หากคุณซื้อชุดรวม อาหาร หรือบัตรกำนัลในเที่ยวบิน โดยขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของคุณ

นอกจากจะรวมอยู่ในชุดรวมบางรายการแล้ว คุณยังสามารถสั่งซื้อและบัตรกำนัล แยกต่างหากเป็นการล่วงหน้าได้ในขั้นตอนการจองหรือผ่านจัดการการจอง

หากคุณเดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกล โดยปกติแล้ว เราจะมีบริการอาหารสองมื้อ ชุดรวมของคุณมีอาหารหนึ่งมื้อ (หรือบัตรกํานัลในเที่ยวบิน) และคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เสิร์ฟอาหารนี้ในมื้อแรกหรือมื้อที่สอง อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการอาหารมากกว่าหนึ่งมื้อในระหว่างการเดินทาง (การเดินทางมักทำให้เรารู้สึกหิว!) ดังนั้น คุณสามารถซื้ออาหารและของว่างเพิ่มเติมล่วงหน้าได้อย่างง่ายดายในขั้นตอนการจอง หรือหลังจากการจองโดยไปที่จัดการการจอง

ชุดรวมของฉันมีอาหารหรือของว่างหรือไม่
เที่ยวบิน Starter Plus Starter Max^ Flex Flex Plus
เที่ยวบิน Jetstar Airways (JQ) ภายในประเทศออสเตรเลีย
บัตรกำนัลในเที่ยวบิน หรือของว่าง

บัตรกำนัลในเที่ยวบิน หรือของว่าง

ไม่รวม บัตรกำนัลในเที่ยวบิน หรือของว่าง
เที่ยวบิน Jetstar Airways (JQ) ภายในประเทศนิวซีแลนด์
บัตรกำนัลในเที่ยวบิน หรือของว่าง
บัตรกำนัลในเที่ยวบิน หรือของว่าง
บัตรกำนัลในเที่ยวบิน หรือของว่าง บัตรกำนัลในเที่ยวบิน หรือของว่าง
เที่ยวบิน Jetstar Airways (JQ) ระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์, ฟิจิ หรือหมู่เกาคุก
บัตรกำนัลในเที่ยวบิน หรือของว่าง
บัตรกำนัลในเที่ยวบิน หรือของว่าง
ไม่รวม บัตรกำนัลในเที่ยวบิน หรือของว่าง
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (JQ) ไปเดนปาซาร์
อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟ
อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟ
อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟ
อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟ
เที่ยวบินระยะไกลระหว่างประเทศ Jetstar Airways (JQ) 
อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟ
อาหารร้อน ๆ หนึ่งมื้อและอาหารเบา ๆ หนึ่งมื้อพร้อมชาหรือกาแฟ
อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟ
อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟ
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K) อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟและน้ำดื่ม หรือของว่างและน้ำดื่ม1
อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟและน้ำดื่ม หรือของว่างและน้ำดื่ม1
ไม่รวม อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟและน้ำดื่ม หรือของว่างและน้ำดื่ม1
เที่ยวบินภายในประเทศของ Jetstar Japan (GK)
บัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า JPY ¥500

บัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า JPY ¥500
ไม่รวม บัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า JPY ¥500

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Japan (GK)
อาหารจานร้อน2
อาหารจานร้อน2
ไม่รวม อาหารจานร้อน2

^ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2024 เป็นต้นไป จะไม่สามารถสั่งซื้อชุดรวมเริ่มต้น Max จาก Jetstar โดยตรงได้

การจองชุดรวมก่อนออกเดินทาง

หากคุณซื้อค่าโดยสารแบบชุดรวมภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เราจะไม่สามารถจัดหามื้ออาหารไว้ในชุดรวมของคุณได้ แต่คุณจะได้รับบัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า $10 ข้อกําหนดนี้มีผลกับอัตราค่าโดยสารชุดรวมที่เป็นไปตามเงื่อนไขสําหรับเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (JQ) และเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Japan (GK) บนเที่ยวบิน Jetstar Asia (3K) คุณจะได้รับบัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า $103 หรือบัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า $16 โดยขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของคุณ

1 อาหารว่างและน้ำดื่มบนเที่ยวบินระหว่างเวลลิงตันกับไครสต์เชิร์ช

2 สํสําหรับเที่ยวบินระหว่างสิงคโปร์-กรุงเทพฯ, สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์, สิงคโปร์-ปีนัง, สิงคโปร์-เปกันบารู, สิงคโปร์-ปาเลมบัง, สิงคโปร์-เมดาน และสิงคโปร์-จาการ์ตา: อาหารว่างและน้ำดื่มสําหรับชุดรวมเริ่มต้นพลัส, อาหารเบา ๆ และน้ำดื่มสำหรับชุดรวมเริ่มต้น Max และ Flex Plus

3 บัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า $10 สําหรับเที่ยวบินระหว่างสิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์, สิงคโปร์-ปีนัง, สิงคโปร์-เมดาน, สิงคโปร์-ปาเลมบัง, สิงคโปร์-เปกันบารู, สิงคโปร์-กรุงเทพฯ และสิงคโปร์-จาการ์ตา สําหรับเที่ยวบินอื่น ๆ ทั้งหมดของ Jetstar Asia (3K) คุณจะได้รับบัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า SGD $16 แทนมื้ออาหาร หากคุณซื้อชุดรวมภายในไม่ถึง 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของคุณ

4 อาหารว่างและน้ำดื่มบนเที่ยวบินระหว่างโตเกียวกับเซี่ยงไฮ้