โปรดบอกให้เราทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในระดับใด การระบุระดับความช่วยเหลือที่คุณต้องการโดยการอ้างอิงรหัส IATA ที่ได้รับการยอมรับดังต่อไปนี้ในขั้นตอนการจอง จะช่วยเราได้เป็นอย่างมาก นั่นคือ

WCHR - รถเข็นวีลแชร์สำหรับพื้นเอียง:

  • คุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์ในระหว่างการเช็คอินและการขึ้นเครื่องบิน
  • คุณสามารถขึ้น/ลงบันไดได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ
  • คุณสามารถเดินไปมาภายในห้องโดยสารของเครื่องบินได้เพื่อไปยัง/ออกจากที่นั่งของคุณ

WCHS - รถเข็นวีลแชร์สำหรับขั้นบันได:

  • คุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์ในระหว่างการเช็คอินและการขึ้นเครื่องบิน
  • คุณไม่สามารถขึ้น/ลงบันไดได้เองหากไม่มีผู้ช่วยเหลือ
  • คุณสามารถเดินไปมาภายในห้องโดยสารของเครื่องบินได้เพื่อไปยัง/ออกจากที่นั่งของคุณ

WCHC - รถเข็นวีลแชร์สำหรับห้องโดยสาร:

  • คุณสามารถเดินทางด้วยอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ได้ เช่น รถเข็นวีลแชร์ธรรมดาหรือรถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้า
  • คุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์ในระหว่างการเช็คอินและการขึ้นเครื่องบิน
  • คุณไม่สามารถขึ้น/ลงบันไดได้เองหากไม่มีผู้ช่วยเหลือ
  • คุณไม่สามารถเคลื่อนที่ภายในห้องโดยสารของเครื่องบินได้และอาจต้องการความช่วยเหลือในการเข้า/ออกจากที่นั่งบนเครื่องบิน

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์ในทุกระดับจะรวมถึงความช่วยเหลือจากเครื่องบินไปยังพื้นที่รอรับกระเป๋าสัมภาระที่เมืองปลายทางของคุณ แน่นอนว่าหากคุณต้องการเดินทางเองเพื่อไปยังจุดต่าง ๆ ในสนามบิน คุณก็สามารถทำได้เช่นกัน

โปรดทราบว่าในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์นั้นอาจมีความล่าช้าบ้าง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก ดังนั้นโปรดคำนึงถึงเรื่องนี้ในการจัดการการเดินทางของคุณ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทางต่อ (รวมถึงเที่ยวบินเชื่อมต่อ) โปรดอย่าลืมเตรียมการให้มีผู้มารับคุณ เพราะเราไม่สามารถช่วยเหลือคุณต่อภายหลังขั้นตอนการรับกระเป๋าสัมภาระได้

< ย้อนกลับ