รายการต่อไปนี้เป็นค่าธรรมเนียม และค่าบริการทั่วไปสำหรับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ ท่านสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมโดยสารและค่าบริการที่เกี่ยวข้องได้ที่ระเบียบค่าธรรมเนียมโดยสาร

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้าท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบินเนื่องจากการยกเลิก ความล่าช้า หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตามเงื่อนไขการขนส่งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับค่าธรรมเนียมขนส่งสัมภาระ โปรดคลิก: ค่าธรรมเนียมขนส่งสัมภาระที่สนามบิน

ค่าธรรมเนียมโดยสารและค่าบริการทั้งหมดจะเรียกเก็บตามหน่วยสกุลเงินตามที่ท่านเลือก (หรือที่ทางเจ็ทสตาร์บันทึกไว้) ในการทำการจอง จำนวนเงินอาจแตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ค่าธรรมเนียมต่างๆจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ท่านเลือก ตามรายละเอียดต่างๆตามตารางข้างล่างนี้ โดยเที่ยวบินระยะสั้นจะทำการบินโดยเครื่องบิน A320 หรือ A321 ในขณะที่เที่ยวบินระยะไกลหรือเที่ยวบินระหว่างประเทศนั้นจะทำการบินโดยเครื่องบิน Boeing 787

การคืนเงินค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมนี้จะมีผลถ้าคุณเลือกคืนเงินค่าโดยสารชั้นธุรกิจด้วยชุดรวม Max หรือค่าโดยสารเริ่มต้นด้วยชุดรวม Max ที่จองผ่านสายการบินพันธมิตรหรือตัวแทนการท่องเที่ยวบางแห่ง ติดต่อตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาดูรายละเอียดที่ระเบียบตั๋วชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ Max และ ระเบียบตั๋วชั้น Business พร้อมแพ็คเกจ Max

ในอัตราต่อคนต่อการจอง ไม่ครอบคลุมถึงสถานการณ์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ประเภทเที่ยวบิน
ค่า
ที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $50
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
JPY ¥3,000
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
AUD / NZD $50
เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
AUD / NZD $50 / KRW ₩61,500
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
SGD $50 / VND 900,000₫
เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
JPY ¥3,000

ค่าจัดการการคืนเงิน

ตั๋วโดยสารบางประเภทขอคืนเงินไม่ได้หรือคืนได้เพียงบางส่วน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขนส่งของเราหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตั๋วของท่านคืนเงินไม่ได้ และท่านเลือกที่จะไม่เดินทาง กรุณาติดต่อเราแล้วเราจะคืนค่าธรรมเนียมและภาษีของบุคคลที่สามบางรายการให้ ยกเว้นค่าเชื้อเพลิงและประกันภัย อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและภาษีของบุคคลที่สาม ท่านจะต้องจ่ายค่าจัดการการคืนเงินต่อไปนี้ด้วย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะยกเว้นไว้ แต่ในกรณีที่ค่าจัดการการคืนเงินนี้มีค่าสูงกว่ายอดเงินที่ท่านจะได้รับคืน ก็จะไม่มีการคืนเงินให้และท่านจะไม่ต้องเสียค่าจัดการการคืนเงินดังกล่าว

ในอัตราต่อคนต่อการจอง (อาจแตกต่างไปจากนี้*)

ประเภทเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียม
All Jetstar Airways (JQ) AUD / NZD $50
Jetstar Asia (3K) SGD $50 / VND 900,000₫
All Jetstar Japan (GK) JPY ¥3,000

*ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บต่อผู้โดยสารแต่ละท่านต่อการจองของเที่ยวบิน Jetstar Asia (3K) จากมาเลเซียจะอยู่ที่ RM 2.20

 • ตรวจสอบเงื่อนไขการขนส่งที่เกี่ยวข้องในหน้าข้อตกลงและเงื่อนไข

  การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและภาษีของบุคคลที่สาม กรุณาไปที่ติดต่อเรา

  ค่าธรรมเนียมโดยสารจองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ Jetstar.com

  ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวบิน

  ประเภทเที่ยวบิน ค่า
  เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  AUD / NZD $60
  เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
  JPY ¥3,300*
  เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  AUD / NZD $75 
  เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส AUD / NZD $75 / KRW ₩61,500
  เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย SGD $60 / IDR 565,000 / Rp VND1,000,000₫
  เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน JPY ¥4,150**

  * สําหรับการจองใหม่และที่มีอยู่ทั้งหมดที่ดําเนินการในวันที่ 31 ตุลาคม 2021 หรือหลังจากนั้น ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มเป็น JPY ¥3,500

  ** สําหรับการจองใหม่และที่มีอยู่ทั้งหมดที่ดําเนินการในวันที่ 31 ตุลาคม 2021 หรือหลังจากนั้น ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มเป็น JPY ¥4,500

  ค่าธรรมเนียมโดยสารจองที่นั่งผ่านโทรศัพท์, ผ่านตัวแทน (GSA) หรือที่สนามบิน

  ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวบิน

  ประเภทเที่ยวบิน ค่า
  เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  AUD / NZD $60
  เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
  JPY ¥4,400*
  เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  AUD / NZD $100
  เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
  AUD / NZD $100 / KRW ₩82,100
  เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
  SGD $80 / IDR 750,000 Rp / VND 1,400,000₫
  เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
  JPY ¥6,500**

  * สําหรับการจองใหม่และที่มีอยู่ทั้งหมดที่ดําเนินการในวันที่ 31 ตุลาคม 2021 หรือหลังจากนั้น ค่าธรรมเนียมจะลดลงเหลือ JPY ¥3,500

  ** สําหรับการจองใหม่และที่มีอยู่ทั้งหมดที่ดําเนินการในวันที่ 31 ตุลาคม 2021 หรือหลังจากนั้น ค่าธรรมเนียมจะลดลงเหลือ JPY ¥4,500

  ระบบการจองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จ (GDS)

  ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนต่อหนึ่งเที่ยวบิน

  ประเภทเที่ยวบิน ค่า
  เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียแล
  AUD $85
  เที่ยวบินภายในประเทนภายในทศะนิวซีแลนด์
  NZD $55
  เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
  JPY ¥4,400
  เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  AUD / NZD $100
  เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
  AUD / NZD $100 / KRW ₩82,100
  เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
  SGD $80 / IDR 750,000 Rp / VND 1,400,000₫
  เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
  JPY ¥6,500

  ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งผ่านโทรศัพท์ (Call Centre)

  ในอัตราต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน

  ประเภทเที่ยวบิน ค่า
  เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  AUD / NZD $40
  เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
  JPY ¥2,840*
  ระยะสั้นระหว่างประเทศเที่ยวบิน / เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  AUD / NZD $40
  เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะยาวกับเจ็ทสตาแอร์เวย์
  AUD / NZD $45 / KRW ₩37,100
  เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาเอเชีย
  SGD $25/ IDR 120,000 Rp / VND 440,000₫
  เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
  JPY ¥3,100**

  * สําหรับการจองใหม่และที่มีอยู่ทั้งหมดที่ดําเนินการในวันที่ 31 ตุลาคม 2021 หรือหลังจากนั้น ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มเป็น JPY ¥3,500

  ** สําหรับการจองใหม่และที่มีอยู่ทั้งหมดที่ดําเนินการในวันที่ 31 ตุลาคม 2021 หรือหลังจากนั้น ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มเป็น JPY ¥3,500

