เจ็ทสตาร์พยายามที่จะสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และราคาย่อมเยาสำหรับลูกค้าของเราทุกคน รวมทั้งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้วย

เมื่อได้รับการร้องขอ เราจะสามารถให้บริการพิเศษแก่ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือด้านเก้าอี้รถเข็นและสายรัดลำตัวได้ รวมทั้งลูกค้าที่ตาบอดหรือพิการทางสายตา ลูกค้าที่หูหนวกหรือพิการทางการได้ยิน ลูกค้าที่เดินทางกับสุนัขบริการ ลูกค้าตัวใหญ่ และลูกค้าที่ต้องการถังออกซิเจน

ท่านต้องแจ้งให้เราทราบว่าท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษเวลาที่ท่านจองตั๋ว เพื่อที่เราจะได้สามารถจัดเตรียมบริการเหล่านี้ให้ท่านได้ – รวมถึงการจัดเตรียมพนักงานและอุปกรณ์ที่จำเป็นเมื่อท่านมาถึง แม้ว่าท่านไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าว่าท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เราจะพยายามให้บริการตามความต้องการของท่านภายใต้ข้อจำกัดด้านการดำเนินงานของเรา อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าว่าท่านต้องการความช่วยเหลือ เราก็อาจจะไม่สามารถจัดเตรียมบริการตามความต้องการของท่านได้

เจ็ทสตาร์ไม่มีระบบที่สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษของท่านได้ ดังนั้นท่านต้องแจ้งให้เราทราบว่าท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษทุกครั้งที่ท่านบินกับเรา

กรุณาดูข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษที่เจ็ทสตาร์มีให้บริการ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการของเจ็ทสตาร์ (กรุณาสังเกตว่าแผนนี้มีไว้สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น)

กรุณาสังเกตว่าข้อมูลต่อไปนี้มีไว้สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดย Jetstar Airways (JQ) ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, Jetstar Asia Airways (3K) ในสิงคโปร์ Jetstar Japan (GK) ในญี่ปุ่นเท่านั้น

ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษสำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดย Jetstar Pacific (BL) ในเวียดนาม ก็จะมีระบบการให้บริการที่แตกต่างออกไป กรุณาติดต่อสายการบินดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การเช็คอินและขึ้นเครื่อง

เราแนะนำว่าท่านควรเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 90 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางถ้าเป็นเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ท่านได้อย่างรวดเร็ว

ภายในประเทศขาออก

  เช็คอิน: ล่วงหน้า 90 นาที

  ประตูขึ้นเครื่อง: ล่วงหน้า 40 นาที

ต่างประเทศขาออก

  เช็คอิน: ล่วงหน้า 120 นาที

  ประตูขึ้นเครื่อง: ล่วงหน้า 40 นาที

ท่านจะสามารถเริ่มเช็คอินได้ 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และ 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่านควรทราบว่าสำหรับทุกเที่ยวบินนั้น ชั่วโมงสุดท้ายก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินจะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดสำหรับพนักงานของเรา และถ้าท่านเดินทางมาถึงระหว่างช่วงเวลานี้ ท่านก็อาจต้องรอสักพักจึงจะได้รับความช่วยเหลือ (เช่นความช่วยเหลือในการเดินทางไปยังประตูขึ้นเครื่อง ฯลฯ)

เราแนะนำว่าท่านควรคำนึงถึงความช่วยเหลือพิเศษของท่านและความช่วยเหลือที่ท่านได้ร้องขอไปเพื่อมั่นใจได้ว่าท่านจะมีเวลาเพียงพอสำหรับเที่ยวบินของท่าน

แผนอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ

เจ็ทสตาร์ได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ (Disability Access Facilitation Plan) สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่สนามบินในประเทศออสเตรเลียหรือเที่ยวบินในประเทศออสเตรเลีย

แผนอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการของเจ็ทสตาร์ (PDF, 1.13MB)

ผู้เดินทางอิสระและผู้ติดตาม

การเดินทางกับเจ็ทสตาร์นั้น เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านต้องสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ เรากำหนดว่า:

 • ผู้โดยสารต้องสามารถเข้าห้องน้ำได้เองเมื่อจำเป็น ระหว่างการเดินทางของเที่ยวบิน; และ
 • ผู้โดยสารต้องสามารถทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางได้เองโดยไม่ต้องมีใครช่วย; และ
 • ผู้โดยสารต้องสามารถทาน/ฉีดยาได้เองระหว่างการเดินทางถ้าจำเป็น; และ
 • ผู้โดยสารต้องสามารถสื่อสารด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ว่าตนเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคำแนะนำฉุกเฉินของพนักงานบนเครื่องแล้ว; และ
  • ในกรณีที่ต้องมีการขนย้ายผู้โดยสารระหว่างอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ หรือจากอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ไปยังที่นั่งบนเครื่องบิน ต้องสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้:
   • ผู้โดยสารต้องสามารถขนย้ายตัวเองได้โดยไม่ต้องมีใครช่วย; หรือ
   • พนักงานของเราต้องสามารถขนย้ายผู้โดยสารได้โดยใช้แผ่นสไลด์ (Slide board) หรือผ้าสไลด์ (Slide cloth) ได้โดยไม่ต้องให้ผู้ติดตามช่วย

ถ้าผู้โดยสารมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขทุกข้อข้างต้น ผู้โดยสารก็จะต้องเดินทางมากับผู้ติดตาม ถ้าท่านจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการทำงานใดงานหนึ่งข้างต้น ก็ต้องมีผู้ติดตามเดินทางมากับท่านด้วย

ผู้ติดตาม (Accompanying passenger) หมายถึงผู้เดินทางอิสระที่จ่ายเงินค่าตั๋ว และตามความเห็นของเจ็ทสตาร์แล้ว สามารถและเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ การดูแล หรือทั้งสองอย่างแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ติดตามต้องช่วยผู้ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้:

 • การใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินและที่สนามบิน
 • การจัดการกับเรื่องฉุกเฉินบนเครื่องบินและที่สนามบิน
 • การขนย้ายสัมภาระพกพาและอุปกรณ์ต่างๆ
 • การให้ยาและขั้นตอนทางการแพทย์
 • การทานอาหารและดื่มน้ำ
 • ขั้นตอนด้านธุรการต่างๆ อย่างเช่น การกรอกเอกสารการเข้าเมือง
 • การขึ้นและลงจากเครื่องบิน รวมทั้งการช่วยเหลือในการขนย้ายผู้โดยสารขึ้นลงจากอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และที่นั่งถ้าจำเป็น
 • การประกอบและแยกชิ้นส่วนเก้าอี้รถเข็น

เจ็ทสตาร์กำหนดว่าผู้ติดตามสำหรับเด็กจะต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปี ยกเว้นเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการโดย Jetstar Japan ซึ่งผู้ติดตามสำหรับเด็ก (อายุ 2-11 ปี) จะต้องมีอายุอย่างน้อย 12 ปีขึ้นไป

ผู้ติดตามหนึ่งท่านจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผู้เดินทางอิสระของเจ็ทสตาร์ได้สูงสุดสี่ท่าน

ผู้โดยสารที่มีความพิการทางสติปัญญาก็อาจต้องมีผู้ติดตามเดินทางมาด้วย

ลูกค้าตัวใหญ่

ถ้าท่านไม่สามารถดึงที่วางแขนทั้งสองข้างลงมาได้ และ/หรือกินเนื้อที่ของที่นั่งตัวอื่นด้านข้างท่าน ท่านต้องจองที่นั่งให้ครบตามจำนวนที่จำเป็นสำหรับตัวท่าน หรือซื้อที่นั่งชั้นธุรกิจถ้ายังว่างอยู่

สายรัดลำตัวช่วงบน

สิ่งที่ท่านต้องทราบ:

 • ถ้าท่านต้องใช้สายรัดลำตัวช่วงบน (Upper torso restraint) สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็ก ท่านต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของท่าน ถ้าเราได้รับแจ้งช้ากว่า 48 ชั่วโมง เราจะไม่รับประกันว่าจะมีสายรัดดังกล่าวให้ท่าน
 • ไม่อนุญาตให้ท่านนำสายรัดลำตัวช่วงบนมาเอง – ต้องใช้ของที่เจ็ทสตาร์จัดหาให้เท่านั้น
 • เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) จะไม่มีสายรัดหน้าอกสำหรับเด็กให้ท่าน

การอนุญาตทางการแพทย์

สำหรับผู้ที่มีสภาวะหรือความพิการทางการแพทย์ เรากำหนดว่าท่านต้องขออนุญาตทางการแพทย์ก่อนบินเวลาที่ท่านจองตั๋ว ท่านสามารถศึกษาได้ว่าท่านจำเป็นต้องขออนุญาตดังกล่าวหรือไม่ได้ที่:

ข้อสังเกต: เราไม่อนุญาตให้ลูกค้าที่ต้องการการอนุญาตทางการแพทย์เดินทางกับเที่ยวบินของ Jetstar Pacific (BL)

การขออนุญาตทางการแพทย์ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลของ Qantas Network Operations

การเดินทางเข้าและออกจากสหรัฐ

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2009 เป็นต้นไป คำตัดสินขั้นสุดท้ายของกระทรวงการขนส่งแห่งสหรัฐ (DOT) เกี่ยวกับความเท่าเทียมด้านความพิการระหว่างการเดินทางทางอากาศ (14 CFR ส่วนที่ 382) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ เจ็ทสตาร์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกือบทุกข้อในคำตัดสินดังกล่าวนี้ ปัจจุบันเจ็ทสตาร์บินสู่โฮโนลูลูในประเทศสหรัฐ สำหรับเที่ยวบินที่เข้าและออกจากโฮโนลูลูนั้น จะไม่มีข้อจำกัดใดสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือด้านเก้าอี้รถเข็น

ท่านสามารถดูฉบับล่าสุดของคำตัดสิน 14 CFR 382 ได้ที่นี่ opens in new window

ท่านสามารถขอรับสำเนาของคำตัดสินของ US DOT เรื่องความเท่าเทียมด้านความพิการระหว่างการเดินทางทางอากาศในรูปแบบที่เข้าถึงได้จากทางกระทรวงการขนส่งได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

(1) โทรสอบถามจากในประเทศสหรัฐทางโทรศัพท์ไปยังสายด่วนโทรฟรีสำหรับผู้พิการที่เดินทางทางอากาศที่เบอร์ 1-800-778-4838 (เสียง) หรือ 1-800-455-9880 โทรพิมพ์ (TTY)

(2) โดยโทรไปยังแผนกคุ้มครองผู้บริโภคทางการบินที่เบอร์ 202-366-2220 (เสียง) หรือ 202-366-0511 โทรพิมพ์ (TTY)

(3) ส่งไปรษณีย์ไปยังแผนกคุ้มครองผู้บริโภคทางการบินตามที่อยู่ C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590 หรือ

(4) ดูที่เว็บไซต์ของแผนกคุ้มครองผู้บริโภคทางการบิน opens in new window