รายการต่อไปนี้เป็นค่าธรรมเนียม และค่าบริการทั่วไปสำหรับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ ท่านสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมโดยสารและค่าบริการที่เกี่ยวข้องได้ที่ระเบียบค่าธรรมเนียมโดยสาร

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้าท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบินเนื่องจากการยกเลิก ความล่าช้า หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตามเงื่อนไขการขนส่งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับค่าธรรมเนียมขนส่งสัมภาระ โปรดคลิก: ค่าธรรมเนียมขนส่งสัมภาระที่สนามบิน

ค่าธรรมเนียมโดยสารและค่าบริการทั้งหมดจะเรียกเก็บตามหน่วยสกุลเงินตามที่ท่านเลือก (หรือที่ทางเจ็ทสตาร์บันทึกไว้) ในการทำการจอง จำนวนเงินอาจแตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ค่าธรรมเนียมต่างๆจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ท่านเลือก ตามรายละเอียดต่างๆตามตารางข้างล่างนี้ โดยเที่ยวบินระยะสั้นจะทำการบินโดยเครื่องบิน A320 หรือ A321 ในขณะที่เที่ยวบินระยะไกลหรือเที่ยวบินระหว่างประเทศนั้นจะทำการบินโดยเครื่องบิน Boeing 787

การคืนเงินค่าธรรมเนียม

ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้าท่านขอคืนเงินตั๋วชั้น Business พร้อมแพ็คเกจ Max, ตั๋วชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ Max ที่จองก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2017 หรือตั๋วชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ Max ที่จองผ่านสายการบินพันธมิตรหรือตัวแทนท่องเที่ยวบางราย กรุณาติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาดูรายละเอียดที่ระเบียบตั๋วชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ Max และ ระเบียบตั๋วชั้น Business พร้อมแพ็คเกจ Max

ในอัตราต่อคนต่อการจอง ไม่ครอบคลุมถึงสถานการณ์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ประเภทเที่ยวบิน
ค่า
ที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $50
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
VND 400,000₫ / USD $18
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥3,090
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $50
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
AUD / NZD $50
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
SGD $50
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
JPY¥4,150
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก
VND 900,000₫ / SGD $50 / USD $40

ค่าจัดการการคืนเงิน

ตั๋วโดยสารบางประเภทขอคืนเงินไม่ได้หรือคืนได้เพียงบางส่วน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขนส่งของเราหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตั๋วของท่านคืนเงินไม่ได้ และท่านเลือกที่จะไม่เดินทาง กรุณาติดต่อเราแล้วเราจะคืนค่าธรรมเนียมและภาษีของบุคคลที่สามบางรายการให้ ยกเว้นค่าเชื้อเพลิงและประกันภัย อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและภาษีของบุคคลที่สาม ท่านจะต้องจ่ายค่าจัดการการคืนเงินต่อไปนี้ด้วย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะยกเว้นไว้ แต่ในกรณีที่ค่าจัดการการคืนเงินนี้มีค่าสูงกว่ายอดเงินที่ท่านจะได้รับคืน ก็จะไม่มีการคืนเงินให้และท่านจะไม่ต้องเสียค่าจัดการการคืนเงินดังกล่าว

ในอัตราต่อคนต่อการจอง

ประเภทเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียม
All Jetstar Airways (JQ) AUD / NZD $50
Jetstar Asia (3K) SGD $50
Jetstar Japan (GK) ภายในประทศ JPY ¥3,090
Jetstar Japan (GK) ระหว่างประเทศ JPY ¥4,150
Jetstar Pacific (BL) ภายในประเทศ VND 400,000₫ / USD $18
Jetstar Pacific (BL) ระหว่างประเทศ VND 900,000₫ / SGD $50 / USD $40

ตรวจสอบเงื่อนไขการขนส่งที่เกี่ยวข้องในหน้าข้อตกลงและเงื่อนไข

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและภาษีของบุคคลที่สาม กรุณาไปที่ติดต่อเรา

ค่าธรรมเนียมโดยสารจองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ Jetstar.com

ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวบิน

ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $55
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
VND 360,000₫ / USD $17
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥3,240
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $75
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส AUD / NZD $75
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย SGD $60 / IDR 565,000 Rp
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน JPY ¥4,150
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก VND1,000,000₫ / USD $40


ค่าธรรมเนียมโดยสารจองที่นั่งผ่านโทรศัพท์, ผ่านตัวแทน (GSA) หรือที่สนามบิน

ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวบิน

ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $85
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
VND 360,000₫ / USD $17
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥4,320
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $100
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
AUD / NZD $100
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
SGD $80 / IDR 750,000 Rp
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
JPY ¥6,500
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก
VND 1,400,000₫ / USD $55

ระบบการจองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จ (GDS)

ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวบิน

ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียแล
AUD $85
เที่ยวบินภายในประเทนภายในทศะนิวซีแลนด์
NZD $55
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
VND 360,000₫ / USD $17
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥4,320
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $100
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
AUD / NZD $100
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
SGD $80 / IDR 750,000 Rp
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
JPY ¥6,500
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก
VND 1,400,000₫ / USD $55

ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งผ่านโทรศัพท์ (Call Centre)

ในอัตราต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน

ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $35
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
VND 645,000₫ / USD $32
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥2,780
ระยะสั้นระหว่างประเทศเที่ยวบิน / เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $40
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะยาวกับเจ็ทสตาแอร์เวย์
AUD / NZD $45
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาเอเชีย
SGD $25/ IDR 235,000 Rp
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
JPY ¥3,000
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาแปซิฟิกไม่รวมเที่ยวบินระหว่าง
โฮจิมินห์ซิตี้และสิงคโปร์
VND 110,000₫  / USD $5
เที่ยวบินระหว่างนครโฮจิมินห์ซิตี้และสิงคโปร์กับเจ็ทสตาแปซิฟิก
VND 440,000₫ / USD $22

ค่าธรรมเนียมเสริมของศูนย์คอลเซ็นเตอร์

เนอัตราต่อผู้โดยสารต่อบริการเสริมบนเครื่องบินหนึ่งอย่าง (สัมภาระ ที่นั่ง ชุดเครื่องนอน ความบันเทิงบนเครื่อง) วยการจองผ่านศูนย์คอลเซ็นเตอร์
ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $5
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
N/A
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥450
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $5
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
AUD / NZD $5
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
SGD $5 / IDR 50,000 Rp
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
JPY ¥450
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก
N/A

ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งที่สนามบินและ Jetstar Travel Shop

ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งที่สนามบินคิดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านต่อเที่ยวบิน, ค่าธรรมเนียมการจองผ่าน Jetstar Travel Shop คิดต่อผู้โดยสารต่อการจองหนึ่งครั้ง

ประเภทเที่ยวบิน ค่า
เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $32
เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
VND 586,363₫ / USD $29
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥2,780
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $37
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
AUD / NZD $42
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
SGD $30 / IDR 300,000 Rp
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
JPY ¥3,000
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ แปซิฟิก
VND 440,000₫ / USD $22

ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งผ่าน Jetstar Travel Shop สำหรับการจองผ่านร้านของเจ็ทสตาร์ (Jetstar Travel Shop) ที่ตั้งอยู่ในจาการ์ตา สุราบายา, เมดาน, ไหโข่ว และกวางเจา

ค่าธรรมเนียมการจองเก้าอี้รถเข็น

เจ็ทสตาร์จะจัดหาเก้าอี้รถเข็นและความช่วยเหลือด้านการเคลื่อนที่ให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเก้าอี้รถเข็นเมื่อขอเก้าอี้รถเข็น (ของมีจำนวนจำกัด) สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2018

ค่าธรรมเนียมคิดเป็นอัตราต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (มีข้อยกเว้น*)

ชนิดเที่ยวบิน: เที่ยวบินค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3k) (ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน)
ลูกค้าที่เดินทางด้วยเก้าอี้รถเข็นของตัวเอง ไม่เสียค่าธรรมเนียม
จองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเจ็ทสตาร์และ/หรือคอลเซ็นเตอร์ SGD $35 / CNY 170 / HKD $190 / TWD $700 / THB 650 / VND 570,000₫ / USD $25 / MYR 90 / IDR250,000 Rp / JPY ¥2,750
ที่สนามบิน SGD $50 / CNY 240 / HKD $270 / TWD $1,000 / THB 950 / VND 800,000₫ / USD $35 / MYR 120 / IDR320,000 Rp / JPY ¥3,900
บนเครื่องบิน SGD $50

*ยกเว้นค่าธรรมเนียม:

  • ผู้โดยสารของ 3K ที่เดินทางด้วยเก้าอี้รถเข็นของตัวเอง
  • ผู้โดยสารเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ที่เข้า/ออกจากดาร์วินและฟิลิปปินส์
  • ผู้โดยสารโค้ดแชร์และอินเตอร์ไลน์
  • เที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่าง Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Asia (3K); Jetstar Japan (GK) และ Jetstar Asia (3K); และ Jetstar Pacific (BL) และ Jetstar Asia (3K)
  • เที่ยวบินที่ให้บริการโดย Jetstar Airways (JQ), Jetstar Japan (GK) และ Jetstar Pacific (BL)
  • เที่ยวบินหลายเมืองที่ให้บริการโดยเที่ยวบินที่ยกเว้นและเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ในการเดินทาง

หมายเหตุ: บางทีเราอาจจะไม่สามารถให้บริการตามความต้องการพิเศษของท่านในเที่ยวบินบางเที่ยวได้ ในกรณีนี้ กรุณาเลือกเที่ยวบินอื่น หรือติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม