พันธกิจของเราคือการนำเสนอบริการเที่ยวบินราคาประหยัดให้ผู้คนสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ได้มากขึ้น และบ่อยครั้งขึ้น เจ็ทสตาร์กรุ๊ป (Jetstar Group) เปิดให้บริการเที่ยวบินในประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรกในปี 2004 โดยให้บริการผู้โดยสารมาแล้วมากกว่า 250 ล้านคน

เราเป็นสายการบินราคาประหยัดที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเทียบจากสัดส่วนผลประกอบการ โดยมีเที่ยวบินมากกว่า 5,000 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆมากกว่า 85 ปลายทางทั่วโลก

เจ็ทสตาร์กรุ๊ป ประกอบด้วย:

เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (Jetstar Airways) ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นเจ้าของโดย แควนตัส กรุ๊ป (Qantas Group)

เจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส (Jetstar Asia Airways) ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ บริหารจัดการโดย นิวสตาร์ โฮลดิ้ง (Newstar Holdings) ซึ่งมีบริษัท เวสบรู๊ก อินเวสเมนท์ (Westbrook Investments) ในสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 51) และ แควนตัส กรุ๊ป (Qantas Group) ถือหุ้นอีกร้อยละ 49

เจ็ทสตาร์ เจแปน (Jetstar Japan) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง Qantas Group, Japan Airlines และ Tokyo Century Corporation

เจ็ทสตาร์ กรุ๊ป บริหารงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณ Stephanie Tully