Đối với mỗi chuyến bay Jetstar Connect, Quy định về giá vé và Điều lệ vận chuyển của hãng vận chuyển khai thác sẽ được áp dụng.

Trên trang này:
Điều kiện Vận chuyển
Điều kiện giá vé
Tuyên bố về Quyền riêng tư
Điều khoản sử dụng
Tuyên bố về Quyền riêng tư

Điều kiện Vận chuyển

Jetstar
Ra mắt Tigerair Taiwan opens in new window
IndiGo opens in new window

Điều kiện giá vé

Gói giá vé tiết kiệm Jetstar Starter
Gói giá vé linh hoạt Jetstar Starter Plus
Tigerair Taiwan opens in new window
IndiGo opens in new window

Tuyên bố về Quyền riêng tư

Jetstar
Tigerair Taiwan opens in new window
IndiGo opens in new window

Điều khoản sử dụng

Jetstar
Tigerair Taiwan opens in new window
IndiGo opens in new window

Điều khoản và điều kiện của Chương trình khách hàng thân thiết

Qantas opens in new window
Tigerair Taiwan opens in new window