ได้ครับ ท่านสามารถนำคันเบ็ดตกปลามาได้ แต่จำไว้ว่า – จะต้องเสียค่าขนส่งสิ่งของชิ้นใหญ่เมื่อสิ่งของมีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่าหนึ่งเมตร (1000 มม., 39 นิ้ว) นับรวมล้อ มือจับ และหีบห่อด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านจัดเก็บคันเบ็ดไว้ในภาชนะที่ไม่มีด้านใดยาวเกินหนึ่งเมตร ก็ไม่ต้องเสียค่าขนส่งสิ่งของชิ้นใหญ่

เรื่องสำคัญ – น้ำหนักของคันเบ็ดตกปลาของท่านจะถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระเช็คอินรวมของท่านด้วย ดังนั้นควรตรวจสอบว่าท่านซื้อโควตาน้ำหนักมาเพียงพอแล้ว

ค่าขนส่งสิ่งของชิ้นใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมการขนส่งที่แยกต่างหาก จ่ายในอัตราต่อชิ้น และจะไม่ทำให้โควตาสัมภาระเช็คอินของท่านเพิ่มขึ้น กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สัมภาระชิ้นใหญ่

การจัดเก็บคันเบ็ด

ตรวจสอบว่าท่านป้องกันคันเบ็ดของท่านเพื่อการเดินทางแล้ว วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้ก็คือการใช้ท่อ PVC ที่มีสกรูตรงปลาย ท่อน้ำ PVC หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า (ท่านสามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ตกปลาเกือบทุกแห่ง)

กรุณาสังเกตว่าห้ามยึดติดคันเบ็ดไว้กับสัมภาระอื่น

ความยาวสูงสุด

ความยาวสูงสุดของสิ่งของชิ้นใหญ่ของท่านจะขึ้นอยู่กับสายการบินของเจ็ทสตาร์ที่ท่านเดินทางและประเภทของเครื่องบิน ท่านสามารถดูประเภทเครื่องบินที่ท่านจะเดินทางได้เวลาท่านจองตั๋ว ในหน้า ‘เลือกเที่ยวบิน’ – แค่เปิดลิงค์รายละเอียดในรายชื่อเที่ยวบิน นอกจากนี้ยังดูประเภทเครื่องบินได้จากใบรับเงิน (itinerary) ของท่าน นอกจากนี้ สำหรับการเดินทางที่มีหลายสายการบินและหลายประเภทเครื่องบิน ให้ใช้ข้อกำหนดเรื่องขนาดสูงสุดอันที่เข้มงวดที่สุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อกำหนดเรื่องขนาดและน้ำหนักของสัมภาระเช็คอิน

ข้อควรจำ: ห้ามสิ่งของหรือกระเป๋าชิ้นใดหนักเกิน 32 กก.

กรุณาสังเกตว่า: เรามีข้อกำหนดและระเบียบพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่พกพาอาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แช่แข็ง

ตั๋วบางประเภทไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน

จะไม่แถมสัมภาระเช็คอินให้สำหรับตั๋วชั้น Economy Starter ส่วนตั๋วชั้นอื่นนั้นกรุณาตรวจสอบว่าแถมโควตาสัมภาระเช็คอินให้แค่ไหน

จำไว้ว่า – เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อโควตาสัมภาระก็คือเวลาที่ท่านจองตั๋ว

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

ถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อโควตาสัมภาระและท่านเดินทางมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก.สำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่าน และส่วนที่เกินจากนั้นจะเสียในอัตราต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินไว้แล้วในเวลาจอง แต่เมื่อมาถึงสนามบินท่านมีสัมภาระที่หนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในอัตราต่อกิโลกรัม เราไม่ขอยืนยันว่าท่านจะสามารถเพิ่มสัมภาระส่วนเกินนี้เข้าสู่เที่ยวบินได้

ถ้าท่านมีการต่อเครื่องในแผนการเดินทางของท่าน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านได้อ่านนโยบายเรื่องการถ่ายโอนสัมภาระแล้ว

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน