การจองและวางแผนการเดินทางของคุณ

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอเพื่อให้การเดินทางของคุณราบรื่น โปรดแจ้งเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือในบางเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้รถเข็นวีลแชร์ การขึ้นเครื่องบิน หรือการไปยังที่นั่งบนเครื่องบินของคุณ

ไม่ว่าคุณจะจองผ่าน jetstar.com, ศูนย์บริการติดต่อของเรา หรือบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงความช่วยเหลือที่ต้องการและในกรณีที่คุณวางแผนที่จะนำอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ติดตัวมาด้วย

การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์ที่ต้องการ

โปรดบอกให้เราทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในระดับใด เราจะใช้รหัส IATA ที่เกี่ยวข้อง (WCHR, WCHS หรือ WCHC) สำหรับการจองของคุณตลอดการเดินทางเพื่อให้ทีมงานของเราทราบถึงระดับความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์ที่คุณต้องการ

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์ในทุกระดับจะรวมถึงความช่วยเหลือจากเครื่องบินไปยังพื้นที่รอรับกระเป๋าสัมภาระที่เมืองปลายทางของคุณ แน่นอนว่าหากคุณต้องการเดินทางเองเพื่อไปยังจุดต่าง ๆ ในสนามบิน คุณก็สามารถทำได้เช่นกัน

โปรดทราบว่าในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์นั้นอาจมีความล่าช้าบ้าง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก ดังนั้นโปรดคำนึงถึงเรื่องนี้ในการจัดการการเดินทางของคุณ

หากคุณไม่ได้ขอความช่วยเหลือในเรื่องเฉพาะใด ๆ ก่อนการเดินทาง เราอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในวันนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงาน

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณ

โปรด ติดต่อเรา เพื่อแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

  • รถเข็นวีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณเป็นแบบธรรมดาหรือแบบใช้ไฟฟ้า
  • น้ำหนักของรถเข็นวีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณ
  • ถ้ารถเข็นวีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณเป็นแบบใช้แบตเตอรี่ชนิดแห้งหรือชนิดน้ำ หรือแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

ถ้ารถเข็นวีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณมีน้ำหนักมากกว่า 32 กก. และไม่สามารถวางในลักษณะตั้งตรงและจัดเก็บล้อได้ เราจะไม่สามารถขนส่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้

เที่ยวบินของ Jetstar Asia - ลูกค้าที่ไม่สามารถเช็คอินรถเข็นวีลแชร์ แต่ต้องการใช้รถเข็นวีลแชร์ในสนามบินสำหรับการเดินทางโดยเที่ยวบินของJetstar Asia (3K) ก็จำเป็นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบริการและค่าเช่ารถเข็นวีลแชร์

การเดินทางร่วมกับผู้ร่วมเดินทาง

หากคุณจะเดินทางร่วมกับผู้ร่วมเดินทาง โปรดแจ้งให้เราทราบก่อนออกเดินทางเพื่อที่เราจะสามารถจัดที่นั่งติดกันให้คุณ

การเช็คอินรถเข็นวีลแชร์ของคุณ

เรารับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่อย่างเต็มที่ แต่โปรดทราบว่าเราได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ดังนั้น คุณจำเป็นจะต้องจัดหาประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูเงื่อนไขของการบริการขนส่งของเรา

การเช็คอินรถเข็นวีลแชร์ของคุณ

เรารับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่อย่างเต็มที่ แต่โปรดทราบว่าเราได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ดังนั้น คุณจำเป็นจะต้องจัดหาประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูเงื่อนไขของการบริการขนส่งของเรา

ถ้าอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณจำเป็นต้องมีการประกอบใหม่ คุณหรือผู้ร่วมเดินทางของคุณจะต้องสามารถดำเนินการในเรื่องนี้เนื่องจากพนักงานของเราไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ คุณควรพิจารณาที่จะตัดออกหรือประกอบรถเข็นวีลแชร์ของคุณไว้ก่อนอย่างมั่นคงเพื่อลดความเสี่ยงในการสร้างความเสียหายกับรถเข็นวีลแชร์ของคุณ

ที่นั่งบนเครื่องบิน

เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการกำหนดที่นั่งที่ด้านหน้าห้องโดยสารให้แก่ผู้โดยสารที่ขอความช่วยเหลือเป็นกรณีเฉพาะ

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องรถเข็นวีลแชร์จะไม่สามารถนั่งตรงที่นั่งบริเวณประตูทางออกฉุกเฉินได้เนื่องจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของการบิน

หากคุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ยืดขาในระหว่างเที่ยวบิน คุณจะไม่สามารถนั่งตรงที่นั่งที่มีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ/แถวที่นั่งติดทางออกได้ ดังนั้นคุณอาจต้องสั่งซื้อที่นั่งเพิ่มพิเศษ โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านความช่วยเหลือและอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่

ที่สนามบินขาออก

หากคุณได้ขอความช่วยเหลือจากเราโดยแจ้งล่วงหน้า เราจะสามารถช่วยเหลือคุณตั้งแต่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินไปจนถึงประตูทางออก

แต่หากคุณไม่ได้ขอความช่วยเหลือโดยการแจ้งล่วงหน้า คุณอาจไม่สามารถเดินทางตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากข้อจำกัดและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานซึ่งมีผลบังคับใช้กับจำนวนผู้โดยสามารที่เราจะสามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องรถเข็นวีลแชร์สำหรับแต่ละเที่ยวบิน

เราจะจัดหาแผ่นสไลด์บอร์ดและพนักงานของเราจะช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายตัวคุณระหว่างรถเข็นวีลแชร์กับที่นั่งบนเครื่องบินของคุณ โดยเราไม่ใช้อุปกรณ์ยกตัวแบบ Eagle Lift, เครื่องยก หรือการอุ้มยกตัวในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร หากคุณจำเป็นหรือต้องการความช่วยเหลือในระดับนั้น คุณอาจต้องเดินทางพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางที่จะช่วยเหลือคุณได้ หรือคุณอาจจำเป็นต้องเดินทางโดยสายการบินอื่น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายด้วยแผ่นสไลด์บอร์ด

ในช่วงเวลาเร่งด่วน เราอาจขอให้คุณรอสักครู่และอาจมีความล่าช้าบ้างในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

บนเที่ยวบินของคุณ

โปรดแจ้งให้พนักงานที่เคาน์เตอร์เช็คอินของเราทราบเพื่อที่เราจะสามารถอำนวยความสะดวกให้คุณ

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะได้รับเชิญขึ้นเครื่องเป็นคนแรก และได้รับคำแนะนำด้านความปลอดภัยบนเครื่องบินเป็นการส่วนตัวโดยใช้เวลาสั้น ๆ

พนักงานของ Jetstar ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนย้ายบุคคลโดยใช้แผ่นสไลด์บอร์ดเท่านั้น ดังนั้นโปรดพิจารณาว่าบริการนี้ตอบสนองความต้องการของคุณหรือไม่ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายด้วยแผ่นสไลด์บอร์ด

รถเข็นวีลแชร์แบบพับได้ที่ใช้บนเครื่องบิน (On-board aisle wheelchairs) สำหรับเครื่องบิน Boeing 787 เท่านั้น

บนเครื่องบิน Boeing 787 ทั้งหมดจะมีรถเข็นวีลแชร์แบบพับได้ให้บริการเพื่อการใช้งานในระหว่างเที่ยวบินของคุณ โดยทั่วไปแล้ว เที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกลทั้งหมดของเราจะใช้เครื่องบินประเภทนี้ แต่จะไม่มีแผ่นสไลด์บอร์ดให้บริการในระหว่างเที่ยวบินของคุณ ดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองระหว่างที่นั่งบนเครื่องบินไปยังรถเข็นวีลแชร์แบบพับได้

ลูกเรือของเราสามารถช่วยเหลือคุณในการใช้รถเข็นวีลแชร์แบบพับได้เพื่อไปที่ประตูห้องสุขาบนเครื่องบิน แต่ลูกเรือไม่สามารถช่วยเหลือในเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลหรือการเคลื่อนย้ายภายในห้องสุขาได้

สำหรับเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบิน Airbus A320 และ Airbus A321 จะไม่มีรถเข็นแบบพับได้ให้บริการ

คุณจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทางอิสระ และคุณควรพิจารณาความต้องการส่วนบุคคลของคุณเมื่อทำการจอง รวมทั้งการที่คุณอาจต้องการหรือจำเป็นต้องเดินทางร่วมกับ ผู้ร่วมเดินทาง ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณ

คุณสามารถค้นหาประเภทของเครื่องบินที่ใช้สำหรับเที่ยวบินของคุณได้ที่แผนการเดินทางของคุณ หรือที่จัดการการจอง opens in new window