  ค่าธรรมเนียมเสริมของศูนย์คอลเซ็นเตอร์

  เนอัตราต่อผู้โดยสารต่อบริการเสริมบนเครื่องบินหนึ่งอย่าง (สัมภาระ ที่นั่ง ชุดเครื่องนอน ความบันเทิงบนเครื่อง) วยการจองผ่านศูนย์คอลเซ็นเตอร์
  ประเภทเที่ยวบิน ค่า
  เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  AUD / NZD $5
  เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
  JPY ¥450
  เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  AUD / NZD $5
  เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
  AUD / NZD $5 / KRW ₩4,100
  เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
  SGD $5 / IDR 50,000 Rp
  เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
  JPY ¥450

  ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งที่สนามบินและ Jetstar Travel Shop

  ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งที่สนามบินคิดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านต่อเที่ยวบิน, ค่าธรรมเนียมการจองผ่าน Jetstar Travel Shop คิดต่อผู้โดยสารต่อการจองหนึ่งครั้ง

  ประเภทเที่ยวบิน ค่า
  เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  AUD / NZD $32
  เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
  JPY ¥2,840
  เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้น/เที่ยวบินระหว่างประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  AUD / NZD $37
  เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลกับเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส
  AUD / NZD $42 / KRW ₩34,500
  เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เอเชีย
  SGD $30 / IDR 120,000 Rp / VND 440,000₫
  เที่ยวบินระหว่างประเทศกับเจ็ทสตาร์ เจแปน
  JPY ¥3,100

  ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งผ่าน Jetstar Travel Shop สำหรับการจองผ่านร้านของเจ็ทสตาร์ (Jetstar Travel Shop) ที่ตั้งอยู่ในจาการ์ตา สุราบายา, เมดาน, ไหโข่ว และกวางเจา

  ค่าธรรมเนียมการจองเก้าอี้รถเข็น

  เจ็ทสตาร์จะจัดหาเก้าอี้รถเข็นและความช่วยเหลือด้านการเคลื่อนที่ให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเก้าอี้รถเข็นเมื่อขอเก้าอี้รถเข็น (ของมีจำนวนจำกัด) สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2018

  ค่าธรรมเนียมคิดเป็นอัตราต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (มีข้อยกเว้น*)

  ชนิดเที่ยวบิน: เที่ยวบินค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3k) (ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน)
  ลูกค้าที่เดินทางด้วยเก้าอี้รถเข็นของตัวเอง ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  จองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเจ็ทสตาร์และ/หรือคอลเซ็นเตอร์ SGD $35 / CNY 170 / HKD $190 / TWD $700 / THB 650 / VND 570,000₫ / USD $25 / MYR 90 / IDR250,000 Rp / JPY ¥2,750
  ที่สนามบิน SGD $50 / CNY 240 / HKD $270 / TWD $1,000 / THB 950 / VND 800,000₫ / USD $35 / MYR 120 / IDR320,000 Rp / JPY ¥3,900
  บนเครื่องบิน SGD $50

  *ยกเว้นค่าธรรมเนียม:

  • ผู้โดยสารของ 3K ที่เดินทางด้วยเก้าอี้รถเข็นของตัวเอง
  • ผู้โดยสารเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ที่เข้า/ออกจากดาร์วินและฟิลิปปินส์
  • ผู้โดยสารเที่ยวบิน Jetstar Asia (3K) จากมาเลเซียที่แสดงบัตร OKU ที่สามารถใช้ได้ในขั้นตอนการเช็คอิน
 • ผู้โดยสารโค้ดแชร์และอินเตอร์ไลน์
 • เที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่าง Jetstar Airways (JQ) กับ Jetstar Asia (3K), Jetstar Japan (GK) และ Jetstar Asia (3K)
 • เที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Japan (GK)
 • เที่ยวบินหลายเมืองที่ให้บริการโดยเที่ยวบินที่ยกเว้นและเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ในการเดินทาง
 • หมายเหตุ: บางทีเราอาจจะไม่สามารถให้บริการตามความต้องการพิเศษของท่านในเที่ยวบินบางเที่ยวได้ ในกรณีนี้ กรุณาเลือกเที่ยวบินอื่น หรือติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม