หากคุณได้ทำการจองผิดวัน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบินของคุณ ไม่ต้องกังวล การแก้ไขด่วนในหนึ่งชั่วโมง (One-hour Quick Fix) สามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณได้!

ด้วยการแก้ไขด่วนในหนึ่งชั่วโมง เมื่อการจองของคุณได้รับการยืนยันใน jetstar.com แล้ว คุณจะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการเปลี่ยนแปลง หากคุณอยู่ภายในกรอบเวลาการแก้ไขด่วนในหนึ่งชั่วโมง เราจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าค่าโดยสารของคุณจะเป็นประเภทใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม อาจมีส่วนต่างค่าโดยสาร โดยขึ้นอยู่กับรายการใหม่ที่คุณเลือก

ฉันจะใช้การแก้ไขด่วนในหนึ่งชั่วโมงได้เมื่อใด

ขณะนี้การแก้ไขด่วนในหนึ่งชั่วโมงเปิดให้บริการสําหรับเที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดของ Jetstar Airways (JQ)* รวมถึงเที่ยวบินเชื่อมต่อไปยังหรือมาจากเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) หรือ Jetstar Japan (GK)

*ไม่มีให้บริการสําหรับเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ) ที่เชื่อมต่อกับเที่ยวบินของ Jetstar (3K) ผ่านเมืองดาร์วิน

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาของเที่ยวบินได้โดยไปที่จัดการการจอง และเลือกแท็บ ‘เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน’

สําหรับการเปลี่ยนแปลงสนามบินต้นทางหรือปลายทาง ประเภทค่าโดยสาร หรือหากคุณต้องการโอนการจองของคุณไปให้บุคคลอื่น คุณจำเป็นจะต้องติดต่อเรา (โปรดตรวจสอบเวลาทําการของศูนย์บริการติดต่อชั่วคราวที่ด้านล่าง)

หากคุณอยู่ภายในกรอบเวลาการแก้ไขด่วนในหนึ่งชั่วโมง เราจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างไรก็ตาม อาจมีส่วนต่างค่าโดยสาร โดยขึ้นอยู่กับรายการใหม่ที่คุณเลือก

ต่อไปนี้คือคำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงในชั่วโมงแรกของการจอง

ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
จัดการการจอง
ศูนย์บริการติดต่อ
เปลี่ยนวันที่หรือเวลาของเที่ยวบิน

มีค่าธรรมเนียมการจองของศูนย์บริการติดต่อ – ดูที่ด้านล่าง*
เปลี่ยนแปลงเมืองต้นทางและเมืองปลายทาง
สลับเมืองแบบย้อนกลับ (เช่น MEL>SYD เป็น SYD>MEL)
เปลี่ยนประเภทค่าโดยสารหรือชุดบัตรโดยสาร
เปลี่ยนชื่อผู้โดยสารหรือการโอนการจองไปให้บุคคลอื่น

*หากคุณเปลี่ยนแปลงวันที่หรือเวลาของเที่ยวบินผ่านศูนย์บริการติดต่อ จะมีค่าธรรมเนียมการจองผ่านศูนย์บริการติดต่อ โปรดดูรายละเอียดได้ที่ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

หากคุณได้จองรถเช่า ประกันการเดินทาง ที่จอดรถในสนามบิน บริการรถรับส่ง แพ็คเกจวันหยุดของ Jetstar หรือที่พักโรงแรม คุณจะต้องติดต่อบริษัทผู้ให้บริการแต่ละแห่งดังกล่าวเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของคุณ

เวลาทําการของศูนย์บริการติดต่อชั่วคราว:

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ศูนย์บริการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษของเราเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น. ทุกวัน หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขด่วนภายในหนึ่งชั่วโมง และคุณได้ทําการจองหลังเวลา 20.00 น. โปรดติดต่อเราในวันรุ่งขึ้นก่อน 9.00 น. ทีมงานของเราจะให้ความช่วยเหลือสำหรับคุณ ไปที่ ติดต่อเรา

กรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง

กรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงของการแก้ไขด่วนนี้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อการจองของคุณได้รับการยืนยัน กล่าวคือ เมื่อคุณเห็นข้อความยืนยันในหน้าจอของคุณ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการจองของคุณ

โปรดอย่าลืมจดบันทึกหมายเลขอ้างอิงการจองไว้ เพื่อใช้ในการแก้ไขด่วนในหนึ่งชั่วโมงซึ่งคุณสามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอจนกว่าคุณจะได้รับอีเมลแผนการเดินทางของคุณ

หากคุณต้องการจะติดต่อเราเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ กรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงจะมีผลตั้งแต่เมื่อคุณทำการจอง ไปจนถึงเวลาที่คุณรอคิวทางโทรศัพท์หรือการแชทออนไลน์ ดังนั้น คุณไม่ต้องกังวลหากจำเป็นต้องรอสาย

หลังจากพ้นระยะเวลาการแก้ไขด่วนในหนึ่งชั่วโมงแล้ว

คุณยังสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่เวลาผ่านไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนับจากที่ทำการจอง แต่ต้องดำเนินการก่อนถึงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ดูที่ระเบียบค่าโดยสาร เพื่อดูกําหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงสําหรับค่าโดยสารแต่ละประเภท โดยอาจมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง โปรดดูที่ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ของเรา

จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