ต้องมาที่สนามบินเมื่อใดสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ก่อนท่านจะเดินทางมาที่สนามบิน เราแนะนำให้ท่านอ่านระเบียบการยืนยันตัวตนของเที่ยวบินของท่านและอย่านำของเหลว สเปรย์ เจล และผงมาในสัมภาระพกพาเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ถ้าท่านไม่มาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาปิดรับผู้โดยสาร ท่านก็จะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินของท่านได้และอาจต้องเสียค่าโดยสารเต็มจำนวน

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (JQ)*

บริการเช็คอินและดาวน์โหลดกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 3 ชั่วโมงและปิดให้บริการใน 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เข้ารับการตรวจที่ด่านตรวจรักษาความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เตรียมตัวให้พร้อมที่ประตูขึ้นเครื่องใน 50 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ประตูขึ้นเครื่องจะปิดใน 20 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง

*สําหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2023

  • เครื่องบินโบอิ้ง 787 การเช็คอินที่สนามบินจะปิดให้บริการใน 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง และประตูขึ้นเครื่องจะปิดให้บริการใน 15 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
  • เครื่องบิน A320 หรือ A321 การเช็คอินที่สนามบินจะปิดให้บริการใน 45 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง และประตูขึ้นเครื่องจะปิดให้บริการใน 15 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Japan (GK)1

บริการเช็คอินและดาวน์โหลดกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 3 ชั่วโมงและปิดให้บริการใน 45 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เข้ารับการตรวจที่ด่านตรวจรักษาความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เตรียมตัวให้พร้อมที่ประตูขึ้นเครื่องใน 40 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ประตูขึ้นเครื่องจะปิดใน 15 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง

1หมายเหตุ: สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) ที่ออกจากสนามบิน Shanghai เราจะปิดรับเช็คอินและฝากกระเป๋าก่อนกำหนดเวลาเครื่องออกเดินทาง 50 นาที


เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K)2

3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: เปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: มาถึงประตูขึ้นเครื่องของท่าน
10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดประตูขึ้นเครื่อง

2โปรดทราบ: สําหรับเที่ยวบิน Jetstar Asia (3K) ที่ออกเดินทางจากโฮจิมินห์ (SGN) การเช็คอินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 3 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามที่กําหนดไว้ และปิดให้บริการล่วงหน้า 50 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามที่กําหนดไว้ ประตูขึ้นเครื่องจะปิดใน 15 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กําหนดไว้