Quý khách có thể mang theo phần lớn các nhạc cụ – kích thước và trọng lượng của nhạc cụ sẽ quyết định liệu quý khách có thể mang lên khoang hành khách hay phải làm thủ tục ký gửi.

Xin nhớ rằng, nếu quý khách muốn mang nhạc cụ dài hơn một mét trong hành lý ký gửi thì phí xử lý đồ vật quá cỡ sẽ được áp dụng. Xem bên dưới để biết chi tiết.

Nhạc cụ nhỏ

Những nhạc cụ này có trọng lượng nhẹ hơn 7kg, với kích thước tối đa là 85 x 36 x 23cm.

Quý khách có thể mang theo chúng lên khoang hành khách và để ở khoang để đồ phía trên đầu. Trọng lượng nhạc cụ được tính vào hạn mức hành lý xách tay.

Nhạc cụ lớn hơn

Đối với các nhạc cụ lớn hơn, quý khách có thể mua một ghế cho nhạc cụ hoặc phải gửi nó trong hành lý ký gửi. Nếu nó nặng hơn 15kg thì phải gửi trong hành lý ký gửi và phí xử lý đồ vật quá cỡ sẽ được áp dụng.

Nếu nhạc cụ của quý khách phải được để trên ghế, hãy liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ.

Chỉ có một số lượng hạn chế những nhạc cụ lớn hơn được mang lên khoang hành khách của mỗi chuyến bay.

Đối với nhạc cụ lớn (kích thước tối đa 120 x 45 x 20cm), hạn mức là 2 chiếc mỗi máy bay.

Đối với nhạc cụ siêu lớn (kích thước tối đa 140 x 45 x 50cm), hạn mức là 1 chiếc mỗi máy bay.

Nếu quý khách mang hộp đựng nhạc cụ lên khoang hành khách thì phải có tay cầm sao cho nó có thể buộc được vào chỗ ngồi và bảo đảm an toàn.

Hãy đảm bảo nhạc cụ được đóng gói cẩn thận. Chúng tôi luôn nỗ lực chăm sóc nhạc cụ của quý khách nhưng chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hư hại.

Xin lưu ý: Jetstar Asia (3K) không chấp nhận mang các nhạc cụ lớn hơn trong khoang hành khách của máy bay.

Đồ vật quá cỡ

Nếu quý khách muốn mang nhạc cụ dài hơn một mét (1000mm, 39in) trong hành lý ký gửi, bao gồm cả bao bì, tay cầm và bánh xe thì phí xử lý đồ vật quá cỡ sẽ được áp dụng.

Quan trọng – trọng lượng của nhạc cụ quá cỡ sẽ được tính vào tổng trọng lượng hành lý ký gửi, do vậy hãy đảm bảo quý khách mua đủ.

Phí đồ vật quá cỡ là loại phí xử lý riêng, trả theo từng đồ vật và không bổ sung bất kỳ trọng lượng nào thêm vào hạn mức hành lý ký gửi của quý khách.

Hãy thanh toán phí đồ vật quá cỡ khi quý khách đặt chỗ, hoặc trước khi quý khách bay tại Quản lý đặt chỗ, và quý khách sẽ tiết kiệm được thời gian trả phí tại sân bay.

Mỗi túi đồ hoặc đồ vật không được nặng quá 32kg.

Xem Hành lý quá cỡ để biết chi tiết

Không phải tất cả các loại vé đều đã bao gồm hành lý ký gửi

Hành lý ký gửi không nằm trong giá vé hạng Economy Starter. Đối với các loại vé khác, xem hạn mức hành lý trong giá vé.

Xin nhớ rằng – thời điểm tốt nhất để bổ sung hạn mức hành lý là khi đặt chỗ.

Phí hành lý tại sân bay

Nếu quý khách chưa thêm hành lý ký gửi nhưng quý khách tới sân bay và có hành lý ký gửi, thì sẽ phải trả phí.

Quý khách sẽ bị tính phí trên 15kg hành lý đầu tiên và sau đó là cho mỗi kg bổ sung với giá cho từng kg. Nếu quý khách đã bổ sung hành lý ký gửi vào đặt chỗ nhưng tới sân bay với hành lý quá hạn mức thì quý khách sẽ phải trả phí cho hành lý quá cước. Hành lý quá cước được tính cho mỗi kg. Chúng tôi không thể bảo đảm rằng chúng tôi sẽ có khả năng bổ sung hành lý quá cước vào chuyến bay của quý khách.

Hãy đảm bảo rằng quý khách đã xem chính sách về chuyển tiếp hành lý nếu quý khách có nối chuyến trong hành trình của mình.

Xem thêm thông tin về hành lý ký gửi.