Lên đến 40 kg,
chỉ mua mức quý khách cần

Giá vé Phổ thông Tiết kiệm của Jetstar đã bao gồm 7 kg hành lý xách tay. Nếu cần thêm mang hành lý, quý khách có thể mua bổ sung 7kg hành lý xách tay hoặc hoặc thêm lên đến 40kg hành lý ký gửi theo nhu cầu.
Mua thêm hành lý ký gửi cho vé hiện tại.Mua thêm hành lý: Cách thức và thời gian mua thêm hành lý ký gửi?

Quý khách có thể thêm hành lý ký gửi khi đặt chỗ, sau khi đặt chỗ hoặc tại sân bay. Cách rẻ nhất là mua khi đặt chỗ. Nếu thay đổi ý định, quý khách vẫn có thể thêm hành lý vào mục Quản lý đặt chỗ với giá cao hơn một chút. Mua thêm hành lý tại sân bay là phương án đắt nhất.


Giá: Hành lý ký gửi có giá bao nhiêu?

Giá hành lý ký gửi tùy thuộc vào tuyến bay. Giá sẽ là thấp nhất khi quý khách mua hành lý ký gửi trực tuyến, và đắt nhất là khi mua ở sân bay. Chúng tôi khuyên quý khách nên mua thêm hành lý trước khi đến sân bay. Mua thêm hành lý ký gửi cho vé hiện tại.


Giới hạn: Giá? Trọng lượng? Kích thước?

Mỗi hành khách có thể mua đến 40kg hành lý ký gửi. Trọng lượng mỗi kiện hành lý không được quá 32kg. Các kiện hành lý có kích thước một chiều quá 1 mét được coi là kiện hành lý quá khổvà hành khách phải trả thêm cước hành lý quá khổ (xem dưới đây). Xem toàn bộ các giới hạn về hành lý.


Hành lý quá khổ: Kích thước cho phép đối với hành lý ký gửi là bao nhiêu?

Quý khách bay với các kiện hành lý lớn? Các kiện hành lý có bất cứ chiều nào dài quá 1 mét sẽ phải trả phí hành lý quá khổ. Phí này được cộng thêm vào phí hành lý ký gửi. Áp dụng các ngoại lệ.
Tìm hiểu về hành lý quá khổ.


Các gói giá vé và hành lý ký gửi

Một số gói giá vé của chúng tôi có bao gồm hành lý ký gửi. Gói Phổ thông Tiện lợi bao gồm 20kg hành lý ký gửi (10kg đối với các chuyến bay nội địa Nhật Bản) trong khi các gói Phổ thông Tối ưu và Thương gia có mức hành lý ký gửi là 30kg. Toàn bộ thông tin chi tiết

Các quy định giới hạn về hành lý ký gửi

Hãy đọc các chính sách của chúng tôi về các vật dụng bị cấm mang; hàng hóa nguy hiểm; hải sản, thịt và sản phẩm đông lạnh; và chất lỏng, bình xịt, gel và chất bột. Quý khách không nên mang vật dụng dễ vỡ, đồ vật có giá trị và thuốc trong hành lý ký gửi.

Các đồ vật ký gửi miễn phí: Xe đẩy và xe lăn

Quý khách bay cùng trẻ sơ sinh, trẻ em hoặc mang xe lăn? Quý khách có thể ký gửi miễn phí một số loại vật dụng và không bị tính vào trọng lượng hành lý ký gửi. (Có áp dụng giới hạn về kích thước và trọng lượng.) Thông tin chi tiết đầy đủ về ký gửi xe đẩyxe lăn.