หากคุณคิดว่าแผนการเดินทางของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเดินทาง คุณสามารถซื้อ FareCredit เมื่อทำการจองเที่ยวบิน FareCredit ให้คุณสามารถยกเลิกการจองของคุณและได้รับบัตรกำนัลเครดิตตามมูลค่าของค่าโดยสารของคุณ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายของ FareCredit)

ปัจจุบัน FareCredit มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น และเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์

FareCredit มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศบางเที่ยวบินที่ออกจากออสเตรเลียและเที่ยวบินระหว่างประเทศบางเที่ยวบินที่ออกจากสิงคโปร์

การซื้อ FareCredit

FareCredit มีมื่อคุณทำการจองบัตรโดยสารผ่าน Jetstar.com คุณจะมีตัวเลือกให้ซื้อ FareCredit ก่อนที่จะทำการจ่ายเงินในขั้นสุดท้าย คุณสามารถซื้อ FareCredit ให้ครอบคลุมการจองทั้งหมดของคุณหรือเพียงหนึ่งเที่ยวบินถ้าคุณแน่ใจเกี่ยวกับการเดินทางที่เหลือ เมื่อเพิ่ม FareCredit ก็จะสามารถนำมาใช้กับผู้โดยสารทุกคนในเที่ยวบินที่เลือก

การใช้ FareCredit

คุณสามารถยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ได้ (แม้ว่าคุณได้เช็คอินออนไลน์แล้ว) จนกว่าทางสนามบินจะเปิดให้เช็คอินสำหรับเที่ยวบินนั้น

เมื่อต้องการยกเลิกการเดินทาง:

 • โปรดไปที่หน้าจัดการการจองของ Jetstar และเข้าสู่ระบบโดยป้อนหมายเลขอ้างอิงในแผนการเดินทางของคุณและอีเมลหรือนามสกุลของคุณ
 • เลือก "ยกเลิกตัวเลือก"
 • เลือกเที่ยวบินที่คุณต้องการจะยกเลิกและยืนยันการยกเลิกนั้น
 • ตรวจดูอีเมลของคุณ เราจะส่งบัตรกำนัลไปให้คุณภายใน 24 ชั่วโมง

สำหรับการจองที่ผู้โดยสารบางคนไม่ต้องการยกเลิก โปรดโทรติดต่อศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar

บัตรกำนัลเครดิต

บัตรกำนัลเครดิตนี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และสามารถครอบคลุมมูลค่าของเที่ยวบินของคุณและบริการเสริมบนเที่ยวบิน ซึ่งได้แก่

 • ชุดรวม
 • สัมภาระ
 • ที่นั่ง
 • มื้ออาหาร
 • ความบันเทิง
 • แพ็คความสะดวกสบาย

คุณสามารถใช้บัตรกำนัลของคุณสำหรับเที่ยวบินของ Jetstar ได้ที่ Jetstar.com หรือผ่านทางศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar

ข้อยกเว้นของ FareCredit:

รายการต่อไปนี้ในการจองของคุณไม่อยู่ภายใต้ข้อเสนอ FareCredit และจะไม่รวมอยู่ในบัตรกํานัลเครดิตของคุณ

 • ค่าใช้จ่ายของ FareCredit
 • การเช่ารถ โรงแรมที่พัก ประกันการเดินทาง ค่าที่จอดรถในสนามบิน ค่าบริการรถรับส่งไป/กลับสนามบิน ค่าสมาชิก Club Jetstar ค่าธรรมเนียมการจองและค่าบริการ การชดเชยคาร์บอน การบริจาคเงินสำหรับ StarHeritage, StarKids หรือ StarTrees

อายุของบัตรกํานัลเครดิต:

บัตรกํานัลทั้งหมดสามารถใช้ได้หลายครั้ง ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ได้ในการจองหลายรายการ

ถ้าการจองเดิมเป็นการจองกับ:

 • Jetstar Airways (JQ): บัตรกํานัลมีอายุ 3 ปี
 • Jetstar Japan (GK): บัตรกํานัลมีอายุ 6 เดือน
 • Jetstar Asia (3K): บัตรกํานัลมีอายุ 18 เดือน

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2023 หากคุณมีบัตรกํานัลที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว บัตรกํานัลจะถูกเปลี่ยนเป็นใช้ได้หลายครั้ง สามารถใช้ได้กับการจองหลายรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FareCredit

(ก) FareCredit ไม่ได้มาแทนที่สิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย (Australian Consumer Law), กฎหมายท้องถิ่นของคุณ หรือ เงื่อนไขของการบริการขนส่งของ Jetstar

