ค่าธรรมเนียมสัมภาระเช็คอินที่สนามบิน

ราคาสัมภาระพกพาที่สนามบิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเช็คอินที่สนามบิน

จะประหยัดกว่าในทุกกรณีเมื่อท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มเข้าสู่การจองของท่านก่อนที่ท่านจะมาถึงสนามบิน ถ้าท่านไม่ทำตามนี้ ท่านก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราด้านล่างเมื่อเช็คอินสัมภาระของท่าน จะมีค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก. ต่อผู้โดยสารหนึ่งคน สำหรับสัมภาระส่วนที่หนักเกินกว่านั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราต่อกิโลสำหรับทุกกิโลกรัมที่เกินมา อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มเข้าสู่การจองของท่านแล้ว แต่ท่านมีสัมภาระมากกว่าที่ซื้อไว้ ท่านก็จะต้องเสียค่าสัมภาระส่วนเกิน (Excess) ในอัตราต่อกิโลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ถ้าเที่ยวบินของท่านเป็นเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างเที่ยวบินในประเทศกับระหว่างประเทศ ท่านก็ต้องเสียค่าน้ำหนักสัมภาระในอัตราต่อกิโลกรัมของอัตราระหว่างประเทศตามที่กำหนดไว้ด้านล่างสำหรับการเดินทางทั้งหมดของท่าน

สำหรับสัมภาระไม่เกิน 15 กก. ที่เช็คอินที่สนามบิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม:

เที่ยวบิน

สัมภาระไม่เกิน 15 กก.

ภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ AUD $45 / NZD $45
ภายในประเทศญี่ปุ่น JPY¥3,600
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (ไม่รวมเที่ยวบินไปออสเตรเลียและเดนปาซาร์) USD $40 / SGD$60 / VND 1,000,000₫ / THB ฿1,400 / TWD $1,400 / HKD $290 / JPY¥5,000 / IDR 610,000 Rp / PHP ₱2,200 / CNY¥280 / MYR185 / LKR 8,100
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Japan HKD $290 / JPY¥5,000 / TWD $1,400 / PHP ₱2,200 / CNY¥280 / USD $40
เที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ AUD $70 / NZD $70 / USD $50 / SGD $70 / THB ฿1,800 / IDR 720,000 Rp / JPY¥6,000 / VND 1,750,000₫/ KRW₩55,000
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) และเที่ยวบินของ Jetstar Asia ที่เข้า/ออกจากออสเตรเลียและเดนปาซาร์ AUD $70 / NZD $70 / USD $50 / SGD $70 / THB ฿1,800 / IDR 720,000 Rp / JPY¥6,000 / VND 1,100,000₫/ KRW₩55,000 / MYR215

ค่าธรรมเนียมต่อกิโลกรัมของสัมภาระที่เกิน 15 กก.. ที่เช็คอินที่จุดเช็คอินของสนามบิน:

เที่ยวบินในประเทศ

เที่ยวบินใน

ค่าธรรมเนียมต่อกิโลกรัม

ออสเตรเลีย AUD $15
นิวซีแลนด์ NZD $15
ญี่ปุ่น JPY¥800

เที่ยวบินระหว่างประเทศในเอเชีย

เที่ยวบินที่ออกจาก

ค่าธรรมเนียมต่อกิโลกรัม

สิงคโปร์ SGD $20
อินโดนีเซีย IDR 150,000 Rp
ญี่ปุ่น JPY¥1,500
เวียดนาม VND 320,000₫ / USD $16
ไทย THB ฿600
มาเลเซีย MYR 50
ฮ่องกง SAR, จีน HKD $120
ไต้หวัน, จีน TWD $600
ฟิลิปปินส์ PHP ₱650
จีน CNY¥100

เที่ยวบินระหว่างประเทศของทวีปอื่น

เที่ยวบินที่ออกจาก

ค่าธรรมเนียมต่อกิโลกรัม

สิงคโปร์ SGD $25
ออสเตรเลีย AUD $25
นิวซีแลนด์ NZD$25
ญี่ปุ่น JPY¥1,500
อินโดนีเซีย IDR 200,000 Rp
เกาหลี KRW ₩20,000
สหรัฐอเมริกา USD $25

ค่าธรรมเนียมการจัดการสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษที่สนามบิน

ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษ มีผลใช้กับสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษในแต่ละเที่ยวบิน
เที่ยวบิน

ค่าธรรมเนียม

เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (JQ) AUD / NZD $25
เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศของ Jetstar Japan (GK) JPY ¥2,500 / HKD $140 / TWD $550 / PHP ₱900 / CNY ¥120
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K) USD $25 / SGD $25 / VND 400,000₫ / THB ฿620 / TWD $500 / HKD $140 / JPY ¥2,000 / IDR 235,000 Rp / PHP ₱900 / CNY ¥120 / MYR 80 / LKR 3,400

ราคาสัมภาระพกพาที่สนามบิน

โควตาสัมภาระพกพาของท่านก็คือสองชิ้นและหนักไม่เกิน 7 กก. ยกเว้นท่านจะซื้อสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้ว:

  • สัมภาระพกพาเพิ่มพิเศษอีก +7 กก. (ของสองชิ้น น้ำหนักรวม 14 กก. บริการนี้มีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน);
  • แพ็คเกจ Flexibiz (2 ชิ้น น้ำหนักรวม 14 กก.); หรือ
  • ตั๋วชั้น Business (2 ชิ้น น้ำหนักรวม 14 กก.)

