Câu trả lời là có, Quý khách có thể lựa chọn chỗ ngồi khi Quý khách đặt vé. Chọn chỗ ngồi gần lối đi hoặc gần cửa sổ, hoặc trên cùng 1 hàng ghế với bạn bè và gia đình. Quý khách có thể phải trả phí và chỗ ngồi mà Quý khách lựa chọn còn trống hay không là tùy thuộc vào tình trạng chuyến bay.

Các hành khách mua loại vé Linh hoạt (Economy Starter Plus), Tối ưu (Economy Max) và các hành khách hạng thương gia có thể lựa chọn chỗ ngồi thông thường và không mất phí, tùy thuộc chỗ đó có còn trống hay không.

Chỉ cần trả thêm một số tiền nhỏ, Quý khách có thể chọn chỗ ngồi ở phía trên trước của máy bay để quý khách có thể lên và xuống máy bay nhanh hơn một chút.

Cần thêm chỗ để chân rộng? Vui lòng xem: Tôi có thể đặt ghế ngồi có chỗ để chân rộng không?

Đã đặt chỗ rồi? Đến trang quản lý đặt chỗ để mua chỗ ngồi.

Điều khoản và điều kiện yêu cầu mua chỗ ngồi đã mua

  • Chỗ ngồi trả tiền là không thể chuyển nhượng và không được hoàn. Hành khách chỉ có thể chuyển nhượng ghế ngồi khi đổi tên được phép theo đặt chỗ.
  • Trong trường hợp gián đoạn chuyến bay hoặc thay đổi lịch trình, Jetstar sẽ cố gắng sắp xếp cho Hành khách vào chỗ ngồi như đã yêu cầu hoặc chỗ ngồi tương đương của chuyến bay khác nhưng không đảm bảo chỗ đó là còn trống trên chuyến bay mới của bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu phải chuyển chỗ vì các l‎ý do khai thác.
  • Nếu bạn lựa chọn chuyển sang một chuyến bay khác, bạn sẽ được sắp xếp vào chỗ ngồi tương đương nếu chỗ đó còn trống tại thời điểm bạn thay đổi chuyến bay. Tuy nhiên, nếu chỗ ngồi tương đương không còn trống, Jetstar sẽ không hoàn lại khoản phí mà bạn đã trả để mua chỗ.
  • Khi bạn thay đổi chuyến bay, nếu phí mua chỗ ngồi cao hơn, bạn phải trả khoản chênh lệch phí đó.