สามารถทำได้ คุณสามารถนําจักรยานไปด้วยได้ หากบรรจุในกล่องอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของเรา

มีค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษที่มีความยาวด้านเดียวมากกว่าหนึ่งเมตร (1,000 มม., 39 นิ้ว) ซึ่งรวมถึงล้อ ที่จับ และบรรจุภัณฑ์

สิ่งของขนาดใหญ่พิเศษจะนำไปรวมกับน้ำหนักรวมทั้งสิ้นของสัมภาระเช็คอิน ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินไว้มากพอ

ประหยัดเวลาที่สนามบินด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษเมื่อคุณจองเที่ยวบิน หรือก่อนที่คุณจะเดินทางได้ที่ จัดการการจอง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ

การจัดเก็บจักรยาน

ท่านต้องจัดเก็บจักรยานของท่านไว้ในกระเป๋าหรือกล่องจักรยานที่เหมาะสม ทางเราไม่มีกระเป๋าหรือกล่องให้ท่าน – เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องเตรียมจักรยานให้พร้อมสำหรับการเดินทาง

การเตรียมจักรยานของท่านเพื่อขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอินนั้น ท่านต้อง:

  • ปล่อยลมยางออก
  • ถอดเท้าเหยียบ
  • ล็อคแฮนด์จักรยานให้ขนานกับโครง และ
  • ถ้าจักรยานมีความยาวกว่า 180 ซม. จะต้องถอดล้อหน้าออกด้วย ท่านต้องยึดล้อหน้าไว้ในกระเป๋าจักรยานข้างล้อหลัง

นอกจากนี้ท่านยังสามารถขนส่งจักรยานแบบขี่สองคน จักรยานแบบนอนขี่ และส่วนพ่วงจักรยานเป็นสัมภาระเช็คอินได้ ตราบใดที่ผ่านตามข้อกำหนดเรื่องขนาดและน้ำหนัก กรุณาดูที่สัมภาระชิ้นใหญ่ ส่วนจักรยานแบบพับได้นั้นไม่จำเป็นต้องขนส่งในกระเป๋าจักรยาน (Bike pack)

โปรดอย่าลืมว่าสัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. โดยจะพิจารณาตามความยาวสูงสุด แต่จะแตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่องบินและบริการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักของสัมภาระเช็คอิน

จักรยานอิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถนำจักรยานอิเล็กทรอนิกส์ไปด้วยได้ในลักษณะสัมภาระเช็คอิน หากแบตเตอรี่ลิเทียมเป็นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัย

  • หากแบตเตอรี่อุปกรณ์มีความจุต่ำกว่า 100Wh คุณจะสามารถนําแบตเตอรี่ไปด้วยได้ในลักษณะสัมภาระเช็คอิน
  • หากแบตเตอรี่อุปกรณ์มีความจุตั้งแต่ 100Wh ถึง 160Wh คุณต้องขออนุมัติจากสายการบินโดยส่งคำขอทางอีเมลไปที่ dg@qantas.com.au
  • หากแบตเตอรี่อุปกรณ์มีความจุมากกว่า 160Wh คุณจะต้องขนส่งอุปกรณ์ผ่านทางบริษัทที่ให้บริการจัดส่งวัตถุอันตราย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Qantas Freight

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งแบตเตอรี่ลิเทียมได้ที่ วัตถุอันตราย หรือที่ เว็บไซต์ Civil Aviation Safety Authority (หน่วยงานรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน)

ตั๋วบางประเภทไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน

จะไม่แถมสัมภาระเช็คอินให้สำหรับตั๋วชั้น Economy Starter ส่วนตั๋วชั้นอื่นนั้นกรุณาตรวจสอบว่าแถมโควตาสัมภาระเช็คอินให้แค่ไหน

จำไว้ว่า – เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อโควตาสัมภาระก็คือเวลาที่ท่านจองตั๋ว

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

ถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อโควตาสัมภาระและท่านเดินทางมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก.สำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่าน และส่วนที่เกินจากนั้นจะเสียในอัตราต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินไว้แล้วในเวลาจอง แต่เมื่อมาถึงสนามบินท่านมีสัมภาระที่หนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในอัตราต่อกิโลกรัม เราไม่ขอยืนยันว่าท่านจะสามารถเพิ่มสัมภาระส่วนเกินนี้เข้าสู่เที่ยวบินได้

ถ้าท่านมีการต่อเครื่องในแผนการเดินทางของท่าน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านได้อ่านนโยบายเรื่องการถ่ายโอนสัมภาระแล้ว

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน