หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังกับเที่ยวบิน Jetstar Asia (3K) คุณต้อง:

 1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารผู้เยาว์
 2. ไปที่สนามบินพร้อมผู้โดยสารผู้เยาว์ในวันที่เที่ยวบินออกเดินทาง และ
 3. ส่งแบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลที่ลงนามและแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย (หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือ NRIC ที่ยังไม่หมดอายุ) ต่อสมาชิกของทีมงาน Jetstar

หากคุณไม่ได้ทำตามทั้งสามขั้นตอนข้างต้น ผู้โดยสารผู้เยาว์จะไม่สามารถเช็คอินและค่าโดยสารทั้งหมดอาจจะสูญหาย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้โดยสารที่เป็นผู้เยาว์ (ไฟล์ PDF เป็นภาษาอังกฤษ 0.1 MB) opens in new window

ข้อมูลสำคัญ

 • ขั้นตอนนี้เป็นข้อบังคับสำหรับผู้โดยสารผู้เยาว์ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีที่เดินทางเพียงลำพัง ณ เวลาที่เที่ยวบินแรกที่จองออกเดินทาง
 • เป็นข้อกำหนดของทุกเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) และเที่ยวบินของ Jetstar ที่ต่อเครื่องเป็นเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K)
 • เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้โดยสารจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีในการเดินทางพร้อมกับเด็กและทารกบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) โปรดดูที่ผู้โดยสารที่เดินทางเพียงลำพังและผู้ร่วมเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

ทำไมฉันต้องลงชื่อในแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลและนำไปยังสนามบิน
การบินพลเรือนของสิงคโปร์ (Civil Aviation Authority of Singapore - CAAS) ได้แก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารผู้เยาว์และ Jetstar Asia (3K) ได้กำหนดให้มีการลงชื่อในแบบฟอร์มเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ CAAS ที่มีการแก้ไข

Jetstar Asia (3K) ไม่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง ดังนั้นแบบฟอร์มนี้จะบ่งชี้ว่า พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้อนุญาตให้ผู้โดยสารผู้เยาว์เดินทางเพียงลำพัง

ประเด็นสำคัญในการแก้ไขนโยบายของ CAAS คือ:

 • ขณะนี้ CAAS ได้กำหนดผู้โดยสารของสายการบินที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็น ‘ผู้โดยสารผู้เยาว์’
 • นโยบายของ CAAS ระบุว่าผู้โดยสารผู้เยาว์ไม่ได้รับอนุญาตให้บินโดยไม่มีผู้โดยสารร่วมเดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้ ‘ผู้โดยสารผู้เยาว์’ ที่มีอายุมากกว่า 12 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี (หรือที่เรียกว่า 'ผู้โดยสารผู้เยาว์' บน Jetstar Asia) เดินทางเพียงลำพังได้หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้โดยสารผู้เยาว์นั้นลงชื่อในแบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลเพื่อแสดงว่า พวกเขาได้รับอนุญาตให้เดินทางเพียงลำพัง

ฉันต้องนำแบบฟอร์มติดตัวไปที่สนามบินด้วยหรือไม่
ใช่ คุณต้องส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ Jetstar ที่เกี่ยวข้องเมื่อถึงเวลาเปิดให้เช็คอินที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินของผู้โดยสารผู้เยาว์ เมื่อส่งแบบฟอร์ม คุณจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ยังไม่หมดอายุ (หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือ NRIC) หากคุณไม่มาที่สนามบินด้วยตนเอง หรือไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ ผู้โดยสารผู้เยาว์ของคุณจะไม่สามารถเดินทางได้และอาจสูญเสียค่าโดยสารเต็มจำนวน

ฉันสามารถนำแบบฟอร์มไปที่สนามบินก่อนวันที่ออกเดินทางของเที่ยวแรกของผู้โดยสารผู้เยาว์ของฉันได้หรือไม่
หากเที่ยวบินแรกออกเดินทางจากสิงคโปร์ คุณและผู้โดยสารผู้เยาว์สามารถนำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุของคุณไปยื่นที่เคาน์เตอร์บริการของ Jetstar ที่สนามบินชางงีได้ถึง 14 วันก่อนวันเดินทาง

แล้วถ้าผู้โดยสารผู้เยาว์เดินทางไปพร้อมกับผู้ที่อายุมากกว่า 18 ปีล่ะ
หากคุณหรือบุคคลอื่นที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและเดินทางกับผู้โดยสารผู้เยาว์ คุณไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลนี้

ฉันจะทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารผู้เยาว์มีความปลอดภัย
หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพัง วิธีที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยก็คือการทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีความเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบมากพอที่จะเดินทางด้วยตัวเอง

ผู้โดยสารผู้เยาว์ทุกคนควรมีโทรศัพท์มือถือติดตัวเพื่อให้คุณสามารถติดต่อกับพวกเขาได้หากมีการหยุดชะงักของเที่ยวบิน และพวกเขาสามารถแจ้งให้คุณทราบได้เมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังเป็นความคิดที่ดีในการติดตามเที่ยวบินของผู้โดยสารผู้เยาว์เพื่อให้คุณทราบถึงเวลาออกเดินทางและเวลาที่เดินทางถึงจุดหมาย

ถ้าฉันต้องขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองคนอื่นๆ ของผู้โดยสารผู้เยาว์ที่จะเดินทางล่ะ
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลไม่ได้ใช้แทนคำสั่งศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจที่ระบุว่าผู้โดยสารผู้เยาว์สามารถเดินทางออกจากประเทศที่พำนักของพวกเขาได้ด้วยความยินยอมของทั้งพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

จะทำอย่างไรถ้าผู้โดยสารผู้เยาว์ของฉันเปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K)
หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) จาก Jetstar Airways (JQ), Jetstar Japan (GK) หรือ Jetstar Pacific (BL) คุณต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มแจ้งข้อมูล จากนั้นนำไปยื่นต่อสมาชิกของทีมงาน Jetstar ระหว่างทำการเช็คอินที่สนามบินต้นทางของเที่ยวบินแรกที่จอง

ต้องทำอย่างไรถ้าผู้โดยสารผู้เยาว์ของฉันเดินทางเป็นกลุ่ม
หากมีผู้โดยสารผู้เยาว์ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปซึ่งมีอายุมากกว่า 12 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปีเดินทางไปด้วยกันบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) พ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้โดยสารผู้เยาว์แต่ละคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นต่อสมาชิกของทีมงาน Jetstar ระหว่างทำการเช็คอิน ซึ่งเป็นข้อบังคับถึงแม้ว่าผู้โดยสารผู้เยาว์จะมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นคนเดียวกันก็ตาม

สำเนาการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพัง

เมื่อกรอกและลงนามในแบบฟอร์มการแจ้งข้อมูล (“แบบฟอร์ม”) ผู้เขียน (“คุณ”/”ของคุณ”) ได้ยืนยันในเรื่องต่อไปนี้:

 • คุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้โดยสารผู้เยาว์ที่ลงทะเบียนอย่างถูกกฎหมายตามกฎหมาย
 • ผู้โดยสารผู้เยาว์มีอายุมากกว่า 12 ปีและต่ำกว่า 18 ปี ณ เวลาที่เดินทางไปกับเที่ยวบินแรกทำการจอง
 • คุณได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของการบริการขนส่ง กฎและนโยบายค่าโดยสารของ Jetstar Asia บน www.jetstar.com ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังบน Jetstar Asia
 • คุณยืนยันว่าผู้โดยสารผู้เยาว์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของผู้โดยสารที่เดินทางเพียงลำพังของ Jetstar Asia และคุณได้ทำการประเมินและอนุมัติความเหมาะสมของผู้โดยสารผู้เยาว์ที่จะเดินทางเพียงลำพัง
 • คุณทราบดีว่า Jetstar Asia ไม่ได้ให้บริการดูแลผู้โดยสารผู้เยาว์เป็นการเฉพาะและคุณยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ผู้โดยสารผู้เยาว์เดินทางเพียงลำพังบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia
 • รายละเอียดที่คุณส่งภายในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริงและถูกต้องและคุณตกลงที่จะชำระเงินให้กับ Jetstar Asia เต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุผลที่เกิดขึ้นจากการที่รายละเอียดใดๆ ไม่เป็นความจริงและ
 • คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบฟอร์มนี้จะถูกประมวลผลและจัดเก็บโดย Jetstar Asia และนำไปใช้ร่วมกันตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Jetstar Asia - https://www.jetstar.com/sg/en/privacy-policy - และเพื่อจุดประสงค์ในการอนุญาตให้ผู้โดยสารผู้เยาว์เดินทางเพียงลำพังบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia

ในการยอมรับผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia แบบฟอร์มจะต้อง:

 • คุณกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและเซ็นชื่อกำกับ - ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของผู้โดยสารที่เกี่ยวข้อง และ
 • ยื่นโดยคุณ (พร้อมกับหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือ NRIC ที่ยังไม่หมดอายุ) ของคุณกับเจ้าหน้าที่ของ Jetstar Asia ที่สนามบิน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 1. ผู้โดยสารรุ่นเยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง
 2. การเดินทางและที่นั่งสำหรับครอบครัว
 3. การโดยสารขณะตั้งครรภ์
 4. ฉันสามารถนำอุปกรณ์สำหรับทารก รถเข็นเด็ก เปลแบบพกพา หรือเก้าอี้สำหรับเด็ก เป็นสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องไปด้วยได้หรือไม่
 5. ข้อควรทราบในการนำที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน
 6. ฉันสามารถขอเปลสำหรับเด็กได้หรือไม่
 7. ฉันสามารถใช้ เป้อุ้มเด็ก สายรัดนิรภัย หรือสายจูงสำหรับทารกได้หรือไม่
 8. ฉันต้องมีหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวสำหรับทารกหรือบุตรหลานที่เดินทางไปด้วยหรือไม่
 9. ฉันสามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับทารกของฉันได้ที่ไหน
 10. ฉันจำเป็นต้องเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับทารกในการเดินทางหรือไม่

คำถามที่พบบ่อย