ห้องสุขาบนเครื่องบินที่รถเข็นวีลแชร์สามารถเข้าใช้ได้ มีเฉพาะใน Boeing 787 เท่านั้น

มีห้องสุขาบนเครื่องบินหนึ่งห้องที่รถเข็นวีลแชร์สามารถเข้าใช้ได้ โดยตั้งอยู่ด้านหลังแถว 42 บนเครื่องบิน Boeing 787 ห้องสุขาทุกห้องบนเครื่องบิน Boeing 787 จะมีราวจับติดตั้งไว้

บนเครื่องบินชนิดลำตัวเครื่องแคบ (A320, A321) จะไม่มีห้องสุขาที่รถเข็นวีลแชร์สามารถเข้าใช้ได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องขนาดของเครื่องบิน จากการที่ไม่มีห้องสุขาที่รถเข็นวีลแชร์สามารถเข้าใช้ได้หรือไม่มีรถเข็นวีลแชร์แบบพับได้ให้บริการสำหรับเครื่องบินเหล่านี้ คุณจึงจำเป็นจะต้องสามารถเดินไปห้องสุขาได้เองหรือด้วยความช่วยเหลือจากผู้ร่วมเดินทาง หรือมีอุปกรณ์ช่วยขับถ่าย (เช่น ใส่สายสวนปัสสาวะ) ถ้าจำเป็น พนักงานของเราจะสอบถามกับคุณเพื่อยืนยันในเรื่องนี้ในวันเดินทาง

คุณสามารถค้นหาประเภทของเครื่องบินที่ใช้สำหรับเที่ยวบินของคุณได้ที่แผนการเดินทางของคุณ หรือที่จัดการการจอง opens in new window

เมื่อถึงจุดหมายปลายทางของคุณ

เมื่อคุณเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง เราจะจัดหารถเข็นวีลแชร์ของ Jetstar เพื่อให้คุณสามารถใช้เดินทางจากจุดจอดเครื่องบินไปจนถึงพื้นที่รอรับกระเป๋าสัมภาระ ที่ซึ่งคุณจะสามารถรับกระเป๋าสัมภาระและใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณเอง

หากจำเป็น พนักงานของเราจะช่วยพาคุณไปยังพื้นที่รอรับกระเป๋าสัมภาระและเคลื่อนย้ายคุณจากรถเข็นวีลแชร์ของ Jetstar ไปยังอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แผ่นสไลด์บอร์ด ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ พนักงานของเราจะช่วยรับกระเป๋าสัมภาระและอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณ

ถ้าอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณจำเป็นต้องมีการประกอบใหม่ คุณหรือผู้ร่วมเดินทาง ของคุณจะต้องสามารถดำเนินการในเรื่องนี้เนื่องจากพนักงานของเราไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้

เราจะส่งคืนรถวีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณให้แก่คุณตรงบริเวณพื้นที่รอรับกระเป๋าสัมภาระภายหลังการเดินทางโดยเที่ยวบินของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทางต่อ (รวมถึงเที่ยวบินเชื่อมต่อ) โปรดอย่าลืมเตรียมการให้มีผู้มารับคุณ เพราะเราไม่สามารถช่วยเหลือคุณต่อภายหลังขั้นตอนการรับกระเป๋าสัมภาระได้

โดยทั่วไปแล้ว เราไม่สามารถจัดส่งกระเป๋าสัมภาระของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ ของคุณต่อไปยังเที่ยวบินอื่นได้ ดังนั้น คุณจะต้องรอรับกระเป๋าสัมภาระทั้งหมดของคุณที่พื้นที่รอรับกระเป๋าสัมภาระ ในบางกรณี เราสามารถดำเนินการเรื่องสัมภาระผ่านตลอดหากคุณมีเที่ยวบินเชื่อมต่อหลายเที่ยวบินในการจอง Jetstar รายการเดียว อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งสัมภาระ

เฉพาะเที่ยวบินสหรัฐฯ เท่านั้น – สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปและกลับจากสหรัฐฯ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของคุณจะถูกส่งคืนตรงบริเวณใกล้ประตูเครื่องบินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เว้นแต่คุณได้ขอให้มีการส่งคืนอุปกรณ์ดังกล่าวที่บริเวณพื้นที่รอรับกระเป๋าสัมภาระ