ค่าโดยสารของเจ็ทสตาร์ โควตาสัมภาระพกพา
Starter,
Starter Plus
และ
Starter Max
  • 1 รายการหลัก (ต้องใส่ในช่องเก็บของเหนือศีรษะได้พอดี) ต่อคน และ
  • 1 ชิ้นขนาดเล็ก (ต้องพอดีกับพื้นที่ใต้เบาะนั่งด้านหน้า)
น้ำหนักรวม 7 กก. (หรือ 14 กก. เมื่อซื้อน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องเพิ่ม +7 กก. ต้องไม่มีรายการที่มีน้ำหนักมากกว่า 10 กก.)
Flex bundle และชั้นธุรกิจ
  • 1 รายการหลัก (ต้องใส่ในช่องเก็บของเหนือศีรษะได้พอดี) ต่อคน และ
  • 1 ชิ้นขนาดเล็ก (ต้องพอดีกับพื้นที่ใต้เบาะนั่งด้านหน้า)
สัน้ำหนักรวมทั้งหมด 14 กก. (ต้องไม่มีรายการที่มีน้ำหนักมากกว่า 10 กก.)

ข้อจำกัดขนาดสัมภาระพกพา

สัมภาระถือขึ้นเครื่องหลักของคุณจะต้องใส่ในช่องเก็บของเหนือศีรษะได้พอดีและมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (หนา)

รายการขนาดเล็กจะต้องพอดีกับพื้นที่ใต้เบาะนั่งด้านหน้าของคุณ

ของชิ้นเล็ก

ของชิ้นเล็กที่ท่านสามารถนำขึ้นเครื่องได้แก่:

  • กระเป๋าถือ หนังสือเล่มเล็ก หรือกระเป๋าเงิน
  • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใส่ในกระเป๋าแบบบาง
  • ร่มหรือไม้เท้า
  • กล้องถ่ายรูปขนาดเล็ก
  • อาหารทารกสำหรับบริโภคบนเครื่อง
  • สินค้าจากร้านปลอดภาษีที่อนุญาตแล้ว

สัมภาระพกพาสำหรับเครื่อง New Zealand Regional Q300

เครื่องบิน New Zealand Q300 ระหว่างภูมิภาค (ให้บริการโดย Eastern Australia Airlines เพื่อ Jetstar Airways) จะมีขนาดห้องโดยสารที่เล็กกว่า ดังนั้นสัมภาระพกพาของท่านต้องมีขนาดไม่เกิน
48 ซม. (สูง) x 34 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (ลึก)

กรุณาสังเกตว่าถ้าสัมภาระพกพาของท่านมีขนาดใหญ่กว่าขนาดข้างต้นแต่ไม่เกินข้อจำกัดขนาดของเครื่องบินลำอื่นของเรา – 56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (ลึก) – เรายินดีเช็คอินกระเป๋าของท่านให้ฟรีเพื่อขนส่งใต้ท้องเครื่อง กรุณาแสดงกระเป๋าดังกล่าวที่เคาน์เตอร์เวลาที่ท่านเช็คอิน

สัมภาระพกพาที่ประตูขึ้นเครื่อง

อาจมีการตรวจสอบสัมภาระพกพาของท่านที่ประตูขึ้นเครื่อง ถ้าท่านนำสิ่งของมามากเกินไป หรือสิ่งของของท่านมีขนาดหรือน้ำหนักเกินที่กำหนด ท่านก็ต้องเช็คอินสัมภาระดังกล่าว มีค่าธรรมเนียม.

หลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินที่สนามบินได้โดยซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินก่อนท่านจะบินที่จัดการการจอง.

สินค้าอันตราย

สิ่งของบางอย่างห้ามพกพาเข้าห้องโดยสารของเครื่องบิน ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบว่าไม่ได้นำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาและไม่มีของเหลว สเปรย์ เจล และผงถ้าท่านออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

การเดินทางกับยา

ถ้าท่านจำเป็นต้องนำยาจำเป็นขึ้นเครื่อง กรุณาดูข้อกำหนดเรื่องการเดินทางกับยาของเรา

การเดินทางกับทารกและเด็ก

เที่ยวบินทุกเที่ยวยกเว้นเที่ยวบินระหว่างภูมิภาค New Zealand Q300 ท่านจะสามารถนำเก้าอี้เด็กที่อนุญาตแล้วขึ้นเครื่องได้สำหรับให้ทารกหรือเด็กนั่งเพิ่มเติมจากสัมภาระพกพาอื่นๆของท่านได้ฟรี

ถ้ารถเข็นเด็กของท่านสามารถพับเก็บจนมีขนาดไม่เกินสัมภาระพกพาของเรา (56 ซม. x 23 ซม. x 36 ซม.) และสามารถเก็บไว้อย่างปลอดภัยในที่ครอบ/ถุงป้องกัน เราจะอนุญาตให้ท่านพกพาขึ้นเครื่องได้สำหรับเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์เกือบทุกเที่ยว (ยกเว้นเที่ยวบินในภูมิภาคของนิวซีแลนด์ที่ให้บริการด้วยเครื่อง Q300) โดยจะนับเป็นส่วนหนึ่งของโควตาสัมภาระพกพาของท่าน

*จะซื้อแพ็คเกจ FlexiBiz ได้ก็ต่อเมื่อท่านมีแอคเคาท์ Business Hub ที่ลงทะเบียนแล้วบนเว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ (อังกฤษ)