ท่านสามารถขนส่งอุปกรณ์ดำน้ำลึก (Scuba diving) เป็นสัมภาระเช็คอินใต้ท้องเครื่องได้ โดยท่านต้องจัดเก็บมาให้เรียบร้อย จะต้องเสียค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่สำหรับอุปกรณ์ชิ้นใดก็ตามที่มีความยาวมากกว่าหนึ่งเมตร ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

การจัดเก็บอุปกรณ์ดำน้ำของท่าน

  • ถังอากาศ/ก๊าซอัดจะต้องว่างเปล่าและวาล์วควบคุมความดันต้องเปิดอยู่
  • ต้องขนส่งมีดเป็นสัมภาระเช็คอิน
  • ต้องนำฉมวกออกจากปืนยิงฉมวก ท่านต้องจัดเก็บฉมวกแยกต่างหากและป้องกันด้วยวัสดุอย่างเช่นโพลีสไตรีน

อุปกรณ์ดำน้ำลึกนั้นมีน้ำหนักมาก! ตรวจสอบว่าท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินมาเพียงพอแล้ว – ท่านสามารถซื้อเพิ่มได้ที่จัดการการจอง

จำไว้ว่า: ห้ามกระเป๋าหรือสิ่งของชิ้นใดมีน้ำหนักเกิน 32 กก.

ของชิ้นใหญ่

ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ดำน้ำของท่านมีความยาวมากกว่าหนึ่งเมตร (1,000 มม. หรือ 39 นิ้ว) โดยนับรวมบรรจุภัณฑ์ มือจับ หรือล้อด้วย ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขนส่งของชิ้นใหญ่

เรื่องสำคัญ – น้ำหนักของอุปกรณ์ดำน้ำลึกที่จัดว่าเป็นของชิ้นใหญ่นั้นจะถูกนับรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระเช็คอินทั้งหมดของท่าน ดังนั้นควรตรวจสอบว่าท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินไว้เพียงพอแล้ว

ค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมการขนส่งที่แยกต่างหาก คิดในอัตราต่อชิ้น และจะไม่ทำให้โควตาสัมภาระเช็คอินของท่านเพิ่มขึ้น

ท่านควรจ่ายค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่เวลาที่ท่านจองตั๋วหรือก่อนท่านจะเดินทางได้ที่จัดการการจอง, แล้วท่านจะประหยัดเวลาเนื่องจากไม่ต้องจ่ายที่สนามบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ของชิ้นใหญ่

ตั๋วบางประเภทไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน

จะไม่แถมสัมภาระเช็คอินให้สำหรับตั๋วชั้น Economy Starter ส่วนตั๋วชั้นอื่นนั้นกรุณาตรวจสอบว่าแถมโควตาสัมภาระเช็คอินให้แค่ไหน

จำไว้ว่า – เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อโควตาสัมภาระก็คือเวลาที่ท่านจองตั๋ว

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

ถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อโควตาสัมภาระและท่านเดินทางมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก.สำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่าน และส่วนที่เกินจากนั้นจะเสียในอัตราต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินไว้แล้วในเวลาจอง แต่เมื่อมาถึงสนามบินท่านมีสัมภาระที่หนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในอัตราต่อกิโลกรัม เราไม่ขอยืนยันว่าท่านจะสามารถเพิ่มสัมภาระส่วนเกินนี้เข้าสู่เที่ยวบินได้

ถ้าท่านมีการต่อเครื่องในแผนการเดินทางของท่าน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านได้อ่านนโยบายเรื่องการถ่ายโอนสัมภาระแล้ว

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน