เราเข้าใจว่าบางทีสิ่งของของท่านก็ใส่ในกระเป๋าเดินทางได้ไม่พอดี อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านจะเช็คอินสัมภาระขนาดใหญ่เพื่อขนส่งใต้ท้องเครื่อง ท่านก็อาจจะต้องเสียค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่

น้ำหนักของสิ่งของขนาดใหญ่จะถูกนำไปคิดเป็นน้ำหนักสัมภาระเช็คอินของท่านด้วย ดังนั้นท่านควรตรวจสอบว่าท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินมาเพียงพอแล้ว

ในกรณีที่สิ่งของขนาดใหญ่ของท่านมีไว้เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่หรือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ของท่าน หรือท่านขนส่งรถเข็นเด็กหรืออุปกรณ์อื่นสำหรับทารกหรือเด็กของท่าน ก็จะไม่ถูกนำไปคิดเป็นน้ำหนักสัมภาระเช็คอินของท่าน และท่านจะไม่เสียค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่ ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

สิ่งของขนาดใหญ่

กระเป๋าหรือสิ่งของใดที่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่าหนึ่งเมตร (1000 มม. หรือ 39 นิ้ว) โดยรวมล้อ มือจับ และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยนั้นจะจัดว่าเป็นสิ่งของขนาดใหญ่

ท่านต้องเสียค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่เมื่อขนส่งอุปกรณ์กีฬา อย่างเช่น กระดานโต้คลื่น สกี คัดเบ็ดตกปลา และถุงกอล์ฟ จักรยาน เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ และสิ่งของขนาดใหญ่อย่างอื่น เช่น ภาพเขียน รูปปั้น โทรทัศน์ และเฟอร์นิเจอร์ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่าหนึ่งเมตร อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ช่วยเหลือ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของสำหรับทารกที่มีขนาดใหญ่นั้นสามารถเช็คอินเพื่อขนส่งได้ฟรี

ค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่

ค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่นั้นเป็นค่าขนส่งที่แยกต่างหากที่จะต้องเสียสำหรับสิ่งของใดที่มีด้านหนึ่งยาวกว่าหนึ่งเมตร (1000 มม. หรือ 39 นิ้ว) อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ต้องเสียค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่ถ้าเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของสำหรับทารกที่มีขนาดใหญ่

ถ้าท่านเลือกที่จะขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่ ท่านจะต้องเสียค่าขนส่งในอัตราต่อชิ้นต่อเที่ยวบิน ผู้โดยสารแต่ละคนจะขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่ได้สูงสุดสองชิ้น

จำไว้ว่าท่านจะต้องเสียค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่เพิ่มเข้าไปกับน้ำหนักสัมภาระเช็คอิน และท่านจะไม่ได้รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

การจ่ายค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการจ่ายค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่ก็คือเมื่อท่านเลือกซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเวลาจองเที่ยวบิน

นอกจากนี้ท่านยังจ่ายค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่หลังจากเที่ยวบินได้ที่จัดการการจองหรือผ่านศูนย์คอลเซ็นเตอร์

ท่านจะประหยัดเวลาที่สนามบินได้ถ้าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ก่อนมาถึงสนามบิน

ที่สนามบิน ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ก่อนนำสิ่งของของท่านไปยังเคาน์เตอร์สิ่งของขนาดใหญ่
กรุณาสังเกตว่า: ค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่นั้นขอคืนไม่ได้

ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษ มีผลใช้กับสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษในแต่ละเที่ยวบิน
เที่ยวบิน ค่าธรรมเนียม
เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (JQ)  AUD / NZD $25
เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศของ Jetstar Japan (GK)  JPY ¥2,000* / HKD $140 / TWD $550 / PHP ₱900 / CNY ¥120
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K)  SGD $25 / VND 400,000₫

*สำหรับผู้โดยสารของ Jetstar Japan (GK) ค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษจะมีราคาสูงขึ้นเมื่อชำระเงินที่สนามบิน กรุณาดูที่ค่าธรรมเนียมที่สนามบินสำหรับสัมภาระที่เกินจากที่กำหนด

ค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมที่แยกต่างหาก จ่ายในอัตราต่อชิ้นและท่านจะไม่ได้รับโควตาน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่ม กรุณาตรวจสอบว่าท่านซื้อโควตาน้ำหนักสัมภาระเช็คอินมาเพียงพอสำหรับทั้งสัมภาระมาตรฐานและสิ่งของขนาดใหญ่แล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ต้องเสียค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่เมื่อขนส่งอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของสำหรับทารก นอกจากนี้ เมื่อเดินทางกับสายการบินของเจ็ทสตาร์หลายสายการบิน ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมของสายการบินที่มีอัตราสูงสุด

สิ่งของขนาดใหญ่และน้ำหนักสัมภาระเช็คอิน

น้ำหนักของสิ่งของขนาดใหญ่จะถูกนำไปคิดเป็นน้ำหนักสัมภาระเช็คอินของท่านด้วย ดังนั้นท่านควรตรวจสอบว่าท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินมาเพียงพอแล้วสำหรับทั้งสัมภาระมาตรฐานและสิ่งของขนาดใหญ่ของท่าน

