เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อยืนยันว่าสัมภาระของท่านจะได้รับการส่งมอบตรงเวลา และมีสภาพเหมือนตอนที่ได้รับมา

เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อยืนยันว่าสัมภาระของท่านจะได้รับการส่งมอบตรงเวลา และมีสภาพเหมือนตอนที่ได้รับมา

กรณีที่ท่านต้องการร้องเรียน ท่านต้องทำการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องทำภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบของสายการบิน:

เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น

  • 3 วันในกรณีที่สัมภาระเช็คอินได้รับความเสียหาย
  • 21 วันในกรณีที่สัมภาระเช็คอินได้รับล่าช้าหรือสูญหาย
  • 3 วันในกรณีที่เป็นสัมภาระขึ้นเครื่อง

เที่ยวบินระหว่างประเทศทุกเที่ยวบิน

  • 7 วันในกรณีที่สัมภาระเช็คอินได้รับความเสียหาย
  • 21 วันในกรณีที่สัมภาระเช็คอินได้รับล่าช้าหรือสูญหาย

เมื่อท่านได้รับหมายเลขสัมภาระที่ล่าช้าของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์เดินทางของสัมภาระหรืออัพเดตข้อมูลของท่านผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยทางเราจะทำการติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรืออีเมลของท่านที่ทำการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ไว้ที่สนามบิน

ขอค่าชดเชยสัมภาระหาย

ถ้าท่านต้องขอค่าชดเชยความสูญเสียหรือการจ่ายค่าใช้จ่ายใด กรุณาติดต่อเรา กรุณาระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งรายละเอียดการจอง เที่ยวบิน รายละเอียดสิ่งของในสัมภาระของท่าน และใบเสร็จที่อธิบายความสูญเสียของท่าน เราไม่สามารถประเมินค่าชดเชยได้ถ้าไม่มีข้อมูลเหล่านี้

ความรับผิดชอบเมื่อสัมภาระหายหรือล่าช้าของเจ็ทสตาร์นั้นจะถูกจำกัดไว้โดยกฎหมายสนธิสัญญานานาชาติและของท้องถิ่น กรุณาดูรายละเอียดได้ที่เงื่อนไขการขนส่งของเจ็ทสตาร์

การเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีสัมภาระเสียหาย

หากคุณต้องการเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีสัมภาระเสียหาย โปรดติดต่อเรา

เพื่อการประเมินการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่เหมาะสม คุณจะต้องส่งภาพถ่ายสิ่งของที่เสียหาย และใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมที่เป็นทางการจากช่างซ่อมกระเป๋าเดินทางที่ได้รับอนุญาต หากจำเป็น ไม่ควรถอดป้ายติดสัมภาระออกเนื่องจากจําเป็นต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีสัมภาระเสียหาย หลังจากประเมินข้อเรียกร้องสินไหมทดแทนของคุณแล้ว เราจะพิจารณาโดยดุลยพินิจของเราว่า จะชำระเงินสำหรับการเปลี่ยนแทนสัมภาระที่เสียหายนั้นหรือการซ่อมแซมสัมภาระที่เสียหาย โดยคำนึงถึงข้อมูลที่คุณแจ้งและให้สอดคล้องกับข้อจํากัดความรับผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชย โปรดดูรายละเอียดได้ที่ เงื่อนไขของการบริการขนส่งของ Jetstar

โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องภายใน ความด้อยคุณภาพหรือข้อเสียของสัมภาระ หรือการสึกหรอจากการใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึง:

  • รอยฉีกขาด รอยขีดข่วน และรอยบุบ
  • ความเสียหายของที่จับกระเป๋าเดินทางแบบหดกลับได้หรือแบบยึดอยู่กับที่
  • ชิ้นส่วนภายนอกหลุดหายจากกระเป๋า เช่น ล้อ แท่นวาง ล็อก หัวซิปและแถบซิป สายรัด หรือป้ายชื่อ
  • ความเสียหายที่เป็นผลมาจากการบรรจุสิ่งของมากเกินไป
  • การบรรจุสิ่งของที่ไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง (ซึ่งรวมถึงสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษ เช่น อุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรี)

เว้นแต่อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

มีสิ่งของที่จะต้องไม่รวมอยู่ในสัมภาระเช็คอิน เช่น สิ่งของที่แตกหักง่าย ของมีค่า หรือของที่เน่าเสียได้ หากคุณพกพาสิ่งของที่ขัดต่อ เงื่อนไขของการบริการขนส่งของ Jetstar เราจะทำการโต้แย้งทั้งหมดเท่าที่ทำได้ต่อการเรียกร้องสินไหมทดแทนใด ๆ สำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือการถูกทำลายของสิ่งของเหล่านั้น

ทรัพย์สินหาย

แม้ว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของที่ท่านอาจจะลืมไว้บนเครื่องบินของเราหรือในอาคารผู้โดยสารของสนามบิน ท่านสามารถติดต่อเราได้เพื่อตรวจสอบว่ามีคนนำสิ่งของของท่านมาให้เราหรือไม่