บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่ Jetstar จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทั่วไป เราอาจให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างในคำชี้แจงของเราที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะอัปเดตนโยบายนี้ในเว็บไซต์ของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับบันทึกข้อมูลของพนักงานและผู้รับจ้างของ Jetstar

รูปแบบที่เฉพาะเจาะจงในการติดต่อกับเรา

นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว เรายังได้ระบุเนื้อหาบางหัวข้อที่คุณควรอ่าน หากคุณ:

 • เดินทางเพื่อทํางานกับลูกค้าองค์กร ธุรกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาลแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา
 • เป็นสมาชิกหรือใช้ Club Jetstar หรือมี ‘บัญชีของฉัน’ (My Account)
 • อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในระหว่างที่คุณติดต่อกับเรา (ยกเว้นเมื่อคุณอยู่ใน EEA เพื่อจุดประสงค์ในการเดินทางเท่านั้น)

Jetstar คือใคร

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับ Jetstar Airways Pty Ltd และนิติบุคคลอื่น ๆ ภายใต้แบรนด์ Jetstar (ซึ่งได้แก่ Jetstar Asia, Jetstar Japan และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท Jetstar Airways Pty Ltd ซึ่งเกี่ยวข้องกับแบรนด์ Jetstar) (รวมเรียกว่า “Jetstar”, “เรา” และ “ของเรา”) ยกเว้นกลุ่มบริษัท Qantas
“กลุ่มบริษัท Qantas” หมายถึง Qantas Airways Limited และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท ยกเว้น Jetstar, Wishlist Holdings Limited และบริษัท Qantas Superannuation Limited

กลับไปด้านบน

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ทั่วไป

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลเกี่ยวกับคุณ จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรากับคุณ โดยจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด:

 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณ: ชื่อ คำนำหน้าชื่อ เพศ วันเกิด รายละเอียดการติดต่อ หนังสือเดินทาง หรือรายละเอียดข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ (ซึ่งอาจรวมถึงรูปภาพของคุณ) และคําตอบของคุณต่อคําถามเพื่อรักษาความปลอดภัย (เช่น สีโปรดของคุณ)
 • รายละเอียดการติดต่อ: เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และบัญชีโซเชียลมีเดีย
 • รายละเอียดการเดินทาง: เช่น กําหนดการเดินทาง สัมภาระ ที่นั่งที่ต้องการ ที่นั่ง และคําขอมื้ออาหาร
 • ข้อมูลด้านสุขภาพและอาหาร: ข้อกําหนดด้านอาหารและข้อมูลด้านสุขภาพ รวมถึงคําขอความช่วยเหลือเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • รายละเอียดการชําระเงิน: เช่น รายละเอียดหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และวันหมดอายุ
 • การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา: เช่น การใช้ระบบความบันเทิงบนเที่ยวบินของเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ, ภาพจาก CCTV ที่บันทึกไว้ในห้องรับรองผู้โดยสารในสนามบินที่ดําเนินการโดยพันธมิตรของเราและบนเครื่องบิน และการจัดการการเดินทางก่อนหน้านี้ของคุณกับเรา
 • การติดต่อของเรากับคุณ: เช่น ความคิดเห็นตอบกลับ ข้อร้องเรียน คําชม การเรียกร้องค่าสินไหมที่คุณดำเนินการ (เช่น เกี่ยวกับสัมภาระสูญหาย) การตอบแบบสำรวจด้านการตลาด บันทึกข้อมูลของจดหมายโต้ตอบและการติดต่อใด ๆ กับเราและพนักงานของเรา (ซึ่งรวมถึงการติดต่อด้วยตนเอง ทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์หรืออีเมล และผ่านโซเชียลมีเดีย)
 • ความสนใจของคุณ: เช่น จุดหมายปลายทางที่คุณได้ไปเยือนและผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ
 • เว็บไซต์และแอปในมือถือ: หากคุณใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในมือถือของเรา ตําแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์, เลขที่อยู่ IP, หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ ID และรายละเอียดของวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอป และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่คุณเข้าถึงจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านั้น
 • Club Jetstar และบัญชีของฉัน: รายละเอียดการเป็นสมาชิกและรายละเอียดการเข้าร่วม Club Jetstar หรือ ‘บัญชีของฉัน’ ของคุณ หากคุณเป็นสมาชิกหรือใช้ Club Jetstar หรือมี ‘บัญชีของฉัน’ โปรดดูที่ส่วน Club Jetstar และบัญชีของฉันที่ด้านล่างสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ซึ่งเชื่อมโยงกับการเป็นสมาชิกหรือบัญชีของคุณ
 • โปรแกรมและคลับอื่น ๆ: หมายเลขสมาชิกของคุณและรายละเอียดการเข้าร่วมในโปรแกรมและคลับของ Qantas Group หรือพันธมิตร
 • ข้อมูลการจ้างงาน: หากคุณเป็นพนักงานหรือบุคคลอื่นที่เดินทาง หรือรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กร ธุรกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาลแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการจ้างงานหรือความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าองค์กรหรือหน่วยงานรัฐบาลของเรา เช่น ชื่อนายจ้างของคุณ หมายเลขพนักงานของคุณ ตําแหน่งของคุณ และข้อมูลติดต่อที่ทํางานของคุณ
 • เหตุการณ์: รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ใด ๆ ที่คุณเกี่ยวข้องหรือพบเห็น ซึ่งเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของเรา
 • ข้อมูลที่ใช้เพื่อป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง: การประเมินว่าธุรกรรมของคุณอาจเป็นการฉ้อโกงหรือไม่ รวมถึงประวัติและข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้โดยผู้ให้บริการของเราเพื่อทําการประเมินนี้
 • การใช้ Wi-Fi: หากคุณใช้ Wi-Fi บนเครื่องบินของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ อุปกรณ์ของคุณ และวิธีที่คุณใช้บริการ Wi-Fi

