เจ็ทสตาร์พยายามที่จะสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และราคาย่อมเยาสำหรับลูกค้าของเราทุกคน รวมทั้งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้วย

เมื่อได้รับการร้องขอ เราจะสามารถให้บริการพิเศษแก่ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือด้านเก้าอี้รถเข็นและสายรัดลำตัวได้ รวมทั้งลูกค้าที่ตาบอดหรือพิการทางสายตา ลูกค้าที่หูหนวกหรือพิการทางการได้ยิน ลูกค้าที่เดินทางกับสุนัขบริการ ลูกค้าตัวใหญ่ และลูกค้าที่ต้องการถังออกซิเจน

ท่านต้องแจ้งให้เราทราบว่าท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษเวลาที่ท่านจองตั๋ว เพื่อที่เราจะได้สามารถจัดเตรียมบริการเหล่านี้ให้ท่านได้ – รวมถึงการจัดเตรียมพนักงานและอุปกรณ์ที่จำเป็นเมื่อท่านมาถึง แม้ว่าท่านไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าว่าท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เราจะพยายามให้บริการตามความต้องการของท่านภายใต้ข้อจำกัดด้านการดำเนินงานของเรา อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าว่าท่านต้องการความช่วยเหลือ เราก็อาจจะไม่สามารถจัดเตรียมบริการตามความต้องการของท่านได้

เจ็ทสตาร์ไม่มีระบบที่สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษของท่านได้ ดังนั้นท่านต้องแจ้งให้เราทราบว่าท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษทุกครั้งที่ท่านบินกับเรา

กรุณาดูข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษที่เจ็ทสตาร์มีให้บริการ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการของเจ็ทสตาร์ (กรุณาสังเกตว่าแผนนี้มีไว้สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น)

กรุณาสังเกตว่าข้อมูลต่อไปนี้มีไว้สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดย Jetstar Airways (JQ) ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, Jetstar Asia Airways (3K) ในสิงคโปร์ Jetstar Japan (GK) ในญี่ปุ่นเท่านั้น

ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษสำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดย Jetstar Pacific (BL) ในเวียดนาม ก็จะมีระบบการให้บริการที่แตกต่างออกไป กรุณาติดต่อสายการบินดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เดินทางด้วยการจอง Jetstar Connect หรือไม่ รายละเอียดความช่วยเหลือพิเศษอาจแตกต่างกัน
ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษใน Jetstar Connect

การเช็คอินและขึ้นเครื่อง

เราแนะนำว่าท่านควรเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 90 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางถ้าเป็นเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ท่านได้อย่างรวดเร็ว

ภายในประเทศขาออก

  เช็คอิน: ล่วงหน้า 90 นาที

  ประตูขึ้นเครื่อง: ล่วงหน้า 40 นาที

ต่างประเทศขาออก

  เช็คอิน: ล่วงหน้า 120 นาที

  ประตูขึ้นเครื่อง: ล่วงหน้า 40 นาที

ท่านจะสามารถเริ่มเช็คอินได้ 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และ 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่านควรทราบว่าสำหรับทุกเที่ยวบินนั้น ชั่วโมงสุดท้ายก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินจะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดสำหรับพนักงานของเรา และถ้าท่านเดินทางมาถึงระหว่างช่วงเวลานี้ ท่านก็อาจต้องรอสักพักจึงจะได้รับความช่วยเหลือ (เช่นความช่วยเหลือในการเดินทางไปยังประตูขึ้นเครื่อง ฯลฯ)

เราแนะนำว่าท่านควรคำนึงถึงความช่วยเหลือพิเศษของท่านและความช่วยเหลือที่ท่านได้ร้องขอไปเพื่อมั่นใจได้ว่าท่านจะมีเวลาเพียงพอสำหรับเที่ยวบินของท่าน

แผนอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ

เจ็ทสตาร์ได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ (Disability Access Facilitation Plan) สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่สนามบินในประเทศออสเตรเลียหรือเที่ยวบินในประเทศออสเตรเลีย

แผนอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการของเจ็ทสตาร์ (PDF, 1.13MB)

