เมื่อคุณจองการเดินทางผ่านทางโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ หรือผ่านบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดแจ้งให้เราทราบถ้าคุณจะเดินทางพร้อมกับสุนัขบริการที่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลสุนัขบริการของคุณจะปรากฏอยู่ในแผนการเดินทางของคุณ หากเราไม่ได้ระบุข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อเรา โปรดดูเงื่อนไขของการบริการขนส่งของสุนัขบริการ

การรับรองและการอนุมัติ

บนเที่ยวบินของ Jetstar และ Jetstar Asia เราจะยอมรับสุนัขที่มาจากองค์กรฝึกสุนัขที่ได้รับการรับรองเท่านั้น เช่น

  • สุนัขนำทางที่ได้รับการรับรองจาก: องค์กรฝึกสุนัขนำทางที่สามารถแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกของ International Guide Dog Federation, Association for the Blind WA, Guide Dogs NSW/ACT, Guide Dogs Qld, Guide Dogs SA/NT, Guide Dogs Victoria, Royal Guide Dogs for the Blind Association of Tasmania และ Seeing Eye Dogs Australia
  • สุนัขช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน (Hearing Dogs) ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น Lions Hearing Dogs Inc
  • สุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการรับรองจาก: Canine Helpers for the Disabled Inc, Assistance Dogs Australia, Association of Australian Assistance Dogs (NQ) Inc, Australian Support Dogs Inc, Righteous Pups Australia Inc, Smartpups Australia Inc, Service Dog Training Associations accredited by Assistance Dogs International opens in new window (แต่ไม่รวมสมาชิกที่เพิ่งสมัคร) ครูผู้ฝึกเฉพาะที่ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายว่าด้วยสุนัขนำทาง สุนัขช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน และสุนัขช่วยเหลือ ปี 2009 (Guide, Hearing and Assistance Dog Act 2009) (รัฐควีนส์แลนด์)

สุนัขบริการประเภทอื่น ๆ

สุนัขบริการประเภทอื่นที่ฝึกมาเพื่อช่วยผู้พิการ (ซึ่งไม่ได้รับการระบุไว้ในรายการข้างต้น) จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนการเดินทาง กรุณาติดต่อเราทันทีเพราะคุณจะต้องขอรับการอนุมัติอย่างน้อย 14 วันก่อนถึงวันออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ

หากคุณกำลังจะเดินทางโดยเที่ยวบินที่ไปสหรัฐฯ หรือออกจากสหรัฐฯ คุณจะต้องยื่นแบบฟอร์มแจ้งความจำนงอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง

สัตว์เลี้ยงเพื่อการบำบัดจิตใจ (Emotional Support Animal)

บนเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) เราอนุญาตให้นำสุนัขนำทาง สุนัขช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน หรือสุนัขช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหวร่วมเดินทางไปด้วยได้ แต่ไม่อนุญาตสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อการบำบัดจิตใจ

เอกสาร

คุณจะต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับสุนัขบริการของคุณที่สนามบินและบนเครื่องบิน โดยคุณสามารถแสดงบัตรประจำตัวสุนัขบริการ หนังสือรับรองสุนัขบริการนั้น ๆ หรือหนังสือรับรองจาก Jetstar

สุนัขที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปในห้องผู้โดยสารของเที่ยวบิน จะไม่สามารถเดินทางไปกับเที่ยวบินของ Jetstar ได้เพราะเราไม่มีพื้นที่ขนส่งสินค้าที่ควบคุมความดัน

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ผู้โดยสารมีความรับผิดชอบที่จะต้องตรวจดูข้อจำกัดเกี่ยวกับสุนัขบริการในประเทศต่าง ๆ ที่คุณกำลังจะเดินทางไป ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึง การมีอุปกรณ์พยุงตัว การเปลี่ยนเครื่อง การขึ้นฝั่ง การฉีดวัคซีน และการกักบริเวณสำหรับสุนัขบริการ