ไม่อนุญาตให้สัมภาระหนึ่งรายการมีน้ำหนักเกิน 10 กก. มีข้อจำกัดด้านขนาด กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระพกพา

เราจะตรวจสอบสัมภาระพกพาของท่านที่สนามบิน (รวมทั้งที่ประตูขึ้นเครื่องด้วย)

โควตาสัมภาระพกพาเพิ่มอีก +7 กก.

ผู้โดยสารที่ได้รับน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง 7 กก. ตามมาตรฐานสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องเพิ่มเติม 7 กก. ได้ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ มีให้บริการในบางเส้นทางบินเท่านั้น) เพื่อให้มีน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องรวมทั้งสิ้น 14 กก. น้ำหนักเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อได้ในหลายขั้นตอน แต่จะมีราคาถูกที่สุดเมื่อสั่งซื้อในเวลาที่คุณจองเที่ยวบิน หากคุณไม่ได้ขอเพิ่มน้ำหนักเมื่อทำการจอง (ซึ่งมีราคาถูกที่สุด) เราขอแนะนำให้ขอเพิ่มน้ำหนักทางออนไลน์ในจัดการการจอง ก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึงสนามบิน เพราะที่สนามบินราคาน้ำหนักเพิ่มเติมจะแพงที่สุด

หากต้องการซื้อสัมภาระติดตัวเพิ่มเติม 7 กก. ที่สนามบิน ท่านสามารถตรวจสอบว่ายังเหลือขายหรือเปล่าและจ่ายเงินได้ที่เคาน์เตอร์บริการของเจ็ทสตาร์

หากคุณเดินทางมาถึงประตูขึ้นเครื่องพร้อมกับสัมภาระติดตัวที่มีน้ำหนักมากกว่า 7 กก. แต่ไม่ถึง 14 กก. คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระติดตัวเพิ่มเติม 7 กก. ได้หากยังมีบริการนี้สำหรับเที่ยวบินของคุณ อย่างไรก็ตาม การซื้อในเวลาดังกล่าวจะเป็นราคาที่แพงที่สุด หากการซื้อน้ำหนักเพิ่มเติมไม่สามารถทำได้แล้ว หรือน้ำหนักสัมภาระรวมทั้งสิ้นของคุณมากกว่า 14 กก. หรือสัมภาระของคุณมีขนาดเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระติดตัวส่วนเกิน โดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่คุณอาจได้สั่งซื้อไปแล้ว น้ำหนักสัมภาระติดตัวส่วนเกินทั้งหมดจะต้องดำเนินการในลักษณะของสัมภาระเช็คอินในพื้นที่เก็บสัมภาระ โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่ตารางด้านล่าง


ค่าธรรมเนียมทั้งหมดข้างบนนั้นรวมภาษีสินค้าและบริการ (GST) หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว ค่าธรรมเนียมจะอยู่ในสกุลเงินท้องถิ่นของสนามบินที่เกี่ยวข้อง


>
เที่ยวบิน

ราคาเช็คอินที่สนามบิน: สัมภาระพกพาเพิ่มอีก 7 กก.*

ราคาที่ประตูขึ้นเครื่อง (Gate): สัมภาระพกพาเพิ่มอีก 7 กก.* หรือสัมภาระพกพาส่วนเกิน

ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ AUD $50 / NZD $50 AUD $65 / NZD $65
ในประเทศญี่ปุ่น JPY¥4,000 JPY¥4,500
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (ยกเว้นเที่ยวบินไปออสเตรเลีย) SGD $65 / USD $50 / THB ฿1,520 / TWD $1,480 / HKD $370 / JPY ¥5,500 / IDR 660,000 Rp / PHP ₱2,400 / CNY ¥330 / MYR175/ LKR 8,800 SGD $60 / USD $70 / VND 1,000,000₫ / THB ฿2,100 / TWD $1,750 / HKD $450 / JPY ¥6,500 / IDR 860,000 Rp / PHP ₱2,900 / CNY ¥400 / MYR 260/ LKR 11,500
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Japan JPY ¥5,500 JPY ¥6,500
เที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ - AUD $75 / NZD $75
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และเที่ยวบินที่เข้า/ออกจากเวียดนาม) และเที่ยวบินของ Jetstar Asia ที่เข้า/ออกจากออสเตรเลีย
แล้วแต่เที่ยวบิน
AUD $75 / SGD $75
KRW ₩60,000/ USD $60
AUD $100 / SGD $100
KRW ₩81,000/ USD $100

*สัมภาระติดตัวเพิ่มเติม 7 กก.นั้นไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปยัง Jetstar Airways (JQ) ที่ระบุไว้