ผู้เดินทางอิสระและผู้ติดตาม

การเดินทางกับเจ็ทสตาร์นั้น เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านต้องสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ เรากำหนดว่า:

 • ผู้โดยสารต้องสามารถเข้าห้องน้ำได้เองเมื่อจำเป็น ระหว่างการเดินทางของเที่ยวบิน; และ
 • ผู้โดยสารต้องสามารถทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางได้เองโดยไม่ต้องมีใครช่วย; และ
 • ผู้โดยสารต้องสามารถทาน/ฉีดยาได้เองระหว่างการเดินทางถ้าจำเป็น; และ
 • ผู้โดยสารต้องสามารถสื่อสารด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ว่าตนเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคำแนะนำฉุกเฉินของพนักงานบนเครื่องแล้ว; และ
  • ในกรณีที่ต้องมีการขนย้ายผู้โดยสารระหว่างอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ หรือจากอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ไปยังที่นั่งบนเครื่องบิน ต้องสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้:
   • ผู้โดยสารต้องสามารถขนย้ายตัวเองได้โดยไม่ต้องมีใครช่วย; หรือ
   • พนักงานของเราต้องสามารถขนย้ายผู้โดยสารได้โดยใช้แผ่นสไลด์ (Slide board) หรือผ้าสไลด์ (Slide cloth) ได้โดยไม่ต้องให้ผู้ติดตามช่วย

ถ้าผู้โดยสารมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขทุกข้อข้างต้น ผู้โดยสารก็จะต้องเดินทางมากับผู้ติดตาม ถ้าท่านจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการทำงานใดงานหนึ่งข้างต้น ก็ต้องมีผู้ติดตามเดินทางมากับท่านด้วย

ผู้ติดตาม (Accompanying passenger) หมายถึงผู้เดินทางอิสระที่จ่ายเงินค่าตั๋ว และตามความเห็นของเจ็ทสตาร์แล้ว สามารถและเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ การดูแล หรือทั้งสองอย่างแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ติดตามต้องช่วยผู้ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้:

 • การใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินและที่สนามบิน
 • การจัดการกับเรื่องฉุกเฉินบนเครื่องบินและที่สนามบิน
 • การขนย้ายสัมภาระพกพาและอุปกรณ์ต่างๆ
 • การให้ยาและขั้นตอนทางการแพทย์
 • การทานอาหารและดื่มน้ำ
 • ขั้นตอนด้านธุรการต่างๆ อย่างเช่น การกรอกเอกสารการเข้าเมือง
 • การขึ้นและลงจากเครื่องบิน รวมทั้งการช่วยเหลือในการขนย้ายผู้โดยสารขึ้นลงจากอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และที่นั่งถ้าจำเป็น
 • การประกอบและแยกชิ้นส่วนเก้าอี้รถเข็น

เจ็ทสตาร์กำหนดว่าผู้ติดตามสำหรับเด็กจะต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปี ยกเว้นเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการโดย Jetstar Japan ซึ่งผู้ติดตามสำหรับเด็ก (อายุ 2-11 ปี) จะต้องมีอายุอย่างน้อย 12 ปีขึ้นไป

ผู้ติดตามหนึ่งท่านจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผู้เดินทางอิสระของเจ็ทสตาร์ได้สูงสุดสี่ท่าน

ผู้โดยสารที่มีความพิการทางสติปัญญาก็อาจต้องมีผู้ติดตามเดินทางมาด้วย

ลูกค้าตัวใหญ่

ถ้าท่านไม่สามารถดึงที่วางแขนทั้งสองข้างลงมาได้ และ/หรือกินเนื้อที่ของที่นั่งตัวอื่นด้านข้างท่าน ท่านต้องจองที่นั่งให้ครบตามจำนวนที่จำเป็นสำหรับตัวท่าน หรือซื้อที่นั่งชั้นธุรกิจถ้ายังว่างอยู่

สายรัดลำตัวช่วงบน

สิ่งที่ท่านต้องทราบ:

 • ถ้าท่านต้องใช้สายรัดลำตัวช่วงบน (Upper torso restraint) สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็ก ท่านต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของท่าน ถ้าเราได้รับแจ้งช้ากว่า 48 ชั่วโมง เราจะไม่รับประกันว่าจะมีสายรัดดังกล่าวให้ท่าน
 • ไม่อนุญาตให้ท่านนำสายรัดลำตัวช่วงบนมาเอง – ต้องใช้ของที่เจ็ทสตาร์จัดหาให้เท่านั้น
 • เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) จะไม่มีสายรัดหน้าอกสำหรับเด็กให้ท่าน

การอนุญาตทางการแพทย์

สำหรับผู้ที่มีสภาวะหรือความพิการทางการแพทย์ เรากำหนดว่าท่านต้องขออนุญาตทางการแพทย์ก่อนบินเวลาที่ท่านจองตั๋ว ท่านสามารถศึกษาได้ว่าท่านจำเป็นต้องขออนุญาตดังกล่าวหรือไม่ได้ที่:

ข้อสังเกต: เราไม่อนุญาตให้ลูกค้าที่ต้องการการอนุญาตทางการแพทย์เดินทางกับเที่ยวบินของ Jetstar Pacific (BL)

การขออนุญาตทางการแพทย์ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลของ Qantas Network Operations

การเดินทางเข้าและออกจากสหรัฐ

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2009 เป็นต้นไป คำตัดสินขั้นสุดท้ายของกระทรวงการขนส่งแห่งสหรัฐ (DOT) เกี่ยวกับความเท่าเทียมด้านความพิการระหว่างการเดินทางทางอากาศ (14 CFR ส่วนที่ 382) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ เจ็ทสตาร์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกือบทุกข้อในคำตัดสินดังกล่าวนี้ ปัจจุบันเจ็ทสตาร์บินสู่โฮโนลูลูในประเทศสหรัฐ สำหรับเที่ยวบินที่เข้าและออกจากโฮโนลูลูนั้น จะไม่มีข้อจำกัดใดสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือด้านเก้าอี้รถเข็น

ท่านสามารถดูฉบับล่าสุดของคำตัดสิน 14 CFR 382 ได้ที่นี่ opens in new window

ท่านสามารถขอรับสำเนาของคำตัดสินของ US DOT เรื่องความเท่าเทียมด้านความพิการระหว่างการเดินทางทางอากาศในรูปแบบที่เข้าถึงได้จากทางกระทรวงการขนส่งได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

(1) โทรสอบถามจากในประเทศสหรัฐทางโทรศัพท์ไปยังสายด่วนโทรฟรีสำหรับผู้พิการที่เดินทางทางอากาศที่เบอร์ 1-800-778-4838 (เสียง) หรือ 1-800-455-9880 โทรพิมพ์ (TTY)

(2) โดยโทรไปยังแผนกคุ้มครองผู้บริโภคทางการบินที่เบอร์ 202-366-2220 (เสียง) หรือ 202-366-0511 โทรพิมพ์ (TTY)

(3) ส่งไปรษณีย์ไปยังแผนกคุ้มครองผู้บริโภคทางการบินตามที่อยู่ C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590 หรือ

(4) ดูที่เว็บไซต์ของแผนกคุ้มครองผู้บริโภคทางการบิน opens in new window

 1. สุขภาพของผู้โดยสาร
 2. สายรัดลำตัวและที่นั่งช่วยพยุงหลัง
 3. การเดินทางพร้อมกับสุนัขบริการ
 4. พิการทางการได้ยินหรือมีความบกพร่องในการได้ยิน
 5. รถเข็นวีลแชร์ของ Jetstar และการเคลื่อนย้ายด้วยแผ่นสไลด์บอร์ด
 6. ระดับความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์ที่ต้องการ
 7. ข้อจำกัดด้านความช่วยเหลือและอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่
 8. ความช่วยเหลือเฉพาะในการเช็คอินและการขึ้นเครื่องบิน
 9. พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องด้านการมองเห็น
 10. ผู้โดยสารที่เดินทางอิสระ และผู้ติดตาม
 11. ความช่วยทางด้านการเคลื่อนที่และอุปกรณ์รัดตัว
 12. ออกซิเจนสำหรับการเดินทาง
 13. การพกพาอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเดินทาง
 14. ความช่วยเหลือพิเศษ
 15. ค่าธรรมเนียมรถเข็นวีลแชร์ของ Jetstar Asia