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางด้าน ตัวอย่างเช่น รายละเอียดเอกสารการเดินทาง รายละเอียดการชําระเงิน และข้อมูลติดต่อของคุณ มีความจําเป็นสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการจํานวนมากของเรา และหากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ร้องขอสําหรับบริการเฉพาะ เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณได้อย่างครบถ้วน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทถือว่ามีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการคุ้มครองเพิ่มเติม ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เชื้อชาติหรือชาติกําเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือรสนิยมทางเพศของคุณ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอาจรวมถึงข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลชีวมิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญา และการกระทำความผิดยังถูกมองว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป

เราอาจเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ ตัวอย่างเช่น

 • เมื่อคุณขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นกรณีพิเศษหรือความช่วยเหลือในการใช้เก้าอี้รถเข็น
 • หากคุณแจ้งเราว่าคุณมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอาหารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาของคุณ หรือ
 • ข้อมูลที่จําเป็นโดยหน่วยงานกํากับดูแลของรัฐเพื่อเหตุผลด้านสาธารณสุข หรือเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเดินทาง (เช่น การยืนยันว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

เราจะขอความยินยอมจากคุณในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด เช่น ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย (Australian Privacy Act) หรือระเบียบข้อบังคับในการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของยุโรป (European General Data Protection Regulation)

วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์หรือการติดต่อกับคุณ

เก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณโดยตรงเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของเรา เมื่อคุณโทรติดต่อหรือเขียนถึงเรา เราจะติดต่อกับคุณเป็นการส่วนตัว เช่น เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือมีส่วนร่วมในรายการส่งเสริมการขาย

เก็บรวบรวมโดยอ้อม

อาจมีบางครั้งที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลอื่น เช่น

 • พันธมิตรที่เข้าร่วมใน Club Jetstar
 • บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ตัวแทนการจอง และสายการบินอื่น ๆ รวมถึงเมื่อคุณสอบถามแต่ไม่ได้ทําการจองให้เสร็จสมบูรณ์
 • เมื่อมีผู้ทำการจองหรือซื้อสินค้าหรือบริการในนามของคุณ
 • ผู้ให้บริการของเรา
 • สนามบินและผู้ให้บริการสนามบิน
 • ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บุคคลภายนอกที่แนะนำลูกค้ามุ่งหวังให้แก่เรา
 • หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ด่านชายแดน หน่วยงานรักษาความปลอดภัย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ
 • นิติบุคคลอื่น ๆ ภายใต้แบรนด์ Jetstar และกลุ่มบริษัท Qantas
 • ธุรกิจที่เราให้บริการด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้ให้บริการเว็บไซต์ แอป และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก
 • ผู้ออก/ผู้จัดการบัตรเครดิต Jetstar

หากคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา ไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยหรือไม่ก็ตาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบ และแจ้งให้พวกเขาทราบว่าพวกเขาสามารถค้นหาสําเนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ในเว็บไซต์ของเรา

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดหาและจัดการผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเดินทางของเรา: เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับคําสั่งซื้อและการจองและการเดินทาง การขนส่งและการจัดการอื่น ๆ เพื่อดําเนินการชําระเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการประกันคุณภาพและการฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมพนักงานของเรา การทดสอบระบบของเรา และการจัดการซัพพลายเออร์ของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด: เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตและข้อเสนอแก่ท่าน หากท่านเลือกที่จะรับข้อมูลเหล่านี้ เพื่อดําเนินกิจกรรมการแข่งขัน โปรโมชั่น และงานกิจกรรมของเรา เพื่อแจกจ่ายจดหมายข่าวและการสื่อสารอื่น ๆ ของเรา เรายังอาจนำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อการตลาดของ Jetstar และผลิตภัณฑ์และบริการของพันธมิตรทางธุรกิจที่เราได้คัดสรรมานำเสนอแก่คุณทางไปรษณีย์, อีเมล, SMS, โทรศัพท์ และตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากคุณเมื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อดําเนินการด้านการตลาดในลักษณะนี้ เราจะเสนอตัวเลือกในการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารด้านการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งถึงคุณ
 • เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า: เพื่อตอบคำถาม แก้ไขข้อร้องเรียน และการอ้างสิทธิ์
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย: เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน รวมถึงการตรวจสอบปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยและการตรวจคัดกรอง รวมทั้งเพื่อดําเนินการอย่างเหมาะสมในการจัดลําดับความสําคัญของสุขภาพของผู้โดยสารเหล่านั้นและลูกเรือของเรา เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายของเรา รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุข ศุลกากร และการรักษาความปลอดภัย หรือการเจรจากับหน่วยงานกํากับดูแลตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก หน่วยงานของศาล หน่วยงานกํากับดูแล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบถาม การดําเนินคดี หรือการสอบสวนโดยฝ่ายดังกล่าวไม่ว่าที่ใดในโลก หรือหากมีข้อบังคับให้ทำเช่นนั้น
 • เพื่อดําเนินการและอํานวยความสะดวกในการเข้าร่วม Club Jetstar ของคุณ: หากคุณเป็นสมาชิก Club Jetstar เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรมและคลับต่าง ๆ ของ Club Jetstar และพันธมิตรของเรา รวมถึงเพื่อติดตามและบันทึกการใช้สิทธิประโยชน์ของคุณ พันธมิตรที่เข้าร่วมใน Club Jetstar อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าร่วม Club Jetstar ของคุณ
 • เพื่อทําการตลาด ผู้บริโภค และการวิจัยอื่น ๆ: เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมทางการตลาดของเรา รวมถึงเว็บไซต์ของเรา และเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคที่ช่วยให้เราทําการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น
 • เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเว็บไซต์มีความเกี่ยวข้อง: รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราได้รับการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับคุณและอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการตัดสินใจโดยอัตโนมัติและการส่งข้อมูลของคุณไปยังพันธมิตรธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และ/หรือผู้ให้บริการ

นอกจากนี้ เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับคุณ ตัวอย่างเช่น โดยการเชื่อมโยงการจองของคุณกับ ‘บัญชีของฉัน’

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอกโดยเกี่ยวกับ:

 • สินค้าและบริการที่คุณได้ซื้อผ่านทางเราหรือที่เราจัดหาให้คุณ
 • การปฏิบัติงานและการเข้าร่วมของคุณใน Club Jetstar
 • การดําเนินการและการเข้าร่วมของคุณใน ‘บัญชีของฉัน’ ของคุณ
 • ข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและการอ้างสิทธิ์ การสอบสวนกิจกรรมใด ๆ ที่เราสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง
 • วัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย ศุลกากร สาธารณสุข และด่านตรวจคนเข้าเมือง

รวมถึง:

 • ผู้ให้บริการรายอื่นในกําหนดการเดินทางของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ
 • พันธมิตรที่เข้าร่วมใน Club Jetstar ของเรา เพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ใน Club Jetstar
 • ผู้ให้บริการโปรแกรมและคลับอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้รับข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ในโปรแกรมและคลับของพวกเขา
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกํากับดูแล และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและผู้ให้บริการขององค์กรเหล่านี้
 • บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ได้รับการกล่าวถึงในส่วน “วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ข้างต้น

ตัวอย่างเช่น:

 • บริษัททัวร์และบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ผู้ให้บริการจัดการภาคพื้นดิน (เช่น เจ้าหน้าที่เช็คอิน การจัดการด้านการขนส่งสินค้า ความช่วยเหลือเฉพาะและการขนส่งภาคพื้นดิน ผู้ให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบิน บริการคนขับรถ บริการจัดเลี้ยง) และหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้แบรนด์ Jetstar อาจต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เหล่านี้
 • กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกากําหนดให้สายการบินต่าง ๆ รวมถึง Jetstar เก็บรวบรวมการรับรองที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สําหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างประเทศมายังสหรัฐอเมริกา เราจําเป็นต้องเก็บสําเนาของการรับรองแต่ละครั้งไว้เป็นเวลา 2 ปี และมอบสําเนานี้ให้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) เมื่อมีการร้องขอ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ CDC หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

นอกเหนือจากบุคคลภายนอกข้างต้นแล้ว เราอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่ระบุด้านล่าง ซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา

 • การเรียกเก็บเงินและการประมวลผลการชําระเงิน รวมถึงการตรวจจับการจองที่ฉ้อโกงหรือน่าสงสัย
 • บริการจัดเลี้ยง
 • บริการคนขับรถ
 • การดําเนินงานห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบิน
 • การจัดการภาคพื้นดิน (เช่น เจ้าหน้าที่เช็คอิน การขนส่งสินค้า ความช่วยเหลือเฉพาะ และการขนส่งภาคพื้นดิน)
 • ศูนย์บริการลูกค้าและศูนย์บริการทางโทรศัพท์
 • ส่วนงานขายและจัดการคลังสินค้าขององค์กรและรัฐบาล
 • การวิจัยและการวิเคราะห์ตลาด
 • บริการด้านการตลาด การพิมพ์ และการจัดจําหน่าย (รวมถึงไปรษณีย์และอีเมล)
 • บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดเก็บข้อมูล ระบบสำหรับผู้โดยสารและการจองการขนส่งและการจัดจำหน่าย เครือข่ายการสื่อสาร ซอฟต์แวร์และการพัฒนาระบบ การบํารุงรักษาและการสนับสนุน การสอบสวนและการแก้ปัญหาอุบัติการณ์ รวมถึงการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ และการรายงาน
 • การตรวจสอบและการตอบสนองต่ออุบัติการณ์

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและการอ้างสิทธิ์ และตรวจสอบและปกป้องตัวเราและบุคคลภายนอกจากการดำเนินการใด ๆ ที่เราสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงโดยมีเหตุผลสนับสนุน นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกํากับดูแล และรัฐบาลทั่วโลก ตลอดจนผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน การคัดกรอง ข้อกําหนดด้านสาธารณสุข หรือส่วนงานอื่น ๆ

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องของบริษัทเราและองค์กรอื่น ๆ ภายใต้แบรนด์ Jetstar ที่ไม่ใช่องค์กรที่เกี่ยวข้องของบริษัท Jetstar ซึ่งบางส่วนตั้งอยู่ต่างประเทศ เช่น ในสิงคโปร์และญี่ปุ่น นิติบุคคลภายใต้แบรนด์ Jetstar ต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน

หากคุณเดินทางภายใต้ข้อตกลงของเราเกี่ยวกับการเดินทางกับลูกค้าประเภทองค์กร ธุรกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาล เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับบทบาทของคุณกับลูกค้าหรือสมาชิก ตัวอย่างเช่น ประเภทการจ้างงานของคุณ บทบาทหน้าที่และตําแหน่งของคุณ หมายเลขพนักงานของคุณ วันเริ่มต้นของคุณกับลูกค้า และการจัดเตรียมการเดินทางของคุณ

เราอาจเปิดเผยรายละเอียดการเดินทางของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ (เช่น รายงานอุบัติการณ์) แก่ลูกค้าหรือสมาชิก

Club Jetstar และ ‘บัญชีของฉัน’ (My Account)

การเป็นสมาชิกและการเข้าร่วม Club Jetstar และการสร้าง ‘บัญชีของฉัน’ อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของ ‘บัญชีของฉัน’

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

การเข้าร่วมโดยทั่วไปใน Club Jetstar

โดยทั่วไป เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้านล่างที่เกี่ยวกับสมาชิกของ Club Jetstar

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของคุณ: ข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ Club Jetstar
 • รายละเอียดการชําระเงินของคุณ: รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตและบัตรเติมเงิน
 • วัตถุประสงค์ทางการตลาด: ความต้องการของคุณ การสมัครสมาชิกทางการตลาด ความสนใจ และรายละเอียดการเป็นสมาชิกอื่น ๆ ที่คุณอาจจะมี
 • พฤติกรรมการประหยัดและการซื้อโดยรวม: รวมถึงราคาเที่ยวบินและบริการเสริม ส่วนลด และผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้แก่คุณและได้รับจากคุณ

สมาชิกที่เข้าสู่ระบบด้วย ‘บัญชีของฉัน’ ที่ใช้ jetstar.com

เราอาจเก็บรวบรวมบันทึกการใช้งาน jetstar.com ของคุณในขณะที่คุณเข้าสู่ระบบ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงวันที่และเวลาเข้าชม สถานะสมาชิก Club Jetstar นามสกุล สถานที่และการดําเนินการ ตัวอย่างเช่น หน้าที่เข้าดู และหน้าที่ส่ง

วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในฐานะสมาชิก Club Jetstar ผ่านการลงทะเบียนและการเข้าร่วมใน Club Jetstar ของคุณ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณโดยตรงผ่านการติดต่อของเรากับคุณ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลอื่นที่ติดต่อกับเราในนามของคุณ องค์กรที่เกี่ยวข้องของบริษัทเรา นิติบุคคลภายใต้แบรนด์ Jetstar และกลุ่มบริษัท Qantas

เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสํามะโนประชากร) และนำข้อมูลนี้ไปรวมกับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การจัดหาและทําการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับปรุงแล้ว

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อปรับวิธีการจัดหาและทําการตลาดด้านสิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นซึ่งปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงวิธีการใช้บริการของ Club Jetstar, เว็บไซต์ และการสื่อสารทางการตลาด โดยการทําความเข้าใจถึงความต้องการ ความสนใจ และงานอดิเรกของคุณ

เราอาจทําการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของพันธมิตรของเราและบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าอาจมีผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ

การบริหารจัดการทั่วไปของ Club Jetstar

เรานำข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณมาใข้ในการจัดการ Club Jetstar กิจกรรมเหล่านี้รวมถึง:

 • การประเมินใบสมัครสมาชิกของคุณ
 • การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมและการรับสิทธิประโยชน์ สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ Club Jetstar
 • การสอบสวนการดำเนินการใด ๆ ที่เราสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง

นอกจากนี้ เรายังนำข้อมูลที่เรามีไปใช้เพื่อปรับปรุงบริการและการบริการลูกค้าของเรา ซึ่งอาจดำเนินการโดยผ่านกิจกรรมการวิจัย การวิเคราะห์พฤติกรรม ตลอดจนการวางแผนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สมาชิกที่เข้าสู่ระบบด้วยการเป็นสมาชิก Club Jetstar หรือ ‘บัญชีของฉัน’ ที่ใช้ jetstar.com

เราอาจนำข้อมูลนี้ที่เราเก็บรวบรวมเมื่อสมาชิกเข้าสู่ระบบและใช้ jetstar.com ไปใช้เพื่อตรวจสอบการใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานใน jetstar.com เรายังอาจนำข้อมูลไปใช้เพื่อทําความเข้าใจความต้องการของคุณ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของพันธมิตรของเราแก่คุณ ในส่วนที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่สายการบินพันธมิตรและพันธมิตรที่ไม่ใช่สายการบิน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อ:

 • ผู้ให้บริการสินค้าและบริการแก่สมาชิกของ Club Jetstar
 • ผู้ให้บริการแก่ Club Jetstar

พวกเขาอาจนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อช่วยเราสำหรับ Club Jetstar กิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • การจัดการ Club Jetstar โดยทั่วไป
 • การพิจารณาการมีสิทธิ์ของคุณและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ
 • ดำเนินงานศูนย์บริการและศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเรา
 • ให้บริการด้านการวิจัยตลาดและการตลาด

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างการตรวจสอบกิจกรรมใด ๆ ที่เราสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง

วิธีที่เราใช้คุกกี้

คุกกี้คือข้อมูลเล็ก ๆ ที่จัดเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงโดยการคลิกที่โฆษณา) อาจจัดเก็บคุกกี้ไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

คุณสามารถไปที่หน้าคำแนะนำในการดูของเรา เพื่อดูว่าคุณได้เปิดใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณหรือไม่ คุณสามารถดูวิธีที่เราใช้คุกกี้และการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ โดยไปที่นโยบายคุกกี้ของเรา

วิธีที่เราเก็บรักษาข้อมูลและการดูแลให้ปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยด้านไอที

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบสําเนาเอกสารกระดาษและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผสมกัน เราใช้บริการจากผู้ให้บริการระบบสารสนเทศที่เป็นองค์กรภายนอก ซึ่งอาจจัดเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อคุณจองเที่ยวบินหรือเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกโปรแกรมและคลับของเรา จะมีการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย Secure Sockets Layer (SSL) จะเข้ารหัสข้อมูลที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์นี้

แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์จะปลอดภัยจากการบุกรุก อย่างไรก็ตาม เราดูแลรักษาการป้องกันทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

หากเราได้ให้รหัสผ่านแก่คุณ (หรือคุณได้เลือกรหัสผ่าน) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ และปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ที่แจ้งให้คุณทราบ เรากําหนดว่าคุณไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของคุณแก่ผู้อื่น

เมื่อคุณทําการจองของ Jetstar คุณจะได้รับหมายเลขอ้างอิงการจอง หมายเลขอ้างอิงการจองของคุณทําหน้าที่เป็นตัวระบุผู้โดยสารที่ไม่ซ้ำกัน และสามารถใช้เพื่อเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เราขอแนะนําให้คุณอย่าเปิดเผยหมายเลขอ้างอิงการจองของคุณต่อบุคคลอื่น และอย่าโพสต์รูปถ่ายของบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือบัตรโดยสารของคุณในโซเชียลมีเดีย

การเปิดเผยข้อมูลข้ามพรมแดน

เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเข้าถึง ถ่ายโอน และ/หรือจัดเก็บไว้นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่และอยู่ภายนอกออสเตรเลีย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศนั้นอาจมีมาตรฐานต่ำกว่ากฎหมายในประเทศของคุณ ในทุกกรณี เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

โปรดดูที่หัวข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป หากต้องการทราบข้อมูลการส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลไปยังนอก EEA

ในระหว่างการให้บริการของเราและการอํานวยความสะดวกในการสำรองที่นั่งที่ดำเนินการผ่านเรา

ในฐานะผู้ให้บริการด้านการเดินทางและการจอง เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่ประเทศต่าง ๆ ที่คุณเดินทางไปหรือจัดส่งสินค้าไปให้ หรือประเทศที่คุณได้จองบริการไว้ เช่น รถเช่าหรือที่พัก ซึ่งรวมถึงประเทศที่คุณจะเปลี่ยนเครื่องและเดินทางโดยเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น นอกจากนี้ ข้อมูลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งหรือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้ให้บริการที่คุณได้จองไว้

นอกจากนี้ เรายังมีศูนย์บริการทางโทรศัพท์และการบริการลูกค้า และผู้ให้บริการสนับสนุนระบบแก่ Jetstar ในฟิลิปปินส์ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น

ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อผู้ประมวลผลข้อมูล (รวมถึงผู้ให้บริการระบบการจัดจําหน่ายด้านการเดินทางทั่วโลกและระบบการจอง) ผู้ให้บริการลูกค้า และผู้จัดการของผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเรา ประเทศที่บุคคลภายนอกเหล่านี้ตั้งอยู่ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เวียดนาม และฟิลิปปินส์

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

ในบางประเทศ คุณมีสิทธิ์เข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ซึ่งเกี่ยวกับตัวคุณ หากคุณต้องการร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่ โปรดติดต่อเรา

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด เราจะอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลนั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (หรือกรอบเวลาใด ๆ ที่กําหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับกับคําขอของคุณ) หากเราได้รับอนุญาตให้ระงับข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณ และเราเลือกที่จะทําเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อตอบคําขอของคุณ หากเราปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ตัวอย่างเช่น หากเราได้รับอนุญาตให้ปฏิเสธการเข้าถึงเนื่องจากการอนุญาตการเข้าถึงจะรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรืออาจทําให้เกิดการละเมิดการรักษาความลับ) ภายใต้ขอบเขตที่กําหนด เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเหตุผลของเราในการปฏิเสธคำขอดังกล่าว และวิธีที่คุณสามารถจะร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิเสธนั้น

หากกฎหมายอนุญาต เราอาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลในการจัดหาการเข้าถึงข้อมูลนี้ให้แก่คุณ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสําหรับคำขอข้อมูลหรือการขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สมาชิก Club Jetstar และสมาชิกที่เข้าสู่ระบบด้วย ‘บัญชีของฉัน’ ที่ใช้ jetstar.com สามารถอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ของตนได้ทางออนไลน์หรือโดยการติดต่อเรา

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือหากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง เราจะปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนของคุณอย่างเป็นความลับ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับข้อร้องเรียนของคุณ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกังวลและสรุปทางเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อร้องเรียนของคุณได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม

หากคุณไม่พอใจกับคําตอบของเรา คุณสามารถติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลจัดการกฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศของคุณ หากคุณอยู่ในออสเตรเลีย คุณสามารถติดต่อสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลของออสเตรเลีย (Office of the Australian Information Commissioner) ได้

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป

หัวข้อนี้มีผลบังคับใช้หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในระหว่างที่คุณติดต่อกับเรา (ยกเว้นกรณีที่คุณอยู่ใน EEA เพื่อจุดประสงค์ในการเดินทางเท่านั้น) และระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจําเป็นจะต้องจัดหาให้แก่คุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ต้องมีเหตุผลทางกฎหมายข้อใดข้อหนึ่ง และเราจําเป็นจะต้องระบุเหตุผลเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละครั้ง บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อการประมวลผลดังกล่าวได้รับอนุญาตตามเหตุผลทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

ในตารางด้านล่าง เราได้ระบุเหตุผลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อของการประมวลผลข้อมูลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถดูคําอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลทางกฎหมายแต่ละข้อในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

เหตุผลในการใช้งาน

เพื่อจัดหาและจัดการผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเดินทางของเรา

- การดำเนินการตามสัญญา

- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราและให้บริการแก่คุณ)

สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

- การให้ความยินยอม:

เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด - ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อทําการตลาดกับคุณ) และการให้ความยินยอม (ซึ่งสามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลา)
เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า

- การดำเนินการตามสัญญา

- ข้อผูกพันทางกฎหมาย

- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้เราสามารถติดต่อกับคุณเกี่ยวกับบริการของเรา)

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย

- ข้อผูกพันทางกฎหมาย

- การอ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย

- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกํากับดูแล, เพื่อดําเนินการอย่างเหมาะสมในการจัดลําดับความสําคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือของเรา)

สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

- การอ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย

- ผลประโยชน์ที่สําคัญ

- ผลประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ

- ผลประโยชน์สาธารณะในด้านสาธารณสุข

เพื่อดําเนินการและอํานวยความสะดวกแก่คุณในการเข้าร่วมโปรแกรมและคลับของเรา

- การดำเนินการตามสัญญา

- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่ออนุญาตให้เรามอบบริการที่ปรับปรุงให้เหมาะกับคุณ)

เพื่อทําการวิจัยตลาด การวิจัยผู้บริโภค และการวิจัยอื่น ๆ

- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจข้อกําหนดของลูกค้า)

เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเว็บไซต์มีความเกี่ยวข้อง

- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่ออนุญาตให้เราจัดหาเนื้อหาและบริการในเว็บไซต์ของเราให้แก่คุณ)

เหตุผลทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เหตุผลทางกฎหมายที่สําคัญในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้

 • การให้ความยินยอม: ในกรณีที่คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลของคุณ (คุณจะได้รับแบบฟอร์มการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าวและคุณสามารถจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ)
 • การดำเนินการตามสัญญา: ในกรณีที่เราจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการตามสัญญาที่เราได้ตกลงไว้กับคุณ เช่น เมื่อคุณจองเที่ยวบินกับเราหรือใช้บริการขนส่งสินค้าของเรา
 • ข้อผูกพันทางกฎหมาย: ในกรณีที่เราจําเป็นต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา
 • ผลประโยชน์ที่สําคัญ: ในกรณีที่เราจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สําคัญของคุณหรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ เช่น เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
 • ผลประโยชน์สาธารณะ: ในกรณีที่เราจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดําเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่เรานำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และเหตุผลของเราในการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะเหนือกว่าสมมติฐานใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

เหตุผลทางกฎหมายของเราในการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนไปใช้ ได้แก่

 • การให้ความยินยอม: ในกรณีที่คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ คุณสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมของคุณในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้

 • ผลประโยชน์ที่สําคัญ: ในกรณีที่เราจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สําคัญของคุณหรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ ที่คุณหรือบุคคลอื่นไม่สามารถให้ความยินยอมทางกายภาพหรือทางกฎหมายได้
 • การอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย: ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจําเป็นต่อเราในการกำหนด ดำเนินการ หรือป้องกันการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมายใด ๆ
 • ผลประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ: ในกรณีที่เราจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําคัญตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายของรัฐสมาชิกที่คุณอาศัยอยู่
 • ผลประโยชน์สาธารณะในด้านสาธารณสุข: ในกรณีที่เราจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์สาธารณะในด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันภัยคุกคามร้ายแรงข้ามพรมแดนที่มีต่อสุขภาพ, ที่ระบุไว้ในกฎหมายของสหภาพยุโรป หรือกฎหมายของรัฐสมาชิกที่คุณอาศัยอยู่

การเปิดเผยข้อมูลนอก EEA

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนและเข้าถึงในประเทศอื่นที่อยู่นอก EEA และกฎหมายอาจกำหนดให้เราดำเนินมาตรการเฉพาะเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในบางประเทศนอก EEA ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปให้มอบความคุ้มครองที่เทียบเท่ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของ EEA ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมีการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลจาก EEA ไปยังเขตอํานาจศาลเหล่านี้ ในประเทศที่ไม่ได้รับการอนุมัติเหล่านี้ เราจะดำเนินมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จะถูกถ่ายโอน เช่น ข้อสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป หรือกฎระเบียบขององค์กรที่มีผลผูกพันซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

โปรดติดต่อเรา หากคุณต้องการจะดูสําเนามาตรการป้องกันเฉพาะที่มีผลบังคับใช้กับการส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ระยะเวลาการเก็บรักษา

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจและข้อกําหนดทางกฎหมาย เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จําเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรายละเอียดธุรกรรมบางอย่างและการติดต่อทางจดหมายไว้จนกว่ากําหนดเวลาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมนั้นจะหมดอายุ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว เมื่อไม่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป เราจะทําลายข้อมูลดังกล่าวทิ้งอย่างปลอดภัย หรือไม่เปิดเผยข้อมูล (และเราอาจเก็บรักษาและใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนต่อไป)

กิจกรรมการตลาด

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราไม่ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราจะแจ้งให้คุณทราบ หากเราประสงค์ที่จะนำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือหากเราตั้งใจที่จะเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการป้องกันการดําเนินการดังกล่าว โดยเลือกที่จะไม่เข้าร่วมเมื่อเราเชิญให้คุณเข้าร่วมกิจกรรมการตลาดของเรา นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยติดต่อเรา หรือจัดการการตั้งค่าด้านการตลาดของคุณที่ “โปรไฟล์ของฉัน” หากโปรไฟล์ของคุณลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ของเรา

สิทธิเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป

นอกเหนือจากสิทธิที่ระบุไว้ในข้ออื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง คุณอาจมีสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปในการขอให้เราดำเนินการดังนี้

 • ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่มีเหตุผลในการประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป และ
 • จํากัดวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขณะที่เราพิจารณาคำถามที่คุณได้ส่งมา

นอกจากนี้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ คุณมีสิทธิที่จะดำเนินการดังนี้

 • หากการประมวลผลขึ้นอยู่กับความยินยอม คุณก็สามารถจะเพิกถอนความยินยอม
 • ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกํากับดูแล
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราดำเนินการด้วยเหตุผลของ "ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย" หรือ "ผลประโยชน์สาธารณะ" เว้นแต่เหตุผลของเราในการประมวลผลที่สําคัญนั้น จะสำคัญผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ และ
 • คัดค้านกิจกรรมการตลาดทางตรง (รวมถึงการจัดทําโปรไฟล์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว) ได้ตลอดเวลา

คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้โดยติดต่อเรา

สิทธิเหล่านี้มีข้อยกเว้นบางประการเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ (เช่น การป้องกันหรือตรวจจับอาชญากรรม) และผลประโยชน์ของเรา (เช่น การรักษาสิทธิพิเศษทางกฎหมาย)

รายละเอียดการติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเรา

คุณสามารถเขียนถึงเราได้ที่:

Customer Care
Jetstar Airways Pty Ltd
GPO Box 4713
Melbourne, VIC 3001
Australia

หากคําถามของคุณเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในยุโรปของ Jetstar ได้ที่ PrivacyOfficer@qantas.com.au

วันที่ของเอกสารฉบับนี้: กุมภาพันธ์ 2022