(ข) หากต้องการยกเลิกเที่ยวบินที่มีการซื้อ FareCredit คุณต้องเข้าสู่ระบบและไปที่หน้าจัดการการจองก่อนถึงเวลาเปิดให้เช็คอินที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินนั้น แม้ว่าโดยปกติแล้ว การเช็คอินที่สนามบินมักจะเปิดให้บริการล่วงหน้าสามชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ แต่ผู้โดยสารมีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงเวลาที่แน่นอนในการเปิดให้เช็คอินที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

(ค) เมื่อคุณยกเลิกเที่ยวบิน คุณจะได้รับบัตรกำนัลเครดิตตามมูลค่าของราคาบัตรโดยสารเที่ยวบินนั้นและบริการเสริมใด ๆ บนเที่ยวบินถ้ามี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายของ FareCredit) ภายใน 24 ชั่วโมงโดยส่งมาทางอีเมล สำหรับการยกเลิกที่มีผู้โดยสารหลายคน จะมีการออกบัตรกำนัลในชื่อของผู้โดยสารแต่ละท่านและส่งอีเมลไปที่ผู้ติดต่อของการจอง

(ง) หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจองที่ศูนย์บริการติดต่อ ค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถขอคืนเงินโดยบัตรกำนัลเครดิต

(จ) บัตรกำนัลนี้ครอบคลุมถึงรายการต่อไปนี้: มูลค่าเงินตามราคาบัตรโดยสารของคุณและค่าบริการเสริมบนเที่ยวบินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่ายของ FareCredit นั้นเอง) อาทิ ชุดรวม น้ำหนักสัมภาระ ที่นั่ง อาหาร ความบันเทิง และแพ็คความสะดวกสบาย

(ฉ) บัตรกำนัลไม่ครอบคลุมรายการต่อไปนี้ ค่าใช้จ่ายของ FareCredit การเช่ารถ โรงแรมที่พัก ประกันการเดินทาง ค่าที่จอดรถในสนามบิน ค่าบริการรถรับส่งไป/กลับสนามบิน ค่าสมาชิก Club Jetstar ค่าธรรมเนียมการจองและค่าบริการ การชดเชยคาร์บอน ค่าบริจาคเงินสำหรับ StarHeritage, StarKids หรือ StarTrees โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัล

(ช) การจ่ายเงินไม่ว่าในลักษณะใดจะได้รับการโอนเงินเป็นยอดเครดิตไว้ในบัตรกำนัล ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินที่ดำเนินการโดย Points Plus Pay (เช่น คะแนนสะสมของโปรแกรม Qantas Frequent Flyer) บัตรกำนัลนี้จะมีมูลค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าบัตรโดยสารและอุปกรณ์เสริมบนเที่ยวบินที่จองไว้ในขณะทำการจองเที่ยวบินและจะมีให้ในสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อ FareCredit โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัล

(ซ) หากคุณอัปเกรดค่าโดยสารเป็นชุดรวม Flex, Flex Plus หรือชุดรวม Max ก็จะมีการโอน FareCredit สำหรับการจองเริ่มแรกของคุณ

(ฌ) FareCredit สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อใช้แล้วจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือไปใช้กับเที่ยวบินใด ๆ ที่ชำระเงินด้วยบัตรกำนัลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ FareCredit ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเปลี่ยนแปลงวันเดินทางของเที่ยวบินที่อยู่ภายใต้ FareCredit โดยไม่ได้ใช้ FareCredit คุณจะสามารถยกยอดของ FareCredit นั้นไปใช้กับเที่ยวบินใหม่ได้

(ญ) หากต้องการยกเลิกผู้โดยสารบางท่านในการจอง จะต้องติดต่อศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar เท่านั้น

(ฎ) FareCredit สามารถสั่งซื้อได้สำหรับการจองเที่ยวบินที่ไม่ได้เลือกชุดรวม Flex, Flex Plus หรือชุดรวม Max

(ฏ)  FareCredit มีให้สำหรับเที่ยวบินในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น หากมีพร้อมให้บริการหรือมีผลบังคับใช้

(ม) FareCredit ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันการเดินทาง และไม่สามารถใช้เป็นประกันการเดินทางใด ๆ สำหรับคุณได้ คุณควรอ่านและพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FareCredit ก่อนที่จะทำการจองและควรทราบถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่าง ๆ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขส่วนบุคคลของคุณ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้

(ฑ) FareCredit ไม่มีให้บริการเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่รวมข้อเสนอแบบ Zero Dollar (เช่น Return for Free หรือ Kids Fly Free)

(ฒ) ควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของ Fare Credit ร่วมกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัล FareCredit

^ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2024 เป็นต้นไป จะไม่สามารถสั่งซื้อชุดรวมเริ่มต้น Max จาก Jetstar โดยตรงได้