โทรจากประเทศอื่นๆ

โทรจากประเทศไทย

+66 2267 5125 มีค่าธรรมเนียมโทรศัพท์, ภาษาอังกฤษ, วันจันทร์ ถึง วันศุกร์, 8.30-17.30 น. (เวลาท้องถิ่น)
001 800 611 2957 หมายเลขโทรฟรี, สำหรับเครือข่ายโทรศัพท์ CAT, ภาษาอังกฤษ, วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์, ตลอด 24 ชม
+613 9645 5999 มีค่าธรรมเนียมโทรศัพท์, ภาษาอังกฤษ, วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์, ตลอด 24 ชม