ต้องมาที่สนามบินเมื่อใดสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ก่อนท่านจะเดินทางมาที่สนามบิน เราแนะนำให้ท่านอ่านระเบียบการยืนยันตัวตนของเที่ยวบินของท่านและอย่านำของเหลว สเปรย์ เจล และผงมาในสัมภาระพกพาเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ถ้าท่านไม่มาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาปิดรับผู้โดยสาร ท่านก็จะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินของท่านได้และอาจต้องเสียค่าโดยสารเต็มจำนวน

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (JQ)

บริการเช็คอินและดาวน์โหลดกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 3 ชั่วโมงและปิดให้บริการใน 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เข้ารับการตรวจที่ด่านตรวจรักษาความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เตรียมตัวให้พร้อมที่ประตูขึ้นเครื่องใน 50 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ประตูขึ้นเครื่องจะปิดใน 20 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Japan (GK)1

บริการเช็คอินและดาวน์โหลดกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 3 ชั่วโมงและปิดให้บริการใน 45 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เข้ารับการตรวจที่ด่านตรวจรักษาความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เตรียมตัวให้พร้อมที่ประตูขึ้นเครื่องใน 40 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ประตูขึ้นเครื่องจะปิดใน 15 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง

1หมายเหตุ: สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) ที่ออกจากสนามบิน Shanghai เราจะปิดรับเช็คอินและฝากกระเป๋าก่อนกำหนดเวลาเครื่องออกเดินทาง 50 นาที

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (3K)

บริการเช็คอินและดาวน์โหลดกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 2 ชั่วโมงและปิดให้บริการใน 45 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
เข้ารับการตรวจที่ด่านตรวจรักษาความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
เตรียมตัวให้พร้อมที่ประตูขึ้นเครื่องใน 30 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ประตูขึ้นเครื่องจะปิดใน 10 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง