ในส่วนของหน้านี้จะเป็นการแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขของเจ็ทสตาร์ที่มีผลต่อเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์กรุ๊ปทั้งหมด สำหรับการระบุข้อตกลงและเงื่อนไขในเที่ยวบินของท่านโปรดดูรายละเอียดเที่ยวบินของท่านจากรหัสสายการบินซึ่งจะประกอบด้วยตัวอักษรสองตัวซึ่งอยู่ด้านหน้ารหัสเที่ยวบินของ ท่าน

คำจำกัดความรหัสสายการบิน

JQ: บริษัท เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส จำกัด
3K: บริษัท เจ็ทสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ส จำกัด
GK: บริษัท เจ็ทสตาร์ เจแปน จำกัด

เงื่อนไขและการขนส่ง

เงื่อนไขการขนส่ง คือ ระเบียบของการเดินทางของท่านกับเจ็ทสตาร์ รวมทั้งระเบียบ “โปรโมชั่นพลัสเพย์ของการสะสมไมล์ของแควนตัส – เที่ยวบิน” ด้วย

เกณฑ์ค่าบริการของเจ็ทสตาร์ กรุ๊ป

นอกจากเงื่อนไขการขนส่งแล้ว ต่อไปนี้คือระเบียบเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินที่ท่านจองไว้ รวมทั้งระเบียบ “โปรโมชั่นพลัสเพย์ของการสะสมไมล์ของแควนตัส – เที่ยวบิน” ด้วย ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในแพ็กเกจการเดินทางของท่าน

กฎระเบียบค่าโดยสารสําหรับค่าโดยสารและชุดรวมของเราสามารถดูได้ที่หน้ากฎระเบียบค่าโดยสารของเรา

เงื่อนไขการจองของแพ็กเกจวันหยุดเจ็ทสตาร์ ฮอลิเดย์

เงื่อนไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ต่อนักเดินทางแต่ละท่านในการจองแพ็กเกจเจ็ทสตาร์ ฮอลิเดย์ และบริการภาคพื้นดิน, บริการภาคพื้นดิน (Land Content) หมายถึง บริการส่วนที่ไม่ใช่แพ็กเกจเที่ยวบิน เช่น กิจกรรม โรงแรมและรถยนต์ โดยท่านจะได้รับเงื่อนไขการจองแพ็กเกจวันหยุดที่เหมาะสม พร้อมกำหนดการเดินทางของท่านเมื่อเสร็จสิ้นการจอง

เงื่อนไขการจองแพ็กเกจวันหยุดจะมีผลต่อท่านตามประเทศที่ท่านทำการจอง

เงื่อนไขการจองแพ็กเกจออสเตรเลียฮอลิเดย์ (สำหรับการจองในประเทศออสเตรเลีย)
เงื่อนไขการจองแพ็กเกจนิวซีแลนด์ฮอลิเดย์ (สำหรับการจองในประเทศนิวซีแลนด์)
เงื่อนไขการจองแพ็กเกจสิงคโปร์ฮอลิเดย์ (สำหรับการจองในประเทศสิงคโปร์)

ระเบียบความเป็นส่วนตัว

ระเบียบความเป็นส่วนตัว อธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เจ็ทสตาร์ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านตามกฎหมายซึ่งจะครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆที่ท่านให้เราไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านติดต่อกับเรา

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งานของเจ็ทสตาร์กรุ๊ป" ครอบคลุมการใช้งานเว็บไซต์เจ็ทสตาร์และหน้าการเชื่อมต่อใดๆ

ข้อกําหนดการใช้งานแอป Jetstar” ควบคุมการใช้งานแอป Jetstar ของคุณและหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าบริการได้ที่ หน้าค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม