ค่าธรรมเนียมสัมภาระเช็คอินที่สนามบิน

ราคาสัมภาระพกพาที่สนามบิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเช็คอินที่สนามบิน

จะประหยัดกว่าในทุกกรณีเมื่อท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มเข้าสู่การจองของท่านก่อนที่ท่านจะมาถึงสนามบิน ถ้าท่านไม่ทำตามนี้ ท่านก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราด้านล่างเมื่อเช็คอินสัมภาระของท่าน จะมีค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก. ต่อผู้โดยสารหนึ่งคน สำหรับสัมภาระส่วนที่หนักเกินกว่านั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราต่อกิโลสำหรับทุกกิโลกรัมที่เกินมา อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มเข้าสู่การจองของท่านแล้ว แต่ท่านมีสัมภาระมากกว่าที่ซื้อไว้ ท่านก็จะต้องเสียค่าสัมภาระส่วนเกิน (Excess) ในอัตราต่อกิโลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ถ้าเที่ยวบินของท่านเป็นเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างเที่ยวบินในประเทศกับระหว่างประเทศ ท่านก็ต้องเสียค่าน้ำหนักสัมภาระในอัตราต่อกิโลกรัมของอัตราระหว่างประเทศตามที่กำหนดไว้ด้านล่างสำหรับการเดินทางทั้งหมดของท่าน

สำหรับสัมภาระไม่เกิน 15 กก. ที่เช็คอินที่สนามบิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม:

เที่ยวบิน

สัมภาระไม่เกิน 15 กก.

ภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ AUD $60 / NZD $60
ในประเทศเวียดนาม USD $18/ VND 360,000₫
ภายในประเทศญี่ปุ่น JPY¥3,500
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (ไม่รวมเที่ยวบินไปออสเตรเลีย) USD $40 / SGD$60 / VND 725,000₫ / THB ฿1,400 / TWD $1,400 / HKD $320 / JPY¥5,000 / IDR 400,000 Rp / PHP ₱2,200
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Japan HKD $320 / JPY¥5,000 / TWD $1,400 / PHP ₱2,200 / CNY¥250 / USD $40
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Pacific USD $40 / VND 750,000₫ / JPY¥5,000
เที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ และระหว่างนิวซีแลนด์กับเกาะคุก AUD $75 / NZD $75
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) และเที่ยวบินของ Jetstar Asia ที่เข้า/ออกจากออสเตรเลีย AUD $100 / NZD $100 / USD $100 / SGD $100 / THB ฿2600 / IDR 1,025,000 Rp / JPY¥8,500 / VND 1,750,000₫

ค่าธรรมเนียมต่อกิโลกรัมของสัมภาระที่เกิน 15 กก.. ที่เช็คอินที่จุดเช็คอินของสนามบิน:

เที่ยวบินในประเทศ

เที่ยวบินใน

ค่าธรรมเนียมต่อกิโลกรัม

ออสเตรเลีย AUD $15
นิวซีแลนด์ NZD $15
เวียดนาม USD  $3 / VND 45,000₫
ญี่ปุ่น JPY¥800

เที่ยวบินระหว่างประเทศในเอเชีย

เที่ยวบินที่ออกจาก

ค่าธรรมเนียมต่อกิโลกรัม

สิงคโปร์ SGD $20
อินโดนีเซีย IDR 150,000 Rp
ญี่ปุ่น JPY¥1,500
เวียดนาม VND 320,000₫ / USD $16
ไทย THB ฿600
มาเลเซีย MYR 50
ฮ่องกง SAR, จีน HKD $120
ไต้หวัน, จีน TWD $600
ฟิลิปปินส์ PHP ₱650
จีน CNY¥100

เที่ยวบินระหว่างประเทศของทวีปอื่น

เที่ยวบินที่ออกจาก

ค่าธรรมเนียมต่อกิโลกรัม

สิงคโปร์ SGD $25
ออสเตรเลีย AUD $25
นิวซีแลนด์ NZD$25
ญี่ปุ่น JPY¥1,500
อินโดนีเซีย IDR 200,000 Rp

ราคาสัมภาระพกพาที่สนามบิน

โควตาสัมภาระพกพาของท่านก็คือสองชิ้นและหนักไม่เกิน 7 กก. ยกเว้นท่านจะซื้อสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้ว:

  • สัมภาระพกพาเพิ่มพิเศษอีก +3 กก. (ของสองชิ้น น้ำหนักรวม 10 กก. บริการนี้มีจำนวนจำกัด);
  • แพ็คเกจ FlexiBiz (สองชิ้น น้ำหนักรวม 10 กก.); หรือ
  • ตั๋วชั้น Business (สามชิ้น น้ำหนักรวม 14 กก.)

