ด้านล่างจะเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษของเจ็ทสตาร์ กรุณาสังเกตว่าข้อมูลต่อไปนี้เป็นของเที่ยวบินที่ให้บริการโดย Jetstar Airways (JQ) ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, Jetstar Asia Airways (3K) ในสิงคโปร์ และ Jetstar Japan (GK) ในญี่ปุ่นเท่านั้น

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการของเจ็ทสตาร์ (กรุณาสังเกตว่าข้อมูลนี้มีไว้สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น)

เมื่อท่านจอง

กรุณาแจ้งให้เราทราบว่าท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือไม่ กรุณาบอกให้เราทราบความช่วยเหลือทุกอย่างที่ท่านจำเป็นต้องได้รับ ตัวอย่างเช่น:

 • การใช้เก้าอี้รถเข็นตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินไปจนถึงประตูขึ้นเครื่อง
 • ความช่วยเหลือในการขึ้นเครื่องบิน
 • ความช่วยเหลือในการเดินทางไปยังที่นั่งของท่าน

ถ้าท่านนำเก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่มาด้วย กรุณาบอกเราด้วยเวลาจอง:

 • ว่าท่านจะเช็คอินเก้าอี้รถเข็นดังกล่าวด้วยหรือไม่;
 • ว่าเก้าอี้รถเข็นของท่านเป็นแบบแรงคนหรือมีมอเตอร์;
 • น้ำหนักของเก้าอี้รถเข็นของท่าน;
 • รถเข็นแบบมีมอเตอร์ของท่านมีแบตเตอรี่แบบแห้ง เจล ลิเทียมไออ้อน หรือเซลล์เปียก; และ
 • เก้าอี้รถเข็นของท่านมีน้ำหนักเกิน 32 กก.หรือไม่ ไม่สามารถตั้งได้เอง และไม่สามารถทำงานได้ในโหมดล้อฟรี (Free wheel mode)

หมายเหตุ: เราอาจจะไม่สามารถให้บริการตามความต้องการช่วยเหลือพิเศษบางอย่างได้ในบางเที่ยวบิน ในกรณีดังกล่าว กรุณาเลือกเที่ยวบินอื่น หรือติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือ

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือหมายถึงอุปกรณ์ใดก็ตามที่ผู้โดยสารที่มีความพิการใช้ในการเดิน มอง ฟัง พูด หายใจ หรือใช้ทำกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ในชีวิต

ท่านอาจต้องได้รับการอนุญาตทางการแพทย์หรือสินค้าอันตรายหากจะเดินทางกับอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือนั้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสินค้าชิ้นใหญ่

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ (Mobility aid) นั้นได้แก่อุปกรณ์อย่างเช่นเก้าอี้รถเข็นแบบแรงคน เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า และสกูตเตอร์ไฟฟ้า

ท่านสามารถขนส่งอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่เป็นสัมภาระเช็คอินได้ฟรีสองชิ้น เสริมจากโควตาสัมภาระเช็คอินใดที่ท่านมีอยู่แล้ว โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบมีมอเตอร์ (เช่นเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า) นั้นจะขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอินฟรีได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นเนื่องจากข้อกำหนดด้านการบรรจุสินค้า ท่านต้องได้รับอนุมัติจากฝ่ายสินค้าอันตรายของแควนตัสก่อนที่ท่านจะเช็คอินอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบมีมอเตอร์
 • จะต้องเป็นอุปกรณ์เพื่อการใช้งานของท่านเอง; และ
 • อุปกรณ์จะต้องมีขนาดและน้ำหนักไม่เกินที่กำหนดไว้ด้านล่าง

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ได้ด้านล่าง

อุปกรณ์ช่วยเหลือ

อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Assistive device) ได้แก่โครงช่วยเดิน ไม้เท้าช่วยเดิน ไม้ยันรักแร้ รอก เครื่องช่วยหายใจ (เช่นเครื่อง CPAP) ถังออกซิเจนพกพา เครื่องฟอกเลือดพกพา เบาะความดันเป่าลม เก้าอี้อาบน้ำ และเก้าอี้ขับถ่าย

กรุณาสังเกต: Jetstar Japan (GK) ไม่อนุญาตให้นำถังออกซิเจนพกพาขึ้นเครื่อง

เราไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ท่านสามารถขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอินฟรี

ถ้าท่านต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือแบบมีแบตเตอรี่ระหว่างอยู่บนเครื่อง ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มอนุญาตทางการแพทย์ ถ้าอุปกรณ์ช่วยเหลือของท่านได้รับอนุญาตให้ใช้งานบนเครื่องบิน ท่านก็จะสามารถพกพาเพิ่มจากโควตาสัมภาระพกพาของท่านได้

ไม่อนุญาตให้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือแบบใช้ไฟฟ้าบนเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์

ท่านต้องสามารถใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือของท่านได้ด้วยตัวเองหรือต้องเดินทางมากับผู้ติดตามหรือผู้ดูแลที่สามารถช่วยท่านได้

ถ้าท่านไม่จำเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือระหว่างอยู่บนเครื่องบิน ท่านก็สามารถขนส่งเป็นสัมภาระเช็คอินได้ฟรี แต่จะนับเป็นส่วนหนึ่งของโควตาสัมภาระพกพาของท่าน

เราจะให้การดูแลอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือของท่านตามสมควร แต่ความรับผิดของเราจะจำกัดอยู่แค่ความเสียหายที่เกิดระหว่างการขนส่งเท่านั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบในการทำประกันภัยอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือของท่านเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการขนส่งของเรา

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือ - เที่ยวบินในสหรัฐเท่านั้น

สำหรับเที่ยวบินที่เข้าและออกจากสหรัฐ ถ้าท่านจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือท่านจะสามารถเดินทางกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้ไม่จำกัดจำนวนเป็นสัมภาระเช็คอิน และจะไม่นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของโควตาสัมภาระเช็คอินของท่าน

การเดินทางกับเที่ยวบินของ Jetstar Pacific (BL)

Jetstar Pacific ไม่อนุญาตให้ขนส่งอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือ (รวมทั้งถังออกซิเจนพกพา) บนเครื่องถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการการอนุญาตสินค้าอันตราย

การอนุญาตทางการแพทย์

ถ้าท่านจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือแบบมีแบตเตอรี่ระหว่างอยู่บนเครื่อง ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มการอนุญาตทางการแพทย์ ท่านต้องได้รับการอนุญาตทางการแพทย์ภายในวันครบกำหนดโดยกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง:

การอนุญาตสินค้าอันตราย

ถ้าท่านเดินทางมากับอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือ ท่านก็อาจต้องขออนุญาตสินค้าอันตรายก่อนท่านจะมาถึงสนามบิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าสินค้าอันตรายของเรา

หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้ขนส่งเครื่องปรับสมดุลอัตโนมัติ (โฮเวอร์บอร์ด) บนเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ทุกเที่ยว

หลังจากท่านจองตั๋วแล้ว ข้อมูลความช่วยเหลือพิเศษของท่านจะถูกบันทึกไว้ในใบจอง (itinerary) ของท่าน ถ้าเราพลาดสิ่งใดไป กรุณาติดต่อเรา

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบันได

ถ้าท่านไม่ต้องการเก้าอี้รถเข็น แต่ต้องการความช่วยเหลือในการขึ้นลงบันได้เพื่อขึ้นเครื่องบิน ท่านต้องจองความช่วยเหลือดังกล่าวนี้ล่วงหน้า

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเก้าอี้รถเข็น

เจ็ทสตาร์ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเก้าอี้รถเข็นสามแบบดังต่อไปนี้:

 • ความช่วยเหลือ WCHC (เก้าอี้รถเข็นถึงห้องโดยสาร) – เมื่อท่านต้องใช้เก้าอี้รถเข็นตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินไปจนถึงประตูขึ้นเครื่อง และต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเก้าอี้รถเข็นในการขึ้นเครื่องบินและการเดินทางไปยังที่นั่งของท่าน
 • ความช่วยเหลือ WCHS (เก้าอี้รถเข็นถึงบันได) – เมื่อท่านต้องการใช้เก้าอี้รถเข็นตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินไปจนถึงประตูขึ้นเครื่อง และต้องการความช่วยเหลือในการขึ้นลงบันได (ถ้ามี) แต่ไม่ต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางไปยังที่นั่งของท่าน
 • ความช่วยเหลือ WCHR (เก้าอี้รถเข็นถึงทางลาด) - เมื่อท่านต้องการใช้เก้าอี้รถเข็นตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินไปจนถึงประตูขึ้นเครื่อง แต่ไม่ต้องการความช่วยเหลือในการขึ้นลงบันได (ถ้ามี) และไม่ต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางไปยังที่นั่งของท่าน

ความช่วยเหลือขณะเช็คอิน

เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยท่านเดินทางจากเคาน์เตอร์เช็คอินไปยังประตูขาออกเมื่อท่านขอความช่วยเหลือด้านเก้าอี้รถเข็นล่วงหน้าก่อนการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่ได้ขอความช่วยเหลือนี้ไว้ล่วงหน้า เราก็จะพยายามช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีที่สุดในวันดังกล่าว แต่ก็อาจมีข้อจำกัดด้านการปฏิบัติงาน และเราอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านเก้าอี้รถเข็นแก่ผู้โดยสารครบทุกท่านได้ในเที่ยวบินหนึ่งๆ (ทั้งนี้รวมถึงความแตกต่างของสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในแต่ละสนามบิน)

ระหว่างช่วงเวลาเร่งด่วน ท่านอาจต้องรอความช่วยเหลือสักพัก

ความช่วยเหลือเมื่อถึงปลายทาง

เมื่อมาถึงปลายทางของท่าน พนักงานของเราจะจัดหาเก้าอี้รถเข็นของเจ็ทสตาร์ให้ท่านใช้งานจนกว่าจะถึงบริเวณรับสัมภาระ เราจะจัดเตรียมเก้าอี้รถเข็นของท่านให้แก่ท่านในบริเวณรับสัมภาระ

ถ้าต้องการ พนักงานของเราสามารถช่วยท่านได้ในการเดินทางไปยังบริเวณรับสัมภาระ พร้อมกับรับสัมภาระและรถเข็นของท่าน รวมทั้งขนย้ายตัวท่านไปยังรถเข็นของท่านโดยใช้วิธีการขนย้ายที่อนุญาตของเจ็ทสตาร์ (ดูด้านล่าง)

ในกรณีที่เก้าอี้รถเข็นของท่านต้องได้รับการประกอบใหม่ ท่านหรือผู้ช่วยหรือผู้ดูแลของท่านต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประกอบ (หรือบอกข้อมูลที่จำเป็นในการประกอบเก้าอี้รถเข็นของท่านให้พนักงานของเราทราบ)

เฉพาะเที่ยวบินของสหรัฐ - สำหรับเที่ยวบินที่เข้าและออกจากสหรัฐ เก้าอี้รถเข็น อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ และ/หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือของท่านจะถูกส่งคืนใกล้กับประตูเครื่องบินมากที่สุด เพื่อให้ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ของท่านเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยกเว้นท่านจะร้องขอให้ส่งคืนอุปกรณ์ของท่านในบริเวณรับสัมภาระ

ข้อกำหนดเรื่องขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือ

ท่านต้องทราบว่าอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือจะต้องมีขนาดไม่เกินข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • เที่ยวบินของเครื่อง Q300 – 1.3 เมตร (ความสูง) 0.85 เมตร (ความกว้าง) และ 1.15 เมตร (ความยาว)
 • เที่ยวบินของเครื่อง A320/A321 – 1 เมตร (ความสูง) 1.4 เมตร (ความกว้าง) และ 1.4 เมตร (ความยาว)
 • เที่ยวบินของเครื่องโบอิ้ง 787 - 1.6 เมตร (ความสูง) 1.5 เมตร (ความกว้าง) และ 1.5 เมตร (ความยาว)

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือจะต้องมีน้ำหนักไม่เกินข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • แต่ละชิ้นต้องหนักไม่เกิน 32 กก. ยกเว้นเก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ที่สามารถเดินทางในแนวตั้งในโหมดล้อฟรีได้ (อนุญาตให้เกิน 32 กก. ได้) และ
 • ส่วนของที่หนักกว่า 32 กก.และไม่สามารถเดินทางในแนวตั้งในโหมดล้อฟรีได้นั้นจะต้องขนส่งใต้ท้องเครื่องในอัตราค่าขนส่งมาตรฐาน

เก้าอี้รถเข็นแรงคน

เมื่อทำได้ เจ็ทสตาร์จะให้ท่านเลือกได้ว่าท่านจะย้ายมานั่งเก้าอี้รถเข็นสนามบินของเจ็ทสตาร์เมื่อใด (ที่จุดเช็คอินหรือประตูขึ้นเครื่อง/สะพานเทียบเครื่องบิน) สำหรับลูกค้าที่เดินทางมากับเก้าอี้รถเข็นแรงคน ทั้งนี้ เมื่อทำได้ ท่านจะสามารถนั่งเก้าอี้รถเข็นแรงคนมายังประตูขึ้นเครื่องได้ แต่ท่านอาจจะทำเช่นนี้ไม่ได้ในบางกรณีเนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงาน

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบมีมอเตอร์ (เช่นเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าและเก้าอี้รถเข็นแบบมีแบตเตอรี่ถอดได้)

สำหรับเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าหรือแบบมีมอเตอร์ทุกชนิด (รวมทั้งเก้าอี้รถเข็นที่มีแบตเตอรี่แบบถอดได้) นั้นจะต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินและไม่สามารถเช็คอินที่ประตูขึ้นเครื่องได้

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่แบบมีมอเตอร์ (เช่นเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า) นั้นจัดเป็นสินค้าอันตรายและต้องได้รับการอนุมัติจากทางสายการบินก่อนจึงจะอนุญาตให้เดินทางกับเราได้อย่างปลอดภัย

การขออนุญาตนั้น ให้ท่านอีเมล์มาที่ dg@qantas.com.au และแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน รวมทั้งยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของท่าน ประเภทแบตเตอรี่ แรงดันแบตเตอรี่ (V) และค่าแอมป์ชั่วโมง (Ah) ของแบตเตอรี่

ข้อสังเกต: เมื่อท่านเดินทางมากับเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) และเช็คอินเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าของท่าน ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าและส่งอีเมล์ไปยัง Jetstar Japan ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการเดินทาง

เราแนะนำว่าท่านควรขออนุญาตให้เสร็จเรียบร้อยล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อที่เราจะได้สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ และทำให้ท่านสามารถเดินทางได้ตรงเวลา

ข้อสังเกต: จักรยานพลังแบตเตอรี่และเซ็กเวย์นั้นไม่จัดเป็นอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่

เก้าอี้รถเข็นของเจ็ทสตาร์

เก้าอี้รถเข็นทั้งสองประเภทของเราสามารถช่วยท่านเดินทางในอาคารผู้โดยสารของสนามบิน รวมทั้งการขึ้นและลงจากเครื่องบินได้ ท่านสามารถควบคุมเก้าอี้รถเข็นขับเคลื่อนอัตโนมัติลำตัวกว้างได้เอง หรือจะให้ผู้ติดตามหรือผู้ดูแลของท่านควบคุมก็ได้เวลาที่ท่านไม่ได้อยู่บนเครื่องบิน ส่วนเก้าอี้รถเข็นแบบลำตัวแคบสำหรับช่องทางเดินบนเครื่องบินนั้นสามารถควบคุมได้โดยผู้ติดตาม ผู้ดูแล หรือด้วยความช่วยเหลือจากพนักงานของเจ็ทสตาร์

