ต้องมาที่สนามบินเมื่อใดสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ก่อนท่านจะเดินทางมาที่สนามบิน เราแนะนำให้ท่านอ่านระเบียบการยืนยันตัวตนของเที่ยวบินของท่านและอย่านำของเหลว สเปรย์ เจล และผงมาในสัมภาระพกพาเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ถ้าท่านไม่มาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาปิดรับผู้โดยสาร ท่านก็จะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินของท่านได้และอาจต้องเสียค่าโดยสารเต็มจำนวน

เที่ยวบินระหว่างประเทศของเจ็ทสตาร์ (JQ) บนเครื่องบินโบอิ้ง 787

3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: เปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: เช็คอินที่ประตูขึ้นเครื่อง
15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดประตูขึ้นเครื่อง

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar (JQ) และ Jetstar Japan (GK)1
บนเครื่องบิน A320 และ A321

3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: เปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: เช็คอินที่ประตูขึ้นเครื่อง
15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดประตูขึ้นเครื่อง

1หมายเหตุ: สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) ที่ออกจากสนามบิน Shanghai เราจะปิดรับเช็คอินและฝากกระเป๋าก่อนกำหนดเวลาเครื่องออกเดินทาง 50 นาที


เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K)2

3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: เปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: มาถึงประตูขึ้นเครื่องของท่าน
10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดประตูขึ้นเครื่อง

2กรุณาสังเกตว่า: สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ที่ออกเดินทางจากโฮจิมินห์ (SGN) และดานัง (DAD) เราจะเปิดเช็คอิน 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางและจะปิดเช็คอิน 50 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง