ค่าโดยสาร
น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต

Starter
Starter Plus
Starter Max

7 กก.
สำหรับ 2 ชิ้น

น้ำหนักสัมภาระติดตัวเพิ่มเติม 7 กก.
ชุดรวม Flex
ชั้นธุรกิจ

14 กก.
สำหรับ 2 ชิ้น
(สัมภาระหนึ่งชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก.)

ฉันสามารถนํากระเป๋าสัมภาระไปได้กี่ชิ้น

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณนี้สำหรับสัมภาระจำนวนไม่เกิน 2 ชิ้น:

  • สัมภาระหลักที่จะเก็บไว้ในช่องเก็บของเหนือศีรษะ
  • สัมภาระย่อยที่จะวางไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ

สัมภาระหลักของฉันต้องมีขนาดเท่าใด

โดยไม่คํานึงถึงน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต สัมภาระหลักของคุณต้องมีขนาดพอดีกับช่องเก็บของเหนือศีรษะและไม่เกิน 56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (ลึก) โดยรวมทั้งล้อและที่จับ

หากคุณได้ซื้อน้ำหนักสัมภาระจำนวน 14 กก. สัมภาระหลักของคุณต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก.

สัมภาระย่อยคืออะไร

สัมภาระย่อย หมายถึง สิ่งของที่คุณนำไปด้วยซึ่งอยู่นอกสัมภาระหลักของคุณและสามารถวางไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณได้

สัมภาระย่อยที่พบบ่อย ได้แก่

  • กระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าถือ
  • แล็ปท็อปที่ใส่ในเคสซึ่งมีขนาดบาง
  • เสื้อโค้ทหรือผ้าห่ม
  • ร่ม
  • กล้องถ่ายรูป
  • อาหารสําหรับทารกและสิ่งของอื่น ๆ สําหรับเด็ก
  • สินค้าปลอดภาษีที่ผ่านการอนุมัติ

หลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่สนามบิน

เราตรวจสอบสัมภาระติดตัวที่สนามบินและคิดค่าธรรมเนียมหากน้ำหนักสัมภาระของคุณเกินกว่าที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ คุณอาจต้องเช็คอินสัมภาระเพิ่มเติม

หากคุณทราบว่ามีแนวโน้มที่จะน้ำหนักสัมภาระของคุณจะเกินกว่าที่กำหนด คุณควรซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมทางออนไลน์ก่อนมาถึงที่สนามบิน เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกกว่า โดยสามารถสั่งซื้อได้เมื่อคุณจองเที่ยวบิน หรือที่ จัดการการจอง

สินค้าอันตราย

สิ่งของบางอย่างห้ามพกพาเข้าห้องโดยสารของเครื่องบิน ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบว่าไม่ได้นำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาและไม่มีของเหลว สเปรย์ เจล และผงถ้าท่านออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

การเดินทางกับยา

ถ้าท่านจำเป็นต้องนำยาจำเป็นขึ้นเครื่อง กรุณาดูข้อกำหนดเรื่องการเดินทางกับยาของเรา

การเดินทางกับทารกและเด็ก

เที่ยวบินทุกเที่ยวยกเว้นเที่ยวบินระหว่างภูมิภาค New Zealand Q300 ท่านจะสามารถนำเก้าอี้เด็กที่อนุญาตแล้วขึ้นเครื่องได้สำหรับให้ทารกหรือเด็กนั่งเพิ่มเติมจากสัมภาระพกพาอื่นๆของท่านได้ฟรี

หากรถเข็นเด็กของคุณสามารถพับเก็บให้เป็นสัมภาระติดตัวที่มีขนาดไม่เกิน (56 ซม. x 23 ซม. x 36 ซม.) และชิ้นส่วนหลักของรถเข็นเด็กได้รับการบรรจุไว้อย่างปลอดภัยในถุง/กระเป๋าป้องกัน คุณก็สามารถนำขึ้นเครื่องได้สำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ของ Jetstar โดยจะนับรวมกับน้ำหนักสัมภาระติดตัวที่อนุญาตของคุณ


*จะซื้อแพ็คเกจ FlexiBiz ได้ก็ต่อเมื่อท่านมีแอคเคาท์ Business Hub ที่ลงทะเบียนแล้วบนเว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ (อังกฤษ)