เมื่อไม่มีเก้าอี้รถเข็นแบบลำตัวกว้าง เราอาจจะใช้เก้าอี้รถเข็นสำหรับช่องทางเดินบนเครื่องบินแทน

ระหว่างช่วงเวลาเร่งด่วน เก้าอี้รถเข็นทั้งแบบลำตัวกว้างและแคบของเราอาจจะหมด ในกรณีนี้ท่านอาจต้องรอสักพัก ระหว่างช่วงเวลาเร่งด่วน ท่านอาจต้องรอความช่วยเหลือจากพนักงานของเรา

ข้อจำกัดสำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเก้าอี้รถเข็น

เราสามารถให้บริการลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเก้าอี้รถเข็นได้เพียงสองท่านสำหรับเครื่อง A320/A321 เครื่อง Q300 หรือเที่ยวบินโบอิ้ง 787 ในประเทศ/ระหว่างออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการด้วยเครื่อง Q300 นั้น เราสามารถรับเช็คอินเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น ในกรณีที่เที่ยวบินที่ท่านต้องการเดินทางมีการจองความช่วยเหลือเก้าอี้รถเข็นครบสองตัวแล้ว เจ็ทสตาร์จะติดต่อผู้โดยสารให้ปรับเปลี่ยนการเดินทาง ซึ่งอาจได้แก่:

 • ย้ายผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินที่ออกเดินทางก่อนหรือหลังที่ยังไม่ครบโควตา หรือ
 • ปรับเปลี่ยนเส้นทางไปยังปลายทางของผู้โดยสาร หรือ
 • คืนเงินเต็มจำนวน

ปกติแล้วเที่ยวบินนานาชาติโบอิ้ง 787 จะรับเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าได้สี่ตัว เรามีสิทธิ์ลดโควตารถเข็นนี้ได้เมื่อมีสถานการณ์พิเศษ

ค่าธรรมเนียมเก้าอี้รถเข็นของ Jetstar Asia (3K)

ถ้าท่านบินกับ Jetstar Asia (3K) และต้องการใช้เก้าอี้รถเข็นของสนามบินเพื่อเดินทางไปยังประตูขึ้นเครื่อง ท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ยกเว้นท่านจะ:

 • เดินทางมาด้วยเก้าอี้รถเข็นของท่านเอง
 • บนเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ที่เข้า/ออกจากดาร์วินและฟิลิปปินส์
 • เป็นผู้โดยสารโค้ดแชร์และอินเตอร์ไลน์
 • เป็นเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่าง Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Asia (3K); Jetstar Japan (GK) และ Jetstar Asia (3K); และ Jetstar Pacific (BL) และ Jetstar Asia (3K)
 • เที่ยวบินที่ให้บริการโดย Jetstar Airways (JQ), Jetstar Japan (GK) และ Jetstar Pacific (BL)
 • เป็นเที่ยวบินหลายเมืองที่ประกอบด้วยเที่ยวบินที่มีรายชื่อข้างต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งค่าธรรมเนียมในปัจจุบันได้จากหน้าค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ

วิธีการขนย้ายที่อนุญาต

วิธีการขนย้ายที่อนุญาตของเราก็คือการใช้แผ่นสไลด์ที่เราจะจัดหามาให้ พนักงานของเราจะดำเนินการขนย้ายนี้เอง แต่เราอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ติดตามหรือผู้ดูแลของท่าน

ลูกค้าบางคนอาจต้องการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้พิการ (Sling) และอาจนำอุปกรณ์นี้มาเอง ผู้ติดตามหรือผู้ดูแลของท่านต้องดำเนินการขนย้ายระหว่างเก้าอี้รถเข็นและเก้าอี้ของเครื่องบินโดยใช้อุปกรณ์นี้เอง เจ้าหน้าที่ของเจ็ทสตาร์จะให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ท่านและผู้ติดตามหรือผู้ดูแลของท่านในการใช้งานอุปกรณ์นี้ (เช่นการเคลื่อนย้ายเบาะแรงดัน) แต่จะไม่ทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้อุปกรณ์นี้ให้แก่ท่าน