หากท่านไม่แน่ใจว่าการเดินทางโดยสารทางเครื่องบินนั้นมีผลต่อสุขภาพของท่านหรือไม่ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนการทำการจองตั๋ว

กรุณาแจ้งให้เราทราบด้วยว่าคุณมีอาการป่วยไข้ ไม่สบาย เป็นโรค หรือมีปัญหาทางสุขภาพอื่นๆหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ท่านหรือผู้โดยสารท่านอื่นเกิดความไม่ปลอดภัย หากท่านโดยสารไปกับเที่ยวบินของเรา

หากทางสายการบินตรวจพบว่าท่านมีปัญหาทางสุขภาพซึ่งไม่ปลอดภัยในการเดินทาง เราจะไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องได้

ถ้าท่านเดินทางกับยาสำคัญ เราแนะนำว่าท่านควรเก็บยาทั้งหมดของท่านไว้ในสัมภาระที่ท่านพกพาเข้าห้องโดยสาร (Carry-on baggage) เราอนุญาตให้ท่านพกพาเข็มฉีดยาใต้ผิวหนังได้ กรุณาดูรายละเอียดจากการเดินทางกับยา

สำหรับการเจ็บป่วยบางโรค ท่านจะต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์ (Medical clearance) ก่อน เราจึงสามารถยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินของท่านได้ โปรดดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางการแพทย์.

กรณีที่ท่านตั้งครรภ์ขณะเดินทาง ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารประกอบการเดินทางได้ที่หน้าการโดยสารขณะตั้งครรภ์

กรณีที่ฉันเจ็บป่วยหรืออยู่ภายใต้การกินยารักษาโรค จะต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์ก่อนกำหนดเดินทางหรือไม่

โดยทั่วไปแล้ว สภาพทางการแพทย์เกือบทุกอย่างนั้นไม่น่าเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทางเครื่องบินของท่าน แต่สำหรับสภาพหรือความพิการบางอย่างนั้น ท่านต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์ (Medical clearance) ก่อน เราจึงสามารถยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินของท่านได้

เราแนะนำให้ท่านอ่านแนวปฏิบัติเรื่องการอนุญาตการเดินทาง (Travel Clearance Guidelines) เพื่อดูว่าสภาพของท่านน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง หรือต้องใช้ใบอนุญาตหรือไม่ และท่านจะขอใบอนุญาตดังกล่าวได้อย่างไร

คู่มือสำหรับใบอนุญาตทางการแพทย์

แบบฟอร์มใบอนุญาตทางการแพทย์ของเจ็ทสตาร์

ถ้าฉันมีอาการภูมิแพ้ชนิดรุนแรง จะมีบริการโดยสารเครื่องบินปราศจากสารก่อภูมิแพ้สำหรับฉันหรือไม่

ทางสายการบินเจ็ทสตาร์ไม่สามารถรับรองได้ว่าภายในห้องโดยสารของเครื่องบินมีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่สามารถทำให้เที่ยวบินของเราปลอดจากถั่วลิสงได้ เพราะเป็นการยากที่จะทำการห้ามมิให้ผู้โดยสารท่านอื่นนำเอาถั่วลิสงหรือขนมอบกรอบที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงเข้ามารับประทานในห้องโดยสารได้

ลูกเรือของเจ็ทสตาร์ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อดูแลปัญหาด้านสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลใดๆ

ดังนั้น กรุณาพกยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้ขณะเดินทางโดยใส่ลงในกระเป๋าถือสำหรับพกพาขึ้นเครื่องของท่านเอง

กรณีที่ฉันเป็นโรคติดต่อจะสามารถเดินทางได้หรือไม่

หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการติดเชื้อในช่วงสัปดาห์ที่จะออกเดินทาง คุณควรเลื่อนแผนการเดินทางออกไป โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกของคุณ

ฉันจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับอาการหลอดเลือดอุดตัน (DVT) หรือไม่

จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่าหากไม่มีการเคลื่อนไหวในระยะเวลาหนึ่ง อาจทำให้เกิดอาการหลอดเลือดดำอุดตันบริเวณขาได้ (DVT - Deep Vein Thrombosis) หากคุณคิดว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการของโรคหลอดเลือดดำอุดตัน (DVT) หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนออกเดินทาง.

ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาหรือฉีดยาใต้ผิวหนังระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน ควรทำอย่างไร?

ถ้าท่านพกพาเข็มฉีดยาใต้ผิวหนัง ท่านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจของสนามบิน ถ้าเป็นไปได้ ให้แสดงเอกสารหรือบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันสภาวะทางการแพทย์ของท่าน

ยาควรมีเครื่องหมายอย่างชัดเจนพร้อมด้วยฉลากระบุรายละเอียดที่พิมพ์มาแบบมืออาชีพ ชื่อผู้ผลิต หรือฉลากทางเภสัชกรรม

กรุณาเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท่านต้องใช้ระหว่างเดินทางไว้ในสัมภาระพกพาของท่าน ดูรายละเอียดที่: การเดินทางกับยา