หากท่านกำลังตั้งครรภ์ ท่านควรตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ให้แน่ใจก่อนทำการจองตั๋วเดินทางทุกครั้ง:

 • ปรึกษาแพทย์ถึงความปลอดภัยในการเดินทางของท่าน
 • เมื่อท่านเข้าสู่ช่วงที่สามของการตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) ท่านต้องพกจดหมายหรือใบรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าท่านสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย
 • หากท่านตั้งครรภ์ในกรณีพิเศษ เช่น ตั้งครรภ์บุตรมากกว่า 1 คน ท่านจะต้องมีเอกสารใบอนุญาตทางการแพทย์เพื่อยืนยันความปลอดภัย ก่อนการเดินทางของท่าน
 • ทางสายการบินไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบความปลอดภัยของท่านและบุตรของท่าน กรณีที่ท่านเดินทางในขณะตั้งครรภ์

ฉันสามารถโดยสารเที่ยวบินเจ็ทสตาร์ในขณะตั้งครรภ์ได้หรือไม่

ข้อควรคำนึงในการโดยสารเที่ยวบินในขณะตั้งครรภ์

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ท่านควรทำการปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงการตั้งครรภ์ระยะใกล้คลอด

ทั้งนี้ความปลอดภัยในการเดินทางโดยสารขณะตั้งครรภ์ จะต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการเดินทาง, อายุครรภ์, การตั้งครรภ์แฝด หรือกรณีพิเศษอื่นๆ

ใบอนุญาตการเดินทาง

เที่ยวบินที่ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า 4 ชม
 • กรณีตั้งครรภ์เดี่ยว – อายุครรภ์สูงสุดไม่เกิน 40 สัปดาห์
 • กรณีตั้งครรภ์บุตรหลายคน – อายุครรภ์สูงสุดไม่เกิน 38 สัปดาห์
เที่ยวบินที่ใช้เวลาในการเดินทางตั้งแต่ 4 ชม. หรือ 4 ชม. ขึ้นไป
 • กรณีตั้งครรภ์เดี่ยว – อายุครรภ์สูงสุดไม่เกิน 36 สัปดาห์
 • กรณีตั้งครรภ์บุตรหลายคน – อายุครรภ์สูงสุดไม่เกิน 32 สัปดาห์

เมื่อท่านเข้าสู่ช่วงที่สามของการตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป) จำไว้ว่าท่านจะต้องนำเอกสารเฉพาะ (ดูด้านล่าง) จากแพทย์ของท่านมาด้วยก่อน เราจึงจะอนุญาตให้ท่านเดินทางได้ 

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ในระยะที่สาม ไม่สามารถนั่งเก้าอี้โดยสารในแถวประตูทางออกบนเครื่องบินของเจ็ทสตาร์ได้ เพื่อความปลอดภัยของบุตรในครรภ์ของท่านและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกรณีที่ท่านต้องเปิดประตูในกรณีฉุกเฉิน

ข้อควรระวัง: กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถเดินทางไปยังประเทศปลายทางได้หรือไม่ ในกรณีที่ท่านเดินทางไปยังประเทศที่มีข้อจำกัดเรื่องผู้โดยสารตั้งครรภ์ต่างสัญชาติ

หมายเหตุสําหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Japan (GK)

 • เมื่อท่านมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป ท่านต้องพกพาใบรับรองหรือจดหมายจากแพทย์หรือผดุงครรภ์มีทะเบียน
 • หากคุณเดินทางกับ Jetstar Asia (3K) และกำลังตั้งครรภ์อยู่ คุณจะไม่สามารถนั่งในแถวที่นั่งติดทางออกได้

กรณีที่ฉันเดินทางขณะตั้งครรภ์จะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทางหรือไม่

หากท่านไม่มีความผิดปกติในการตั้งครรภ์ หรือ จำเป็นต้องเดินทางในขณะที่ตั้งครรภ์ในช่วง 28 สัปดาห์แรก ท่านไม่จำเป็นจะต้องมีใบรับรองแพทย์ในการเดินทาง

หากคุณตั้งครรภ์และมีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไป คุณต้องนำใบรับรองหรือเอกสารจากแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ที่จดทะเบียนติดตัวมาด้วย เพื่อยืนยันข้อมูลต่อไปนี้

 • วันกำหนดคลอด
 • ประเภทของการตั้งครรภ์ แบบเดี่ยว หรือตั้งครรภ์แฝด
 • ไม่มีความผิดปกติในการตั้งครรภ์

ท่านจะต้องมีเอกสารดังกล่าวติดตัวตลอดเวลาในขณะเดินทาง และสามารถแสดงเอกสารดังกล่าวได้ทุกเมื่อที่มีการตรวจเช็ค

ยกเว้น กรณีที่ท่านมีอายุครรภ์มากกว่า 35 สัปดาห์ จะต้องมีเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นประกอบการเดินทางไปกับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ทำการบินโดย เจ็ทสตาร์ เจแปน (GK)

กรุณาสังเกตว่า: เมื่อเดินทางกับเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินงานโดย Jetstar Japan (GK) ถ้าท่านมีอายุครรภ์มากกว่า 35 สัปดาห์ ท่านจะต้องผ่านข้อกำหนดข้างต้นก่อนจึงจะเดินทางได้

กรณีที่ท่านมีความผิดปกติในการตั้งครรภ์

ท่านจะต้องมีใบรับรองจากแพทย์ กรณีที่ท่านมีความผิดปกติในการตั้งครรภ์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

ท่านจะต้องมีเอกสารดังกล่าวติดตัวตลอดเวลาในขณะเดินทาง และสามารถแสดงเอกสารดังกล่าวได้ทุกเมื่อที่มีการตรวจเช็ค

ท่านสามารถเดินทางโดยสารเครื่องบินหลังจากคลอดบุตรเป็นเวลานานแค่ไหน

ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์กรณีที่เดินทางหลังจากคลอดบุตรไม่เกิน 7 วัน

ทารกของท่านจะต้องมีอายุอย่างน้อย 48 ชม. ก่อนการเดินทางไปกับเที่ยวบิน เจ็ทสตาร์ (JQ), เจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K), และเจ็ทสตาร์ เจแปน (GK) โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ในการเดินทางกรณีที่ทารกมีอายุระหว่าง 3-7 วันหลังคลอด