ได้ครับ ท่านสามารถนำจักรยานมาได้ แต่จำไว้ว่า จะต้องเสียค่าขนส่งของชิ้นใหญ่สำหรับสิ่งของที่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่าหนึ่งเมตร (1000 มม., 39 นิ้ว) นับรวมล้อ มือจับ และบรรจุภัณฑ์ด้วย

เรื่องสำคัญ – น้ำหนักของจักรยานของท่านจะนับเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระเช็คอินรวมของท่าน ดังนั้นอย่าลืมซื้อโควตาน้ำหนักมาให้เพียงพอ

ค่าขนส่งของชิ้นใหญ่นั้นเป็นค่าธรรมเนียมการขนส่งที่แยกต่างหาก จ่ายในอัตราต่อชิ้นและท่านจะไม่ได้รับโควตาน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มขึ้นจากเดิม 

ท่านควรจ่ายค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่เวลาที่ท่านจองตั๋วหรือก่อนที่ท่านจะเดินทาง ได้ที่จัดการการจอง แล้วท่านจะประหยัดเวลาเนื่องจากไม่ต้องจ่ายที่สนามบิน กรุณาดูรายละเอียดได้ที่สัมภาระชิ้นใหญ่

การจัดเก็บจักรยาน

ท่านต้องจัดเก็บจักรยานของท่านไว้ในกระเป๋าหรือกล่องจักรยานที่เหมาะสม ทางเราไม่มีกระเป๋าหรือกล่องให้ท่าน – เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องเตรียมจักรยานให้พร้อมสำหรับการเดินทาง

การเตรียมจักรยานของท่านเพื่อขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอินนั้น ท่านต้อง:

  • ปล่อยลมยางออก
  • ถอดเท้าเหยียบ
  • ล็อคแฮนด์จักรยานให้ขนานกับโครง และ
  • ถ้าจักรยานมีความยาวกว่า 180 ซม. จะต้องถอดล้อหน้าออกด้วย ท่านต้องยึดล้อหน้าไว้ในกระเป๋าจักรยานข้างล้อหลัง

นอกจากนี้ท่านยังสามารถขนส่งจักรยานแบบขี่สองคน จักรยานแบบนอนขี่ และส่วนพ่วงจักรยานเป็นสัมภาระเช็คอินได้ ตราบใดที่ผ่านตามข้อกำหนดเรื่องขนาดและน้ำหนัก กรุณาดูที่สัมภาระชิ้นใหญ่ ส่วนจักรยานแบบพับได้นั้นไม่จำเป็นต้องขนส่งในกระเป๋าจักรยาน (Bike pack)

จำไว้ว่า: ห้ามกระเป๋าหรือสิ่งของชิ้นใดหนักเกิน 32 กก.

ต้องการขนส่งจักรยานของท่านหรือ? ไปที่จัดการการจองพื่อเพิ่มสัมภาระเช็คอินได้เลย

ความยาวสูงสุด

ข้อกำหนดเรื่องความยาวสูงสุดของสิ่งของชิ้นใหญ่ของท่านจะขึ้นอยู่กับสายการบินของเจ็ทสตาร์ที่ท่านบินและประเภทเครื่องบิน ท่านสามารถดูประเภทเครื่องบินที่ท่านจะบินได้เวลาที่ท่านจองตั๋ว ในหน้า ‘เลือกเที่ยวบิน’ – แค่เปิดลิงค์รายละเอียดในรายชื่อเที่ยวบิน นอกจากนี้ในใบรับเงิน (itinerary) ของท่านก็จะระบุประเภทเครื่องบินไว้ด้วย สำหรับการเดินทางกับหลายสายการบินและหลายประเภทเครื่องบิน ให้ใช้ข้อกำหนดเรื่องขนาดสูงสุดที่เข้มงวดที่สุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดเรื่องขนาดและน้ำหนักของสัมภาระเช็คอิน

ตั๋วบางประเภทไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน

จะไม่แถมสัมภาระเช็คอินให้สำหรับตั๋วชั้น Economy Starter ส่วนตั๋วชั้นอื่นนั้นกรุณาตรวจสอบว่าแถมโควตาสัมภาระเช็คอินให้แค่ไหน

จำไว้ว่า – เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อโควตาสัมภาระก็คือเวลาที่ท่านจองตั๋ว

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

ถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อโควตาสัมภาระและท่านเดินทางมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก.สำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่าน และส่วนที่เกินจากนั้นจะเสียในอัตราต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินไว้แล้วในเวลาจอง แต่เมื่อมาถึงสนามบินท่านมีสัมภาระที่หนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในอัตราต่อกิโลกรัม เราไม่ขอยืนยันว่าท่านจะสามารถเพิ่มสัมภาระส่วนเกินนี้เข้าสู่เที่ยวบินได้

ถ้าท่านมีการต่อเครื่องในแผนการเดินทางของท่าน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านได้อ่านนโยบายเรื่องการถ่ายโอนสัมภาระแล้ว

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน