หากคุณเพิ่มชุดรวม (มื้ออาหาร) ในค่าโดยสารเริ่มต้น คุณอาจได้รับ or in-flight voucher or meal deal ด้วย โดยขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของคุณ

นอกจากจะรวมอยู่ในชุดรวมแล้ว คุณยังสามารถสั่่งซื้ออาหารราคาพิเศษบนเครื่องบินและบัตรกำนัล แยกต่างหากเป็นการล่วงหน้าได้ในขั้นตอนการจองหรือผ่าน ‘จัดการการจอง’

หากคุณเดินทางโดยเที่ยวบินระยะไกลระหว่างประเทศ เรามีบริการอาหารสองมื้อ ชุดรวมของคุณมีอาหารหนึ่งมื้อ (บัตรกํานัลในเที่ยวบิน หรืออาหารราคาพิเศษ) และคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เสิร์ฟอาหารนี้ในมื้อแรกหรือมื้อที่สอง

อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการอาหารมากกว่าหนึ่งมื้อในระหว่างการเดินทาง ดังนั้น คุณสามารถซื้ออาหารและของว่างเพิ่มเติมล่วงหน้าได้อย่างง่ายดายในขั้นตอนการจอง หรือหลังจากการจองโดยไปที่ ‘จัดการการจอง’

ชุดรวมของฉันมีอาหารหรือของว่างหรือไม่
เที่ยวบิน Starter Plus Starter Max Flex
เที่ยวบิน Jetstar Airways (JQ) ภายในประเทศออสเตรเลีย
อาหารหรือของว่างราคาพิเศษบนเครื่องบิน

อาหารหรือของว่างราคาพิเศษบนเครื่องบิน

ไม่รวม
เที่ยวบิน Jetstar Airways (JQ) ภายในประเทศนิวซีแลนด์1
อาหารหรือของว่างราคาพิเศษบนเครื่องบิน
อาหารหรือของว่างราคาพิเศษบนเครื่องบิน
อาหารหรือของว่างราคาพิเศษบนเครื่องบิน
เที่ยวบิน Jetstar Airways (JQ) ระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์
อาหารหรือของว่างราคาพิเศษบนเครื่องบิน
อาหารหรือของว่างราคาพิเศษบนเครื่องบิน
ไม่รวม
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (JQ) บนเครื่องบิน A320 or A321
อาหารหรือของว่างราคาพิเศษบนเครื่องบิน
อาหารหรือของว่างราคาพิเศษบนเครื่องบิน
ไม่รวม
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (JQ) บนเครื่องบิน 787 Dreamliner
อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟ
อาหารร้อน ๆ หนึ่งมื้อและอาหารเบา ๆ หนึ่งมื้อพร้อมชาหรือกาแฟ
อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟ
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K) อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟและน้ำดื่ม หรือของว่างและน้ำดื่ม2
อาหารร้อน ๆ พร้อมชาหรือกาแฟและน้ำดื่ม หรือของว่างและน้ำดื่ม2
ไม่รวม
เที่ยวบินภายในประเทศของ Jetstar Japan (GK)
บัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า JPY ¥500

บัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า JPY ¥500
ไม่รวม
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Japan (GK)
อาหารจานร้อน4
อาหารจานร้อน4
ไม่รวม

การจองชุดรวมก่อนออกเดินทาง

หากคุณซื้อค่าโดยสารแบบชุดรวมภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เราจะไม่สามารถจัดหามื้ออาหารไว้ในชุดรวมของคุณได้ แต่คุณจะได้รับบัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า $10 (หรืออาหารราคาพิเศษบนเครื่องบิน (ในเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ) เท่านั้น))

ข้อกําหนดนี้มีผลกับอัตราค่าโดยสารชุดรวมที่เป็นไปตามเงื่อนไขสําหรับเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (JQ) และเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Japan (GK) บนเที่ยวบิน Jetstar Asia (3K) คุณจะได้รับบัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า $103 หรือบัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า $16 โดยขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของคุณ

1 อาหารว่างและน้ำดื่มบนเที่ยวบินระหว่างเวลลิงตันกับไครสต์เชิร์ช

2 สําหรับเที่ยวบินระหว่างสิงคโปร์-กรุงเทพฯ, สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์, สิงคโปร์-ปีนัง, สิงคโปร์-เปกันบารู, สิงคโปร์-ปาเลมบัง, สิงคโปร์-เมดาน และสิงคโปร์-จาการ์ตา: อาหารว่างและน้ำดื่มสําหรับชุด Starter Plus, อาหารเบา ๆ และน้ำดื่มสำหรับชุด Starter Max

3 บัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า $10 สําหรับเที่ยวบินระหว่างสิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์, สิงคโปร์-ปีนัง, สิงคโปร์-เมดาน, สิงคโปร์-ปาเลมบัง, สิงคโปร์-เปกันบารู, สิงคโปร์-กรุงเทพฯ และสิงคโปร์-จาการ์ตา สําหรับเที่ยวบินอื่น ๆ ทั้งหมดของ Jetstar Asia (3K) คุณจะได้รับบัตรกํานัลในเที่ยวบินมูลค่า SGD $16 แทนมื้ออาหาร หากคุณซื้อชุดรวมภายในไม่ถึง 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของคุณ

4 อาหารว่างและน้ำดื่มบนเที่ยวบินระหว่างโตเกียวกับเซี่ยงไฮ้