khách có thể rút lại chấp thuận cho phép sử dụng dữ liệu vị trí bất cứ lúc nào thông qua cài đặt của thiết bị di động.

7.2   Thời gian chuyến đi dự kiến và các tùy chọn lộ trình được Google Maps™ cung cấp. Google Maps là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Google Inc.

7.3   Các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi quảng cáo trong ứng dụng của chúng tôi được điều hướng, chỉ dành cho và vì lợi ích của các hội viên Jetstar sinh sống tại Úc và người dùng khách. Vì lý do này, trước khi làm theo thông tin được cung cấp, quý khách nên xem xét nội dung đó có phù hợp với vị trí cư trú hiện tại của mình hay không.

8.   Quyền riêng tư và Lưu trữ dữ liệu

8.1   Ứng dụng của chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ các đặt chỗ chuyến bay, tùy chọn ưu đãi chuyến bay và thông tin cá nhân khác của quý khách (bao gồm thông tin vị trí theo mô tả ở trên) để hỗ trợ cải thiện ứng dụng, cũng như đem tới trải nghiệm tốt hơn và tùy biến hơn mỗi lần quý khách sử dụng lại ứng dụng của chúng tôi.

8.2   Ứng dụng của chúng tôi yêu cầu điện thoại của quý khách truyền dữ liệu đó trở lại máy chủ web của chúng tôi. Quý khách có thể thiết lập lại ứng dụng của chúng tôi để xóa mọi dữ liệu đã lưu trữ. Lưu ý rằng nếu thiết lập lại ứng dụng của chúng tôi, tất cả thông tin đã lưu trữ trên thiết bị của quý khách về lần duyệt tìm trước đó có thể bị mất.

8.3   Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cải thiện dịch vụ; cung cấp nội dung và dịch vụ phù hợp hơn cho quý khách; và phục vụ mục đích nghiên cứu khách hàng và thị trường. Quý khách có thể xem tất cả thông tin cá nhân được xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi tại Jetstar.com.

9.   Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Giới hạn trách nhiệm pháp lý

9.1   Chúng tôi có thể bao hàm một số bảo đảm theo luật định theo luật bảo vệ người tiêu dùng, chẳng hạn như Luật Người tiêu dùng Úc được nêu trong Phụ lục 2 của Đạo luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng 2010 (Cth) và Luật Người tiêu dùng New Zealand được nêu trong Đạo luật Bảo đảm cho Người tiêu dùng New Zealand 1993 (NZ) và Đạo luật Thương mại Công bằng New Zealand 1986 (NZ) vì lợi ích của người tiêu dùng. Điều khoản này không nhằm loại trừ hoặc hạn chế việc áp dụng các bảo đảm đó, nhưng Jetstar không đưa ra bất kỳ đảm bảo hoặc cam đoan nào, hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

9.2   Tuân theo bất kỳ luật bảo vệ người tiêu dùng nào có thể áp dụng đối với việc quý khách sử dụng ứng dụng của chúng tôi và/hoặc Điều khoản của chúng tôi (xem Điều 10 bên dưới):

      (a)   Jetstar không chịu trách nhiệm nếu dịch vụ trong ứng dụng của chúng tôi bị gián đoạn;

      (b)   Jetstar không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bất kỳ ai khác nếu điện thoại hoặc hệ thống máy tính của quý khách bị nhiễu hoặc hư hỏng liên quan đến việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, trang web của Jetstar hoặc trang web bên ngoài. Quý khách phải tự thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo mọi thiết bị quý khách lựa chọn để sử dụng đều không có vi-rút hoặc bất kỳ thành phần nào khác có thể gây nhiễu hoặc làm hỏng hoạt động hệ thống máy tính của mình; và

      (c)   Trong phạm vi pháp luật cho phép tại bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào và tuân theo Điều 10 dưới đây, Jetstar không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tổn thất kinh tế, đặc biệt, gián tiếp hoặc hệ quả, tổn thất về lợi nhuận, cơ hội và hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, trừ khi tổn thất hoặc khiếu nại đó phát sinh trực tiếp từ hành vi vi phạm các Điều khoản này, luật hiện hành, sơ suất hoặc hành vi sai trái có chủ đích của Jetstar.

10.   Luật bảo vệ người tiêu dùng

10.1   Theo luật bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm Luật Người tiêu dùng Úc và Luật Người tiêu dùng New Zealand, một số bảo đảm và cam đoan theo luật định có thể được áp dụng cho việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho quý khách với tư cách là người tiêu dùng. Tính chất và việc áp dụng các bảo đảm hoặc cam đoan này tùy thuộc vào từng trường hợp.

10.2   Nội dung trong các Điều khoản này không loại trừ hay hạn chế bất kỳ luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành nào, bao gồm Luật Người tiêu dùng Úc và Luật Người tiêu dùng New Zealand. Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh trong phạm vi cần thiết để tuân thủ pháp luật hiện hành, bao gồm luật bảo vệ người tiêu dùng.

10.3   Trong trường hợp dịch vụ mà chúng tôi cung cấp không phải loại dịch vụ thường được mua cho mục đích sử dụng hoặc tiêu dùng cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình, theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành, trách nhiệm của chúng tôi đối với quý khách được giới hạn ở việc cung cấp lại dịch vụ hoặc thanh toán chi phí để cung cấp lại dịch vụ.

11.   Chấm dứt

11.1   Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác nhận thấy là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì sẽ, trong phạm vi được yêu cầu, được coi là cần sửa đổi ở mức tối thiểu cần thiết để hợp lệ, hợp pháp và có thể thi hành. Nếu không thể sửa đổi thì điều khoản liên quan đó sẽ được coi là bị loại khỏi Điều khoản này. Việc sửa đổi hoặc loại bỏ điều khoản theo điều 11 này sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại trong Điều khoản này.