มีข้อจำกัดด้านขนาด กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระพกพา

เราจะตรวจสอบสัมภาระพกพาของท่านที่สนามบิน (รวมทั้งที่ประตูขึ้นเครื่องด้วย)

โควตาสัมภาระพกพาเพิ่มอีก 3 กก.

ผู้โดยสารที่มีโควตาสัมภาระพกพา 7 กก. จะมีสิทธิ์ซื้อโควตาสัมภาระพกพาเพิ่มได้อีก 3 กก. (เมื่อมีเหลือขาย ยกเว้นเที่ยวบินที่เข้า ออก หรือภายในเวียดนาม) การซื้อโควตาสัมภาระเพิ่มนี้สามารถทำได้หลายวิธี แต่จะถูกที่สุดถ้าซื้อเวลาที่จองเที่ยวบิน หรือถ้าท่านไม่ได้ซื้อเวลาที่จองเที่ยวบินซึ่งจะได้ราคาที่ถูกที่สุด เราก็แนะนำว่าท่านควรซื้อก่อนมาถึงสนามบินเพราะจะแพงกว่าถ้าซื้อที่สนามบิน

การซื้อสัมภาระพกพา 3 กก. ที่สนามบิน ท่านสามารถตรวจสอบว่ายังเหลือขายหรือเปล่าและจ่ายเงินได้ที่เคาน์เตอร์บริการของเจ็ทสตาร์

ถ้าท่านมาถึงประตูขึ้นเครื่อง (Gate) พร้อมสัมภาระพกพาเพิ่มเติมที่หนักมากกว่า 7 กก. แต่ไม่เกิน 10 กก. ท่านสามารถซื้อโควตาสัมภาระพาเพิ่มได้อีก 3 กก. ถ้ายังมีเหลือขายอยู่ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นราคาที่แพงที่สุด นอกจากนี้ ถ้าโควตาขายหมดแล้ว หรือน้ำหนักสัมภาระรวมของท่านเกิน 10 กก. (หรือ 14 กก. สำหรับตั๋วชั้น Business) หรือเกินข้อกำหนดเรื่องขนาดหรือจำนวนชิ้น ท่านก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระพกพาส่วนเกิน สัมภาระพกพาส่วนเกินของท่านไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้และจะถูกขนส่งไปยังช่องเก็บสินค้าของเครื่องบินเพื่อการขนส่ง กรุณาดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในตารางด้านล่าง


ค่าธรรมเนียมทั้งหมดข้างบนนั้นรวมภาษีสินค้าและบริการ (GST) หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว ค่าธรรมเนียมจะอยู่ในสกุลเงินท้องถิ่นของสนามบินที่เกี่ยวข้อง


เที่ยวบิน

ราคาเช็คอินที่สนามบิน: สัมภาระพกพาเพิ่มอีก 3 กก.

ราคาที่ประตูขึ้นเครื่อง (Gate): สัมภาระพกพาเพิ่มอีก 3 กก. หรือสัมภาระพกพาส่วนเกิน

ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ AUD $30 / NZD $30 AUD $60 / NZD $60
ในประเทศเวียดนาม - USD $25 / VND 500,000
ในประเทศญี่ปุ่น JPY¥3,000 JPY¥4,000
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (ยกเว้นเที่ยวบินไปออสเตรเลีย) SGD $40 (ไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินที่เข้า/ออกจากเวียดนาม) -
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Japan (ยกเว้นเที่ยวบินที่เข้า/ออกจากเวียดนาม) JPY ¥4,500 JPY ¥5,000
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Pacific - USD $45 / VND 1,000,000₫
เที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ และระหว่างนิวซีแลนด์กับเกาะคุก AUD $40 / NZD $40 AUD $75 / NZD $75
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และเที่ยวบินที่เข้า/ออกจากเวียดนาม) และเที่ยวบินของ Jetstar Asia ที่เข้า/ออกจากออสเตรเลีย AUD $50 / SGD $50 AUD $100