อุปกรณ์ช่วยเหลือ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของสำหรับทารกจะไม่ถูกนำมาคิดเป็นน้ำหนักสัมภาระ

น้ำหนักสูงสุด

ห้ามกระเป๋าหรือสิ่งของอันใดอันหนึ่งหนักเกิน 32 กก. ถึงแม้ว่าท่านจะมีโควตาสัมภาระเช็คอิน 35 กก. หรือ 40 กก. ก็ตาม

ถ้าท่านมีกระเป๋าหรือสิ่งของขนาดใหญ่ที่หนักกว่า 32 กก. ท่านต้องส่งเป็นสินค้า (Freight) กรุณาติดต่อแผนกสินค้าของแควนตัสเพื่อดูทางเลือก

ขีดจำกัดน้ำหนัก 32 กก. นี้ไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ อย่างเช่น เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า กรุณาดูรายละเอียดได้จากอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือ

ความยาวสูงสุด

ความยาวสูงสุดของสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษของคุณจะขึ้นอยู่กับเครื่องบินและบริการ ท่านสามารถดูประเภทเครื่องบินของท่านได้เวลาจองเที่ยวบินในหน้า ‘เลือกเที่ยวบิน’ – แค่เปิดลิงค์รายละเอียดในรายชื่อเที่ยวบิน

นอกจากนี้ในใบจอง (itinerary) ของท่านก็จะระบุประเภทเครื่องบินไว้ด้วย

เที่ยวบิน

ประเภทเครื่องบิน 

ความยาวสูงสุด

Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K)
และ Jetstar Japan (GK)

A320, A321, โบอิ้ง 787 – เส้นทางบินในประเทศ

2.3 ม.


Jetstar Airways (JQ)

โบอิ้ง 787 – เส้นทางบินระหว่างประเทศ

2.77 ม.

ถ้าการเดินทางของท่านประกอบด้วยหลายเครื่องบินหรือหลายเที่ยวบิน ก็ให้ใช้ความยาวที่สั้นที่สุด

อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ และสิ่งของสำหรับทารก

น้ำหนักของสิ่งของต่อไปนี้จะไม่ถูกนำมาคิดเป็นน้ำหนักสัมภาระเช็คอิน และเมื่อมีขนาดใหญ่เกินที่กำหนด ท่านก็จะไม่ต้องเสียค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่

  1. อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ – เก้าอี้รถเข็นแบบธรรมดาและไฟฟ้า
  2. ถ้าท่านต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่อย่างเช่นเก้าอี้รถเข็นหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้า ถ้าก็สามารถขนส่งอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบมีมอเตอร์ (หรือเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า) ได้หนึ่งชิ้น และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่อื่นอีกหนึ่งชิ้นได้ฟรีเป็นสัมภาระเช็คอิน

  3. อุปกรณ์ช่วยเหลือ – โครงช่วยเดิน ไม้ค้ำยัน และถังออกซิเจนพกพา
  4. ถ้าท่านต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ อย่างเช่น โครงช่วยเดิน ไม้ค้ำยัน เครื่อง CPAP หรือถังออกซิเจนพกพา ท่านก็สามารถขนส่งอุปกรณ์เหล่านี้กี่ชิ้นก็ได้ฟรีเป็นสัมภาระเช็คอิน

    ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือ

  5. สิ่งของสำหรับทารกและเด็ก
  6. ถ้าท่านเดินทางกับทารกหรือเด็ก ท่านจะสามารถขนส่งเตียงพกพา เก้าอี้สูง ที่นั่งเสริม คาร์ซีทสำหรับทารก และรถเข็นเด็กได้ฟรีเป็นสัมภาระเช็คอิน

    ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่การเดินทางกับครอบครัว

เที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรของเจ็ทสตาร์

หากเที่ยวบิน Jetstar ของคุณเชื่อมต่อไปยังหรือมาจากเที่ยวบินใด ๆ ของสายการบินพันธมิตรของเรา และอยู่ในรหัสอ้างอิงการจองเดียวกัน จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษ

กรุณาดูรายละเอียดได้ในใบจองของท่าน

กรุณาตรวจสอบว่าเมื่อท่านย้ายเครื่องไปสายการบินอื่น ท่านปฏิบัติตามนโยบายสัมภาระเช็คอินของสายการบินดังกล่าวแล้ว

สิ่งของเปราะบาง

ค่าขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่นั้นจะไม่ให้การปกป้องสัมภาระของท่านเพิ่มจากปกติ

เราแนะนำอย่างหนักแน่นว่าท่านไม่ควรขนส่งสิ่งของมีค่าหรือสิ่งของแตกหักง่ายเป็นสัมภาระเช็คอิน กรุณาดูรายละเอียดที่ไม่ควรขนส่งอะไรเป็นสัมภาระเช็คอิน


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง